Media-no-image

Tillväxten i tjänstesektorn håller sig ännu uppe

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:34 CET

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

– Den högre tillväxten inom tjänstesektorn i år beror på att fler branscher inom företagstjänster tagit mer fart, men nu tyder ledande indikatorer på en närastående avmattning för flera av dessa branscher. Även dessa påverkas av den svaga efterfrågan på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Lena Hagman, chefekonom.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen i den privata tjänstesektorn under fjärde kvartalet i år kommer att bli endast lite svagare än under tredje kvartalet. Då låg tillväxttakten på 3,4 procent. Tillväxten för den privata tjänstesektorn sammantaget har hållit sig uppe i år till och med oktober, i genomsnitt på 3,3 procent. Jämfört med förra året, då tillväxten låg på 1,6 procent, har tjänsteproduktionen i år tagit mer fart.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under fjärde kvartalet i år i ungefär samma takt som under föregående kvartal, dvs. kring 3 procent. Utvecklingen splittrar tjänstesektorn - branscher som är orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av den totala uppgången för sysselsättningen medan företagstjänster har upphört att bidra starkt till ökad sysselsättning.

– Det här är en anmärkningsvärd inbromsning som sannolikt kan förklaras av den svaga efterfrågan på svensk export men även av försämrad matchning på arbetsmarknaden för kunskapsintensiva tjänsteföretag, säger Lena Hagman.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster mattas av ytterligare och att den sedan andra kvartalet i år har bromsat in rejält. Det innebär att den återhämtning vi såg i början av året har raderats ut helt och att det ser ut som den negativa trenden i prisutvecklingen som vi sett sedan mitten av 2011 fortsätter.

Läs mer i den fullständiga rapporten Almegas Tjänsteindikator Q4 2014 på almega.se.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist
branschanalytiker Almega
tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan Malmö: Frukostseminarium om hur extra valet påverkar näringslivet

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 13:48 CET

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, analyserar det politiska läget och vad konsekvenserna blir för tjänstesektorn av att regeringens budget föll och att det av allt att döma blir extra val.

Tid och plats
Den 10 december kl 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00.
Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

Flera av de förslag regeringen lade i sin budget såsom avskaffandet av LOV i primärvården, borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga, införandet av särskild löneskatt för personer över 65 år, höjning av marginalskatt, halvering av RUT-avdraget m.m. skulle slagit slå hårt mot tjänstesektor, dessa har nu fallit. Samtidigt går vi nu in i ett läge med tilltagande politisk turbulens och osäkerhet vilket kan komma att påverka näringslivets förutsättningar.

De privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige, inkluderas även offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 i tjänstesektorn. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet till ett enskilt möte med Ulf Lindberg. Det finns även möjlighet att prata med något av våra medlemsföretag i anslutning till seminariet.

För mer information:
Josefine Fransson
Tel: +46 (0)31 62 94 20

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, analyserar det politiska läget, vad konsekvenserna blir för tjänstesektorn av att regeringens budget föll och att det av allt att döma blir extra val. Tid och plats Den 10 december kl 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00. Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan Göteborg: Hur påverkas tjänsteföretagen av regeringens budget?

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 15:08 CET

Den nya regeringen har nyligen lagt sin första budget. Hur påverkas tjänsteföretagen av denna? Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega analyserar förslagen.

Tid och plats
28 november kl 9-10, frukost serveras från kl 8.30.
Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken, mitt emot Almegas kontor).

Flera av de förslag regeringen lagt i sin budget såsom avskaffandet av LOV i primärvården, borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga, införandet av särskild löneskatt för personer över 65 år, höjning av marginalskatt, halvering av RUT-avdraget m.m. kan komma att slå hårt mot tjänstesektorn. Detta samtidigt som de privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige och inkluderas offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 i tjänstesektorn. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet till ett enskilt möte med Ulf Linberg. Det finns även möjlighet att prata med något av våra medlemsföretag i anslutning till seminariet.

För mer information:
Josefine Fransson
Tel: +46 (0)31 62 94 20

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega analyserar och kommenterar regeringens budgetförslag. Tid och plats 28 november kl 9-10, frukost serveras från kl 8.30. Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken, mitt emot Almegas kontor).

Läs vidare »
I3q1ci8ufkwkts6nyliq

Företagstjänster allt viktigare för Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:19 CET

Helt nya siffror från tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega visar att företagstjänster har betydligt större betydelse för Sveriges sysselsättning, BNP och konkurrenskraft än vad man tidigare trott. Ändå syns inte ett spår av politik för tjänstesektorn i regeringens politik.

Media-no-image

Almega Flyttjänstföretagen en ny del av tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 13:24 CET

Almega och S3F – Svenska Flyttföretagarförbundet inleder nu ett fördjupat samarbete i näringspolitiska frågor. En följd blir att S3F byter namn till Almega Flyttjänstföretagen. Organisationen kommer bland annat att arbeta mot det skattefusk som finns inom branschen.

– Vi ser oss allt mer som en del av tjänstesektorn. Det som tidigare bara var transport av möbler blir ett allt bredare utbud av tjänster, som montering, nedpackning, möblering, installationer med mera, säger Per Hansson, ordförande i S3F – blivande Almega Flyttjänstföretagen.

S3F representerar framförallt mindre och medelstora flyttföretag i Sverige. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och Almegas sju förbund har sammanlagt 10 600 medlemsföretag med cirka 540 000 anställda.

Tjänstesektorn är den snabbast växande delen av näringslivet och 80 procent av alla nya företag i Sverige är tjänsteföretag. Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges BNP.

– Vi vill tillsammans framför allt driva två frågor inom tjänstesektorn. Om även flyttjänster skulle omfattas av RUT-avdrag så skulle det vara ett kraftfullt slag mot den svarta sektorn, säger Per Hansson. När vi idag ser hur flyttfirmor marknadsför sig med priser på 499 kronor i timmen för en bil och två anställda så är det uppenbart att det rör sig om svartjobb och skattefusk.

Almega Flyttjänstföretagen kommer även att arbeta med att kvaliteten i offentliga upphandlingar måste öka. Det måste bli tydligare vilka krav som ställs och att det också sedan är vad som levereras.

– Jag tror på ett mycket fruktbart samarbete i för tjänstesektorn viktiga frågor, Jonas Milton, VD för Almega.

För ytterligare information

Per Hansson
ordförande Almega Flyttjänstföretagen
mobil: 073-431 10 00

David Wästberg
presschef, Almega
mobil:070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega och S3F – Svenska Flyttföretagarförbundet inleder nu ett fördjupat samarbete i näringspolitiska frågor. En följd blir att S3F byter namn till Almega Flyttjänstföretagen. Organisationen kommer bland annat att arbeta mot det skattefusk som finns inom branschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Budgeten slår hårt mot hemservicebranschen

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 10:25 CET

Om regeringens budgetproposition blir antagen av riksdagen väntas tusentals anställda bli uppsagda. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Nu står det klart att regeringen vill halvera RUT-avdraget. Valdebattens retorik har följt med ända in i budgeten, där avdraget framställs som riktat mot höginkomsttagare med inomhuspool.

– Vi förstår uppriktigt talat inte vad regeringen menar. Branschen har idag mer än en halv miljon kunder. Det är vanliga svenskar i alla inkomstklasser vars vardag står eller faller på att de har råd med våra tjänster, säger Eva-Karin Dahl, ordförande i Almega Hemserviceföretagen.

Men det är inte bara det halverade avdraget som slår mot branschen. 25 procent av de anställda är unga – med en höjd arbetsgivaravgift kommer färre arbetsgivare att intressera sig för dem.

– När vi anställer unga vet vi att de flesta inte kommer stanna länge. Några månader kanske – efter nästan en hel månads utbildning. De får en viktig rad på sitt CV, ett intyg att de kan sköta sitt arbete väl och en språngbräda till nästa jobb. Genom att höja arbetsgivaravgiften för unga blir konsekvensen att företagen återigen satsar på att anställa dem med mer erfarenhet och med större benägenhet att stanna längre i företagen, säger Eva-Karin Dahl.

Arbetsgivaravgiften slår även i andra änden av spektrat. Flera hemserviceföretag drivs av seniorer och anställer bara seniorer. Det är deras nisch, att pensionärer som vill och kan arbeta ska ha möjlighet att dryga ut kassan genom att hjälpa folk i hemmen och kunna göra detta vitt – inte svart. Med regeringens föreslagna skatt för arbetande pensionärer riskerar dessa företag att bli utkonkurrerade.

Eva-Karin Dahl tycker det är konstigt att den kvinnodominerade RUT-branschen står som måltavla för regeringen, medan det mansdominerade ROT-avdraget lämnas orört. Det är tydligt att detta inte är en besparingsåtgärd utan en markering från den nya regeringen om hur man ser på den jobbskapande hemservicebranschen.

– Hemservicebranschen har skapat 17 000 arbetstillfällen, ofta anställs de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Denna budget innebär att tusentals av dessa återigen blir arbetslösa säger Eva-Karin.

Johan Huldt
Förhandlare/Rådgivare, Branschansvarig
+46 8 762 6864
johan.huldt@almega.se

Eva-Karin Dahl
Ordförande Almega Hemserviceföretagen, vd HomeMaid AB
08-501 29 675
Eva-Karin.Dahl@homemaid.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Om regeringens budgetproposition blir antagen av riksdagen väntas tusentals anställda bli uppsagda. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Läs vidare »
Mhydjmp6ebmmvmjlv5rc

Hårt slag mot tjänstesektorn i regeringens budget

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 09:16 CEST

Arbetsgivarorganisationens Almega ser skattehöjningarna i regeringens budget som ett direkt hot mot tjänstesektorn och de branscher där flest jobb skapas.

Media-no-image

Innovationer och investeringar i välfärden stryps idag

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 12:25 CEST

I och med dagens uppgörelse om välfärden kommer såväl investeringar som innovation inom välfärden att drabbas negativt. De regleringarna som Vänsterpartiet lyckats få regeringen att böja sig för kommer få mycket stor påverkan på verksamheten redan nu säger bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega.

– Vänsterpartiet och regeringens uppgörelse bygger på anekdoter och myter vilket också var det enda underlag som presenterades vid pressträffen. Dagens förslag kan komma visa sig vara ett historiskt misstag för den svenska välfärdsmodellen avslutar Ulf Lindberg

Företagen kommer inte att vänta på att utredningen presenteras 2016, utan redan nu kommer regerings uppgörelse att påverka företagens investeringar och innovationer.

– Utan långsiktiga förutsättningar att bedriva verksamheten kommer det inte heller att fattas beslut om långsiktiga investeringar, säger Ulf Lindberg som är näringspolitisk chef på Almega.

Det är de mindre företagen där vinst ofta är en del av lönen som kommer att drabbas hårdast av Vänsterpartiets uppgörelse med regeringen. De flesta företagen inom välfärden är små och möjligheten att ta ut vinst är central för att grundarna ska kunna arbeta i företaget. De som nu drabbas är sjuksköterskor, förskolärare och andra som startat egen verksamhet.

– Alldeles oavsett vad Vänsterpartiet och regeringen påstår råder ingen som helst tvekan om att valfriheten kommer att försämras på ett mycket drastiskt sätt, säger Ulf Lindberg.

Almega har låtit revisionsbyrån KPMG utreda konsekvenserna av att ställa krav på så kallade SVB-bolag inom välfärdssektorn. Krav på SVB-bolag eller liknande är en central del av Vänsterpartiets och regeringens uppgörelse. Konsekvenserna av regler kring kraftiga begränsningar av vinstuttag för företag inom välfärden skulle bl a innebära:

·  Negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.

·  Ingen eller begränsad möjlighet till återbetalning på ägarens investerade tid, kunskap och kapital.

·  Svårigheter att resa externt kapital inklusive begränsade möjligheter till banklån i en bransch som av långivarna redan anses ha hög risk på grund av framtida intäkter.

·  Potentiella svårigheter att sälja företaget samt begränsade möjligheter att få avkastning på det värde som bolaget har skapat.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
Tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
Tfn:070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

I och med dagens uppgörelse om välfärden kommer såväl investeringar som innovation inom välfärden att drabbas negativt. De regleringarna som Vänsterpartiet lyckats få regeringen att böja sig för kommer få mycket stor påverkan på verksamheten redan nu säger bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega.

Läs vidare »
Media-no-image

Almega kommenterar regeringsförklaringen

Pressmeddelanden   •   2014-10-03 10:26 CEST

Det är viktigt att regeringen nu tar till sig hur tillväxten i den växande tjänstesektorn ska befrämjas. Löfven tog i regeringsförklaringen även upp arbetsmarknadsfrågor som inte borde hanteras politiskt utan av parterna på arbetsmarknaden.

En prioriterad fråga i regeringsförklaringen var den om det påstådda missbruket av visstidsanställningar. I Sverige finns det en tradition av att det är arbetsmarknadens parter som löser arbetsmarknadsfrågor.

– Det är väldigt viktigt att regeringen nu visar att de respekterar den svenska modellen med partssamverkan och låter fack och arbetsgivare komma överens om visstidsanställningarna utan politisk inblandning, säger Jonas Milton

Regeringsförklaringen präglades till stora delar av en syn på att företagande och jobb är något som kan skapas av regeringsbeslut i Stockholm. De senaste 20 åren har tjänstesektorn stått för 80 procent av alla jobb som skapats i Sverige.

– Om den nya regeringen ska nå sina ambitiösa sysselsättningsmål är det viktigt att de nu sätter sig in i hur ett växande tjänstesamhälle fungerar och hur tillväxten främjas, säger Jonas Milton

Att Löfven bestämt sig för att avstå en integrationsminister väcker frågor om hur integrationsfrågorna ska kunna drivas med kraft när det inte finns något tydligt ansvar. Den växande tjänstesektorn behöver både en flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring och en fungerande integration är en förutsättning för detta. ”Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en angelägenhet för alla”, heter det i regeringsförklaringen. Risken är dock att den inte blir en angelägenhet för någon.

För mer information:

Jonas Milton, vd Almega
tfn: 08-762 69 64

David Wästberg, presschef
tfn: 070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Det är viktigt att regeringen nu tar till sig hur tillväxten i den växande tjänstesektorn ska befrämjas. Löfven tog i regeringsförklaringen även upp arbetsmarknadsfrågor som inte borde hanteras politiskt utan av parterna på arbetsmarknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken på avmattning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 08:01 CESTAlmegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.

Almegas Tjänsteindikator för tredje kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent, för tredje kvartalet pekar indikatorn på en lite högre takt.

Däremot talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av året, främst lägre förväntningar bland tjänsteföretagen om ökad efterfrågan. Knappt 1/3 av tjänsteföretagen räknar med ökad efterfrågan under tredje kvartalet, vilket är en klart lägre andel än i början av året.

Tjänstesektorns produktionstillväxt började vända upp för ett år sedan men befinner sig ännu inte i högkonjunktur. Återhämtningen har gått långsamt och vändningen har kommit senare för tungt vägande branscher inom företagstjänster, medan branscher som är mer orienterade mot hushåll har gynnats av relativt stark efterfrågan.

– Hushållens efterfrågan på till exempel rut-tjänster och andra omsorgstjänster har fortsatt att förstärkas medan till exempel bemanningsföretag och datakonsulter nu minskat sina förväntningar om ökad efterfrågan, säger Lena Hagman.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under tredje kvartalet i år. Branscher orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av uppgången medan företagstjänsterna - den bransch som tidigare bidragit starkast till sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn - har upphört att bidra till ökad sysselsättning.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster förväntas mattas av under tredje kvartalet 2014. Det innebär att återhämtningen vi såg under första och andra kvartalet har stannat upp. En förklaring är att efterfrågan ser ut att ha försämrats för tjänsteföretagen under tredje kvartalet.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • david.wastberg@almega.se
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum