Skip to main content

Bättre prioriteringar med Alliansen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 10:31 CET

Regionstyrelsen antog på torsdagen (10/12) nästan alla de förslag till förändringar av internbudgeten som Allians för Skåne ville ha. Detta innebär bland annat att Region Skåne bevarar Ekonomiska rådet, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville lägga ned.

– Det skulle sända en mycket märklig signal att, i ett skede där Region Skånes ekonomi befinner sig i fritt fall, lägga ned ett ekonomiskt expertråd, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Vi uppmuntrar öppenhet, mångfald och nytänkande. Och är det något som regionen behöver så är det ett innovativt angreppssätt.

– Av samma anledning sköts mer medel till Innovation Skåne, som arbetar med det viktiga förenklingsarbetet på ett handfast sätt, säger Birte Sandberg (C). Det är oerhört väsentligt att vi ser till att ta tillvara på alla de goda idéer som finns i organisationen.

– När vi står mitt i en situation med många asylsökande som kommer till Skåne är det också viktigt att inte avveckla socialt engagemang, som religionsdialogen i Open Skåne. Därför är jag mycket nöjd med att Region Skåne nu fortsatt medverkar till att möjliggöra både detta viktiga arbete och sätter av pengar till den sociala investeringsfonden, säger Birgitta Södertun (KD).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade i sitt förslag till budget strukit alla tillskott till den sociala investeringsfonden.

– Tyvärr sa Styret och SD dock nej till att låta verksamheten ta ansvar för hanteringen av det extra statsbidraget på 182 miljoner kronor som Region Skåne fått för att säkra tillgången till hälso- och sjukvård med anledning av det ökande antalet asylsökande, avslutar Gilbert Tribo (L). Nu behålls pengarna centralt, och riskerar att bara stoppas i något svart hål.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.