Skip to main content

Positiva personalnyheter i Region Skåne – och oro för sommaren

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 14:38 CET

På personalnämndens sammanträde på onsdagen hanterades både rapporten om det systematiska arbetsmiljöarbetet och den uppdaterade kompetensförsörjningsplanen för Region Skåne.

– Det är glädjande att vårt arbete med personalfrågorna uppskattas, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Av totalt sjutton frågor om arbetsmiljön har personalen blivit mer positivt inställd i sju. I endast tre frågor har personalen blivit mer negativ. Den lägsta nivån har dessutom utvecklats i klart positiv riktning under slutet av förra mandatperioden.

Att behålla en god relation till tidigare medarbetare leder till att de blir goda ambassadörer och referenser vid nyrekryteringar samtidigt som organisationen ses som en attraktiv arbetsgivare. Det är därför viktigt att de exitenkäter som infördes 2013 kompletteras med fördjupade insatser, vilket Alliansen föreslog och fick igenom på mötet.

– För att det insamlade materialet ska komma till verklig nytta krävs att uppföljningarna av dem åtföljs av fördjupade insatser, säger Caroline Wessel.

Region Skåne ligger i år sämre till med sin sommarplanering än vad man gjorde vid samma tidpunkt förra året. Hittills har bara en fjärdedel av behovet kunnat täckas: 144 sjuksköterskor av eftersökta 554.

– Kritiken från Socialdemokraterna har i många år varit hård för att mer sommarpersonal inte kunde säkerställas tidigare. Möjligen ångrar Henrik Fritzon nu sina stora ord om hur lätt det är att hitta personal, trots att det bevisligen råder brist, avslutar Caroline Wessel.


Mer information och kommentarer

Caroline Wessel (M)
2.e vice ordförande i personalnämnden

Tel: 070-899 88 15

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.