Skip to main content

Alliansens ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 15:09 CET

Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs flera viktiga beslut för skånsk sjukvård. Nämnden beslutade bland annat att inrätta särskilda barnskyddsteam efter initiativ från Allians för Skåne, nämnden beslutade att bifalla allians för Skånes förslag om nystartsbidrag för vårdcentraler, för att se till att nya vårdcentraler kan växa och utvecklas. Allians för Skåne föreslog även att kostnadskontroll ska gälla för all sjukvård inte bara privat och föreslog att en upphandling av neurologi bör göras i Malmö då SUS inte kommer att klara sitt uppdrag. 

Allians för Skåne föreslog följande:

11. Fortsatt satsning BBIC och Barn som anhörig

Barn som far illa får inte idag tillräckligt stöd och hjälp inom skånsk sjukvård. Det är särskilt allvarligt när barnen inte upptäcks i tid och de kan då ta stor skada. Därför föreslog Allians för Skåne att särskilda barnskyddsteam inrättas på alla Region Skånes sjukvårdsförvaltningar. Förslaget gick igenom. 

12. Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - återrapportering

Allians för Skåne har sedan valet 2014 påtalat vikten av att ha en ekonomi i balans och på så sätt se till att skåningarna får så goda förutsättningar som möjligt att få en bra vård. I de olika driftledningsnämnderna och i hälso- och sjukvårdsnämnden har Allians för Skåne tagit initiativ för att de stora underskotten i skånsk sjukvård ska vändas.

15. Kostnadskontroll för verksamhet som upphandlas enligt LOV – uppdrag

För att få en heltäckande bild över sjukvårdens ekonomi är det viktigt att det finns en kostnadskontroll även för de offentliga förvaltningarna. Därför föreslog Allians för Skåne att även de offentliga förvaltningarna granskas. Förslaget gick igenom.

16. Utökat uppdrag till SUS - lungmedicin

Trots att SUS redan idag har stora problem och inte kommer att klara av sitt utvidgade uppdrag väljer styret tillsammans med SD att föra över detta uppdrag till SUS. Det här är tyvärr inte första gången som styret och SD låter ideologi gå före skåningarnas bästa. Allians för Skåne ville istället att en upphandling genomförs. Förslaget röstades ner.

20. Initiativärende. Skapa förutsättningar för nyetablerade vårdcentraler att utvecklas

Hälsomedicinskt center i Staffanstorp har visat att det tyvärr finns ett systemfel i hälsovalet som drabbar nyetablerade vårdcentraler. Det behöver åtgärdas för att förutsättningarna ska öka för nya vårdcentraler att växa och utvecklas. Allians för Skåne yrkade bifall till förslaget. Förslaget gick igenom. 

Alliansens ställningstaganden bifogas i sin helhet

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

Word-dokument