Skip to main content

Enighet i politiken i tider av kris.

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 13:28 CET

Ängelholms sjukhus har bäst tillgänglighet för patienter till specialistvård och lägst sjukfrånvaro bland personalen.

Under dagen så har sjukhusstyrelsen i Ängelholm valt att lyfta bort ärendet om åtgärder för budget i balans och bordlägger det till sammankomsten i juni. Detta eftersom det inte finns tillräckligt med tid för att bereda ärendet och säkerställa att de satsningar som görs är effektiva.

Det finns en oerhört stor vikt att vi signalera enighet i politiken. Likaså måste vi effektivt arbeta fram de åtgärder som krävs för att vårda våra medborgare. Genom att flytta ärendet framåt ökar vi möjligheterna att göra bästa satsningar möjliga för att stärka sjukhuset, säger Maria Berglund (KD), ordförande Ängelholms sjukhusstyrelse.

Det är viktigt att vi försöker göra vårt yttersta för att få en ekonomi i balans. Vi ser dock stora risker med att i rådande läge, införa åtgärder som förflyttar personalens uppmärksamhet från Coronakrisen, säger Lars-Göran Wiberg (C), vice ordförande Ängelholms sjukhusstyrelse.

Vi vill göra det som är rätt gentemot medborgarna och personalen. Genom att lyfta det till sammanträdet i juni får vi mer tid att förankra ärendet och analysera hur Coronasituationen utvecklas, säger Mats Sander (M), ledamot Ängelholms sjukhusstyrelse.

Trygghet och samspel är viktigt för att förmedla förtroende. Nu lägger vi fullfokus på att stötta personalen och förbereder oss för att minimera ett ohållbart tryck på sjukhuset, säger Åsa Holmén (L), ersättare Ängelholms sjukhusstyrelse.

Maria Berglund (KD)
Ordförande, Ängelholms sjukhusstyrelse
Tel 072-467 16 95

Lars-Göran Wiberg (C)
Vice ordförande, Ängelholms sjukhusstyrelse
Tel 070-545 24 78

Mats Sander (M)
Ledamot, Ängelholms sjukhusstyrelse
Tel 073-231 59 31

Åsa Holmén (L)
Ersättare, Ängelholms sjukhusstyrelse
Tel 070-302 28 71

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.