Skip to main content

Minskad valfrihet med rödgrönt styre

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 07:00 CET

Efter en lång tids signaler från de privata vårdgivarna om bristen på intresse och dialog från styret, väljer nu 33 olika vårdgivare inom grå starr, multimodal smärtbehandling och psykoterapi att säga upp sina avtal. Det är ett hårt slag och ett hot mot skåningens rätt att välja vård själv. Med anledning av detta lämnar Allians för Skåne idag in en interpellation för att få svar på hur styret ska lösa denna allvarliga situation.

– Det är djupt oroande att styret så nonchalant väljer att bortse från alla de privata alternativ som dagligen gör stora insatser för skåningen. Nu måste styret reparera den skada som är skedd och se till att förbättra kontakten och dialogen med de privata vårdgivarna innan det är försent, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det finns en välgrundad oro för att den valfrihet som skåningarna fått de senaste åren nu raseras. Det kommer att slå särskilt hårt mot redan utsatta patienter som vill välja sin egen hälso- och sjukvård. Vi behöver både privata, offentliga och idéburna aktörer för att få hälso- och sjukvården att fungera på bästa sätt i Region Skåne säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Nu måste styret ta ett krafttag och omedelbart starta en dialog och ett bättre samarbete med de privata vårdgivarna innan skåningarna står utan alternativ, säger Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Allians för Skåne kommer alltid att stå upp för skåningens rätt att välja själv. Det är särskilt viktigt för människor som behöver mycket sjukvård att få välja det alternativ som passar den enskilde bäst, därför är det oroande att så många privata vårdgivare har sagt upp sina avtal med Region Skåne, säger Birgitta Södertun (KD) gruppledare.

Interpellationen bifogas i sin helhet

Fakta:

följande vårdgivare har inte accepterat ackrediteringsvillkor 2016 inom Grå starr:
Katarakta AB
Aleris Specialist vård Ögon Ängelholm
Aleris Specialist vård Ögon Malmö
Aleris Specialistvård Ögon Kristianstad
Aleris Specialistvård Ögon Ystad
Aleris Specialistvård Ögon Helsingborg
Capio Citykliniken Specialisthuset Eslöv
Capio Medocular Malmö
Capio Medocular Lund
Vårda AB

Följande vårdgivare har inte accepterat ackrediteringsvillkor 2016 inom Psykoterapi.
Epiktetos psykoterapimottagning, Sofia Samulsson
Barn- och familjepsykologen Ulrika Hult
Psykoterapimottagningen Kirsten Kronkvist
Terapi&Coaching, Ditte Ljungdahl
Vita Villan
MK Vård HB
Presam Hälsa och utveckling
Inga-Lill Wennerström, leg Psykolog
ACN Konsult, Ann-Catrine Nilsson

Följande vårdgivare har inte accepterat ackrediteringsvillkor 2016 inom Multimodal smärtbehandling:
Brahehälsan Löberöd (Praktikertjänst) med filial Eslöv
Hälsohuset Båstad Företagsby/Kenosis
Vitavillan rehab utredning
Aktivt behandlingscenter (ABC) rehab i Malmö
Aleris Smärt- och Ryggrehabilitering
Hälsocentralen Ellenbogen
Viktoria vård och hälsa
MJ Classic Pilates AB
RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB
Region Skånes universitetssjukvård, vårdcentralen Södervärn, filial Abels rehab
Apport HB
Novakliniken (Modern vård)
Adaptus Rehab AB
Örestadsklinikens vårdcentral AB

För mer information:

Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Birgitta Södertun (KD) Gruppledare – 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

Word-dokument