Skip to main content

Inrätta en parlamentarisk utredning för patientavgifterna

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 12:08 CET

Idag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden om nya patientavgifter för 2016. Ärendet kan få långtgående konsekvenser för skåningarna. Trots detta har inte patientföreningar, patienter fått möjligheten att inkomma med synpunkter och ärendet har skyndats fram. Därför föreslår Allians för Skåne att en parlamentarisk grupp inrättas med en representant från varje parti i hälso- och sjukvårdsnämnden som ska se över och komma fram med ett förslag på hur alla patientavgifter i Region Skåne bör vara utformade. Vidare ska gruppen under arbetets gång höra med patienter, medarbetare och patientföreningar och ta in deras synpunkter i arbetet med nya avgifter.

-Region Skåne har stora behov av nya och enhetliga patientavgifter för att minska onödig administration men det får aldrig göras på bekostnad av den enskilda patienten därför är det viktigt att hitta breda politiska överenskommelser som värnar om patienten. Gruppen som tillsätts ska tydligt analyserar vilka konsekvenser en förändring av avgifterna kan få, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 


Fakta:

Allians för Skåne yrkar följande på dagens hälso- och sjukvårdsnämnd:

Allians för Skåne yrkar avslag på ärendet i sin helhet och yrkar istället följande:

  • -Att en parlamentarisk grupp inrättas med en representant från varje parti i hälso- och sjukvårdsnämnden som får i uppdrag att till den 18 mars se över och komma fram med ett förslag på hur alla patientavgifter i Region Skåne bör vara utformade.
  • -I uppdraget ska den parlamentariska gruppen analysera vilka eventuella konsekvenser som en förändring av patientavgifterna får. Under arbetets gång ska patienter, medarbetare och patientföreningar och andra berörda parter höras.

Vinner inte yrkandet gehör yrkar allians för Skåne:

  • -Att ärendet återremitteras för att ytterligare utreda vilka konsekvenser det liggande förslaget får. Vidare ska medarbetare, patienter, patientföreningar och andra berörda parter höras.

För mer information: 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.