Msldqyy5qy9tf7b4kg3l

Bra för tjänsteföretagen att regeringen drar tillbaka sjukskatten

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 15:40 CEST

Kommentar av Anna-Karin Hatt, VD på Almega, att det är bra att regeringen lyssnat på den massiva kritiken mot sjukskatten. Detta är bra inte minst för Almegas 11.000 medlemsföretag. Bra att regeringen tänker om och skrotar förslaget.

Girevobkjzfokeiquwk8

Låt staten ta över bedömning av samhällsfarlig strejk

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2016 10:40 CEST

I våras varnade Post- och Telestyrelsen om att vissa strejker som facket varslat om borde klassas som samhällsfarliga, de riskerade människors liv och hälsa. Facket valde att inte lyssna. Reglerna säger att båda parter, arbetsgivarna & facket, ska vara överens om en strejk är samhällsfarlig eller inte. Almega anser att staten ska ta det ansvaret och låta Medlingsinstitutet få det uppdraget.

Mmi9180wyjo4z3wxqmsb

Riksbanken och Almega kommenterar räntebeskedet

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 10:35 CEST

Almega och Lena Hagman, chefekonom på Almega, kommenterar Riksbankens beslut om nytt ränteläge. Idag ordnar Almega och Riksbanken ett gemensamt seminarium där vice riksbankschef Martin Flodén förklarar vad som ligger bakom Riksbankens senaste räntebeslut samt Riksbankens syn på dess fortsatta penningpolitik. Almegas och Swedbanks chefsekonomer ger därefter sina synpunkter på penningpolitiken.

Ttzxgosfq8p0e0dcn2y7

Kommentar till C-förslag om slopad arbetsgivaravgift

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 12:02 CEST

Anna-Karin Hatt kommenterar Centerpartiets förslag om slopad arbetsgivaravgift under två år för de som aldrig haft ett jobb. Ett bra förslag som kommer leda till fler jobb i tjänsteföretagen.

Zhor5pugwttyb25dndif

Almega i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2016 09:00 CEST

I Almedalen 2016 har Almega bytt ut de traditionella och långa seminarierna för att istället ha flera korta och rappa seminarier där först 15 minuter fakta presenteras och sedan kommer 15 minuter diskussion. Temat för seminarierna är Ett större Sverige och tar fasta på att Sverige behöver välkomna och ge plats åt fler människor och mer entreprenörskap.

Media no image

Almega och Kommunal överens om nya städavtal

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 13:29 CEST

Almega och Kommunal har kommit överens om nya löner och anställningsvillkor för anställda inom både hemservice och städning inom vård-skola-omsorg.

Båda avtalen ger löneökningar på 2,2 procent och följer därmed märket för årets avtalsrörelse.

- Det känns bra att vi kommit överens om avtal i nivå med märket på arbetsmarknaden i god tid innan de nya lönerna börjar gälla till hösten, säger Marcus Lindström, branschansvarig för Serviceföretagen inom Almega.


För ytterligare information:

Marcus Lindström
Avtalsansvarig,
Almega Tjänsteförbunden
tfn: +46 70 345 6903

Ingrid Hedenvind-Brask
Presschef
Almega
tfn: +46 73 091 5963

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega och Kommunal har kommit överens om nya löner och anställningsvillkor för anställda inom både hemservice och städning inom vård-skola-omsorg. Båda avtalen ger löneökningar på 2,2 procent och följer därmed märket för årets avtalsrörelse.

Läs vidare »
Girevobkjzfokeiquwk8

Brexit slår hårt mot tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2016 07:33 CEST

​Att Storbritannien lämnar EU kommer att påverka den svenska tjänstesektorn mycket negativt. Sveriges tjänsteexport till Storbritannien utgör hela 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport . Brexit kommer leda till svagare efterfrågan från Storbritannien på svensk export, vilket kommer påverka sysselsättningen negativt säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega.

Media no image

Regeringens förslag gör upphandlingar krångligare och dyrare

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 09:27 CEST

Regeringen fattar idag beslut om nya arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandlingar. Företag som deltar i upphandlingar ska tvingas tillämpa villkor från ett av många möjliga kollektivavtal. 

- Regeringen vill driva partipolitik med ett system som årligen omsätter över 600 miljarder kronor. Regeringens förslag riskerar göra det otydligt, krångligt och dyrare med färre anbudsgivare, det är oansvarig att inte söka ett brett parlamentariskt stöd i en så viktig fråga säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Lagrådet och en lång rad andra remissinstanser har varit mycket kritiska till förslaget. Lagrådet har bland annat lyft fram att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter.

- Med regeringens förslag finns det en tydlig risk att svenska företag missgynnas. Utländska företag med utstationerad arbetskraft kommer att undantas för krav på försäkringar och pensioner i de upphandlingar där sådana krav ställs. Det här riskerar i förlängningen att svenska företag flyttar utomlands, säger Ulf Lindberg.

- Offentliga upphandlingar på bl a kommunal nivå kommer att tvingas tolka kollektivavtal vilket skapar en normerande effekt på lönesättningen eftersom de kommer lyfta fram vissa kollektivavtal framför andra. Detta är ett tydligt avsteg från den svenska modellen, säger Ulf Lindberg.

- Om syftet är att minska risken för lönedumpning och oschyssta villkor så missar regeringen målet. Alla branscher som upphandlas har inte dåliga villkor och förslaget löser inte uppgiften att hindra oseriösa aktörer. Almega efterlyser istället bättre dialog och uppföljning i offentliga upphandlingar, avslutar Ulf Lindberg.

Läs remissammanställning här.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Regeringen fattar idag beslut om nya arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandlingar. Företag som deltar i upphandlingar ska tvingas tillämpa villkor från ett av många möjliga kollektivavtal. Regeringens förslag riskerar göra det otydligt, krångligt och dyrare med färre anbudsgivare, det är oansvarig att inte söka ett brett parlamentariskt stöd i en så viktig fråga.

Läs vidare »
Zfpkwokunpnvxfo2c49s

Almegas tjänsteindikator visar tecken på inbromsning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 09:19 CEST

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, visar på en oförändrad produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet. Tillväxttakten har därmed växlat ned efter förra årets acceleration, då tjänsteproduktionen ökade med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med 2014.

Media no image

Lagrådet kritiserar regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 09:51 CEST

Lagrådet har yttrat sig om regeringens förslag om att införa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Lagrådet är kritiska på flera punkter och ifrågasätter om remissens lagförslag är godtagbara.

Lagrådet konstaterar bland annat:

 • Att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter. Regleringen är otydlig och det finns risk för att den leder till att upphandlingsprocesser blir kostsamma och tidskrävande. Små företag kommer att drabbas av en betydande administrativ börda.
 • Syftet med det nya regelverket om upphandling är att reglerna ska bli enklare. Förslagen i den nu aktuella remissen är oförenliga med det syftet.
 • Lagrådet efterlyser också en närmare analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas och hur små företag, exempelvis mindre familjeföretag, ska förhålla sig till villkor enligt kollektivavtal.

- Regeringens strävan att förverkliga olika politiska mål med upphandling kommer att leda till otydlighet, krångel och färre anbudsgivare. Det är knappast vad medborgare och näringsliv behöver, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Läs lagrådets yttrande här.

Presskontakt
Erik Åslin
072 7026644
erik.aslin@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Lagrådet har yttrat sig om regeringens förslag om att införa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Lagrådet är kritiska på flera punkter och ifrågasätter om remissens lagförslag är godtagbara.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Media
 • ingrfuid.hfuwoedenfpvindbrkpask@alqejcmeeoczgapctb.sqve
 • +46 (0)70 400 35 09
 • + 46 (0)8 762 66 50

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • erik.aslin@almega.se
 • 0727026644

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum