Skip to main content

Inrätta barnskyddsteam i hela Skåne!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 08:00 CET

Barn som far illa får inte idag tillräckligt stöd och hjälp inom skånsk sjukvård. Det är särskilt allvarligt när barnen inte upptäcks i tid och de kan då ta stor skada. Det behöver förändras därför föreslår Allians för Skåne vid hälso- och sjukvårdsnämnden på fredag att särskilda barnskyddsteam inrättas på alla Region Skånes sjukvårdsförvaltningar.

– Idag finns inte skånsk sjukvård för alla barn som far illa, det är oacceptabelt och måste förändras. Med barnskyddsteam runt om i hela Skåne kan vi upptäcka samt trygga och hjälpa dessa utsatta barn. Varje barn som far illa är ett barn för mycket, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Ett barnskyddsteam skulle kunna vara en verksamhetsnära länk mellan Kompetenscentrum för barnhälsovård och personalen på de olika avdelningarna som ska jobba med detta. Först och främst behövs en kartläggning av var luckorna ute i verksamheten är, och ett grundläggande arbete så att alla anställda arbetar aktivt med dessa frågor och vet på vilket sätt som det ska göras. Ett barn i Simrishamn ska få samma bemötande, hjälp och stöttning som ett barn i Bjuv, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Att ha ett fungerande skydd för barn som far illa i alla delar av Skåne är oerhört viktigt, vården och stödet man får ska vara lika oavsett vart i vår region man bor. Ett inrättande av barnskyddsteam skulle hjälpa till att få en likvärdig vård i hela Skåne, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Anmälningarna om barnmisshandel ökar, men mörkertalen är fortfarande stora. Barnskyddsteamen ska vara specialiserade på att upptäcka och ta hand om barn som fara illa. Man ska fungera som kunskapsnav för hela regionen och stärka övrig vårdpersonal i hur de agerar vid misstanke om övergrepp. Alla barn har rätt till trygghet, och vården kan göra mer för att bidra till det, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.