Skip to main content

Öppna palliativa avdelningen i Trelleborg

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2016 14:37 CEST

På dagens möte med sjukvårdsnämnd Kryh krävde en enig allians att de palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg ska öppnas igen. Förslaget röstades ner av det rödgröna styret.

Platserna har varit stängda sedan december och en utredning har tittat på att eventuellt flytta vården till Malmö permanent. Trots att slutdatum för utredningen var satt till dagens möte beslutade de rödgröna att fortsätta utreda.

– Vården av de svårast sjuka måste värnas och prioriteras. För oss är skälen att behålla vården i Trelleborg klart tyngst och därför krävde vi ett återöppnande av platserna. Det är beklagligt att styret sa nej till det. Att frågan nu dras i långbänk skapar oro bland medborgarna och riskerar att försvåra en eventuell framtida öppning av avdelningen, säger Per Einarsson (KD).

– Frågan utreds av besparingsskäl eftersom de rödgröna i Kryh har misskött ekonomin. Den palliativa vården har dock inga underskott. I praktiken betyder det att den palliativa vården i Trelleborg skulle användas för att täppa till hål inom annan vård i andra delar av Skåne. Det kan vi inte acceptera. Alla minns Socialdemokraternas fagra vallöften om vården i Trelleborg. Hur mycket är de värda idag, frågar John Roslund (M).

– Styret säger att mer hemsjukvård är ett alternativ. Och visst, mer hemsjukvård behövs, men det fungerar inte utan att det samtidigt finns god tillgång på avdelningsplatser. Patienterna måste ha tryggheten i att, när man så önskar, få komma in på en plats där man har personal tillgänglig dygnet runt. Det behövs också för att ge anhöriga avlastning i en svår situation, säger Lars-Göran Wiberg (C). 

– Vårdmiljön är särskilt viktig för den här patientgruppen och det måste vi ta hänsyn till. Lokalerna i Trelleborg lämpar sig väldigt väl, med möjlighet till utevistelse, samtidigt som Malmö har ett stort behov av nya lokaler. Det ser vi som ytterligare ett skäl till att snarast öppna platserna i Trelleborg igen, säger Susanne Bäckman (L). 


Mer information och kommentarer

Per Einarsson (KD)
2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh
Tel: 0725-28 84 17

John Roslund (M)
ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh
Tel: 0730-51 21 71

Lars-Göran Wiberg (C)
ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh
Tel: 0705-45 24 78

Susanne Bäckman (L)
ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh
Tel: 0709-76 70 80


Mattias Svensson (KD)
politisk sekreterare
Tel: 0768–87 06 38

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.