Skip to main content

Styret saknar tydlig plan för Hälsostaden Ängelholm

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 15:35 CEST

I ett initiativ till sjukvårdsnämnd Sund har Allians för Skåne föreslagit att nämnden ger förvaltningschefen för Skånevård Sund i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur Hälsostaden Ängelholm kan fortsätta att leva vidare på ett liknande sätt som idag även när projekttiden går ut den sista juni 2018 och det med största sannolikhet blir en del av förvaltningen Skånevård Sund. Detta röstades dessvärre ner av styret i Region Skåne vid dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund.

- Hälsostaden Ängelholm är en välfungerande verksamhet som uppskattas av både personal och patienter, då är det självklart att en plan för hur verksamheten ska kunna fortsätta leva vidare även när projektet är slut måste till, säger Annette Linander (C), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund.

- En av farhågorna som lyftes fram av personalen i våras när förslaget att Hälsostaden skulle ingå i Skånevård Sund presenterades var bristen på plan hur den nuvarande organisations- och verksamhetsomfattningen skulle kunna fortsätta, det måste vi nu lyssna på och dra lärdom av, säger Karin Axelsson (M), ledamot i sjukvårdsnämnd Sund.

- Det är nu med drygt ett och ett halvt år kvar till projekttidens slut som arbetet med att ta fram denna plan måste starta för att ha ett gediget underlag till grund för verksamhetens integration i Skånevård Sund och för att undvika liknande rädsla hos personal och patienter som i våras, säger Åsa Holmén (L), ersättare i sjukvårdsnämnd Sund.

- Därför är det oerhört beklagligt att styret därför nu avslår vårt initiativärende om att påbörja arbetet med hur Hälsostaden Ängelholm ska kunna leva vidare på ett liknande sätt även i Skånevård Sund redan, säger Christer Unosson (KD), ersättare i sjukvårdsnämnd Sund.

För mer information och kommentarer:
Annette Linander (C)
andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund
070-550 70 21

Karin Axelsson (M)
ledamot i sjukvårdsnämnd Sund
073-399 80 54

Åsa Holmén (L)
ersättare i sjukvårdsnämnd Sund
070-302 28 71

Christer Unosson (KD)
ersättare i sjukvårdsnämnd Sund
0435-534 90

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.