Pdghqne2atys8foznftk
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Almega kritiska till att fler ska betala statlig inkomstskatt

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 09:47 CET

​Vänsterpartiet och regeringen har enats om en budgetförändring som innebär att fler människor ska betala statlig inkomstskatt. Almega släppte nyligen en rapport som visar att den statliga inkomstskatten och värnskatten leder till ett stort tapp i arbetstid för läkare. - Det är helt enkelt så att det försämrar kapaciteten i välfärden när exempelvis läkarna arbetar mindre, säger Håkan Eriksson.

Mmi9180wyjo4z3wxqmsb

Almegas tjänsteindikator når konjunkturtopp

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:54 CET

​Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på att tjänsteproduktionen under årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007. Detta sker samtidigt som bristen på arbetskraft når nya rekordnivåer och anställningsbehovet inte fullt ut uppfylls.

Media no image

Almegas proposition: En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:19 CET

Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen.

Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning.

Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Tidigare i veckan visade Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn i samarbete med Svenskt Näringsliv att tjänsteföretagen har ett svagt förtroende för Arbetsförmedlingen.

Almega föreslår därför en stor reformering av Arbetsförmedlingen.

- Det vore önskvärt att få mer fokus på resultat, bättre matchning och därmed förbättrad kompetensförsörjning. I dagsläget är det svårt att hitta rätt personal via Arbetsförmedlingen och det skapar problem med uteblivna anställningar hos våra medlemsföretag, säger Ulf Lindberg.

- Bland våra medlemmar finns också många företag som är specialister på att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Här finns en resurs som måste tas tillvara betydligt bättre än idag, säger Ulf Lindberg.

Förslagen presenteras i form av en egen proposition (bifogad som PDF) som föreslår följande riksdagsbeslut:

…att dagens Arbetsförmedling delas i två. Myndighetsutövning och resultatuppföljning separeras i en central myndighet medan egen regi placeras i en fristående organisation.

...att egen regi, företag och andra aktörer konkurrensutsätts på lika villkor. Verksamheterna omfattas av samma resultatuppföljningssystem och samma resultatersättning.

…att resultatersättningen skärps så att staten enbart betalar för arbetsmarknadsinsatser som ger resultat. Arbetsmarknadsinsatser ska alltid leda till arbete eller studier. Dagens insatser som leder till att deltagaren är inaktiv efter genomförd insats ska läggas ned.

…att arbetssökande själv väljer mellan olika kvalitetssäkrade utförare.

…att staten fortsätter ha ansvaret för all arbetsmarknadspolitik, eftersom behovet av kommunala insatser minskar när skärpta resultatersättningsmodeller gör att den statligt finansierade verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen. Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning. - Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Läs vidare »
B32lqnjxbapudnikm4pc

Olyckligt att Kristdemokraterna byter fot i upphandlingsfrågan

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 10:17 CET

Krav på villkor hämtade från kollektivavtal i offentlig upphandling skapar fler problem än vad man vill lösa. EU:s upphandlingsdirektiv har aldrig ställt krav på att Sverige ska införa krav på att villkor hämtade från Kollektivavtal i vissa fall ska ställas i offentliga upphandlingar. Nu väljer regeringen att gå längre än vad EU-reglerna kräver.

Rujrp0u3b4it3ncr0dxf

Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen bland tjänsteföretagen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 14:56 CET

Bara 12 procent av de tillfrågade företagen har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen. Det visar Almegas företagarpanel för tjänsteföretagen som Kantar Sifo genomfört.

I6jxaoysrwo9ahplmyg5

Påminnelse: Almega presenterar egen proposition om Arbetsförmedlingen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 07:00 CET

​Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken utreds just nu. Därför håller Almega ett seminarium där en egen proposition för hur Arbetsförmedlingen ska reformeras presenteras.

I6jxaoysrwo9ahplmyg5

​Inbjudan: Arbetsförmedlingens framtid

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 11:00 CET

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken utreds just nu. Därför håller Almega ett seminarium där en egen proposition för hur Arbetsförmedlingen ska reformeras presenteras.

Media no image

370.000 patientbesök inom privata vården i Västernorrland skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 09:21 CET


Almega har kartlagt de privata alternativen inom Västernorrlands läns välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västernorrland drabbas 2 000 anställda och 400 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.

- Sammantaget berör det cirka 370 000 årliga läkarbesök samt övriga sjukvårdsbesök inom den privata vården och 5 576 antal elever inom friskolorna. Det här är det välfärdstapp som faktiskt riskerar att skada Västernorrland men även drabbar alla de äldre, elever samt anställda inom den privata välfärdssektorn, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

- Nu måste diskussionen ändra fokus. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och levereras till ett bra pris, oavsett om det är det offentliga eller privata vårdgivare som är huvudman. Kärnan måste vara att ge människor så mycket bra välfärd som möjligt för varje krona och där är de privata vårdgivarna en stor tillgång, säger Anna-Karin Hatt.

Det innebär att Västernorrland riskerar ett omfattande välfärdstapp om Ilmar Reepalus förslag genomförs.

- Utredningens förslag skulle ha omfattande negativa konsekvenser för företag, anställda och brukare. Att möjligheten till drygt 370 000 läkar- och sjukvårdsbesök hotas bara i Västernorrland är givetvis en stor sak, säger Anna-Karin Hatt.

Reepalu-utredningens förslag går i korthet ut på att lägga ett vinsttak på välfärdsföretag där maximal tillåten vinst blir sju procent av det operativa kapitalet. Eftersom majoriteten av alla välfärdsföretag inte äger sina egna lokaler och i balansräkningen har ett negativt eller lågt operativt kapital så innebär det för många företag ett krav på väldigt låg vinst eller i vissa fall krav på förlust.

Läs mer i den bifogade rapporten


Kontakt för media:

Ingrid Hedenvind-Brask, presschef, 070-400 35 09

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega har kartlagt de privata alternativen inom Västernorrlands läns välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västernorrland drabbas 2 000 anställda och 400 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende, 370.000 årliga patientbesök samt 5576 antal elever om Reepalus förslag blir verklighet.

Läs vidare »
Npwtg9b5zelk618r1hfw
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Rapport: Utan statlig inkomstskatt skulle läkarna arbeta motsvarande 2 800 heltidstjänster mer varje år

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 06:15 CET

​Om de svenska statliga inkomstskatterna avskaffades skulle läkare arbeta motsvarande 2 800 heltidstjänster mer per år. Det visar en ny rapport från Almega. - Det är kontraproduktiva skatter, särskilt för ett land med höga kunskapsambitioner som Sverige, säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega.

Drl8qp7iyqxltri0galk

​Bra beslut av Bemanningsföretagen att stanna kvar inom Almega

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 10:02 CET

Under en tid har Bemanningsföretagens styrelse utvärderat bar förbundets framtida hemvist skulle vara. I torsdags beslutade en enig styrelse att det bästa för Bemanningsföretagen är att stanna kvar inom Almega. - Det är ett beslut som är bra för deras medlemsföretag och förbundet, men också för tjänstesektorn och hela Almega, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • 08-551 140 65
Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum