Skip to main content

Region Skånes bokslut: Bra utan skattehöjning

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 16:17 CET

Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C) och Gilbert Tribo (L).

Region Skånes preliminära bokslut för 2017 presenterades på tisdagen (23/1). Det visar ett resultat som är 137 miljoner kronor sämre än budget, en budget som bygger på bara 1 procents överskott i stället för 2 procent.

– Resultatet är inte tillräckligt bra, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Men det är bättre än befarat, och trots allt ett plusresultat. Det visar tydligt att det hela tiden har funnits alternativ till de skattehöjningar som S och MP under fyra år har krävt.

– Att höja skatten i den takt och omfattning som S och MP har velat hade varit både onödigt och tillväxthämmande, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna. Alliansen har fått rätt i sin tes att skattehöjningar inte ska göras i högkonjunktur. Utan Alliansens motstånd hade skåningen i dag betalat kanske 1 krona mer i skatt på varje intjänad hundralapp

– Nu har vi i stället fått svart på vitt att med så stora intäkter som Region Skåne har haft så har det räckt och blivit över i förhållande till de kostnader som har funnits, säger Birte Sandberg, gruppledare för Centerpartiet. Region Skånes ökade intäkter och bland annat det låga ränteläget har inneburit att 920 miljoner kronor mer än vad som hade budgeterats har gått in i verksamheten.

– Sjukvården landar på ett underskott om 1,3 miljarder, säger Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna. Bara den siffran visar vilket stort arbete som krävs för att vända vården i rätt riktning. Men det är i alla fall positivt att sjukskrivningarna har minskat något.

 

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
ledamot i regionstyrelsen
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
ledamot i regionstyrelsen
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
ledamot i regionstyrelsen
Tel: 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.