Skip to main content

Slaget om sjukhuset i Simrishamn och ambulanserna avgörs

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 08:00 CET

Idag fattas beslut om framtiden för Simrishamns sjukhus och ambulansvården i Skåne.

Alliansen vill att sjukvården i Simrishamn ska utvecklas snarare än avvecklas och varnar för de rödgrönas förslag att ta tillbaka sjukvården i Simrishamn och ambulansdistriktet Lund-Landskrona i egen regi.

– Att skånska patienter kan få god vård även av privata aktörer verkar Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte bry sig om det minsta. Kosta vad det kosta vill för patienterna och skattebetalarna – de rödgröna gör allt för att ta Skåne tillbaka till en tid utan valfrihet och privata alternativ i sjukvården, säger Gilbert Tribo (L) andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tidigare erfarenheter av återtagande av sjukvårdsverksamhet i egen regi har visat att avvecklingskraven av de mindre enheterna ofta kommer inom några år när den stora organisationen måste effektiviseras.

– Region Skåne har lidit av tre förlorade år. Vårdköerna ökar medan valfriheten minskar. Styrets fokus under mandatperioden har varit att få bort alternativa vårdgivare. Vårdval har rivits upp. Nu är det i ett svep allt från ambulanser till hela sjukhus som ska återtas i offentlig regi, kosta vad det kosta vill. Privata välfungerande verksamheter får kalla handen av rödgröna styret trots låga kostnader och hög kvalitet. Denna jakt på patienternas och personalens valfrihet skapar lika långa köer som höga kostnader. Det är slöseri med resurserna, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Igen blir det tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet sätter ideologisk symbolpolitik framför kvalitet och tillgänglighet för den skånska vårdtagaren. Energin borde läggas på att utveckla vården, inte jaga privata utförare som gör ett bra jobb, säger Lars-Göran Wiberg ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– De rödgröna borde lägga tid och kraft på att korta köerna och förbättra vården istället för att avveckla privata alternativ som sköter sig. Man är ideologiskt förblindade och låter det gå ut över patienterna. Det är ett cyniskt spel som inte passar ett seriöst regionstyre, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) – 0768-89 07 79

Lars-Göran Wiberg (C) – 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) – 072-5288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.