Skip to main content

Påskynda arbetet med de 182 miljoner kronorna till flyktingarna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:31 CET

Vid gårdagens hälso- och sjukvårdsnämnd beslutades det bland annat att Allians för Skånes initiativ att trygga sjukvården för flyktingar ska vidare beredas och återkomma som ett beslut vid nästa hälso- och sjukvårdsnämnd.


– Regeringens extra statsbidrag på 182 miljoner kronor till Region Skåne som ska användas till att trygga sjukvården för flyktingar under 2016, behöver så snabbt som möjligt användas för att säkerställa en god vård till alla människor som kommer eller har kommit till Skåne, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Med dagens höga tryck mäktar flera viktiga verksamheter inte med att ge en god och tillgänglig vård.


– Det är viktigt att ärendet inte dras i långbänk, medarbetare i Region Skåne signalerar dagligen om den höga arbetsbelastning som krävs för att kunna ge en god vård till alla flyktingar, säger Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.


– Med regeringens statsbidrag behöver vi nu prioritera bland annat att alla flyktingar får tillgång till hälsosamtal, att barn och ungdomspsykiatrin får ett utökat uppdrag samt att den samlade psykiatrin får de resurser som krävs för att ge en värdig vård, säger Lars Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.


-– Inte ens häften av dem som kommer hit får sin hälsa undersökt. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Resurserna måste ut så snart som möjligt så att kapaciteten kan utökas, därför behöver styret snarast se till att de extra resurserna går till vården för flyktingar, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.Fakta:


– Allians för Skåne föreslår i ett initiativärende att följande verksamheter prioriteras när de 182 miljoner kronorna fördelas:


– Hälsosamtal till alla nyanlända.


– Barn och ungdomspsykiatrin.


– Slutenvårdspsykiatrin.


– Öppenvårdspsykiatrin.


– Röda korsets centrum för krigs och tortyr skadade.


– Rädda Barnen.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - : 0768-87 03 07

Stefan Lamme (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden: 070-528 66 20

Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden: 070-545 24 78

Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden: 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.