Ydbov7nyfwid4rxusoxy

Bengt Ottosson ny ordförande för Medieföretagen

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 08:23 CEST

Medieföretagen har vid sitt förbundsmöte utsett Bengt Ottosson till ny ordförande efter Lennart Wiklund.

Girevobkjzfokeiquwk8

Almegas kommentar gällande regeringens budgetproposition

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 08:50 CEST

Almegas kommentar till den budget regeringen presenterat: Det är långt ifrån säkert att höjda skattesatser ger högre skatteintäkter. Vill man öka statens intäkter är det bättre att ge företag bättre förutsättningar att växa och skapa nya jobb. Då kommer också intäkterna till den gemensamt finansierade välfärden på sikt öka, säger Anna-Karin Hatt VD Almega

Npwtg9b5zelk618r1hfw

Nytt förslag: Modernisera Rut och Rot för att skapa fler jobb

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 15:16 CEST

Idag lägger Almega fram ett förslag om att modernisera och förstärka Rut & Rot-avdragen genom att slå samman dem till ett HEM-avdrag. En modernisering som, försiktigt räknat, kan ge ytterligare 22 000 jobb redan år 2020.

Media no image

Pressinbjudan: Slutet på den svenska modellen? Arbetsrättsliga krav i upphandling

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 10:11 CEST

Regeringens förslag om ny upphandlingslag ligger nu på Riksdagens bord. Den innehåller förslag som, om de förverkligas, kan ändra förutsättningarna för den svenska kollektivavtalsmodellen. Enligt förslaget ska upphandlande myndigheter tolka avtal och innehåll om de ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar, något som idag sköts av parterna på arbetsmarknaden.

När EU-direktiven på upphandlingsområdet accepterades av medlemsstaterna för snart tre år sedan godkändes möjligheten att ställa sociala och arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Men regeringen vill gå betydligt längre än vad EU direktivet kräver.

Frågan är nu vilka effekter detta har på den svenska modellen? Frågan diskuteras på Almegas seminarium på måndag.

Tid och plats
Almega, Sturegatan 11, Stockholm 
19 september 10:00 - 11:00

Medverkande

 • Anna-Karin Hatt, Almega
 • Emil Källström, Riksdagsledamot (C)
 • Samuel Engblom, TCO
 • Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl
 • Ellen Hausel-Heldahl, Svenskt Näringsliv
 • Stefan Holm, Almega

Moderator: Ulf Lindberg, Almega

Läs mer och anmäl dig här.

Personer med presslegitimation behöver inte föranmäla sig, dock visa upp pressleg vid entrén. För att förhandsboka intervjuer, vänligen kontakta Stefan Holm eller Erik Åslin.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega bjuder in till 60 minuter seminarium om arbetsrättsliga krav i upphandling. Tid och plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm. 19 september 10:00 - 11:00 . Medverkande: Anna-Karin Hatt, Almega Emil Källström, Riksdagsledamot (C) Samuel Engblom, TCO Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl Ellen Hausel-Heldahl, Svenskt Näringsliv Stefan Holm, Almega

Läs vidare »
Girevobkjzfokeiquwk8

Almegas tjänsteindikator visar på ett fortsatt lyft för vård och omsorgsbranschen

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 07:41 CEST

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, pekar, för årets tredje kvartal på fortsatt stark efterfrågan och produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn.

Media no image

Ny rapport: Regeringens förslag om arbetsrättsliga villkor vid offentliga upphandlingar är oförenliga med svenska arbetsmarknadsmodellen

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 07:38 CEST

Almega har låtit Advokatfirman Lindahl analysera de förslag som regeringen har lagt fram om att införa arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. Den juridiska rapporten slår fast att förslagen om nya arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar är oförenliga med den svenska modellen.

- Förslaget är en grundstöt mot den svenska arbetsmarknadsmodellen som innebär att arbetsmarknadens parter kommer överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Om regeringens förslag skulle genomföras skulle inflytande över de arbetsrättsliga villkoren flyttas från parterna och kollektivavtalen till offentliga upphandlare i kommuner och landsting. Varje år handlar det offentliga upp för 600 – 800 miljarder kronor. Detta enorma system påverkar hela marknader och det försöker nu regeringen göra partipolitik av i ett illa genomtänkt förslag, säger Ulf Lindberg näringspolitisk chef Almega.

- Rapporten riktar mycket allvarlig kritik mot regeringens förslag på ett antal avgörande punkter. Förslaget skulle försämra och fördyra upphandlingar eftersom det strider mot principen om likabehandling. Utöver att det är ett dråpslag mot svenska arbetsmarknadsmodellen är förslaget krångligt, otydligt, dyrt och utestängande, säger Ulf Lindberg.

- Förslagen är oförenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen. De innebär stora problem för både små och stora företag eftersom reglerna är mycket otydliga, säger advokat Helena Rosén Andersson på Advokatfirman Lindahl.

- När upphandlande myndigheter ska tolka innehållet i de cirka 700 kollektivavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden och fastställa innehållet i villkoren kan detta resultera i tvister, säger Helena Rosén Andersson.

Advokatfirman Lindahl skriver i sin rapport att den svenska kollektivavtalsmodellen förutsätter att arbetsrättsliga villkor regleras genom kollektivavtal, som har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter, i stället för genom minimilagstiftning eller allmängiltigförklarade kollektivavtal. Lagförslagen om särskilda arbetsrättsliga villkor förutsätter tvärtom att de arbetsrättsliga villkoren fastställs genom en jämförelse mellan den arbetsrättsliga lagstiftningen och ett visst för den aktuella upphandlingen särskilt utpekat centralt kollektivavtal.

Lagförslagen har tidigare i grunden kritiserats av bland annat Lagrådet – den högsta juridiska instans som inom ramen för lagstiftningsarbeten har till uppgift att kontrollera lagligheten av regeringens lagförslag, hur förslagen förhåller sig till rättssäkerhetens krav, om lagförslagen kan antas tillgodose angivna syften och uppmärksamma de problem som kan uppstå vid tillämpningen av förslagen.

Läs rapporten här.

Fakta

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom offentlig upphandling och är topprankad inom området av ranking­institutet Chambers and Partners. Helena Rosén Andersson, som är en av författarna till rapporten, är huvudförfattare och redaktör till Wolters Kluwers kommentarer till upphandlingslagarna. Helena Rosén Andersson och Lindahls upphandlings- och arbetsrättsspecialister är sedan flera år aktiva inom den svenska debatten rörande arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar och har även på det viset intagit en ledande roll i den svenska debatten med syftet att verka för förutsebara och lämpliga upphandlingsregler.

Sammanfattning av Lindahls rapport:

 • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor är oförenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen.
 • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor genomsyras av en bristande förutsebarhet.
 • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor riskerar att leda till olikbehandling av leverantörer.
 • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor är otydliga och riskerar att leda till tillämpningssvårigheter.
 • Tillämpningen av reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor riskerar att strida mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling av leverantörer, proportionalitet och transparens samt mot förbudet mot diskriminering av leverantörer på grund av nationalitet.
 • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor är oförenliga med några av syftena med de EU-direktiv som 2017 års upphandlingslagar avser att genomföra, nämligen att förenkla regelverket och att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
 • Det förhållandet att det redan finns ett EU-regelverk för att säkra arbetsrättsliga skyldigheter som ska genomföras i svensk rätt bör beaktas vid bedömningen av behovet att därutöver införa svenska regler om särskilda arbetsrättsliga villkor, eftersom de svenska reglerna går längre än vad som krävs enligt EU-rätten.


Presskontakt
Erik Åslin
072 702 66 44
erik.aslin@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Almega har låtit Advokatfirman Lindahl analysera de förslag som regeringen har lagt fram om att införa arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. Den juridiska rapporten slår fast att förslagen om nya arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar är oförenliga med den svenska modellen.

Läs vidare »
Vmchtmiaxxwi4fhjv1pa

Nytt kollektivavtal för personliga assistenter gröper ur assistansreformen

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 12:24 CEST

​ En oenig styrelse för Vårdföretagarna har motvilligt beslutat att acceptera medlarnas bud om ett nytt avtal för de personliga assistenterna. Det nya avtalet innebär en lönehöjning på 2,2 procent vilket är betydligt mer är de 1,4 procent som regeringen och vänsterpartiet höjt ersättningen med.

V2ybc6yfj1lpxqe4uw7y

Höjda marginalskatter är fel väg!

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 16:24 CEST

Regeringen vill att 40 000 fler löntagare ska betala statlig inkomstskatt 2018. Dessutom ska 13 000 fler betala värnskatt. Almega anser att detta är mycket beklagligt, och riskerar dämpa tillväxten i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Istället bör marginalskatterna sänkas generellt, menar Almega.

S7strlgbqo7nyjez3tm8

Ny chef för Almegas största enhet: Arbetsgivarservice

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 13:09 CEST

Almegas VD Anna-Karin Hatt har idag fattat beslut om att utse Peter Lindgren till ny chef för Almegas största enhet, Arbetsgivarservice. I den nya rollen kommer Peter också ingå i Almegas Ledningsgrupp. Peter efterträder Antje Dedering som efter många år på Almega snart tillträder som ny förhandlingschef/chefsjurist på Visita.

Media no image

Kommentar från Almega, Friskolorna och Vårdföretagarna: Reepalu-utredningens förslag hotar kvalitén och valfriheten

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2016 21:34 CEST

I kvällens SVT Agenda bekräftar regeringens utredare, Ilmar Reepalu att utredning han leder kommer föreslå en vinstbegränsning motsvarande 10 %, eller lägre, på det insatta kapitalet i företag som verkar inom välfärdssektorn.

Genom att göra begränsningar för alla de aktörer som levererar hög kvalitet inom välfärden riskerar man att fler slås ut och färre vågar att starta upp nya verksamheter. Det gör att du som anställd, som elev och som patient kommer få betydligt mindre valmöjligheter. När valfriheten och konkurrensen stryps kommer även kvaliteten att sjunka

 • Reepalu-utredningens förslag om att reglera hur mycket vinst privata företag ska få göra är oerhört anmärkningsvärt och ett stort ingrepp i den fria företagsamheten. Förslaget skulle om det genomfördes kunna få oöverskådliga konsekvenser. Om regeringen går vidare med förslaget kommer elever, patienter och anställda i framtiden ha färre skolor och färre vårdcentraler att välja mellan, vilket skulle resultera i minskad valfrihet och sjunkande kvalitet. Förslaget andas signalpolitik och bör kastas i papperskorgen, säger Anna-Karin Hatt VD för Almega.

Flertalet studier visar att privat aktörer har hög nöjdhet och god kvalitet, i flera fall betydligt bättre än de offentliga alternativen. Det visar inte minst den statistik som finns. Varje dag går över 340.000 elever i Sverige till en friskola och 60.000 medarbetare har valt att arbeta i en friskola. Det görs årligen 20 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i hälso- och sjukvården och mer än 40 000 äldre får sin hemtjänst av en privat omsorgsgivare.

Detta är nu hotat om regeringen väljer att gå vidare med Reepalu-utredningens förslag.

 • Om Reepalu menar allvar är detta en tragedi. Hans egen "expert" konstaterar att modellen slår ut flera av Sveriges viktigaste vårdföretag. Han går från välfärdsutredare till välfärdsutraderare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna
 • Att fler elever än någonsin vill gå i friskola, lärarna trivs bättre där spelar ingen roll -partiideologin går före fakta. Och skattebetalarna får betala än mer, säger Ulla Hamilton VD friskolorna.
 • Almega organiserar nära 60 olika branscher och nära 11 000 tjänsteföretag där många säljer tjänster till offentlig sektor. Många av dem ställer sig nu frågan: vilken bransch skulle stå näst på tur att omfattas av vinstbegränsningar, om regeringen går vidare med Reepalus förslag? säger Anna-Karin Hatt VD för Almega.

Presskontakt:

Ingrid Hedenvind Brask, presschef Almega

Tel: 08-40035 09

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

I kvällens SVT Agenda bekräftar Ilmar Reepaluatt utredning han leder kommer föreslå en vinstbegränsning. Genom att göra begränsningar för alla de aktörer som levererar hög kvalitet inom välfärden riskerar man att fler slås ut och färre vågar att starta upp nya verksamheter. När valfriheten och konkurrensen stryps kommer även kvaliteten att sjunka

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Media
 • gbinmjgrid.hnfesmmedtzzfltenjmvindbrask@klaljumeshatzzgaii.scse
 • +46 (0)70 400 35 09
 • + 46 (0)8 762 66 50

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • gxeriknduhyz.axtslin@almrydgega.se
 • 0727026644

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum