Skip to main content

Dyrare att få tillgång till tyngdtäcke

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 09:00 CET

På fredagens hälso- och sjukvårdsnämnd finns det ett förslag från styret att höja egenavgiften för tyngdtäcke till 600 kr som används ofta till patienter inom exempelvis autismspektrum som har svårt att sova. Motiveringen är följande ” Vi anser att nivån är rimligt utifrån att alla behöver ett täcke” Allians för Skåne kommer inte att stödja förslaget utan föreslår istället att avgiften blir 200 kr, på så sätt kan även familjer i framtiden ha råd med detta viktiga hjälpmedel.

Det är anmärkningsvärt att styret bokstavligt talat kommer att dra bort täcket framför ögonen på många familjer genom att höja avgiften så mycket att föräldrarna inte kommer att ha råd att hjälpa exempelvis sin autistiska dotter med sina sömnsvårigheter. Det kan vi aldrig ställa upp på, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Många familjer med autistiska barn tvingas dra ned på sitt arbete/inkomster utanför hemmet för att kunna stödja sitt barn. Det är därför det är viktigt att begränsa höjningen, säger Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det finns en stor risk att den kraftig höjning som styret föreslår kommer slå ekonomiskt mot de som behov av det föreskrivna hjälpmedlet och därför tycker vi att egenavgiften ska sättas på en lägre nivå, säger Lars-Göran Wiberg ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden (c)

– Styrets förslag är en alltför drastiskt höjning som riskerar slå mot barnfamiljer som redan har nog med problem, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 070-528 66 20

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Birgitta Södertun (KD) Gruppledare – 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.