Skip to main content

S och MP saknar kostnadskontroll

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 10:46 CEST

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för Region Skåne 2017 innebär att de ovanligt höga skatteintäkterna på grund av den rådande högkonjunkturen ska förstärkas med en skattehöjning på 800 miljoner kronor. Rättare sagt innebär halva budgetförslaget en skattehöjning. S och MP har nämligen, väldigt okonventionellt, valt att lägga fram två budgetförslag. Det ena innehåller en stor skattehöjning, den andra gör det inte. De borde ha nöjt sig med ett förslag, det utan skattehöjning.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet försöker pumpa vattnet ur den läckande båten i stället för att täta det stora hålet i botten, säger Carl Johan Sonesson (M). Både skatteintäkterna och kostnadsutvecklingen är rekordhöga. I det läget väljer S och MP att höja skatten i stället för att ta kontroll över kostnaderna.

– Allt är inte dåligt i deras budgetförslag, säger Gilbert Tribo (L). Det är bra att de gör en satsning på fler utbildningstjänster inom allmänmedicin för att förstärka primärvården, även om det bara är en återställning till läget för två sedan då S och MP gjorde en kraftig neddragning av antalet platser. Redan då föreslog vi en utökning av platserna.

– Trots att kostnaderna skenar så får skåningen vänta lika länge på sin operation som tidigare, säger Birte Sandberg (C). Det så kallade tillgänglighetspaketet som S och MP slog sig för bröstet för i regionfullmäktige för ett år sedan har inte lett till några kortade köer. Deras metoder fungerar inte.

– Styret måste först ta kontroll över ekonomin innan några nya räkningar skickas till skåningarna. Om inte så riskerar vi bara att få se ytterligare skattehöjarförslag från styret under mandatperioden. Det är knappast en hållbar väg fram. Skåningarna måste kunna kräva att deras pengar används till så mycket vård som möjligt, säger Birgitta Södertun (KD).

S och MP pratar ofta om att nedskärningarna inom sjukvården ska upphöra. Men i deras eget budgetförslag konstateras att ”Region Skånes kostnader för den samlade hälso- och sjukvården ökade för perioden 2006-2015 med 9,5 miljarder kronor". Befolkningsökningen i Skåne var under samma period 11 procent, vilket innebär att resurserna per invånare ökade med 7,2 procent under den period som Allians för Skåne styrde i Region Skåne med Miljöpartiet. Hälso- och sjukvården i Skåne har aldrig haft så mycket pengar som när Allians för Skåne lämnade över ansvaret till Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Mer information och kommentarer:
Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.