Skip to main content

Hälso- och sjukvårdsnämnden måste agera nu!

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 13:22 CEST

Den ekonomiska situationen i den skånska sjukvården och i de olika driftledningsnämnderna är allvarlig. Krafttag måste tas för att få bukt med de rådande underskotten och den negativa prognosen. Därför föreslår Allians för Skåne i ett initiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden att kraftfulla åtgärder vidtas för att vända utvecklingen i sjukvårdsnämnderna. Vidare föreslår Allians för Skåne att se över om mer vård kan upphandlas som idag utförs i egen regi.

– Enbart fyra månader in i det nya året ser vi hur styret redan har tappat kontrollen över ekonomin och tillgängligheten. Därför krävs det nu konkreta åtgärder i hälso- och sjukvårdsnämnden men också från sjukvårdsnämnderna för att vända denna utveckling, så att skåningar kan få den vård som de förtjänar, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Genom att använda oss av fler vårdgivare kan vi skapa en bättre tillgänglighet och minska underskotten i den skånska sjukvården. Därför behöver vi se över om Region Skåne kan överlåta mer vård till andra aktörer, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Skåningarna ska inte behöva lida för att styret inte har förmågan att skapa goda förutsättningar för patienterna och våra medarbetare, därför måste vi nu agera för att skapa en effektivare och tillgängligare vård för skåningarna, säger Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är djupt oroande hur miljonunderskotten växer för varje månad i sjukvårdsnämnderna. Görs ingenting snart kommer det att drabba alla de människor som behöver vår sjukvård allra mest. Därför måste sjukvårdsnämnderna snarast redovisa vilka åtgärder som de tänker vidta, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Initiativärendet bifogas i sin helhet

För mer information:

Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument