Skip to main content

Var tionde försening orsakad av trafikföretagen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 16:02 CET

De kraftiga och ofta återkommande förseningarna i kollektivtrafiken fick Alliansen att kräva att förseningarna skulle utredas. Idag presenterades delar av den utredningen och det står klart att ca 30 procent beror på den undermåliga infrastrukturen, medan tolv procent kan härledas till trafikföretagen som Region Skåne har direkt inflytande över.

- Mer än var tionde trafikstörning kan härledas till trafikföretagen. Det är alldeles för mycket och Region Skåne måste självklart vidta åtgärder snarast möjligt. Det är dags för det rödgröna styret att vakna och ta ansvar för kollektivtrafiken i Skåne, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden.

Allians för Skåne vill poängtera att den största delen av trafikincidenterna och förseningarna i Skåne beror på det kraftigt undermåliga underhållet av järnvägen i Skåne. Region Skåne har länge enat krävt att regeringen och Trafikverket tillför Skåne mer resurser för att lösa situationen. Allians för Skåne ser därför mycket allvarligt på att Skåne, enligt regeringens infrastrukturproposition, inte tilldelas mer resurser till underhåll förrän efter 2020.

I Alliansens initiativ om att förseningar och övriga trafikincidenter skulle utredas ingick även ett uppdrag om att föreslå åtgärder som Region Skåne själva skulle kunna vidta. Skånetrafiken kommer återkomma med dessa förslag inför kommande kollektivtrafiknämnd.

För mer information:

Cristina Glad (L) 070-660 24 33

Christer Akej (M) 070-818 29 55

Lars Hansson (C) 072-224 08 48

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) 070-945 04 47

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.