Skip to main content

Styret avlövar Ängelholms sjukhus

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:50 CET

Styret avlövar Ängelholms sjukhus

På onsdag ska hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat ta ställning till om ryggkirurgi ska övertas i offentlig regi trots att både kvalitén och tillgängligheten är högre inom dagens privata verksamhet. Allians för Skåne kommer att rösta emot detta och istället föreslå att upphandlingen sker enligt plan.

– Återigen visar Socialdemokraterna och Miljöpartiet hur de steg för steg vill överta all sjukvård i offentlig regi trots att skåningen både kommer att få en sämre vård och behöver vänta längre för att få hjälp. Om förslaget blir verklighet riskerar skåningar att behöva slussas till Halmstad och Göteborg eftersom vi inte kommer att klara vårdgarantin, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Allians för Skåne värnar om att privata vårdgivarna som levererar vård av god kvalitet och som patienterna är nöjda med ska fortsätta finnas i upphandlad regi. En sådan möjlighet finns men nyttjas inte vilket vi starkt motsätter oss, Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– För att erbjuda skåningarna den bästa vården så är det oerhört viktigt att det finns en variation av utförare. Detta är ännu ett exempel på hur Styret än en gång smygvägen övertar vård i offentlig regi och försvårar för privata utförare i Skåne. En lösning som också med största sannolikhet blir dyrare för skattebetalarna, säger Lars-Göran Wiberg (C).P

- Ännu ett förslag som försämrar avsevärt för skåningarna. Ett märkligt agerande när det finns både lokaler och inarbetade team. Sluta avlöva de friska löven i den skånska vården, vi behöver alla goda krafter oavsett driftsform, säger Per Einarsson (Kd), Ledamot i Hälso- och sjukvärdsnämnden.

Fakta:

  • Flertalet av alla vårdgarantipatienter Aleris får kommer från Helsingborg vilket pekar på att Sund inte kan fullfölja det uppdrag man redan har idag eller har för stort inflöde av remisser

  • Aleris har en stor kontinuitet i läkarbemanning och därmed också god kontinuitet för patienterna.

  • Aleris har betydligt bättre resultat i 2016 års nationella patientenkät än Region Skåne som helhet och än ortopedin i Sund
  • oHelhetsintryck Region Skåne 88
  • oHelhetsintryck Aleris Ortopedi 96
  • Vid jämförelse utförs fler operationer per sal i Aleris operationssalar än i Sunds.
  • Aleris utför idag vården till en lägre kostnad än Region Skåne med en högre kvalitet. 

För mer information:

Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-89 07 79

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 070-545 24 78

Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden - 0725-288417

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.