Media-no-image

Almega Medieföretagen och GS accepterar medlarbud

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 17:20 CEST

Det blir ingen strejk på tidningstryckerierna då parterna idag accepterat en hemställan från medlarna om ett nytt kollektivavtal. I och med att parterna är överens om ett nytt kollektivavtal dras strejkvarslen tillbaka.

Det nya avtalet löper över 12 månader följer det märke på 2,2 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Dessutom gör det nya kollektivavtalet det lättare att tillämpa provanställningar i branschen.

- Tidningstryckerierna är en hårt pressad bransch. En strejk hade slagit hårt mot företagen därför är vi nöjda med att ha träffat ett avtal och fått igenom en förbättring i avtalet som gör det lättare att provanställa säger Hans O. Andersson.

Det nya avtalet ger medarbetarna möjlighet att gå ner i arbetstid, från och med 60 års ålder, om det inte medför en störning för arbetsgivaren.

För mer information

Hans O. Andersson
förhandlingschef
Almega Medieföretagen
tfn: 070-379 70 36

Nils Bergh
avtalsansvarig
tfn: 072-705 70 48

Marianne Ahlgren
presschef
Almega
tfn: 073-085 91 28

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Det blir ingen strejk på tidningstryckerierna då parterna idag accepterat en hemställan från medlarna om ett nytt kollektivavtal. I och med att parterna är överens om ett nytt kollektivavtal dras strejkvarslen tillbaka.

Läs vidare »
Ztlzwyx65nrenhyvbnxa

Svensk ekonomi tappar tempo, tillväxten bromsar in

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 08:11 CEST

Efter förra årets starka tillväxt i svensk ekonomi talar mycket för en gradvis inbromsning i år och nästa år. Almega bedömer i sin Konjunkturrapport, att Sveriges BNP-tillväxt kommer att mattas av från förra årets 4,1 procent, till 3,4 procent i år och 2,4 procent 2017. Förklaringen är flaskhalsar inom främst kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin som bromsar tillväxten.

Media-no-image

Skärgårdsstrejken slut – Almega och Sjöbefälen enas om nytt avtal

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2016 15:37 CEST

På lördagen accepterade både arbetsgivare och fack medlarnas slutliga hemställan i skärgårdskonflikten. I och med att parterna nu är överens om nya kollektivavtal så avbryts strejken omedelbart och trafiken kommer snarast möjligt att återupptas.

Strejken som har pågått sedan den 12 april har i första hand drabbat tredje man. De som bor i skärgården och de som driver näringsverksamhet i skärgården har drabbats hårt av den långvariga strejken.

  • -Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal på 2,2 % i nivå med industrin så att strejken får ett slut och trafiken åter kan börja gå i skärgården. I slutändan handlade det om att ta ansvar för alla dem som är beroende av skärgårdstrafiken i sin vardag, säger Patrik Eidfelt.

I samband med förra avtalsrörelsen inleddes ett partsgemensamt arbete med att utveckla löneavtalen för att möta branschens framtida utmaningar. En viktig del i detta var att utveckla och börja tillämpa individuell lönesättning. Under strejken har det succesivt blivit klarlagt att Sjöbefälsföreningen, ett förbund inom SACO, helt motsatt sig detta utvecklingsarbete. Det nya avtalen innebär därför en återgång till tarifflöner om inte de lokala parterna kommer överens om att tillämpa individuell lönesättning.

-Det är beklagligt att Sjöbefälsföreningen inte känner sig redo att vara med och modernisera branschen så att vi tillsammans bättre klarar av de utmaningar som vi står inför. Men på sikt kommer det vara omöjligt för facket att blunda för den pågående samhällsutvecklingen, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen.

I och med det nya avtalet för skärgårdstrafiken minskar antalet kollektivavtal för branschen från tre till två. Avtalet för Stockholms Sjötrafik, även kallat Waxholmsavtalet, har helt försvunnit. Kvar blir ett kollektivavtal för Västkusten och ett för Östersjön.

-Det är helt naturligt att Waxholmsavtalet, som vuxit fram från skattesubventionerad verksamhet, har upphört. Företag efter företag har tvingats konstatera att man inte har varit konkurrenskraftig vid nya upphandlingar eller mot andra kommersiella aktörer. Till slut fanns det helt enkelt inte några företag som tillämpade Waxholmsavtalet. En olycklig avtalskonkurrens har därmed upphört vilket skapar bättre förutsättningar för en sund konkurrens inom branschen, säger Patrik Eidfelt.

För mer information

Patrik Eidfelt
förhandlingschef
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 072-512 69 37

David Wästberg
arbetsgivarpolitik
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

På lördagen accepterade både arbetsgivare och fack medlarnas slutliga hemställan i skärgårdskonflikten. I och med att parterna nu är överens om nya kollektivavtal så avbryts strejken omedelbart och trafiken kommer snarast möjligt att återupptas.

Läs vidare »
Media-no-image

Sjöbefälsföreningen varslar om utökad strejk – igen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 16:20 CEST

Sjöbefälsföreningen har idag varslat om utökad strejk i den pågående konflikten i Skärgårdstrafiken. Den här gången riktar sig varslet mot älvtrafiken i Göteborg som kommer att bli helt lamslagen om Sjöbefälen gör verklighet av sitt strejkhot.

Sjöbefälsföreningen har som främsta krav i årets avtalsförhandlingar att återinföra de så kallade tarifflönerna i branschen. Det är bara två år sedan parterna kom överens om att inleda en modernisering av det centrala löneavtalet och i lönerevisionen även föra in en bedömning av kompetens och prestation.

Enligt kollektivavtalet kan de lokala parterna (företag och fackklubb) välja att tillämpa tarifflöner istället för individuell lönesättning. Denna möjlighet har man valt att utnyttja på Styrsöbolaget som trafikerar Göta älv och Göteborgs skärgård.

- Det är väldigt märkligt att Sjöbefälen väljer att utöka strejken just i Göteborg där de anställda redan omfattas av sådana tariffer som facket vill införa. Man strejkar och utsätter allmänheten för en massa besvär för att få något man redan har, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen.

De nu varslade konfliktåtgärderna träder i kraft den 11 maj om inte parterna hittar en lösning innan dess. Medling har pågått sedan Sjöbefälen lade sitt första varsel. Sedan dess har medlarna lagt två konkreta bud till parterna och presenterat en skiss för att lösa konflikten. Arbetsgivarna har accepterat samtliga förslag från medlarna medan Sjöbefälen har sagt nej till alla förslag.

Förslagen har inneburit att samtliga medarbetare garanteras löneökningar på 2,2 procent, dvs samma ökningar som alla andra kollektivavtal kommit överens om.

- Sjöbefälen är de som säger nej till alla förslag på lösningar. Strejken är helt och hållet deras ansvar. Mycket tyder tyvärr på att facket inte är beredda att börja förhandla och då kan det bli en mycket långvarig strejk, säger Patrik Eidfelt.

För mer information:
Patrik Eidfelt
Förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen
Mobil: +46 (0)72 512 69 37
Mail: patrik.eidfelt@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Sjöbefälsföreningen har idag varslat om utökad strejk i den pågående konflikten i Skärgårdstrafiken. Den här gången riktar sig varslet mot älvtrafiken i Göteborg som kommer bli helt lamslagen om Sjöbefälen gör verklighet av sitt strejkhot.

Läs vidare »
Media-no-image

Avtal klart med facken för spårtrafikbranschen

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 17:03 CEST

Almega har i dag tecknat avtal med Seko, ST och TJ inom spårtrafikbranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 %, vilket innebär 2,2 % i årstakt.

- Vi är nöjda över att nu vara överens med våra motparter om ett nytt avtal som ligger på märket. Vi sätter även igång ett arbete ute på företagen om att lokala parter gemensamt ska se över mängden visstids- och deltidsarbete och försöka hitta lokala lösningar på arbetstidsförläggning, säger Beata Hammarskiöld, avtalsansvarig på Almega spårtrafikområdet.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2016 – 30 april 2017 omfattar ca 80 företag som totalt har ungefär 17 000 anställda.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega har i dag tecknat avtal med Seko, ST och TJ inom spårtrafikbranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 %, vilket innebär 2,2 % i årstakt.

Läs vidare »
Media-no-image

Utökad strejk i Sjötrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 14:45 CEST

Strejken i Skärgårdstrafiken fortsätter och utökas idag marginellt. Sjöbefälsförbundet har hittills sagt nej till två medlarbud och i helgen motsatte de sig den skiss som medlarna föreslog som grund för ett tredje medlarbud.

Efter att Sjöbefälen sagt nej till två medlarbud gjorde medlarna i helgen ett nytt försök att få parterna att närma sig varandra. Medlarna presenterade en skiss som skulle ligga till grund för ett tredje medlarbud. Almega accepterade skissen men Sjöbefälsföreningen avvisade skissen redan innan medlarna fick chansen att presentera ett färdigt förslag.

-Det är ett besvärligt förhandlingsläge där facket inte flyttar sig en millimeter utan håller fast vid sina ultimativa krav, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen

Vad Sjöbefälen egentligen vill med sin strejk är lite oklart då budskapet hela tiden ändras. Ibland handlar det om att slå ihop de olika kollektivavtalen i branschen till ettmed kostnadsökningar på upp till 10 %. Ibland handlar det om att avskaffa individuell lönesättning och återgå till ett tarifflönesystem. Nu senast hävdar de att de vill stoppa lönedumpning.

-Jag har väldigt svårt att se hur Sjöbefälen får det till lönedumpning när alla anställda garanteras 2,2 procents löneökning. Det är inte seriöst av Sjöbefälsföreningen att komma med sådana påhopp säger Patrik Eidfeldt.

En fråga som har oroat många anställda inom sjötrafiken i Stockholm är vad som kommer hända med löner och ersättningar efter den nyligen av Stockholms Läns Landsting nyligen gjorda Sjötrafiksupphandlingen.

-Vi vill vara tydliga med att ingen kommer att drabbas av lönesänkning till följd av upphandlingen. Tvärtom kommer alla få en lönehöjning på 2,2 procent och i de fall andra anställningsvillkor varit mer förmånliga hos den tidigare operatören kommer dessa att kompenseras fullt ut med ekonomisk ersättning, avslutar Patrik Eidfelt.

För mer information

Patrik Eidfelt
förhandlingschef
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 072-512 69 37

David Wästberg
arbetsgivarpolitik
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Strejken i Skärgårdstrafiken fortsätter och utökas idag marginellt. Sjöbefälsförbundet har hittills sagt nej till två medlarbud och i helgen motsatte de sig den skiss som medlarna föreslog som grund för ett tredje medlarbud.

Läs vidare »
Media-no-image

Arbetsdomstolen förklarar fackens stridsåtgärder olovliga

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 14:25 CEST

Arbetsdomstolen har idag förklarat de stridsåtgärder som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om i flexpensionsfrågan för olovliga.

Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen lämnade i slutet av förra veckan in en så kallad fredspliktsinvändning till Unionen och Sveriges Ingenjörer rörande deras varslade stridsåtgärder i flexpensionsfrågan. Almegas invändning bestod i att pensionsfrågor regleras i ITP-avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Då detta avtal inte är uppsagt för omförhandling menade Almega att det inte var tillåtet att strejka i syfte att tvinga fram ökade pensionsavsättningar. Arbetsdomstolen har nu fattat sitt beslut och går på Almegas linje och förklarar fackens stridsåtgärder för olovliga.

- Arbetsdomstolens besked om att det råder fredsplikt i pensionsfrågor var väntat, och ligger i linje med den tolkning Almega gjort av gällande rätt. Komplicerade frågor som pensionsfrågor bör hanteras i lugn och ro och utan strejkhot, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

- Fortsatt gäller att parterna behöver komma överens om nya kollektivavtal på samtliga sex aktuella avtalsområden. Nu kommer vi gå tillbaka till förhandlingsbordet och kan i lugn och ro och god ordning förhandla fram nya avtal utan ett överhängande strejkhot. Därmed öppnas en ny dörr till en mer konstruktiv dialog parterna emellan i denna del av avtalsrörelsen, avslutar Anna-Karin Hatt.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Arbetsdomstolen har idag förklarat de stridsåtgärder som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om i flexpensionsfrågan för olovliga.

Läs vidare »
Media-no-image

Skärgårdskonflikten pågår med full kraft

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 13:56 CEST

Sedan i måndags pågår skärgårdskonflikten med full kraft. Efter att Sjöbefälsföreningen i söndags tackade nej till medlarnas bud utvidgades i måndags konflikten i Stockholm till att även omfatta större delen av linjetrafiken.

I söndags tackade Almega ja till de opartiska medlarnas hemställan om ett nytt kollektivavtal. Sjöbefälen valde att inte acceptera medlarnas bud och därmed utöka konflikten i Stockholms skärgård.

Medlarnas hemställan innehöll bland annat att samtliga anställda skulle få en löneökning på 2,2 procent.

-Vi har förstått att det finns en oro och oenighet kring hur löner ska sättas i branschen. Genom att acceptera att samtliga medarbetare garanteras samma löneökning finns det tid för parterna att i lugn och ro föra diskussioner om framtidens lönesystem i branschen säger Almega tjänsteföretagens förhandlingschef, Patrik Eidfelt.

Medlarnas hemställan i korthet:

Garanterade löneökningar för alla befäl

Medlarnas hemställan innebar att alla anställda skulle få en löneökning på 2,2 procent på den befintliga lönen.

Medlarnas hemställan innebar att även tilläggen räknas upp med 2,2 procent.

Medlarnas hemställan innebar att ingen anställd, oavsett avtalsområde, skulle drabbas av lönesänkning.

En arbetsgrupp för ett enat branschavtal

Medlarnas hemställan innebar att en arbetsgrupp med en opartisk ordförande ska tillsättas för att undersöka förutsättningarna för att skapa ett branschavtal för avtalsområdet.

Tarifferna

Enligt medlarnas hemställan ska tarifferna finnas kvar på samma sätt som tidigare i avtalen och de fungerar då som ett förstärkt löneskydd.

TRSM

I övrigt innebar medlarnas hemställan att TRSM skulle teckna ett lokalt avtal med Sjöbefälsföreningen.

För ytterligare information:

Patrik Eidfelt
Almega Tjänsteföretagen
förhandlingschef
tfn: 08-762 69 37

David Wästberg
Almega
Arbetsgivarpolitik
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Sedan i måndags pågår skärgårdskonflikten med full kraft. Efter att Sjöbefälsföreningen i söndags tackade nej till medlarnas bud utvidgades i måndags konflikten i Stockholm till att även omfatta större delen av linjetrafiken.

Läs vidare »
Media-no-image
Ejkwwpbhzkp43wz72v00

Almega och Fastighets träffar ytterligare avtal på märket

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 11:42 CEST

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet. Avtalet löper på ett år där avtalsvärdet är 2,2 procent.

Specialserviceavtalet omfattar ca 4000 anställda inom saneringsbranschen. Arbetsuppgifterna handlar främst om industrisanering, skadesanering och kärnkraftssanering.

-Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal som ligger i nivå med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med fastighets enats om mer flexibla regler för schemaläggning och enklare regler vid korta anställningar vilket kommer gynna branschen, säger Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen.

För mer information:

Marcus Lindström
branschansvarig
Almega Serviceföretagen
tfn: 08-762 69 03

Marianne Ahlgren
presschef
Almega
tfn: 073-085 91 28

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet. Avtalet löper på ett år där avtalsvärdet är 2,2 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Fredspliktsinvändning mot Unionen och Sveriges Ingenjörers varsel

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 15:48 CEST

Med anledning av det lagda varslet om strejk i frågan om s.k. flexpension har Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen idag lämnat in fredspliktsinvändningar till motparterna Unionen och Sveriges Ingenjörer.

- Våra motparter har förklarat att det bara är genom en överenskommelse om kompletterande avsättningar till ITP som de varslade stridsåtgärderna kan undvikas. Men i de företag där ITP-planen gäller råder fredsplikt i pensionsfrågor. Enligt MBL 41 § får arbetstagare som är bundna av kollektivavtal inte vidta eller delta i stridsåtgärd, om den strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal, eller om åtgärden syftar till att ändra i avtalet, säger Almegas chefsjurist Jonas Stenmo.

Om Unionen och Sveriges Ingenjörer, trots denna fredspliktsinvändning, ändå vidtar de varslade stridsåtgärderna kommer Almega att begära skadestånd och/eller vidta andra rättsliga åtgärder.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Med anledning av det lagda varslet om strejk i frågan om s.k. flexpension har Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen idag lämnat in fredspliktsinvändningar till motparterna Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Tf Presschef
  • marianne.ahlgren@almega.se
  • +46 (0)730 85 91 28
  • +46 (0)8 762 66 39

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum