Sdgtnabb9hf1fid1ftjt

Ny rapport: Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:27 CET

Ny rapport presenteras idag som visar på att exportsektorn växer med ökat tjänsteinnehåll. Industrin står för knappt vart femte jobb och mer en än femtedel av BNP. Företagstjänster fortsätter att öka sin andel av industrins förädlingsvärde för export. Nära 60 procent av dem jobbar inom tjänstesektorn.

Media no image

Pressinbjudan - Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:16 CET


Chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna

presenterar en rapport där de redogör för de senaste årens utveckling av samspelet mellan industrin och den övriga ekonomin, och visar hur Sveriges export präglas av ett ökat tjänsteinnehåll.

Tid: Tisdagen den 13 februari kl 09.00

Plats: Industriarbetsgivarna, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

För ytterligare frågor:

Almega Ingrid Hedenvind Brask
Presschef
tel: 070-400 35 09
email: ingrid.hedenvindbrask@almega.se

IndustriarbetsgivarnaMikael Östlund
Kommunikationschef
tel:070-910 01 59
email: mikael.ostlund@industriarbetsgivarna.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Ny statistik för hur Sveriges export präglas av allt mer tjänsteinnehåll. På pressträffen presenterar Industriarbetsgivarnas chefekonom och Almegas chefekonom nya siffror kring hur exportsektorn växer med ökat tjänsteinnehåll.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan - Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 15:12 CET

Chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna

presenterar en rapport där de redogör för de senaste årens utveckling av samspelet mellan industrin och den övriga ekonomin, och visar hur Sveriges export präglas av ett ökat tjänsteinnehåll.

Tid: Tisdagen den 13 februari kl 09.00

Plats: Industriarbetsgivarna, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

För ytterligare frågor:

Almega
Ingrid Hedenvind Brask
Presschef
tel: 070-400 35 09
email: ingrid.hedenvindbrask@almega.se

Industriarbetsgivarna
Mikael Östlund
Kommunikationschef
tel:070-910 01 59
email: mikael.ostlund@industriarbetsgivarna.se


  

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Pressinbjudan till presentation av en rapport som kommer redogöra för senaste årets utveckling mellan industrin och övrig ekonomi och som visar att exporten präglas av ett ökat tjänsteinnehåll.

Läs vidare »
Vwtxilx5m3hvogfnlzmf

Kommentar till regeringens lagrådsremiss: 8 av 10 välfärdsföretag hotas

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 12:03 CET

Dbvbnwiugpmdaylc9l2t

Valet står mellan kompetensinvandring eller företagsutvandring - ny rapport från Almega

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 07:31 CET

Dbvbnwiugpmdaylc9l2t

​​Arbetsförmedlingen måste reformeras från grunden

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 11:15 CET

Dbvbnwiugpmdaylc9l2t

Med anledning av LO:s rapport om friskolor kommenterar Almega

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:46 CET

LO talar med kluven tunga när de ger sken av att stödja en mångfald av skolor. Både PwC och Grant Thornton har, oberoende av varandra, kommit fram till att 8 av 10 bolag kommer att försvinna om Reepalus förslag blir verklighet. Att då utge sig för att värna mångfald inom skolan är inte seriöst

Dbvbnwiugpmdaylc9l2t

Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 08:00 CET

Rut-avdraget firar tio år och omsätter nu hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rutreformen genomfördes.

Media no image

Svenska Staten fälls av EU-kommissionen – merkostnadsersättningen till Samhall bryter mot statsstödsreglerna

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2018 08:00 CET

EU-kommissionen har fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till Samhall inte är förenlig med den inre marknaden och att man på flera punkter bryter mot regelverket.

Det var Städföretagen inom Almega, som i mars 2014 lämnade in ett så kallat klagomål till EU-kommissionen. Det är det klagomålet, anmälan, som lett fram till att EU-kommissionen fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till Samhall inte är förenlig med den inre marknaden.

Almega Städföretagen välkomnar beslutet.

- Vi har i många år hävdat att statens merkostnadsersättning till Samhall leder till en osund konkurrens i städbranschen. Många av våra medlemsföretag upplever att Samhall lägger alltför låga anbud. Det riskerar att konkurrera ut privata entreprenörer med hjälp av statens pengar. Vi välkomnar därför EU-kommissionens beslut, säger Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen.

EU-kommissionen fällning innebär att Sverige, senast 31 december 2018, ska genomföra en åtgärdslista på sju punkter. Det handlar bland annat om att Sverige åtar sig att utse en myndighet med särskilt uppdrag att kontrollera Samhall. EU-kommissionen pekar på att det bland annat, saknas kontrollmekanismer för eventuell överkompensation samt påtalar brister i redovisning och öppenhet. EU-kommissionen påpekar också att Konkurrensverket har befogenhet att väcka talan i domstol om de anser att Samhall inte följer den svenska konkurrenslagen.

Om Svenska staten inom ett år åtgärder de sju punkterna kommer inte Sverige att bötfällas. Städföretagen kommer inte att kompenseras retroaktivt

- Det är bra att frågan nu är prövad och att EU-kommissionen varit tydlig i vilka åtgärder som måste göras från Svenska statens sida. Städföretagen kommer naturligtvis att noga följa vilka åtgärder som vidtas, och hur de fungerar i praktiken, menar Emma Unevik.

Läs hela EU-kommissionens beslut här: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/270893/270893_1951043_94_2.pdf

För presskontakt:

Ingrid Hedenvind Brask, tel 070-400 35 09

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

EU-kommissionen har fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till Samhall inte är förenlig med den inre marknaden och att man på flera punkter bryter mot regelverket.

Läs vidare »
Dbvbnwiugpmdaylc9l2t

Almega välkomnar smidigare regelverk för arbetskraftsinvandring

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 09:40 CET

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum