Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 07:30 CET

Det rödgröna styrets politik slår nu igenom fullt ut: Hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt utsatt är norra och östra Skåne där alla privata vårdval nu försvinner.

Primärvården ges inte rätt förutsättningar

Primärvården ges inte rätt förutsättningar

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 09:35 CET

På dagens sammanträde med beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård kommer ackrediteringsvillkoren för vårdgivare inom vårdvalen i Region Skåne att fastställas. Allians för Skåne deltar inte i besluten. – Det är viktigt att den nära vården får rätt förutsättningar och det har den inte för nästkommande år och det återspeglas i ackrediteringsvillkoren, säger Ulrika Heindorff (M).

​Privata vårdcentraler viktiga för skånsk sjukvård

​Privata vårdcentraler viktiga för skånsk sjukvård

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 13:27 CEST

I dag har utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2016 delats ut. Det kriterium som väger tyngst för utmärkelsen är patientomdömen i den nationella patientenkäten samt vårdcentralens kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. Priset visar att det är de privat drivna vårdcentralerna som ligger i framkant och har de mest nöjda patienterna.