Skip to main content

Utred möjligheten till att skapa ett nytt koncept för en ungdomscentral!

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 07:45 CEST

Flera rapporter beskriver hur ohälsan hos ungdomar ökar. En ungdomscentral ska bedriva en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt rikta sig till ungdomar.

Därför får hälso-och sjukvårdsdirektören får uppdrag att utreda möjligheten att, i samarbete mellan Region Skåne och Vellinge kommun, utveckla ett koncept för ungdomscentralen.

– Psykisk ohälsa är en av våra största framtidsutmaningar. Vi behöver agera i tid och arbeta med förebyggande insatser. Därför föreslår vi detta för att kunna hjälpa fler ungdomar, vilket är mycket bra, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Flera verksamheter, både i kommuner och i Region Skåne, har idag uppdrag som vänder sig till unga. Från kommunens sida verkar ungdomscoacher, drogterapeuter, socialsekreterare, aktivitetsansvarig personal och elevhälsa. 

– Vi har mycket goda erfarenheter av samarbete genom konceptet Familjecentraler. Deras uppdrag slutar dock när barnen börjar skolan och jag ser behovet av en samverkan som följer ungdomen vidare. Långsiktigt arbete är prioriterat, därför blir utvecklingen av konceptet Ungdomscentraler viktigt för förebygga ohälsa i Skåne, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utredningen ska i första hand undersöka förutsättningarna att utveckla ett gemensamt koncept för ungdomscentral i samverkan mellan Region Skåne och Vellinge kommun men, om intresse finns, kan fler kommuner ingå i eller på motsvarande vis engageras i konceptet.

Pilotförsöket genomförs i Vellinge kommun eftersom kommunen har gjort ett förberedande arbete och 2018 till Region Skåne inkom med förslag till organisering i skrivelsen ”Förslag till organisering av Ungdomscentral, Vellinge kommun och Region Skåne i samarbete för den Nära vården”.

För frågor kontakta:

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens och regionråd

gilbert.tribo@skane.se

0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M)

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

anna.mannfalk@skane.se 

0724-67 49 84

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.