Skip to main content

Inbjudan till pressträff gällande Coronakrisens påverkan på den skånska ekonomin

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 14:54 CET

Anna Jähnke (M). ordförande regionala utveclingsnämnden.

Coronakrisen innebär stora påfrestningar för hela samhället. Det slår mot allt och alla och de åtgärder som vidtages kan också innebära stora problem för hela ekonomin. När det gäller det skånska näringslivet och de skånska företagen så ser framtiden osäker ut för flera aktörer på flera plan. På grund av den svåra situation som vi nu befinner oss i så presenterar Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne ett åtgärdspaket i syfte att hjälpa till att stödja regionens arbetsmarknad, företagare och entreprenörer.  

Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne inbjuder till pressträff om åtgärdspaket i samband med Coronavirusets påverkan på den skånska ekonomin. Pressträffen kommer att äga rum tisdagen den 24:e mars kl. 13:00 i rum Vildanden i Region Skåne-huset, Dockplats 26. Medverkar gör Regionala utvecklingsnämndens presidium med ordförande Anna Jähnke (M), 1:e vice ordförande Louise Eklund (L) samt 2:e vice ordförande Yvonne Augustin (S).  

Välkomna! Medtag presslegitimation. Anmälan i receptionen.