Skip to main content

Flera beslut för en bättre kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 15:09 CEST

Foto: Karl-Johan Hjertström

På dagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden fattades ett antal beslut för en mer tillgänglig, trygg och prisvärd kollektivtrafik av hög kvalitet. Bland annat rör besluten taxorna i kollektivtrafiken 2020, flexibla nattstopp och medfinansiering av Simrishamns station.

─ Jag är stolt över att vi gör den skånska kollektivtrafiken bättre med dagens beslut. De skånska pendlarna slipper höjda priser när vi justerar taxorna som tack för att de väljer att resa kollektivt. Vi erbjuder också en tryggare bussresa när vi inför flexibla nattstopp för första gången. Dessutom kommer vi att frigöra pengar för kollektivtrafik där den verkligen behövs när vi kan bygga om Simrishamns station, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

─ Med dagens beslut så visar vi att vi fortsätter leverera på vårt löfte om kollektivtrafik som gör att hela Skåne utvecklas, det handlar både om att freda de som åker de längsta sträckorna från höjning av taxorna men också att investera i Simrishamn som gör att vi kan stärka flexibiliteten och skapa en robustare tågtrafik till sydöstra Skåne. Men också att stärka tryggheten genom att nu införa pilotprojekt med flexibla nattstopp i busstrafiken, både i stad och på landsbygd, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.


Justering av taxorna i kollektivtrafiken 2020

Enligt uppdrag från regionfullmäktige ska kollektivtrafiknämnden fatta beslut om indexering av taxorna i kollektivtrafiknämnden varje år. Detta görs i enlighet med konsumentprisindex, som 2020 uppgår till 1,7 %. Justeringen ska totalt omfatta 1,7 %, men det är upp till nämnden hur justeringen fördelas mellan olika taxor i biljettsystemet.

Allians för Skåne vill premiera de som reser ofta med Skånetrafiken. Därför fredas periodbiljett för 30 dagar, i samtliga tre zoner, helt från indexering. Samma sak gäller sommarbiljetten. Detta trots att även resor som görs med periodbiljetter omfattas av högre kostnader för exempelvis drivmedel och löner. Indexeringen läggs istället på enkel- och 24-timmarsbiljetter i lilla zonen och mellanzonen och påverkar därmed de som reser mer sällan.

Öresundstaxorna justeras på grund av beslut fattade i Danmark och den svenska kronans förhållande till den danska kronan. Den danska zonindelningen har förändrats, vilket tillsammans med en nödvändig valutajustering innebär en höjning av månadskortet. Enkelbiljetterna påverkas inte. Mellan Helsingborg och Helsingör justeras såväl enkel- som periodbiljett på grund av prisjusteringar hos rederiet som utför trafiken.

Testperiod med flexibla nattstopp

Allians för Skåne föreslog i budget för Region Skåne att införa flexibla nattstopp i busstrafiken. Genom dagens beslut i kollektivtrafiknämnden inleds ett pilotförsök på två olika linjer för att inhämta mer kunskap för genomförande i större skala. Syftet med flexibla nattstopp är att erbjuda en ökad trygghet och bekvämlighet för resenärer som inte bor precis vid en busshållplats. Linjerna som berörs är 551 mellan Kristianstad och Furubuda samt 35 i Malmö, där resenärer nu erbjuds möjlighet att kliva av bussen mellan två ordinarie hållplatser som angörs av linjen, under perioden november 2019 – maj 2020.

Möjlighet till uppställning av tåg vid Simrishamns station

Simrishamns station saknar idag möjlighet till uppställning av tåg, vilket innebär att Pågatågen på Ystads- och Österlenbanan har en överdimensionerad kapacitet och därmed en hög kostnad för de skånska skattebetalarna eftersom de tåg som trafikerar banan har samma kapacitet oavsett tid på dygnet. Idag beslutade kollektivtrafiknämnden att medfinansiera uppställningsspår och en plattform vid Simrishamns station, tillsammans med Trafikverket. Det innebär att Skånetrafiken kan koppla av och på tågsätt vid stationen och genom minskade kostnader för underhåll spara 5-6 miljoner kronor per år som kan användas till annan trafik.

För mer information och kommentarer:

Carina Zachau (M)
Regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande
072-467 49 83

Lars Hansson (C)
Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-224 08 48

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.