Skip to main content

Fler skånska män ska erbjudas PSA-test

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 12:20 CET

Allians för Skåne fortsätter att bedriva en proaktiv sjukvårdspolitik. Av denna anledning ska en studie tas fram som undersöker totalt tvåtusen män. I inledande skede ska intresset, behovet av utredning och information att undersökas.

- Prostatacancer är den mest förekommande cancerformen i Sverige. Vi behöver arbeta aktivt med förebyggande information. Därför är jag glad över denna satsning och ser fram emot att följa studiens utveckling och slutsatser, säger Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Region Skåne har utvecklat ett digitalt arbetssätt, där det utifrån PSA-värdet ska sorteras information kring vad som ska hända när det gäller uppföljning och utredning. Socialstyrelsen anser att det finns en risk för överdiagnostisering samt behandling och har tidigare avrått från en allmän prostatacancerscreening, däremot uppmanat regionerna att hitta modeller för organiserad testning.

- Det är viktigt att vi kan möta den oro som skånska män känner inför att bära på en odiagnostiserad cancer. Denna satsning ger oss verktyg för att utveckla vårt proaktiva arbete, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd.

Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 27/6 2018 på Allians för Skånes initiativ.


Kontaktpersoner:

Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och regionråd
0768- 87 03 07
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd
0724-67 49 84

Presskontakt:
Amir Jawad, Politisk sekreterare (L)
Amir.jawad@skane.se

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.