R7k4gwhe211xbkryw5qv

Svensk ekonomi alltmer beroende av tjänster. Hur påverkar de globala värdekedjorna KIS-företagens framväxt?

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 14:56 CEST

Lyssna till en presentation av de kunskapsintensiva tjänsteföretagens betydelse för svenskt tillväxt och sysselsättning samt hör företagsrepresentanter och Almegas experter resonera kring vad som behöver göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.

Iyzpazsg7zgplq75q0ss

Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Malmö

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 14:33 CEST

Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett lunchseminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Malmös integrationsutmaningar.

Media-no-image

Sundsvall: Hur får vi fler ungdomar i arbete

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 10:23 CEST

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem, i åldern 15 – 24 är det drygt 110 000 registrerade arbetssökande. Samtidigt har arbetsgivarna svårt att hitta rätt personal beroende på att kompetensen som efterfrågas inte är den som ungdomar erbjuder. Kostnaden att anställa ung och oprövad arbetskraft blir ett hinder för företagen att växa och därmed ge ungdomar arbete.

Hur ser företagen och politiken på dessa frågor? Hur får vi fler ungdomar i arbete och hur kan företagen behålla dem som redan fått ett arbete?

Välkommen till ett samtal med företagare och politiker.

Datum: Fredag den 17 april 2015
Tid: Frukost serveras från 08:00. Samtalet börjar kl 08:30 och pågår till 09:30
Plats: Svenskt Näringslivs lokaler, Torggatan 4 i Sundsvall

Kom och möt riksdagsledamoten Ingmar Nilsson (s) och oppositionsrådet Jörgen Berglund (m) samt flera av Almegas medlemsföretag.

För mer information

Maria Dahlbäck
Almega
tfn: 0910-78 29 04

David Wästberg
Presschef Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Välkommen till ett samtal om ungdomsarbetslösheten med företagare och politiker. Datum: Fredag den 17 april 2015 Tid: Frukost serveras från 08:00. Samtalet börjar kl 08:30 och pågår till 09:30 Plats: Svenskt Näringslivs lokaler, Torggatan 4 i Sundsvall

Läs vidare »
Nlzqt95mbeatgd9seqq0

Vårpropositionen – ett recept för färre jobb

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 09:04 CEST

Arbetsgivarorganisationen Almega konstaterar att Regeringens vårproposition med stor precision slår mot tjänstesektorn och de branscher som har förutsättningar att minska arbetslösheten.

Fin9ffbf5eoptlrsvx2m9w

Jonas Milton slutar som vd på Almega

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 10:00 CEST

Efter drygt 30 år på Almega varav de senaste 13 som vd lämnar Jonas Milton sin post i höst. Jonas kommer att fokusera på styrelseuppdrag och rådgivningsverksamhet och vara senior rådgivare till Almega under avtalsrörelsen 2016.

Xbfy5toyssmaofx4yp3z

​Jonas Morian tillbaka på Almega

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 09:00 CEST

Jonas Morian kommer tillbaka som vikarierande presschef på arbetsgivarorganisationen Almega.

Media-no-image

Seminarium: Rut – en lyckad reform för integration

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 11:14 CET

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. Samtidigt är integrationen en av våra största samhälleliga utmaningar. RUT är en av de reformer som haft ett positivt inflytande - men nu är RUT-reduktionen i politiskt blåsväder.

För att människor ska integreras är det avgörande att de får arbete, tyvärr är Sverige ett av de EU-länder som är sämst på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Trots det har vi goda exempel, och RUT-branschen är ett av dessa. Nära hälften av branschens anställda är utlandsfödda, och 75 procent var arbetslösa innan RUT-jobbet.

Almega och Offerta.se bjuder in till seminarium den 27 mars för att diskutera just detta - effektiva marknadslösningar för integration. Under seminariet kommer en panel bestående av politiker och branschföreträdare diskutera vad RUT-reduktionen bidraget med, och vad regeringens aviserade förändringar kan komma att innebära. Vi kommer även höra hur kunderna ser på RUT. Panelen kommer också diskutera vilka möjligheter som digitaliseringen öppnar upp för och vad forskningen säger om ytterligare åtgärder för att hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden.

Deltagare

- Gustav Wiel-Berggren, näringspolitisk expert Almega
- Jens Nilsson, VD Offerta.se
- Betty Adefris, BA Prima Care
- Eva-Karin Dahl, VD HomeMaid

I panelen

- Erik Ullenhag, tidigare integrationsminister, Folkpartiet
- Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
- Deltagare från Socialdemokraterna
- Deltagare från Moderaterna

Varmt välkomna den 27 mars klockan 08.30-09.30, Sturegatan 11

Anmälan skickas till Gustav Wiel-Berggren, gustav.wiel-berggren@almega.se

Almega & Offerta.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. Samtidigt är integrationen en av våra största samhälleliga utmaningar. RUT är en av de reformer som haft ett positivt inflytande - men nu är RUT-reduktionen i politiskt blåsväder. 27 mars klockan 08.30-09.30, Sturegatan 11, Stockholm

Läs vidare »
Media-no-image

Lunchseminarium 23/3 Göteborg: Rut-branschens framtid avgörs nu

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 12:54 CET

Lyssna till en presentation av Almegas nya rut-rapport och hör representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna debattera rut-reduktionens framtid. 
 
Tid: Måndag den 23 mars, kl 12.00 – 13.00. Lättare lunch serveras från 11.30.
Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg.

 
"Förändringarna i rut-avdraget kommer inte att påverka branschen i nån större utsträckning", sade finansministern till SVT för ett par veckor sedan. I Almegas nya rapport RUT 2015 kan vi tyvärr konstatera att så inte är fallet.

I rapporten granskas den danska motsvarigheten till rut-avdraget, och utifrån erfarenheter från andra sidan sundet kan vi slå fast att systemförändringar får stora konsekvenser för branschen - oavsett vad förändringar innebär. Under seminariet presenterar Gustav Wiel-Berggren, näringspolitisk expert Almega, vad danskarna gjorde för att sänka en hel bransch och hur den svenska regeringen är på väg att upprepa deras misstag. Den senaste branschstatistiken presenteras med sysselsättningstal för Göteborg, Västra Götaland och Halland.
 
Därefter följer en debatt mellan Jonas Ransgård (M), kommunalråd Göteborg och Erik Ezelius (S), riksdagsledamot. Mot slutet av seminariet lyfter vi fram publikens frågor.
 

Program

Måndag den 23 mars, kl 12.00 – 13.00. Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, ingång mot Drottningtorget.

11.30 – Lunch serveras
12.00 – Johan Huldt från Almega hälsar välkomna
12.05 – Gustav Wiel-Berggren presenterar Almegas nya rapport om RUT-avdraget
12.25 – Debatt mellan Jonas Ransgård (M) och Erik Ezelius (S), modereras av Johan Huldt, Almega
12.50 – Publikfrågor
13.00 - Slut


Anmälan till Josefine Fransson, +46 (0)31 62 94 20, josefine.fransson@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega presenterar en ny rapport om rut-branschen och representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna debattera rut-reduktionens framtid. I rapporten granskas den danska motsvarigheten till rut-avdraget, och utifrån erfarenheter från andra sidan sundet kan vi slå fast att systemförändringar får stora konsekvenser för branschen - oavsett vad förändringar innebär.

Läs vidare »
Hrk0jj4wwoqmmcwjplnt

Tjänsteindikatorn Q1 2015: Konjunkturen på uppgång i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 08:00 CET

Tillväxttakten i början av 2015 kan bli ungefär lika stark i den privata tjänstesektorn som den var under förra året, alltså kring 3,4 procent, visar Almegas Tjänsteindikator för första kvartalet. Ledande indikatorer pekar dessutom mot att takten kan bli ännu något högre senare under våren. Men trots att efterfrågan är på uppgång bromsar jobbtillväxten in pga brist på personal med rätt kompetens.

Media-no-image

Ny rapport: RUT 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:01 CET

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avmattning. I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och granskar vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Regeringens tänkta halvering av RUT-avdraget kan få ödesdigra konsekvenser för den bransch som idag sysselsätter 20 000 svenskar.

-Regeringen menar att halveringen endast skulle påverka en liten grupp köpare, men ser man till de faktiska konsekvenserna av systemförändringar för RUT-avdraget kommer det att påverka hela branschen mycket negativt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Rapporten tittar på fallet med det danska hemserviceavdraget, som likt RUT hade en stark positiv utveckling till man började justera reglerna. Lika snabbt som branschen hade uppstått så försvann den. Det danska Näringsdepartementet utredda orsakerna. Enligt Ulf Lindberg visar det att förändringar i sig, snarare än förändringens innebörd, är problematiskt för branschen

-Om systemet uppfattas som osäkert eller föränderligt flyr både kunder och företagare. Som vi kan se från det danska exemplet så var det just regelförändringar som sänkte branschen. I Sverige skulle det innebära att tusentals svenskar åter skickas ut i arbetslöshet eller svartarbete.

RUT-avdraget har varit en succéreform för grupper som stått långt ifrån arbetsmarknaden – därför påverkas branschen i stor utsträckning av höjda arbetsgivaravgifter för unga.

-Drygt hälften av branschens anställda är utlandsfödda och 25 procent är under 26 år. Unga stannar i genomsnitt kortare tid i branschen och med höjd arbetsgivaravgift finns det få incitament att anställa någon under 26, berättar Ulf Lindberg.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avmattning. I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och granskar vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • david.wastberg@almega.se
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum