Media no image

Påminnelse: Rapportsläpp och debatt om privat välfärd i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 07:00 CEST

I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.

I dag presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Västra Götalands län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Här kan du läsa några av slutsatserna från den rapport Almega släpper idag.

Hur skulle landsting och kommuner påverkas om privat verksamheter tvingas lägga ner till följd av utredningens förslag?

Almega släpper en regional rapport som i siffror belyser privata välfärdsföretags representation i Västra Götalands läns kommuner.

Media är välkomna att ta del av rapporten och följa debatten.

Anmäl dig gärna via denna länk.

Tid och plats: Folkets hus, sal Asperö

Torsdag 30 mars, 11.30-12.30

Olof Palmes plats 1, Göteborg

I debatten deltar:
Daniel Bernmar (V), kommunalråd
Jonas Attenius (S), kommunalråd

Karin Pleijel (MP), kommunalråd
Max Törnqvist (C), politisk sekreterare VGR
Jonas Ransgård (M), kommunalråd

Moderator: Anna Olin

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag. I dag presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Västra Götalands län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Läs vidare »
Cdwucwybjwniath48q2q

740 000 privata vårdbesök i Uppsala län hotas

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 11:30 CEST

​740 000 patientbesök inom privata vården i Uppsala skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet. Almega har kartlagt de privata alternativen inom Uppsalas län välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Uppsala drabbas 7 200 anställda och 2 600 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.

Media no image

Påminnelse: Rapportsläpp och debatt om privat välfärd i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 07:00 CEST

I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.

I dag presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Uppsala län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Hur skulle landsting och kommuner påverkas om privat verksamheter tvingas lägga ner till följd av utredningens förslag?

Almega släpper en regional rapport som belyser i siffror privata välfärdsföretags representation i Uppsala läns kommuner.

Media är välkomna att ta del av rapporten och följa debatten.

Anmäl gärna deltagande via denna länk.

Tid och plats:

Uppsala Konsert & Kongress

Vaksala torg 1

Onsdag 29 mars, 11.30-12.30

En lättare lunch serveras.

I debatten deltar:
Mats Brolin, VD Ekeby Hälsocenter
Anders Eriksson, VD Kajan Friskola
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd
Peter Gustavsson (S), kommunalråd
Maria Gardfjell (MP), kommunalråd
Solveig Zander (C), riksdagsledamot
Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag. I dag presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Uppsala län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Rapportsläpp och debatt om privat välfärd i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:13 CEST

I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.

Den 30 mars presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Västra Götalands län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Hur skulle landsting och kommuner påverkas om privat verksamheter tvingas lägga ner till följd av utredningens förslag?

Almega släpper en regional rapport som i siffror belyser privata välfärdsföretags representation i Västra Götalands läns kommuner.

Media är välkomna att ta del av rapporten och följa debatten.

Anmäl dig gärna via denna länk.


Tid och plats: Folkets hus, sal Asperö

Torsdag 30 mars, 11.30-12.30

Olof Palmes plats 1, Göteborg

I debatten deltar:
Daniel Bernmar (V), kommunalråd
Jonas Attenius (S), kommunalråd

Karin Pleijel (MP), kommunalråd
Max Törnqvist (C), politisk sekreterare VGR
Jonas Ransgård (M), kommunalråd

Moderator: Anna Olin

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag. Den 30 mars presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Västra Götalands län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Rapportsläpp och debatt om privat välfärd i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:05 CEST

I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.

Den 29 mars presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Uppsala län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Hur skulle landsting och kommuner påverkas om privat verksamheter tvingas lägga ner till följd av utredningens förslag?

Almega släpper en regional rapport som belyser i siffror privata välfärdsföretags representation i Uppsala läns kommuner.

Media är välkomna att ta del av rapporten och följa debatten. 

Anmäl gärna deltagande via denna länk.

Tid och plats:

Uppsala Konsert & Kongress

Vaksala torg 1

Onsdag 29 mars, 11.30-12.30

En lättare lunch serveras.

I debatten deltar:
Mats Brolin, VD Ekeby Hälsocenter
Anders Eriksson, VD Kajan Friskola
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd
Peter Gustavsson (S), kommunalråd
Maria Gardfjell (MP), kommunalråd
Solveig Zander (C), riksdagsledamot
Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag. Den 29 mars presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Uppsala län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.

Läs vidare »
Pdghqne2atys8foznftk
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Almega kritiska till att fler ska betala statlig inkomstskatt

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 09:47 CET

​Vänsterpartiet och regeringen har enats om en budgetförändring som innebär att fler människor ska betala statlig inkomstskatt. Almega släppte nyligen en rapport som visar att den statliga inkomstskatten och värnskatten leder till ett stort tapp i arbetstid för läkare. - Det är helt enkelt så att det försämrar kapaciteten i välfärden när exempelvis läkarna arbetar mindre, säger Håkan Eriksson.

Mmi9180wyjo4z3wxqmsb

Almegas tjänsteindikator når konjunkturtopp

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:54 CET

​Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på att tjänsteproduktionen under årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007. Detta sker samtidigt som bristen på arbetskraft når nya rekordnivåer och anställningsbehovet inte fullt ut uppfylls.

Media no image

Almegas proposition: En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:19 CET

Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen.

Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning.

Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Tidigare i veckan visade Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn i samarbete med Svenskt Näringsliv att tjänsteföretagen har ett svagt förtroende för Arbetsförmedlingen.

Almega föreslår därför en stor reformering av Arbetsförmedlingen.

- Det vore önskvärt att få mer fokus på resultat, bättre matchning och därmed förbättrad kompetensförsörjning. I dagsläget är det svårt att hitta rätt personal via Arbetsförmedlingen och det skapar problem med uteblivna anställningar hos våra medlemsföretag, säger Ulf Lindberg.

- Bland våra medlemmar finns också många företag som är specialister på att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Här finns en resurs som måste tas tillvara betydligt bättre än idag, säger Ulf Lindberg.

Förslagen presenteras i form av en egen proposition (bifogad som PDF) som föreslår följande riksdagsbeslut:

…att dagens Arbetsförmedling delas i två. Myndighetsutövning och resultatuppföljning separeras i en central myndighet medan egen regi placeras i en fristående organisation.

...att egen regi, företag och andra aktörer konkurrensutsätts på lika villkor. Verksamheterna omfattas av samma resultatuppföljningssystem och samma resultatersättning.

…att resultatersättningen skärps så att staten enbart betalar för arbetsmarknadsinsatser som ger resultat. Arbetsmarknadsinsatser ska alltid leda till arbete eller studier. Dagens insatser som leder till att deltagaren är inaktiv efter genomförd insats ska läggas ned.

…att arbetssökande själv väljer mellan olika kvalitetssäkrade utförare.

…att staten fortsätter ha ansvaret för all arbetsmarknadspolitik, eftersom behovet av kommunala insatser minskar när skärpta resultatersättningsmodeller gör att den statligt finansierade verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen. Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning. - Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Läs vidare »
B32lqnjxbapudnikm4pc

Olyckligt att Kristdemokraterna byter fot i upphandlingsfrågan

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 10:17 CET

Krav på villkor hämtade från kollektivavtal i offentlig upphandling skapar fler problem än vad man vill lösa. EU:s upphandlingsdirektiv har aldrig ställt krav på att Sverige ska införa krav på att villkor hämtade från Kollektivavtal i vissa fall ska ställas i offentliga upphandlingar. Nu väljer regeringen att gå längre än vad EU-reglerna kräver.

Rujrp0u3b4it3ncr0dxf

Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen bland tjänsteföretagen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 14:56 CET

Bara 12 procent av de tillfrågade företagen har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen. Det visar Almegas företagarpanel för tjänsteföretagen som Kantar Sifo genomfört.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • 08-551 140 65
Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum