Skip to main content

​Handlingsplan ska minska hyrpersonal i primärvården

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2019 08:30 CEST

God personalförsörjning är en knäckfråga för vården. På Region Skånes vårdcentraler hyrs personal in för ungefär 10 miljoner kronor i månaden. Nu har därför primärvårdsnämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att möta utmaningarna.

– En stadig bemanning innebär en trygghet för våra patienter och arbetsro för våra medarbetare. Vi måste se till att bli av med vårt beroende av hyrpersonal och nu tar vi ett första steg i den riktningen, säger Birte Sandberg (C), ordförande primärvårdsnämnden.

Behovet av hyrpersonal gäller främst läkare och kostnaderna uppgår till nästan 5 procent av personalkostnaden. Målet i Region Skåne är 1,5 procent.

– Vi har ett viktigt och långsiktigt arbete att göra. Våra verksamheter jobbar redan med frågan men får nu ett särskilt fokus i och med uppdraget med en handlingsplan, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Beslutet om att ge uppdraget om handlingsplan fattades på gårdagens primärvårdsnämnd. Förvaltningschefen ska återkomma till nämnden den 19 juni med ett förslag på handlingsplan. Uppdraget säger bland annat att handlingsplanen ska syfta till att ”nå en stadig bemanning” och hitta ”åtgärder för att skapa oberoende av hyrpersonal”.

– Att få fast personal i våra verksamheter är både en trygghetsfråga och en ekonomisk fråga. Fast personal kommer minska kostnaderna men innebär framförallt en bättre kontinuitet i vården, avslutar Birte Sandberg (C).

För frågor kontakta:

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden
070 862 63 08
Birte.sandberg@skane.se

Caroline Hedenström (M)
1:e vice ordförande primärvårdsnämnden
070 825 75 07
Caroline.hedenstrom@skane.se

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.