Media-no-image

Inbjudan: Rundabordssamtal om beskattning av personaloptioner

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 13:54 CEST

Stad: Stockholm
Datum: 28 april 08:30 - 10:00
Plats: Sturegatan 11


Personaloptioner var en viktig komponent för framgångarna i Silicon Valley. Små kunskapsintensiva företag kunde attrahera och behålla högkompetent personal – trots att företagen bara låg i startgroparna. Sverige skulle behöva ett liknande företagsklimat men situationen idag är en annan. Den höga beskattningen av personaloptioner gör det svårare för kunskapsintensiva företag att mäta sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft.

Det är glädjande att regeringen har tillsatt en utredning om beskattningen av personaloptioner, men ännu är det lång tid kvar innan utredning presenteras och beslut ska fattas. Med anledning av detta bjuder Almega in till en öppen paneldiskussion – för att redan nu föra ett konstruktivt samtal om möjligheter och praktisk utformning.

Diskussionen inleds med att Almega presenterar sitt förslag på hur regelverket om personaloptioner skulle kunna utformas, därefter tar panelen vid.

Välkommen att lyssna på paneldiskussionen och själv delta i samtalet!

Deltagare:
- Per Bolund (MP)
- Martin Ådahl (C)
- Karin Pilsäter, TCO
- Ulf Lindberg, Almega

Moderator: Nicklas Mattsson, chefredaktör Entreprenör

Plats: Almega, Sturegatan 11

Tid: 28 april 8.30 – 10.00, registrering och frukostmingel från 8.00.

Du anmäler dig till gustav.wiel-berggren@almega.se senast 24 april.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega presenterar förslag för hur personaloptioner ska kunna användas för att små kunskapsintensiva företag ska kunna attrahera och behålla högkompetent personal – även om de bara ligger i startgroparna. Den höga beskattningen av personaloptioner gör det idag svårt för kunskapsintensiva företag att mäta sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt avtal för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 17:02 CEST

Efter fem månaders förhandlande har Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen enats om ett nytt kollektivavtal för sjöbefälen inom skärgårdstrafiken. Det nya avtalet innebär att lönerna för 2014 höjs enligt det nuvarande systemet med tarifflöner medan det för 2015 bildas en pott för individuell fördelning.

Almega Tjänsteföretagen har tillsammans med Sjöbefälsföreningen under långtid både i arbetsgrupper och i direkta förhandlingar diskuterat hur lönesystemet ska kunna utvecklas. Det nya avtalet innebär nu att lönesättningen för 2015 kommer att ske enligt den modell som gäller för såväl tjänstemän som chefer inom den övriga arbetsmarknaden.

I nivå ansluter sig avtalet för perioden 2013 till och med 2015 till samma nivå som det så kallade industrimärket.

– Nu startar det viktiga och långsiktiga arbetet för parterna att implementera det nya avtalet så att det verkligen blir en tillgång för såväl medarbetare som företag, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör vid Almega Tjänsteföretagen.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Efter fem månaders förhandlande har Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen enats om ett nytt kollektivavtal för sjöbefälen inom skärgårdstrafiken. Det nya avtalet innebär att lönerna för 2014 höjs enligt det nuvarande systemet med tarifflöner medan det för 2015 bildas en pott för individuell fördelning.

Läs vidare »
Media-no-image

Strejk hotar återigen skärgården

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 11:51 CET

Sjöbefälsföreningen har tackat nej till medlarnas bud, sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafik och förbereder nu konfliktåtgärder som återigen riskerar att lamslå skärgårdstrafiken.

Almega har sedan december förhandlat om ett nytt kollektivavtal med Sjöbefälsföreningen. Under senare tid har förhandlingarna förts under ledning av medlare som parterna kallade in.

Sjöbefälsföreningen har avvisat medlarnas bud om nytt kollektivavtal och sagt upp det befintliga avtalet. Vilket gör att strejk återigen hotar skärgårdstrafiken.

– Det är beklagligt att sjöbefälen börjar skramla med strejkvapnet. I slutändan kommer det att drabba de boende i skärgården som drabbades av strejk så sent som i höstas, säger Stefan Koskinen som är förbundsdirektör på Almega Tjänsteföretagen.

Konflikten rör frågan om hur lönen ska sättas. Parterna har sedan 2012 träffats i olika arbetsgrupper för att hitta ett system för hur individuell lönesättning ska ersätta de gammalmodiga tarifferna som inte tar någon hänsyn till den enskilda arbetsinsatsen.

Men när parterna i december satte sig för föra frågan i hamn så girade Sjöbefälsföreningen plötsligt 180 grader. Därefter har Sjöbefälen enligt Almega bara låtsats förhandla och istället försökt få tiden att gå för att kunna komma med ett strejkvarsel lagom till våren då trafiken blir allt mer intensiv.

– Arbetsinsatsen bland befälen är viktig. T. ex när man på vintern kör och det är is kan det skilja flera tusen i bränslekostnader mellan hur olika befäl manövrerar fartygen. Därför är det viktigt att komma i land med individuell lönesättning för den här välutbildade yrkesgruppen, säger Stefan Koskinen.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Sjöbefälsföreningen har tackat nej till medlarnas bud, sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafik och förbereder nu konfliktåtgärder som återigen riskerar att lamslå skärgårdstrafiken.

Läs vidare »
Nodt1am8c8xnz9d14th4

Fortsatt återhämtning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 08:02 CET

Almegastjänsteindikator för första kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att ta mer fart under första kvartalet i år. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta även om det går något långsammare än förväntat.

Media-no-image

Marginalerna på företagslån ökar för fjärde kvartalet i rad

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 08:59 CET

Almega och Fundcurve presenterar för andra gången en barometer för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som FI och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

Räntenivåerna var oförändrade men bankernas marginaler på nya företagslån fortsatte att öka under det sista kvartalet 2013.

– För varje kvartal under 2013 har marginalerna ökat och under det fjärde kvartalet ser vi även att ökningarna är störst för de mindre lånen, säger Fundcurves vd Tommy Furland.

Totalt ökade marginalerna under kvartalet med 0,06 procentenheter och skillnaden i räntor mellan större och mindre företagslån var 1,24 procentenheter. Det som ofta lyfts fram när skillnaden diskuteras är att riskerna varierar mellan små, medelstora och stora företag.

– Att riskerna faktiskt skiljer sig mellan små, medelstora och stora företag på ett sätt som motiverar olika räntor är enligt vår uppfattning felaktigt. Mellan medelstora och stora företag finns ingen variation alls. För små företag är risken högre samtidigt som lättnader i regelverken neutraliserar effekten, säger Tommy Furland.

Almegas och Fundcurves rapport visar nämligen att de nya s k Basel 3-reglerna motiverar räntesänkningar för små företag som är större än den motiverade premien de betalar för att risken är högre.

– Genom att på det här sättet visa och belysa hur räntorna bestäms och skiljer sig mellan större och mindre företag bidrar vi till att alla företag i större utsträckning kan pressa räntorna på sina lån, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

– Bankerna verkar på en oligopolmarknad och måste därför ta sitt ansvar på ett mycket bättre sätt för att inte bromsa tillväxten särskilt för de mindre företagen, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Tommy Furland
vd Fundcurve
tfn: 070-330 28 25

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tfn: 070-345 69 51


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega och Fundcurve presenterar för andra gången en barometer för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som FI och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

Läs vidare »
I1exioxpeltffvta4moe

Almega sätter ljus på skolsnusket

Pressmeddelanden   •   2014-02-17 09:08 CET

För att uppmärksamma problemet med ostädade skoltoaletter skickar Almega Serviceentreprenörerna ut doftljuset ”Skoltoalett” till ansvariga kommunpolitiker över hela landet.

Media-no-image

LO :s valmanifest ett hot mot jobb och företag

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 11:03 CET

Tillbakablickande, framtidsfruktande och företagarfientligt. Flera av de krav som LO för fram i sin valplattform är direkt riktade mot den snabbväxande tjänstesektorn – den svenska jobbmotorn.

Almega är starkt kritiska mot flera av LO:s förslag som vi menar kommer att slå hårt mot den privata tjänstesektorn som sysselsätter ca två miljoner människor och står för en majoritet av alla nya jobb som skapas i Sverige.

Förslagen om färre tidsbegränsade anställningar, rätt till heltid och inskränkningar mot välfärdsföretag kommer enligt Almega att leda till att jobbskapandet i tjänstesektorn allvarligt skadas.

Redan tidigare har inskränkningar för bemanningsbranschen och arbetsmarknadsprövning aviserats vilket kommer försvåra både för jobbskapande och företagande.

– Det verkar som att facket vill vrida tillbaka klockan ett par decennier. LO:s valmanifest riktar udden mot tjänstesamhället och blickar istället nostalgiskt på ett näringsliv vi sedan länge lämnat, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Förslaget om arbetsmarknadsprövning när företag vill rekrytera medarbetare utanför EU möter skarp kritik från Almega som menar att det riskerar att hämma utvecklingen i många kunskapsintensiva företag som idag inte hittar människor med rätt kompetens i Sverige. Vi måste arbeta för att bli mer attraktiva för talanger i stället för att stänga dörrar och ställa upp flera hinder. Liberala regler för kompetensinvandring är en tillgång för Sverige. Samtidigt flörtar förslaget med främlingsfientliga krafter i samhället som inte ser sambandet mellan öppenhet och ett bättre klimat för tillväxt och innovation.

Vidare konstaterar Almega att den tillnyktring i frågan om entreprenörskap i välfärden som LO visade upp för någon vecka sedan helt har kommit av sig. Istället kräver nu LO återigen att entreprenörskapet inom välfärden i praktiken ska förbjudas. Något som enligt Almega främst slår mot kvinnors företagande.

– Med kirurgisk precision träffar LO:s förslag om ”non profit”, krav på särskilda driftsformer och andra regler som försvårar företagande just de branscher där kvinnors företagande är vanligast. Det är hög tid att uppmärksamma att det här kommer att drabba gamla såväl som unga. Konsekvensen blir att din mammas äldreboende och ditt barns förskola är hotat, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Tillbakablickande, framtidsfruktande och företagarfientligt. Flera av de krav som LO för fram i sin valplattform är direkt riktade mot den snabbväxande tjänstesektorn – den svenska jobbmotorn.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt yrkesintroduktionsavtal - fler unga kan få jobb

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 10:00 CET

Ett nytecknat avtal i fastighetsbranschen kan hjälpa fler unga att få jobb. Det är ett så kallat yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till ungdomar upp till 24 år som gått ut gymnasiet men saknar relevant yrkeserfarenhet.

Bakom satsningen på ett yrkesintroduktionsavtal står, Almega Fastighetsabetsgivarna, Fastigo- Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, Arbetsgivareföreningen KFO samt fackförbunden Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal. Med i samarbetet är även Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som kommer att ansvara för information till företag och unga.

– Målet med satsningen är dubbelt. Dels handlar det om att introducera unga till en karriär inom fastighetsbranschen och motverka den kompetensbrist som på många håll redan är ett faktum. Dels handlar det om att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten, säger arbetsgivarparterna i ett gemensamt uttalande.

– Genom att anställa en person i ett yrkesintroduktionsavtal har arbetsgivare chansen att lotsa in en ny medarbetare i företaget och samtidigt skräddarsy utbildning och arbete efter företagets behov.

Anställningen är mellan 6 och 12 månader. Minst 25% av arbetstiden ska vara utbildning, resten jobb . Lönen är 75% av lägstlönen på företaget. Företaget ska tillhandahålla en handledare som lotsar den anställde in i jobbet och fungerar som den anställdes stöd i det dagliga arbetet. Företaget får ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen och får ersättning för arbetsgivaravgift för den som anställs enligt yrkesintroduktionsavtalet.

För mer information:
Peter Lindgren
Tfn: 08-762 69 93


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Ett nytecknat avtal i fastighetsbranschen kan hjälpa fler unga att få jobb. Det är ett så kallat yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till ungdomar upp till 24 år som gått ut gymnasiet men saknar relevant yrkeserfarenhet.

Läs vidare »
Cr3wlrsulajdpwsfmzkx

Anne-Marie Fransson ny vice VD för Almega

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 16:37 CET

Anne-Marie Fransson har utsetts till vice VD i arbetsgivar- och branschorganisationen Almega. Anne-Marie ska ansvara för det organisationsutvecklingsarbete som ska stärka Almega inför kommande utmaningar.

Dhe4tnpyrroqz9yufddm

Almega startar bransch- och arbetsgivarorganisation för säkerhetsföretag

Pressmeddelanden   •   2014-01-16 10:14 CET

Almega startar ny branschorganisation för Säkerhetsföretagen. Den nya organisationen har 170 medlemsföretag verksamma inom säkerhets- och bevakningsbranschen. Genom att utöka verksamheten till att innefatta branschfrågor samtidigt som man fortsätter vara kollektivavtalstecknande part blir den nya organisation en viktig branschföreträdare.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • david.wastberg@almega.se
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum