Skip to main content

Tillför 32 miljoner kronor till den skånska vården

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 09:06 CET

Idag tar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om handlingsplan för hälsoinriktad sjukvård på 35 miljoner kronor som innehåller bland annat utbildningsinsatser för att förebygga ohälsa. Allians för Skåne står bakom satsningarna men när de skånska sjukhusen går mot stora underskott och vissa sjukhus är hårt ansträngda, är sjukhusen i större behov av de 32 miljoner kronorna för att fylla igen hålen i den styrande minoritetens budget. Allians för Skåne kommer därför att föreslå att de 35 miljoner kronorna istället tillfaller de tre sjukvårdsförvaltningarna för att undvika stora besparingar på sjukhusen.

– Det är angeläget att Region Skåne satsar på folkhälsa men när tre månader av året har gått och alla prognoser pekar på stora underskott på de skånska sjukhusen måste vi ta ett ansvar och se till att våra medarbetare och patienter inte drabbas av stora nedskärningar för att den styrande minoriteten lägger en orealistisk budget. Säger Gilbert Tribo (FP) andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Hade den styrande minoriteten valt att lägga en realistisk budget hade vi både kunnat ha en ekonomi i balans samtidigt som vi hade kunnat genomföra ytterligare satsningar på folkhälsa. Men i det nu rådande läget är vi inte beredda att riskera patientsäkerheten för att den styrande minoriteten inte kan ta ansvar för den skånska sjukvården. Avslutar Gilbert Tribo (FP) andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta:

Medlen ska fördelas till de olika sjukvårdsförvaltningarna i proportion till hur stora de olika förvaltningarnas budgetramar anges: SUND (9,5 mkr), KRYH (6 mkr) och SUS (16,5 mkr).

Medlen omfattar totalt 32 mkr.

För mer information:

Gilbert Tribo (FP) andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - 076 887 03 07

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.