Skip to main content

Vi vill se tillgängliga möteslokaler för personer med hörselnedsättning

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:57 CET

Den hjälp för personer med hörselnedsättning som idag erbjuds i Region Skånes möteslokaler är bristfällig. Brukarorganisationer har kritiserat regionen för att lokalerna inte är anpassade för att ge bästa möjliga service till personer med hörselnedsättning. Allians för Skåne vill nu se ett omtag.

Alliansen lämnar idag in en motion till regionfullmäktige om att utreda hur Region Skånes lokaler kan tillgänglighetsanpassas för personer med hörselnedsättning enligt Myndigheten för delaktighets checklista för mötes- och konferenslokaler. Vi yrkar också att resurser användas till att åtgärda de tillgänglighetsbrister som påvisas i utredningen.

- Ytterst är det här en fråga om värdighet. Ska demokratin vara inkluderande måste alla kunna ta till sig information på lika villkor. Därför vill vi nu att regionen genomför den här utredningen, säger Lars Lundberg (KD), andre vice ordförande och oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, samt ledamot i regionfullmäktige.

- När utredningen är genomförd vill vi se att resurser anvisas till att åtgärda de tillgänglighetsbrister som påvisas, säger Douglas Roth (M), ledamot i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och regionfullmäktige.

- Som offentlig organisation har Region Skåne ett särskilt ansvar att göra sina möteslokaler anpassade för alla. Nu vill vi se till att regionen uppfyller detta, säger Christer Sörliden (L), vice ordförande i handikappberedningen, ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden,  och ledamot i regionfullmäktige.

- Det här är också en fråga om krisberedskap. Vid en krissituation i samhället är det inte omöjligt att Region Skånes administrativa lokaler används som samlingslokal för information. Då är det helt nödvändigt att lokalerna är anpassade även för personer med hörselnedsättning, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i regionfullmäktige.


För mer information:

Lars Lundberg (KD)
Andre vice ordförande i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och ledamot i regionfullmäktige
Tel: 070-964 07 24

Douglas Roth (M)
Ledamot i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och ledamot i regionfullmäktige
Tel: 070–548 14 61

Christer Sörliden (L)
Vice ordförande i handikappberedningen, ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och ledamot i regionfullmäktige
Tel: 070-767 40 73

Lars-Göran Wiberg (C)
Ledamot i regionfullmäktige
Tel: 070-545 24 78

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.