Skip to main content

​Nu öppnar digitala tjänster i primärvården

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 08:44 CEST

Under sommaren kommer flera digitaliseringsnyheter i primärvården. Efter midsommar går startskottet för en ny digital tjänst vid de offentligt drivna vårdcentralerna i Region Skåne. Redan nu pågår pilotprojekt med ett processtöd på vårdcentraler som ska öka tillgängligheten för patienten.
– Det här är viktiga verktyg som vi tror kommer förändra skåningens tillgång till vårdcentralerna på ett väldigt påtagligt sätt, säger Birte Sandberg (C), ordförande primärvårdsnämnden.

Digital mottagning öppnar i sommar

Efter midsommar kommer Region Skånes offentliga vårdcentraler börja erbjuda digitala vårdbesök, främst till listade patienter med lättare besvär som inte kräver fysiska besök.

– Det gör den lättare vården mer lättillgänglig för våra patienter samtidigt som vi hoppas att detta också ska frigöra tid för våra mest sjuka patienter, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

De digitala vårdbesöken kan gälla allergi, vissa typer av hudbesvär, infektioner, magbesvär och akuta recept.

Under sommaren kommer den digitala mottagningen vara öppen mellan klockan 8-12 på vardagar och klockan 10-15 på helger. Men patienten ska kunna börja sitt besök när som helst på dygnet, svar ges när tjänsten är öppen. Inledningsvis kommer tjänsten bemannas med specialister i allmänmedicin, men ambitionen är att på sikt utöka tjänsten med att erbjuda fler yrkeskategorier som fysioterapeut, barnmorska och psykolog.

– Det är en viktig fördel att mottagningen bara bemannas med specialister i allmänmedicin, säger Birte Sandberg (C).
– Att kommunikationen sker skriftligt gör också tjänsten mer flexibel för både patient och vårdpersonal. Den som inte vill prata om sina symtom på tåget på väg till jobbet kan istället i lugn och ro beskriva sina besvär i skrift. På samma sätt blir det effektivt för vårdpersonalen som kan svara när tid finns, säger Birte Sandberg.

Processtöd möjliggör mer fokus på patientmötet

Just nu provkörs också ett digitalt process- och vägledningsstöd vid en drop in-mottagning. Patienten som kommer till drop in-mottagningen får svara på frågor om sina symtom på en surfplatta eller sin egen telefon. När det är klart får patienten en uppskattad väntetid och kan sedan följa den på en skärm i väntrummet.

– Detta är ett första steg i att ge mer kontroll till patienten. Processtödet är mycket djupgående och ger ett bra stöd till personalen som får mer tid att fokusera på patientmötet, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Tanken är att patienten ska kunna använda tjänsten hemifrån framöver. Under sommaren och hösten provkörs stödet i ett pilotprojekt på åtta vårdcentraler runt om i hela Skåne, samt en kvälls- och helgmottagning.

Taligenkänning sparar tid för personalen

Under året kommer också ett nytt verktyg för taligenkänning att införas i hela den skånska primärvården. Det är ett system som omvandlar tal till skrift vid journalföring och därigenom sparar mycket tid.

– Pilotprojektet visade att en fysioterapeut kan spara sju minuters dokumentationstid på ett nybesök. Samlat är det mycket tid som kan läggas på möten i vården istället, säger Caroline Hedenström (M).

En snabbare journalföring förväntas också leda till en ökad patientsäkerhet och snabbare tillgång för patienten att läsa sin journal på nätet.

– Det finns mycket att vinna i nya arbetssätt och det är glädjande att primärvården är på god väg med riktigt kvalitativa lösningar på tillgänglighetsutmaningarna, säger Birte Sandberg (C).

För frågor kontakta: 

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden
Birte.sandberg@skane.se

Caroline Hedenström (M)
1:e vice ordförande primärvårdsnämnden
Caroline.hedenstrom@skane.se

Fakta:

Så här fungerar den digitala mottagningen

1. Patienten loggar in med BankID och beskriver sina besvär genom att besvara ett antal frågor, bilder kan bifogas.

2. Patienten får ett skriftligt svar från sjuksköterska och vid behov av läkare som är specialist i allmänmedicin. Patienten får notis via sms eller mail, när svar finns.

3. Patienten och vårdgivaren har möjlighet till fortsatt dialog via text till dess ärendet är löst och avslutat.

Så går drop-in besöket till för patienten med hjälp av process och vägledningsstödet

1. Patienten kommer på drop-in mottagningen. 

2. I receptionen får patienten information om att börja sitt besök genom att svara på frågor på en surfplatta eller sin egna smarta telefon. Frågorna tar ca 6–8 minuter att besvara.

3. Patienten får en uppskattad väntetid och kan sedan följa den på en skärm i väntrummet.

4. Patienten träffar sjuksköterska och vid behov läkare. 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.