Skip to main content

Ekonomiska utmaningar inom hälso- och sjukvårdsnämnden kräver handlingskraftiga åtgärder!

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 13:30 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska uppföljningsrapport för tertial ett ser utmanande ut. Periodens resultat för den samlade hälso- och sjukvården blev -122,8 mkr jämfört med budget.

Med anledning av underskottet föreslås utreds remisskrav inom valfrihetssystemen för grå starr, öppen ögonsjukvård och öppen hudsjukvård.

Alliansen föreslår även att hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regeringen angående kostnader för EU-vård och tandvård, då det inte finns full kostnadstäckning från regeringens håll. Vidare föreslår Alliansen hälso- och sjukvårdsnämnden att tillskriva Sveriges kommuner och landsting (SKL) avseende kostnaderna för digitala vårdtjänster.

– Det är klart ett utmanande läge vi står inför. Men jag är övertygad om att vi behöver arbeta för att Region Skåne ska få full kostnadstäckning för EU-vården och tandvården. Vi behöver även ta ett helhetsgrepp gällande kostnaderna för digitala vårdtjänster, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Underskottet är bekymrande. Därför vidtar vi alla nödvändiga åtgärder som vi kan. Men det är orimligt att regionen inte får kostnadstäckning gällande EU-vården och därför vill vi uppmana regeringen till att agera i denna fråga, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För frågor kontakta:

Gilbert Tribo (L)

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och regionråd

Telefon: 0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M)

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0724-67 49 84

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.