Skip to main content

Ge driftledningsnämnden större insyn i byggandet vid sjukhusområdet i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 11:00 CET

Planeringen och arbetet med byggnationen och innehållet i byggnaderna har pågått under en lång tid och nu har det första spadtaget tagits för det som ska bli helt nya vårdbyggnader vid Helsingborgs lasarett. När den nya byggnaden väl är klar 2019 så är det Skånevård Sunds verksamheter som kommer att flytta in i lokalerna. Som delregionalnämnd är det Sjukvårdsnämnd Sund som styr över förvaltningen. Allians för Skånes ledamöter i nämnden efterlyser en större insyn från nämndens sida över arbetet med de nya lokalerna och saknar även möjligheten att kunna vara med att påverka beslut som fattas i samband med byggnationen. Något som i slutändan kan komma att påverka verksamheten när de flyttat in. Som exempel kan tas att den nya vårdbyggnaden blir tre våningar ovan jord till skillnad som de fyra som först var tänkt. Detta utan möjligheter att sedan kunna bygga på en till våning när behov finns i framtiden.

- Det är idag oklart var de olika besluten fattas rörande förändringar i byggnationerna och framförallt kopplat till dess vårdinnehåll och, där vill vi som driftledningsnämnd kunna vara med och påverka på ett annat sätt än vi gör idag, säger Annette Linander (C), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund.

- När bygget väl är klart är det vi som kommer ha vår personal och verksamhet i lokalerna och vill därför bli involverade i ett tidigt skede för att kunna påverka vårdinnehållet, säger Karin Axelsson (M), ledamot i sjukvårdsnämnd Sund.

- Region Skåne gör en stor satsning på att lyfta Helsingborgs sjukhusområde in i framtiden och då vill vi som styr över själva verksamheten kunna ha synpunkter om förändringar som görs, säger Åsa Holmén (L), ersättare i sjukvårdsnämnd Sund.

- Det är av största vikt att vi som ska ta ansvar för verksamheten som flyttar in i lokalerna är involverad i hela processen, säger Birgitta Södertun (KD), ersättare i sjukvårdsnämnd Sund.

För mer information:

Annette Linander (c), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund
070-550 70 21

Karin Axelsson (M), ledamot i sjukvårdsnämnd Sund
073-399 80 54

Åsa Holmén (L), ersättare i sjukvårdsnämnd Sund
070-302 28 71

Birgitta Södertun (KD), ersättare i sjukvårdsnämnd Sund
076-889 01 63

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument