Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 07:30 CET

Det rödgröna styrets politik slår nu igenom fullt ut: Hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt utsatt är norra och östra Skåne där alla privata vårdval nu försvinner.

Primärvården ges inte rätt förutsättningar

Primärvården ges inte rätt förutsättningar

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 09:35 CET

På dagens sammanträde med beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård kommer ackrediteringsvillkoren för vårdgivare inom vårdvalen i Region Skåne att fastställas. Allians för Skåne deltar inte i besluten. – Det är viktigt att den nära vården får rätt förutsättningar och det har den inte för nästkommande år och det återspeglas i ackrediteringsvillkoren, säger Ulrika Heindorff (M).

Seger för oppositionen på SKL-kongress

Seger för oppositionen på SKL-kongress

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2015 13:06 CET

På Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress i Karlstad beslutas om det inriktningsdokument som ska vara vägledande för SKLs arbete under hela mandatperioden. Birgitta Södertun (KD) var med och fick igenom bland annat en motion om inriktningen på folkhälsopolitiken – i strid med den rödgröna SKL-minoritetsledningens linje.

Ökad valfrihet och vården närmare skåningen

Ökad valfrihet och vården närmare skåningen

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2015 12:19 CET

I dag beslutade utskottet i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne att godkänna två nya vårdcentraler och sex stycken enheter för psykoterapi. Detta är bra för de skånska patienterna som får ökad valfrihet och därmed ökad patientmakt, samt att vården kommer ännu närmare skåningarna.