Media-no-image

Seminarium: Rut – en lyckad reform för integration

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 11:14 CET

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. Samtidigt är integrationen en av våra största samhälleliga utmaningar. RUT är en av de reformer som haft ett positivt inflytande - men nu är RUT-reduktionen i politiskt blåsväder.

För att människor ska integreras är det avgörande att de får arbete, tyvärr är Sverige ett av de EU-länder som är sämst på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Trots det har vi goda exempel, och RUT-branschen är ett av dessa. Nära hälften av branschens anställda är utlandsfödda, och 75 procent var arbetslösa innan RUT-jobbet.

Almega och Offerta.se bjuder in till seminarium den 27 mars för att diskutera just detta - effektiva marknadslösningar för integration. Under seminariet kommer en panel bestående av politiker och branschföreträdare diskutera vad RUT-reduktionen bidraget med, och vad regeringens aviserade förändringar kan komma att innebära. Vi kommer även höra hur kunderna ser på RUT. Panelen kommer också diskutera vilka möjligheter som digitaliseringen öppnar upp för och vad forskningen säger om ytterligare åtgärder för att hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden.

Deltagare

- Gustav Wiel-Berggren, näringspolitisk expert Almega
- Jens Nilsson, VD Offerta.se
- Betty Adefris, BA Prima Care
- Eva-Karin Dahl, VD HomeMaid

I panelen

- Erik Ullenhag, tidigare integrationsminister, Folkpartiet
- Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
- Deltagare från Socialdemokraterna
- Deltagare från Moderaterna

Varmt välkomna den 27 mars klockan 08.30-09.30, Sturegatan 11

Anmälan skickas till Gustav Wiel-Berggren, gustav.wiel-berggren@almega.se

Almega & Offerta.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Människorna som invandrar till Sverige utgör en enorm resurs för vårt samhälle. Samtidigt är integrationen en av våra största samhälleliga utmaningar. RUT är en av de reformer som haft ett positivt inflytande - men nu är RUT-reduktionen i politiskt blåsväder. 27 mars klockan 08.30-09.30, Sturegatan 11, Stockholm

Läs vidare »
Media-no-image

Lunchseminarium 23/3 Göteborg: Rut-branschens framtid avgörs nu

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 12:54 CET

Lyssna till en presentation av Almegas nya rut-rapport och hör representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna debattera rut-reduktionens framtid. 
 
Tid: Måndag den 23 mars, kl 12.00 – 13.00. Lättare lunch serveras från 11.30.
Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg.

 
"Förändringarna i rut-avdraget kommer inte att påverka branschen i nån större utsträckning", sade finansministern till SVT för ett par veckor sedan. I Almegas nya rapport RUT 2015 kan vi tyvärr konstatera att så inte är fallet.

I rapporten granskas den danska motsvarigheten till rut-avdraget, och utifrån erfarenheter från andra sidan sundet kan vi slå fast att systemförändringar får stora konsekvenser för branschen - oavsett vad förändringar innebär. Under seminariet presenterar Gustav Wiel-Berggren, näringspolitisk expert Almega, vad danskarna gjorde för att sänka en hel bransch och hur den svenska regeringen är på väg att upprepa deras misstag. Den senaste branschstatistiken presenteras med sysselsättningstal för Göteborg, Västra Götaland och Halland.
 
Därefter följer en debatt mellan Jonas Ransgård (M), kommunalråd Göteborg och Erik Ezelius (S), riksdagsledamot. Mot slutet av seminariet lyfter vi fram publikens frågor.
 

Program

Måndag den 23 mars, kl 12.00 – 13.00. Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, ingång mot Drottningtorget.

11.30 – Lunch serveras
12.00 – Johan Huldt från Almega hälsar välkomna
12.05 – Gustav Wiel-Berggren presenterar Almegas nya rapport om RUT-avdraget
12.25 – Debatt mellan Jonas Ransgård (M) och Erik Ezelius (S), modereras av Johan Huldt, Almega
12.50 – Publikfrågor
13.00 - Slut


Anmälan till Josefine Fransson, +46 (0)31 62 94 20, josefine.fransson@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega presenterar en ny rapport om rut-branschen och representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna debattera rut-reduktionens framtid. I rapporten granskas den danska motsvarigheten till rut-avdraget, och utifrån erfarenheter från andra sidan sundet kan vi slå fast att systemförändringar får stora konsekvenser för branschen - oavsett vad förändringar innebär.

Läs vidare »
Hrk0jj4wwoqmmcwjplnt

Tjänsteindikatorn Q1 2015: Konjunkturen på uppgång i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 08:00 CET

Tillväxttakten i början av 2015 kan bli ungefär lika stark i den privata tjänstesektorn som den var under förra året, alltså kring 3,4 procent, visar Almegas Tjänsteindikator för första kvartalet. Ledande indikatorer pekar dessutom mot att takten kan bli ännu något högre senare under våren. Men trots att efterfrågan är på uppgång bromsar jobbtillväxten in pga brist på personal med rätt kompetens.

Media-no-image

Ny rapport: RUT 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:01 CET

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avmattning. I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och granskar vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Regeringens tänkta halvering av RUT-avdraget kan få ödesdigra konsekvenser för den bransch som idag sysselsätter 20 000 svenskar.

-Regeringen menar att halveringen endast skulle påverka en liten grupp köpare, men ser man till de faktiska konsekvenserna av systemförändringar för RUT-avdraget kommer det att påverka hela branschen mycket negativt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Rapporten tittar på fallet med det danska hemserviceavdraget, som likt RUT hade en stark positiv utveckling till man började justera reglerna. Lika snabbt som branschen hade uppstått så försvann den. Det danska Näringsdepartementet utredda orsakerna. Enligt Ulf Lindberg visar det att förändringar i sig, snarare än förändringens innebörd, är problematiskt för branschen

-Om systemet uppfattas som osäkert eller föränderligt flyr både kunder och företagare. Som vi kan se från det danska exemplet så var det just regelförändringar som sänkte branschen. I Sverige skulle det innebära att tusentals svenskar åter skickas ut i arbetslöshet eller svartarbete.

RUT-avdraget har varit en succéreform för grupper som stått långt ifrån arbetsmarknaden – därför påverkas branschen i stor utsträckning av höjda arbetsgivaravgifter för unga.

-Drygt hälften av branschens anställda är utlandsfödda och 25 procent är under 26 år. Unga stannar i genomsnitt kortare tid i branschen och med höjd arbetsgivaravgift finns det få incitament att anställa någon under 26, berättar Ulf Lindberg.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avmattning. I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och granskar vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Läs vidare »
Media-no-image

Almega Väst: 11 reformer för en kostnadseffektiv integration – så löser vi integrationsutmaningen

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 11:43 CET

22 procent av Göteborgs befolkning är utomeuropeiskt född, jämfört med 13,4 procent i riket. Sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda i Göteborg är samtidigt bara 54 procent, vilket placerar Göteborg på plats 111 bland kommunerna när det gäller integration. En ny rapport från Almega pekar tydlingt ut 11 reformer som kan höja sysselsättningen bland utlandsfödda och sätta 110 000 fler i arbete.En viktig reform är att företag som tillhandahåller integrationstjänsterna höjer effektiviteten. Tjänsteföretaget Academedia kan med helt nya siffror visa att resultaten med integrationstjänsterna i en medelstor svensk kommun förbättras kraftigt när företaget etablerar sig på orten - andelen som når målen i SFI stiger från 61 procent i kommunal regi till 81 procent i Academedias regi. På grund av ökad effektivitet frigörs då 6 miljoner som kommunen kan investera i annan välfärd.

Välkomna på pressträff där Almegas arbetsmarknadsekonom Li Jansson presenterar rapporten 11 reformer som fungerar – Handbok för en kostnadseffektiv integration, fylld med konkreta reformer och lösningar.

Medverkande: Keith Fransson, segmentschef för vuxenutbildning på Academedia och Jonas Milton, vd Almega.

När? 3 februari kl. 14.00

Var? Näringslivets Hus, Södra Hamngatan 53, Göteborg. Ring på till Svenskt Näringsliv på gatuplan och åk upp till våning 3.

Anmälan till: Josefine Fransson, Tel: +46 (0)31 62 94 20

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

22 procent av Göteborgs befolkning är utomeuropeiskt född, jämfört med 13,4 procent i riket. Sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda i Göteborg är samtidigt bara 54 procent, vilket placerar Göteborg på plats 111 bland kommunerna när det gäller integration. En ny rapport från Almega pekar tydlingt ut 11 reformer som kan höja sysselsättningen bland utlandsfödda och sätta 110 000 fler i arbete.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny integrationsrapport: 11 reformer som fungerar

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:00 CET

110 000 fler i arbete – så många fler utlandsfödda skulle kunna få jobb med rätt åtgärder. Idag släpper Almega rapporten 11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. Bristande integration är också ett hinder för en effektiv kompetensförsörjning för en växande tjänstesektor.

Idag släpper Almega därför rapporten 11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik med konkreta förslag som skulle innebära en sysselsättningsökning från 62,8 till 75,6 procent bland utlandsfödda i gruppen 20 – 64 år, att jämföra med en sysselsättning på 79,8 procent i befolkningen som helhet.

För att lyckas krävs mer kostnadseffektiv, resultatstyrd och målgruppsanspassad integrationspolitik:

1) Att undvika skattechock på arbete som hotar uppnådda integrationsframgångar bland asien- och afrikafödda

2) Inför den nya boendeformen KRAV-BO

3) Låt företag ta hela ansvaret för nyanländas etablering och inför etableringspeng

4) Nackamodellen för vuxenutbildning bör införas i hela landet – med fritt intag, valfrihet bland aktörer och resultatuppföljning

5) Särskild språk- och matematikutbildning för kortutbildade

6) Socialpeng för särskilda behov

7) Slopa sociala krav i upphandlingar, stärk generell konkurrensutsättning och lokalt företagsklimat

8) Fler lägstlönejobb, till exempel genom yrkesintroduktionsavtal

9) Reformera lönesubventionerna

10) Minska regelkrånglet på arbetsmarknaden, t ex turordningsreglernas snedvridande effekter

11) Underlätta företagens köp av utbildning och individuell rätt till validering

För mer information kontakta:

Li Andersson, arbetsmarknadsekonom Almega +46 73 052 0405

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega +46 70 345 6951

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

110 000 fler i arbete – så många fler utlandsfödda skulle kunna få jobb med rätt åtgärder. Idag släpper Almega rapporten 11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

Läs vidare »
Buninqxgnrwfqcucdgwo

Seminarium och debatt om en effektiv integrationspolitik

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 09:00 CET

​Den rekordhöga invandringen till Sverige sätter press på bostäder och arbetsmarknad. En ny rapport från Almega visar hur en kostnadseffektiv integrationspolitik kan utformas, men vågar politiken ta ansvar för att genomföra de reformer som krävs? Kom och lyssna på ledande politiker från S, M, SD och MP debattera frågan.

Amze7zr6k3oola5itkob

Friskvårdsföretagarna blir Almega Friskvårdsföretagen

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 14:19 CET

I samband med årsskiftet har branschorganisationen Friskvårdsföretagarna anslutit till Almega och bytt namn till Almega Friskvårdsföretagen. Branschorganisationen omfattar drygt 60 företag och 500 träningsanläggningar runt om i Sverige.

Media-no-image

Hemserviceföretagen: Branschdag och presentation av ny RUT-rapport

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 11:14 CET

Vad händer om man halverar RUT-avdraget? Hur påverkar det branschen när man tar bort tjänster ur RUT? I samband Hemserviceföretagens branschdag den 15 januari presenteras Almegas nya rapport RUT 2015, som ger en överblick över branschens starka utveckling och en analys av vad som kan komma att hända om regeringen fortsätter med sina planer att förändra RUT-avdraget.

Välkommen torsdagen den 15 januari 13.00. Vi samlas i Gällöfsta konferens lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Kontakt:

Johan Huldt
+46 8 762 6864
johan.huldt@almega.se

Gustav Wiel-Berggren
+46 8 762 6991
gustav.wiel-berggren@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Vad händer om man halverar RUT-avdraget? Hur påverkar det branschen när man tar bort tjänster ur RUT? I samband Hemserviceföretagens branschdag den 15 januari presenteras Almegas nya rapport RUT 2015, som ger en överblick över branschens starka utveckling och en analys av vad som kan komma att hända om regeringen fortsätter med sina planer att förändra RUT-avdraget.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillväxten i tjänstesektorn håller sig ännu uppe

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:34 CET

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

– Den högre tillväxten inom tjänstesektorn i år beror på att fler branscher inom företagstjänster tagit mer fart, men nu tyder ledande indikatorer på en närastående avmattning för flera av dessa branscher. Även dessa påverkas av den svaga efterfrågan på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Lena Hagman, chefekonom.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen i den privata tjänstesektorn under fjärde kvartalet i år kommer att bli endast lite svagare än under tredje kvartalet. Då låg tillväxttakten på 3,4 procent. Tillväxten för den privata tjänstesektorn sammantaget har hållit sig uppe i år till och med oktober, i genomsnitt på 3,3 procent. Jämfört med förra året, då tillväxten låg på 1,6 procent, har tjänsteproduktionen i år tagit mer fart.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under fjärde kvartalet i år i ungefär samma takt som under föregående kvartal, dvs. kring 3 procent. Utvecklingen splittrar tjänstesektorn - branscher som är orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av den totala uppgången för sysselsättningen medan företagstjänster har upphört att bidra starkt till ökad sysselsättning.

– Det här är en anmärkningsvärd inbromsning som sannolikt kan förklaras av den svaga efterfrågan på svensk export men även av försämrad matchning på arbetsmarknaden för kunskapsintensiva tjänsteföretag, säger Lena Hagman.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster mattas av ytterligare och att den sedan andra kvartalet i år har bromsat in rejält. Det innebär att den återhämtning vi såg i början av året har raderats ut helt och att det ser ut som den negativa trenden i prisutvecklingen som vi sett sedan mitten av 2011 fortsätter.

Läs mer i den fullständiga rapporten Almegas Tjänsteindikator Q4 2014 på almega.se.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist
branschanalytiker Almega
tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • kniidaxvvippnalpbirxqpamicd.wastrltwbeiwigrgyvst@almega.nbesse
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum