X5qlhkjsmmlh9gzzyd5b

Politisk veteran ny ordförande i Allra

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:13 CET

Vid en extra bolagsstämma på onsdagen valdes den tidigare riksdagsledamoten Gunnar Axén till ny styrelseordförande i Allra. Gunnar Axén har tidigare varit ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och styrelseledamot i Finansinspektionen samt Riksrevisionen.

Media no image

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:49 CET

Efter den ihållande negativa publiciteten mot Allra sjösätter bolaget nu ett omfattande åtgärdspaket, för att gå kritikerna till mötes. Bolaget bjuder därför in till pressträff för att presentera åtgärdsplanen i sin helhet.

-Vi befinner oss naturligtvis i ett utsatt läge där förtroendet för bolaget är påverkat. Därför har vi under de senaste två veckorna arbetat hårt för att utforma en åtgärdsplan som både är realistisk och ger direkt effekt. Nu vill vi presentera resultatet av det arbetet, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef.

Bolaget kommer under pressträffen också att ge en uppdatering om var man befinner sig i arbetet med att besvara de frågor som Pensionsmyndigheten ställt till bolaget

-Jag vågar påstå att vi vänt på varje sten för att komma till botten med frågeställningarna och ge Pensionsmyndigheten så uttömmande och klargörande svar som möjligt. Min förhoppning är att dessa svar kommer att bidra till att Pensionsmyndighetens och spararnas förtroende för Allra återupprättas, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef.

På pressträffen kommer Allra även att presentera sina nya och externt rekryterade styrelseordförande. Möjlighet till enskilda intervjuer kommer att finnas.

Dag: Torsdagen den 23e februari

Tid: 11.00

Plats: Allras huvudkontor

Adress: Sveavägen 24-26, plan 4

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Allra sjösätter ett omfattande åtgärdspaket - externt rekryterad styrelseordförande blir ansvarig för förändringsarbetet. Efter den ihållande negativa publiciteten mot Allra sjösätter bolaget nu ett omfattande åtgärdspaket, för att gå kritikerna till mötes. Bolaget bjuder därför in till pressträff för att presentera åtgärdsplanen i sin helhet.

Läs vidare »
I9coowfckwmibrl8ac8y

Allra inifrån är lanserat!

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 11:18 CET

​Den senaste månaden har Allra upptagit allt mer av medias uppmärksamhet. Det som började som en rättmätig kritik mot våra fonders avkastningsnivåer har sedermera bytt fokus och nu antagit överdrivna proportioner. På ​allrainifran.se kommer vi därför löpande att kommentera de saker som läggs oss till last och räta ut de frågetecknen som man kan uppfatta finns runt oss och vår verksamhet.

Media no image

​Kraftig värdeökning i omtalat värdepapper

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 13:44 CET

SvD publicerade på fredagen en artikel som framställde en investering som Allras fonder gjort som svår att värdera. Allra delar inte den uppfattningen utan kan konstatera att flera finansiella institutioner, däribland Murex och Bloombergs Derivatives Library erbjuder konventionella optionsvärderingsmodeller som är applicerbara för att värdera det aktuella värdepappret.

Men ännu viktigare är trots allt verkligheten. Allra kan idag meddela att det aktuella värdepappret nu avyttrats med en mycket bra avkastning för våra sparare. Värdeökningen uppgick till över 60 procent på ett år och fondandelsägarna har alltså tagit del av en värdeökning som motsvarar över 350 miljoner kronor.

Konventionella optionsvärderingsmodeller

Allra ifrågasätter också SvDs beskrivning att värderingen är svår att fastställa. Bland annat Murex och Bloomberg Derivatives Library erbjuder konventionella optionsvärderingsmodeller som är applicerbara på det aktuella värdepappret.

Att värdepappret skulle vara ovanligt är mer av en smakfråga eller möjligen en fråga om journalistisk retorik. Allra kan nämligen konstatera att ett 50-tal finansiella institutioner i Norden köpt den här typen av optioner senaste 15 åren, och dessutom framgångsrikt lyckats värdera dom i enlighet med gällande regelverk.

Tilläggas kan att Allra inte delar uppfattningen att derivat skulle vara en ovanlig typ av värdepapper. Derivat har använts på daglig basis bland professionella aktörer på den finansiella marknaden över ett antal årtionden, inkluderande bland annat AP-fonderna och de konventionella livbolagen. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att dessa produkter varit signifikant mer komplexa eller riskfyllda än de värdepapper som Allra använt sig av i sin förvaltning.

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

SvD publicerade på fredagen en artikel som framställde en investering som Allras fonder gjort som svår att värdera. Allra delar inte den uppfattningen utan kan konstatera att flera finansiella institutioner, däribland Murex och Bloombergs Derivatives Library erbjuder konventionella optionsvärderingsmodeller som är applicerbara för att värdera det aktuella värdepappret.

Läs vidare »
Media no image

Allra kommenterar Pensionsmyndighetens beslut

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 21:16 CET

Pensionsmyndigheten har idag valt att tillfälligt köpstoppa Allras fonder på myndighetens fondtorg. Myndigheten avser att utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

Allras VD Alexander Ernstberger kommenterar:

- Vi har ett stort ansvar mot våra 130 000 kunder och de ska kunna lita på att vi följer det regelverk som gäller för fonder i premiepensionssystemet. Vi välkomnar därför en granskning av vår verksamhet och vi kommer att göra allt för att underlätta den granskningen. Vi har haft och kommer även fortsättningsvis ha en nära dialog med Pensionsmyndigheten. Vi är angelägna om att ha Pensionsmyndighetens förtroende och vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla detta förtroende.

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »
Media no image

Kommande förändringar i Allras styrelse

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 16:33 CET

Ebba Lindsö har meddelat att hon inte ställer upp för omval som ordförande i Allra Sverige AB. Efter ordinarie stämma, som planeras till den 28 mars 2017, går Lindsö istället in som rådgivare åt företagsledningen för att fortsätta utveckla bolaget till att bli ett föredöme i branschen.

- I september förra året gick jag in som ordförande i Allra då jag såg ett bolag med stark framåtanda, drivna entreprenörer och en stor potential. Under min tid som ordförande har vi arbetat hårt för att få till en bolagsstyrningsprocess av högsta kvalitet. I samband med årsstämman lämnar jag uppdraget som styrelseordförande och fortsätter då som rådgivare åt företagsledningen, för att skapa ett bolag som har ett hållbarhetsarbete som är ett föredöme i branschen, säger Ebba Lindsö

- Ebba Lindsö har tillfört ett viktigt engagemang och stor erfarenhet till Allras styrelse. Jag är glad att Ebba vill fortsätta hjälpa till med Allras utveckling om än i en annan roll och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne. Valberedningen kommer nu att påbörja arbetet med att hitta en ny ordförande, säger Alexander Ernstberger

För mer information vänligen kontakta:
Anton Abele
Mobil: 072-556 76 50
Mail: anton.abele@allra.se

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Ebba Lindsö har meddelat att hon inte ställer upp för omval som ordförande i Allra Sverige AB. Efter ordinarie stämma, som planeras till den 28 mars 2017, går Lindsö istället in som rådgivare åt företagsledningen för att fortsätta utveckla bolaget till att bli ett föredöme i branschen.

Läs vidare »
Bsskhqnn3tjpinwb24bh

Meg Tivéus och Karin Moberg till Allras styrelse

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 11:28 CET

I syfte att stärka styrelsens kompetens, erfarenhet och oberoende valdes två nya ledamöter till Allra Sveriges styrelse vid en extra bolagsstämma den 14 november 2016. De nya styrelseledamöterna är Meg Tivéus och Karin Moberg. I samband med bolagsstämman valdes även Karin Moberg till ordförande för bolagets revisionsutskott och Ebba Lindsö till ordförande för bolagets ersättningsutskott.

Xhuv3zmqhax6jtiyxal3

Allra utsett till Karriärföretag 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 09:25 CET

För andra året i rad har Allra utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare genom utmärkelsen Karriärföretag 2017. Karriärföretagen har utsetts sedan 2002 och utmärkelsen ges till bolag som har högst kvalitet i sitt employer branding arbete och som kan erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare.

Dflktopufqih4auw3yqw

Allras fonder valbara hos SPP

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 13:56 CEST

Allra och SPP har inlett ett samarbete som innebär att Allras fonder är valbara på SPP:s fondplattform från och med den 17e oktober 2016. Samarbetet med SPP betyder att Allras fonder nu finns valbara hos de flesta ledande svenska fondförsäkringsbolag.

Vqbtt39onsgrov02rveh

Allra träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 16:42 CEST

I måndags träffade Allras koncernchef Alexander Ernstberger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Syftet med mötet var att diskutera aktuella pensionsrelaterade frågor och samtidigt presentera Allra samt den verksamhet som bedrivs inom koncernen. Mötet skedde i Socialdepartementets lokaler på inbjudan av socialförsäkringsministern.

Bilder & Videor 5 bilder

Om Allra

Allra - Smarta tjänster för din vardagsekonomi

Allra är den moderna utmanaren till de traditionella storbankerna. Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner erbjuder vi tjänster inom pension, försäkringar, lån och sparande. Vi är ett alternativ till banken för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Adress