Skip to main content

Region Skåne varnar för elbristen

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 17:15 CEST

Exemplen på hur bristen på både lokal elproduktion och effekttillgång drabbar Skåne duggar tätt. Denna vecka har vi sett Pågens AB som tvingas ställa in expansion i Skåne. Tidigare har hamnarna i Ystad och Trelleborg inte kunnat elektrifieras i den takt man velat.

Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar och måste reagera på denna hämsko på företagande och viktiga investeringar för tillväxt och miljövänligare produktion.

Men el- och effektbristen drabbar också regionens egna kärnverksamhet. Det pågår en stor om- och nybyggnad av föråldrade sjukhus, vilket kräver mer elkraft. Samtidigt byggs Skånetrafikens verksamhet ut, bland annat med fler regionala tåg och genom att gå över till eldrivna bussar.

– Skåne hamnar i kläm när staten inte tagit ansvar för hela landets elförsörjning, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Barsebäck lades ner genom ett politiskt beslut, statliga Svenska kraftnät har misslyckats att bygga ut kraftöverföring till Skåne och nu senast har regeringen genom den höjda skatten på avfallsförbränning slagit ut kraftvärmeproduktionen.

– Elbristen slår direkt mot den tillväxt och de nya arbeten som Skåne så väl behöver, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Ska vi nå våra mål om ett fossileldningsfritt Skåne måste eltillförseln ökas, och då inte import av utländsk kolkraftsel.

Kontakt via:
Peter J Olsson
Senior Advisor (M)
070-4487170Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.