Skip to main content

En budget för ett Skåne med livskvalitet i världsklass

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2014 07:20 CET

I dag behandlar regionstyrelsen i Region Skåne budgetförslagen inför fullmäktige 8-9 december. Skåne är fantastiskt. Vår region erbjuder stor variation, nybyggaranda, bördig jord, människor med bakgrund i jordens alla hörn och en rik kulturhistoria. Allians för Skåne är fast besluten att fortsätta förbättra villkoren och öka frihetsgraderna i Skåne. Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Allians för Skånes budget tar oss ett viktigt steg i den riktningen.

Skåne ska i framtiden erbjuda ännu bättre hälsa, tillväxt och hållbarhet och Skåne ska bli mer öppet och välkomna människor och mångfald. Vi vill att Skåne ska växa och att fler människor, från hela världen, ska söka sig hit. Skåne har stor potential, men det finns också utmaningar. Att komma till rätta med Skånes låga sysselsättning och produktivitet är centralt för att framtiden ska bli ljus.

Våra uppdragsgivare – medborgarna – ska kunna lita på att vi använder deras skattekronor på bästa vis. Region Skåne ska leverera och presentera goda resultat. Medborgarna ska vara nöjda och i större utsträckning kunna välja och påverka själva. Region Skåne ska bli en mer modern organisation, som alltid sätter människan i fokus. Empati, tillgänglighet och professionalitet ska känneteckna vår verksamhet. Region Skåne har kompetenta och hängivna medarbetare och vi riktar ett särskilt tack till dem för deras utomordentliga insatser.

Allians för Skåne vill förbättra för skåningarna genom att bland annat

 • Införa fyra nya vårdval: barnsjukvård, allmänpsykiatri, öron/näsa/hals, och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
 • Utöka avancerad sjukvård i hemmet.
 • Erbjuda alla cancerpatienter en kontaktsjuksköterska när de får sin diagnos.
 • De patienter som är i mest behov av läkarkontinuitet ska kunna lista sig hos en namngiven läkare.
 • Familje- och äldrecentraler ska finnas i hela Skåne.
 • Införa karriärstjänster för sjuksköterskor.
 • Det ska bli lättare att resa kollektivt och fler Pågatågsstationer ska byggas.
 • Införa av värdighetsgaranti för färdtjänstresor.
 • Införa flexibla nattstopp i busstrafiken.
 • Verka för utbyggd infrastruktur, bland annat fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, och 3+3-motorvägar kring och mellan de största städerna i Skåne.
 • Skapa ett särskilt jobbpaket, riktat till unga.
 • Anställa fler lärlingar och studentmedarbetare inom Region Skåne.
 • Införa ett visselblåsarsystem.
 • Skattesatsen förblir oförändrad och utdebiteringsmålet behålls.


Alliansen är fast besluten att fortsätta förbättra villkoren och öka frihetsgraderna i Skåne. Vår politik handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva de liv de önskar. Drömjobbet, det perfekta boendet, goda kommunikationer, de spännande uttrycken, varsamhet med miljön. Det kräver att arbetet i Region Skåne präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet för nya samarbeten och arbetsformer. För det är inte i den gamla boxen som lösningarna finns. Ett öppet sinnesläge är avgörande för att vi ska nå målet att Skåne ska vara en av världens tio mest innovativa regioner 2030. 

Mer information och kommentarer:
Allians för Skånes företrädare finns tillgängliga i Kristianstad för intervjuer och kommentarer under dagen. Ring pressekreterare Johan Folin på 0721-99 83 85 eller kontakta partiföreträdarna direkt.
Carl Johan Sonesson (M)
Tel: 0705-08 32 33

Gilbert Tribo (FP)
Tel: 0768-87 03 07

Birte Sandberg (C)
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
Tel: 044-309 33 53

Allians för Skåne – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.