Skip to main content

Region Skåne besvarar inte Reepaluremissen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 06:48 CET

Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (L) och Birgitta Södertun (KD).

I november förra året presenterade regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) sitt förslag till vinstbegränsningar i välfärden (SOU 2016:78). Förslaget är nu ute på remiss, bland annat till Region Skåne som är ett av sex landsting som har uppmanats att yttra sig.

– Så döm om min förvåning när jag på direkt fråga till Henrik Fritzon om när remissyttrandet ska behandlas fick veta att han har bestämt att Region Skåne inte ska yttra sig alls, säger regionrådet i opposition Carl Johan Sonesson (M). Detta är ändå mandatperiodens hetaste politiska fråga.

– Och samtidigt ska man veta att Region Skåne är en av landets största aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn. Vi lägger 31,3 miljarder kronor, eller 88 procent av våra skattemedel i just den välfärdssektor där Ilmar Reepalu, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill försvåra för alternativa utförare, säger Gilbert Tribo (L).

– Den utredning som Henrik Fritzon anser inte behöver kommenteras berör tusentals skåningar som jobbar eller får vård i hundratals bolag som finansieras helt eller delvis av skattemedel från Region Skåne. Vi har en helt annan grunduppfattning, säger Birte Sandberg (C).

– Förslaget från Välfärdsutredningen måste självfallet diskuteras seriöst, säger Birgitta Södertun (KD). Även om vi tycker att det ska avfärdas. Region Skåne besvarar årligen en mängd remisser av olika slag. Att välja bort ett besvarande av just den här remissen är, minst sagt, ologiskt.

Allians för Skåne har mot denna bakgrund valt att på egen hand besvara den begäran om remissyttrande som Region Skåne har fått från regeringen. Yttrandet bifogas i sin helhet.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument