Media no image

Fastighetsbranschen öppnar för yrkesintroduktion för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 07:53 CET

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund i fastighetsbranschen har kommit överens om att utvidga yrkesintroduktionsavtalet. Därmed kan även nyanlända och personer över 25 år få yrkesintroduktion.

- Som många andra branscher har fastighetsbranschen stora rekryteringsbehov och brist på anställda med rätt kompetens. Att utvidga yrkesintroduktionsavtalet till att även innefatta nyanlända är ett sätt att tillföra ny kompetens till branschen, säger parterna i ett gemensamt uttalande.

Yrkesintroduktionen är en provanställning under 6 till 12 månader som innehåller utbildning minst 25 % av arbetstiden. Efter yrkesintroduktionen har arbetstagaren rätt att få ett intyg på genomförd utbildning. Tidigare har yrkesintroduktionsavtalet endast gällt för ungdomar mellan 15 och 24 år. Nu kan arbetsgivare alltså även anställa nyanlända samt personer som har fyllt 25 år men som varit arbetslösa i ett år.

De arbetsgivarorganisationer och fackförbund som står bakom det utvidgade yrkesintroduktionsavtalet är Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, KFO, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal.

Yrkesintroduktionsavtalet gäller för

  • Ungdomar mellan 15–24 år som saknar erfarenhet av yrket
  • Ungdomar mellan 15–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsför-medlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod
  • Fyllda 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader
  • Ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • Ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Läs vidare »
Npwtg9b5zelk618r1hfw
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Almega uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att se över skattesystemet

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 06:30 CET

​Almega uppmanar regeringen att tillsätta en bred utredning med uppdrag att se över hela skattesystemet. Syftet måste vara att förändra strukturen på ett sätt så att arbete beskattas lägre. - I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt mot dem, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Mmi9180wyjo4z3wxqmsb
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Privata tjänsteföretag har svårt att hitta personal: "Kan inte rekrytera i den utsträckning som behövs"

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 07:45 CET

​Almegas tjänsteindikator för kvartal fyra pekar på en ökad sysselsättning i den privata tjänstesektorn, men i praktiken har sysselsättningen redan börjat falla, trots att tjänsteföretagen behöver anställa mer personal. - Företagen efterfrågar personal men kan inte rekrytera i den utsträckning som behövs, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Media no image

Almegas kommentar kring utredningen om arbetskraftsinvandring

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 10:42 CET

Sverige behöver en migrationslagstiftning som både tar hänsyn till behovet av ordning och reda på arbetsmarknaden, och behovet av goda villkor för talangattraktion. Lagstiftningen kan inte enbart utgå från att arbetskraftsinvandring är ett problem. Detta har tyvärr varit utredningens huvudsakliga fokus.

Regeringens utredning ”Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)” har nu presenterats och innehåller tyvärr en hel del brister.

Bristen på kompetens och arbetskraft ökar framöver, en allt större del av tillväxten drivs av internationell handel och utländska investeringar. Arbetskraftsinvandringen ett ovärderligt bidrag, därför behövs reformer som stärker Sveriges attraktionskraft – inte sänker den.

-Den största och mest allvarliga bristen är att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till behovet av att göra Sverige mer attraktivt för arbetskraftsinvandring. Kompetensbristerna i tjänstesektorn är stora och kommer slå hårt mot företagen, ökad arbetskraftsinvandring är en absolut nödvändighet. Säger Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.

Samtidigt visar dagens situation att det är svårt att göra rätt på grund av regelverkets utformning. Lagstiftningen och Migrationsverkets hantering av tillståndsärenden visar på en extrem detaljstyrning mot villkoren i kollektivavtalen. Centrum för Rättvisa och Kalla Fakta har visat hur svårt det är för den enskilda arbetsgivaren att göra rätt.

Många arbetskraftsinvandrare blir idag utvisade på grund av bagatellartade missar från arbetsgivaren. Det spelar ingen roll om företagen är seriösa eller ej, om det finns en ambition att göra rätt eller inte. Migrationsverket gör inga helhetsbedömningar och väger inte beslutet om utvisning mot de negativa effekter beslutet har för individ och företag.

-Utredningens förslag riskerar att leda till att färre arbetsgivare vågar anställa arbetskraftsinvandrare. En stor del av förslagen handlar om att införa tuffa sanktioner för de företag som gör fel. Till och med fängelse finns på straffskalan, säger Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.

Inom IT&Telekomföretagen ser man stora behov av ökad arbetskraftsinvandring för att möta behoven av programmerare och andra dataspecialister.

-Medlemsföretagen skriker efter arbetskraft och det är absolut nödvändigt att Sverige satsar på ökad attraktionskraft för internationella talanger. Utredningen går tyvärr i motsatt riktning. Vi hade hoppats på att utredningen skulle adressera problemen med utvisningar av dataspecialister på grund av bagatellartade misstag. Nu kommer dessa problem finnas kvar och det är ett allvarligt hinder för våra företag, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

För mer information:

Fredrik Voltaire
Almega
Näringspolitisk expert
tfn: +46 8 762 69 14

Fredrik von EssenIT&Telekomföretagen
Näringspolitisk expert
tfn: +46 70 612 7057

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Sverige behöver en migrationslagstiftning som både tar hänsyn till behovet av ordning och reda på arbetsmarknaden, och behovet av goda villkor för talangattraktion. Lagstiftningen kan inte enbart utgå från att arbetskraftsinvandring är ett problem. Detta har tyvärr varit utredningens huvudsakliga fokus.

Läs vidare »
Media no image

Vårdstrejken avvärjd

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 19:13 CET

Det blir ingen strejk inom den privata vården och äldreomsorgen. Parterna enades på måndagskvällen om nya kollektivavtal vilket innebär att de konfliktåtgärder som facket varslat om dras tillbaka.

Medlarna från statliga Medlingsinstitutet lämnade på måndag eftermiddagen över ett bud till parterna som både fack och arbetsgivare kunde acceptera. Medlarnas bud innebär att undersköterskorna inom privat vård och omsorg får en extra löneökning. De totala kostnadsökningarna för avtalet håller sig inom ramen för den norm som etablerats för årets avtalsrörelse.

-Vi är nöjda med att ett nytt avtal har träffats vilket undanröjer den konflikt som hade inneburit stora konsekvenser för ett flertal medlemsföretag och dess kunder. Vi är samtidigt nöjda över innehållet i det tecknade avtalet som innebär en satsning på undersköterskor i paritet med övriga på arbetsmarknaden säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att både fack och arbetsgivare accepterat medlarbudet innebär det att samtliga varsel om strejk och nyanställningsblockad dras tillbaka.

-Det nya avtalet innebär flera förbättringar för medlemsföretagen. Det har hela tiden varit vår ambition att träffa ett avtal som båda parterna kan vara nöjda med. Jag ser att det nya avtalen kan stödja utvecklingen av vården och omsorgens kvalitet och göra branschen fortsatt attraktiv att arbeta i säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Fakta om löner:

  • Lönerna för undersköterskor i privat sjukvård hos Vårdföretagarnas medlemmar är 25 065, motsvarande siffra hos landstingen är 24 044. (Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015)
  • Lönerna för undersköterskor inom privat äldreomsorg hos Vårdföretagarnas medlemmar är 24 673, motsvarande siffra hos kommunerna är 23 855. (Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015)

Fakta

Vårdföretagarna har drygt 2000 medlemsföretag med över 102 000 årsanställda.
Bransch Äldreomsorg har 240 medlemsföretag med 25 500 årsanställda
Bransch Sjukvård har 547 medlemsföretag med knappt 22 000 årsanställda
Bransch Individ och familjeomsorg har 461 medlemsföretag med knappt 18 000 årsanställda

För ytterligare information

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 08-762 69 99

David Wästberg
presskontakt
Almega
tfn:070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Det blir ingen strejk inom den privata vården och äldreomsorgen. Parterna enades på måndagskvällen om nya kollektivavtal vilket innebär att de konfliktåtgärder som facket varslat om dras tillbaka.

Läs vidare »
Media no image

Nytt förbund till Transportföretagen

Nyheter   •   Dec 09, 2016 15:00 CET

Medlemsföretagen inom Säkerhetsföretagens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om ett byte till Transportföretagen. Bytet sker under 2017.

 - Beslutet grundar sig på att Säkerhetsföretagen gör en samlad bedömning att branschutvecklingen och de gemensamma arbetsgivarfrågorna liknar dem inom Transportföretagen. Säkerhetsföretagen representerar i dagsläget ca 18 000 anställda, varav ca 16 500 personer organiseras av Svenska Transportarbetarförbundet, säger Joachim Källsholm, ordförande Säkerhetsföretagen.

- Självklart respekterar vi bedömningen som Säkerhetsföretagen gör. Det är inte ovanligt att det sker byten av förbund inom Svenskt Näringsliv, säger Anna-Karin Hatt förbundsdirektör Almega tjänstefrbunden.

- Vi välkomnar Säkerhetsföretagen till oss och ser fram emot vårt samarbete, säger Mattias Dahl vd Transportföretagen.Presskontakt:
Ingrid Hedenvind-Brask, presschef Almega
Tel: 070 400 35´09

Medlemsföretagen inom Säkerhetsföretagens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om ett byte till Transportföretagen. Bytet sker under 2017

Läs vidare »
Media no image

Nytt förbund till Transportföretagen

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 15:00 CET

Medlemsföretagen inom Säkerhetsföretagens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om ett byte till Transportföretagen. Bytet sker under 2017.

- Beslutet grundar sig på att Säkerhetsföretagen gör en samlad bedömning att branschutvecklingen och de gemensamma arbetsgivarfrågorna liknar dem inom Transportföretagen. Säkerhetsföretagen representerar i dagsläget ca 18 000 anställda, varav ca 16 500 personer organiseras av Svenska Transportarbetarförbundet, säger Joachim Källsholm, ordförande Säkerhetsföretagen.

- Självklart respekterar vi bedömningen som Säkerhetsföretagen gör. Det är inte ovanligt att det sker byten av förbund inom Svenskt Näringsliv, säger Anna-Karin Hatt förbundsdirektör Almega tjänstefrbunden.

- Vi välkomnar Säkerhetsföretagen till oss och ser fram emot vårt samarbete, säger Mattias Dahl vd Transportföretagen.

Presskontakt:Ingrid Hedenvind-Brask, presschef Almega
Tel: 070 400 35´09

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Läs vidare »
Xwassypvj9i9vezfzcmt
Ejkwwpbhzkp43wz72v00

Inbjudan: Almegas prioriteringar inför avtalsrörelsen – Vårt nya näringsliv

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 15:33 CET

Den svenska arbetsmodellen är satt under hård press. Mer än någonsin tidigare påverkar tjänstesektorn ekonomi och framtid. Vårt nya näringsliv kräver moderna lösningar, oväntade samarbeten och nya röster. För första gången gör Almega ett samlat avstamp inför avtalsrörelsen.

Media no image

Vården drabbas av strejkvarsel

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:44 CET

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk inom privat vård och omsorg. Varslet omfattar undersköterskor, vårdbiträden och annan omvårdnadspersonal inom privat vård. Strejken bryter ut den 13 december klockan 12:00 om inte parterna kan enas om en lösning.

Vårdföretagarna har under lång tid bedrivit konstruktiva förhandlingar med Kommunal om hur en satsning för att höja undersköterskornas löner skulle kunna se ut. Parterna har trots att de är överens om storleken på satsningen inte kunnat enas om alla detaljer i en satsning på undersköterskorna.

- Parterna står så nära varandra att det är onödigt och ansvarslöst av Kommunal att varsla om strejk trots att det borde vara möjligt att nå en förhandlingslösning utan konfliktåtgärder säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att Kommunal har varslat om stridsåtgärder kommer nu förhandlingarna att ledas av medlare från statliga medlingsinstitutet.

- Nu kommer förhandlingarna att ledas av Medlingsinstitutet. Jag är övertygad om vi med deras hjälp kan komma överens om ett nytt avtal som värnar den svenska modellen och ryms inom den norm som etablerats i årets avtalsrörelse, säger Inga-Kari Fryklund

Det är ännu för tidigt att bedöma vad konsekvenserna skulle bli av en eventuell strejk. Det kommer ta ytterligare några dagar för företagen att analysera Kommunals strejkvarsel och göra riskbedömningar.

- Företagen kommer göra vad de kan för att upprätthålla säkerheten. Ansvaret ligger nu tungt på Kommunal att säkerställa att deras agerande inte skadar patienter eller äldre i behov av omvårdnad, säger Inga-Kari Fryklund.

För ytterligare information:

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 08-762 69 99

David Wästberg
presskontakt
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk inom privat vård och omsorg. Varslet omfattar undersköterskor, vårdbiträden och annan omvårdnadspersonal inom privat vård. Strejken bryter ut den 13 december klockan 12:00 om inte parterna kan enas om en lösning.

Läs vidare »
Media no image
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Nya grepp för ökad arbetskraftsinvandring

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:46 CET

Kompetensbristen ökar kraftigt i tjänstesektorn vilket är en bidragande orsak till att fler företag flyttar utomlands. En av de största utmaningarna är att företagen har svårt att hitta rätt kompetens i landet, men bolagen har också svårt att attrahera och rekrytera internationella talanger till Sverige. Därför föreslår Almega en så kallad One-stop-shop lösning för ökad arbetskraftinvandring.

- Vår One-stop-shop lösning innehåller en rad förslag som skulle göra den internationella rekryteringen enklare för företagen. Samverkan mellan bland annat Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan gör det möjligt att ansöka om flera tillstånd vid ett och samma tillfälle, i en och samma blankett. Starka regionala aktörer och nätverk med andra aktörer behövs också för att erbjuda kringtjänster som t ex bostäder och bankkonton. En stor fråga är också att säkra utbudet av internationella skolor åt medföljande familjemedlemmar, säger Fredrik Voltaire som är näringspolitisk expert på Almega.

Tjänsteexporten ökar och tjänstesektorns andel av BNP och sysselsättning blir allt större. Men rekryteringsproblemen ökar. I Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern säger 57 procent att bristen på arbetskraft är den trängsta sektorn i verksamheten det senaste halvåret. Det är en ökning på 25 procentenheter sedan samma period 2015.

- Möjligheterna att rekrytera specialister och högutbildade personer är avgörande för näringslivets utveckling, särskilt i dagens situation med stora kompetensbrister i näringslivet. Utan goda villkor för arbetskraftinvandring kommer en större andel av jobbtillväxten ske utomlands. Goda villkor för kompetensinvandring leder istället till att vi kan attrahera fler talanger och fler företagsetableringar utifrån, och ge goda tillväxtutsikter till våra svenska företag, säger Fredrik Voltaire.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kompetensbristen ökar kraftigt i tjänstesektorn vilket är en bidragande orsak till att fler företag flyttar utomlands. En av de största utmaningarna är att företagen har svårt att hitta rätt kompetens i landet, men bolagen har också svårt att rekrytera internationella talanger till Sverige. Därför föreslår Almega en så kallad One-stop-shop lösning för ökad arbetskraftinvandring.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • 08-551 140 65
Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum