Uunr106otjfaabpcqu4f

Idag signerade parterna överenskommelsen om etableringsjobb​

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:08 CET

Idag har delar av arbetsmarknadens parter signerat principöverenskommelsen om etableringsjobb, som media rapporterat om tidigare.

Ttzxgosfq8p0e0dcn2y7

Almega kommenterar SCB.s arbetskraftsundersökning (AKU)

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:05 CET

Anna-Karin Hatt kommenterar SCB:s AKU, arbetskraftsundesökning som kom idag.

Cqsbug4vrftmf0ggtq1e

Nytt kollektivavtal på friskoleområdet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 17:00 CET

Idag har ett nytt kollektivavtal tecknats med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Avtalet berör 700 friskoleföretag och 35.000 anställda.

Pcvbneukatir56bbvcv3

​Bromsad BNP-tillväxt trots ökad efterfrågan och full sysselsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:30 CET

I Almegas nya konjunkturrapport, med prognoser för 2017-2018, presenteras ny statistik som visar tjänstesektorns betydelse för svensk ekonomi och dess tillväxt. Trots hög efterfrågan på svenska exportprodukter gör kompetensbrist och ökad import att Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt bromsar in.

Media no image

Nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 10:37 CET

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko har efter långa förhandlingar enats om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken.

Förhandlingarna mellan Almega och Seko har sedan april förhandlat för att nå ett nytt avtal. Efter det att facket varslade om konfliktåtgärder trädde opartiska medlare från medlingsinstitutet in för att leda förhandlingarna. Dessa konstaterade dock att de inte kunde lösa meningsskiljaktigheterna mellan parterna.

I ett försök att öka trycket på parterna valde Almega under onsdagen att varsla Seko om lockout. Senare under kvällen kunde dock parterna enas om ett nytt avtal inom ramen för det märke om 6,5 procents kostnadsökningar på tre år.

  • Jag är väldigt glad att vi kunde träffa ett avtal på märket utan att vårt lockoutvarsel behövde träda i kraft och att konflikten därmed också skulle utvidgats, säger Almega tjänsteföretagens förhandlingschef Patrik Eidfelt

För mer information:

Almegas pressjour
08-551 140 65

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko har efter långa förhandlingar enats om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken.

Läs vidare »
Media no image

Nytt kollektivavtal tecknat med Kommunal - ytterligare ett avtal på märket

Nyheter   •   Okt 30, 2017 15:36 CET

Almega Tjänsteförbunden och Kommunal, ett förbund inom LO, har enats om ett nytt kollektivavtalför Hemservicebranschen. Efter konstruktiva förhandlingar har parterna enats om ett kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år. I märkets 6,5 procent ingår en insamlingsmodell.

Almega och dess förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i särklass flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Almegas förbund har nu tecknat 123 kollektivavtal och totalt kommer vi att teckna 154 avtal denna avtalsrörelse.

Läs vidare »
Media no image

Almega om Sekos varsel på skärgårdstrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:33 CEST

Almega Tjänsteföretagen har erbjudit Seko ett nytt löneavtal i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och enligt det så kallade industrimärket. I löneavtalet har hänsyn tagits till Sekos intresse av en låglönesatsning, trots att avtalet redan från början innehåller en löneutvecklingsgaranti de första nio åren i yrket. Trots det väljer Seko, som är ett LO-förbund, att återigen varsla om strejk inom ett Skärgårdstrafiken där de anställde tjänar i genomsnitt drygt 27 000 kr/månad.

  • Almega tjänsteföretagen har under förhandlingarna med Seko erbjudit löneökningar i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och högre löneökningar för de som tjänar minst. Trots stora ansträngningar för att gemensamt enas om ett nytt avtal så väljer Seko att varsla om konflikt för att få mer än vad andra på arbetsmarknad fått. Att Seko återigen varslar om strejk tycker vi är olyckligt, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

•Almega tjänsteföretagen har under förhandlingarna med Seko erbjudit löneökningar i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och högre löneökningar för de som tjänar minst. Trots stora ansträngningar för att gemensamt enas om ett nytt avtal så väljer Seko att varsla om konflikt för att få mer än vad andra på arbetsmarknad fått. Att Seko återigen varslar om strejk tycker vi är olyckli

Läs vidare »
Media no image
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Nytt kollektivavtal tecknat - strejk avvärjd på Casino Cosmopol

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 15:43 CEST

Almega Tjänsteförbunden och Hotell och restaurangfacket (HRF) har idag tackat ja till den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterat.

Medlingsinstitutets medlare presenteradeden 17 oktober ett förslag till nytt kollektivavtal mellan parterna. Liksomövriga avtal som är tecknade i årets avtalsrörelse följer det märket på 6,5 procent under tre år. Avtalet innehåller även en låglönesatsning som ryms inom det så kallade märket. Parterna valde idag att tacka ja till medlarnas hemställan.

- Vi är glada över att vi lyckats avvärja den strejk som HRF varslat om. Efter en intensiv medling är vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år säger Peter Lindgren, avtalsansvarig Almega Tjänsteförbunden, på avtalsområde spel

Parterna har enats om en indelning där minimilönen för personer som kategoriseras som yrkesarbetare endast höjs med 80 respektive 90 % av avtalsvärdet under år 2017 respektive 2018.

Härutöver har parterna enats om att avtal om tidsbegränsade anställningar får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, när arbetstagare fyllt 67 år och under sex månader i avvaktan på att ny innehavare utses.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega Tjänsteförbunden och Hotell och restaurangfacket (HRF) har idag tackat ja till den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterat.

Läs vidare »
Media no image

Nytt kollektivavtal tecknat - strejk avvärjd inom Samhall

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 17:36 CEST

Almega Samhallförbundet och LO-förbunden har idag tackat ja den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterat.

Medlingsinstitutets medlare presenterade under tisdagen den 10 oktober ett förslag om nytt kollektivavtal för parterna. Liksom alla andra avtal som är tecknade i årets avtalsrörelse följer det märket på 6,5 procent under tre år. Parterna valde under tisdagen att tacka ja till medlarnas hemställan.

- Vi är glada över att vi lyckats avvärja den strejk som LO-förbunden varslat om. Avtalet som nu tecknats innehåller en låglönesatsning och dessutom ett antal olika avtalsförändringar. Efter en intensiv medling är vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år säger Per Gradén avtalsansvarig Almega Samhallförbundet

Förutom en låglönesatsning har parterna enats om följande avtalsförändringar:

  • Uppstramade och tydligare regler för sjukbesök på betald arbetstid. Huvudregeln är fortfarande att läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök ska ske utanför arbetstid, men om det inte är möjligt krävs det för ledighet utan löneavdrag att det är fråga om akut sjukdom, olycksfall eller akuta tandbesvär. Efterbehandlingar, röntgen, skärmbildsundersökning, mammografi- eller PSA-provtagning ska kunna styrkas.
  • Kollektivavtalets bestämmelser om verksamhetsområden tillförs regler om att en och samma ort kan tillhöra flera verksamhetsområden och att verksamhetsområden kan gå in i varandra. Förändringen kommer underlätta förhandlingarna lokalt när verksamhetsområden fastställs eller behöver förändras.
  • Det har också tydliggjorts i avtalet att arbetsgivaren kan lägga ut ATK (arbetstidsförkortning), utan samråd eller överenskommelse med den enskilde, om det finns kvar ATK som inte tagits ut under uttagsåret (året efter intjänandeåret).
  • Lönen för LFU ( lönebidrag för utveckling i anställning tidigare utvecklingsanställning ) och rörliga ersättningar (ob, övertid, m m) omfattas inte av någon låglönesatsning utan höjs med 6,5% över tre år (2,2%, 2,0% respektive 2,3%).

Parterna har också kommit överens om att fortsätta det arbete som pågår för att modernisera Samhalls utvecklingsavtal och se över nuvarande lönesystem.

Därmed dras de konfliktåtgärder som facken varslat om inom Samhallförbundet, och som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 12 oktober, tillbaka.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega Samhallförbundet och LO-förbunden har kommit överens om nytt avtal, där en låglönesastning inom märkets 6,5 procent ingår.

Läs vidare »
Media no image

Nytt avtal tecknat - Almega Tjänsteförbund och Fastighets har tecknat nytt avtal på märket

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 16:44 CEST

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund, ett förbund inom LO, har enats om ett nytt kollektivavtal inom området fönsterputs.

Efter konstruktiva förhandlingar har parterna enats om ett kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år.

Almega och dess förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i särklass flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Almegas förbund har nu tecknat 111 kollektivavtal och totalt kommer vi att teckna 154 avtal denna avtalsrörelse.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Ytterligare ett nytt avtal har tecknats på märkets 6,5 procent på tre år. Denna gång mellan LO-förbundet Fastighets och Almega Tjänsteförbundet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum