Skip to main content

Kompetensförsörjning i fokus när Allians för Skåne bjuder in till rundabordssamtal!

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 11:04 CEST

Foto: Pixabay

På senare tid har flera förändringar skett inom det arbetsmarknadspolitiska området, då Arbetsförmedlingen har valt att lägga ner 17 kontor i Skåne. Det är givetvis en utmaning, då kostnader och ansvarsområden kommer att tillfalla kommunerna.

Därför bjuder Region Skåne in till rundabordssamtal med samtliga skånska kommuner med kompetensförsörjning i fokus.

– Staten har genom Arbetsförmedlingen gång på gång misslyckats i arbetsmarknadspolitiken. Skåne behöver få bättre stöd i denna viktiga fråga, därför blir detta ett konkret första steg för att identifiera de behov som finns för att vi i nästa steg ska kunna ställa krav på relevanta åtgärder, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och regionråd

Utöver kompetensförsörjning kommer även dialogen att rikta in sig på att analysera behov och vilket stöd som finns att hämta i det fortsatta arbetet.

– Skåne har en hög arbetslöshet i jämförelse med rikssnittet. Det är en stor utmaning. Ska tillväxt och produktivitet i Skåne öka, krävs att vi gemensamt kraftsamlar. Därför välkomnar jag nu kommunerna och ser fram emot goda samtal, säger Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och regionråd.

Inbjudan skickas den 11 april till samtliga kommuner och mötet kommer att äga rum den 23 april i Rådhus Skåne. 

För frågor kontakta:

Anna Jähnke (M)

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 073- 231 12 93

Louise Eklund (L)

1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 044- 309 30 22

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.