Media-no-image

Ny integrationsrapport: 11 reformer som fungerar

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:00 CET

110 000 fler i arbete – så många fler utlandsfödda skulle kunna få jobb med rätt åtgärder. Idag släpper Almega rapporten 11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. Bristande integration är också ett hinder för en effektiv kompetensförsörjning för en växande tjänstesektor.

Idag släpper Almega därför rapporten 11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik med konkreta förslag som skulle innebära en sysselsättningsökning från 62,8 till 75,6 procent bland utlandsfödda i gruppen 20 – 64 år, att jämföra med en sysselsättning på 79,8 procent i befolkningen som helhet.

För att lyckas krävs mer kostnadseffektiv, resultatstyrd och målgruppsanspassad integrationspolitik:

1) Att undvika skattechock på arbete som hotar uppnådda integrationsframgångar bland asien- och afrikafödda

2) Inför den nya boendeformen KRAV-BO

3) Låt företag ta hela ansvaret för nyanländas etablering och inför etableringspeng

4) Nackamodellen för vuxenutbildning bör införas i hela landet – med fritt intag, valfrihet bland aktörer och resultatuppföljning

5) Särskild språk- och matematikutbildning för kortutbildade

6) Socialpeng för särskilda behov

7) Slopa sociala krav i upphandlingar, stärk generell konkurrensutsättning och lokalt företagsklimat

8) Fler lägstlönejobb, till exempel genom yrkesintroduktionsavtal

9) Reformera lönesubventionerna

10) Minska regelkrånglet på arbetsmarknaden, t ex turordningsreglernas snedvridande effekter

11) Underlätta företagens köp av utbildning och individuell rätt till validering

För mer information kontakta:

Li Andersson, arbetsmarknadsekonom Almega +46 73 052 0405

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega +46 70 345 6951

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

110 000 fler i arbete – så många fler utlandsfödda skulle kunna få jobb med rätt åtgärder. Idag släpper Almega rapporten 11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik.

Läs vidare »
Buninqxgnrwfqcucdgwo

Seminarium och debatt om en effektiv integrationspolitik

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 09:00 CET

​Den rekordhöga invandringen till Sverige sätter press på bostäder och arbetsmarknad. En ny rapport från Almega visar hur en kostnadseffektiv integrationspolitik kan utformas, men vågar politiken ta ansvar för att genomföra de reformer som krävs? Kom och lyssna på ledande politiker från S, M, SD och MP debattera frågan.

Amze7zr6k3oola5itkob

Friskvårdsföretagarna blir Almega Friskvårdsföretagen

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 14:19 CET

I samband med årsskiftet har branschorganisationen Friskvårdsföretagarna anslutit till Almega och bytt namn till Almega Friskvårdsföretagen. Branschorganisationen omfattar drygt 60 företag och 500 träningsanläggningar runt om i Sverige.

Media-no-image

Hemserviceföretagen: Branschdag och presentation av ny RUT-rapport

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 11:14 CET

Vad händer om man halverar RUT-avdraget? Hur påverkar det branschen när man tar bort tjänster ur RUT? I samband Hemserviceföretagens branschdag den 15 januari presenteras Almegas nya rapport RUT 2015, som ger en överblick över branschens starka utveckling och en analys av vad som kan komma att hända om regeringen fortsätter med sina planer att förändra RUT-avdraget.

Välkommen torsdagen den 15 januari 13.00. Vi samlas i Gällöfsta konferens lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Kontakt:

Johan Huldt
+46 8 762 6864
johan.huldt@almega.se

Gustav Wiel-Berggren
+46 8 762 6991
gustav.wiel-berggren@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

​Vad händer om man halverar RUT-avdraget? Hur påverkar det branschen när man tar bort tjänster ur RUT? I samband Hemserviceföretagens branschdag den 15 januari presenteras Almegas nya rapport RUT 2015, som ger en överblick över branschens starka utveckling och en analys av vad som kan komma att hända om regeringen fortsätter med sina planer att förändra RUT-avdraget.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillväxten i tjänstesektorn håller sig ännu uppe

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:34 CET

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

– Den högre tillväxten inom tjänstesektorn i år beror på att fler branscher inom företagstjänster tagit mer fart, men nu tyder ledande indikatorer på en närastående avmattning för flera av dessa branscher. Även dessa påverkas av den svaga efterfrågan på flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Lena Hagman, chefekonom.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen i den privata tjänstesektorn under fjärde kvartalet i år kommer att bli endast lite svagare än under tredje kvartalet. Då låg tillväxttakten på 3,4 procent. Tillväxten för den privata tjänstesektorn sammantaget har hållit sig uppe i år till och med oktober, i genomsnitt på 3,3 procent. Jämfört med förra året, då tillväxten låg på 1,6 procent, har tjänsteproduktionen i år tagit mer fart.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under fjärde kvartalet i år i ungefär samma takt som under föregående kvartal, dvs. kring 3 procent. Utvecklingen splittrar tjänstesektorn - branscher som är orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av den totala uppgången för sysselsättningen medan företagstjänster har upphört att bidra starkt till ökad sysselsättning.

– Det här är en anmärkningsvärd inbromsning som sannolikt kan förklaras av den svaga efterfrågan på svensk export men även av försämrad matchning på arbetsmarknaden för kunskapsintensiva tjänsteföretag, säger Lena Hagman.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster mattas av ytterligare och att den sedan andra kvartalet i år har bromsat in rejält. Det innebär att den återhämtning vi såg i början av året har raderats ut helt och att det ser ut som den negativa trenden i prisutvecklingen som vi sett sedan mitten av 2011 fortsätter.

Läs mer i den fullständiga rapporten Almegas Tjänsteindikator Q4 2014 på almega.se.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist
branschanalytiker Almega
tel. 08-762 66 21, 070-590 34 45 linnea.kvist@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan Malmö: Frukostseminarium om hur extra valet påverkar näringslivet

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 13:48 CET

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, analyserar det politiska läget och vad konsekvenserna blir för tjänstesektorn av att regeringens budget föll och att det av allt att döma blir extra val.

Tid och plats
Den 10 december kl 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00.
Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

Flera av de förslag regeringen lade i sin budget såsom avskaffandet av LOV i primärvården, borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga, införandet av särskild löneskatt för personer över 65 år, höjning av marginalskatt, halvering av RUT-avdraget m.m. skulle slagit slå hårt mot tjänstesektor, dessa har nu fallit. Samtidigt går vi nu in i ett läge med tilltagande politisk turbulens och osäkerhet vilket kan komma att påverka näringslivets förutsättningar.

De privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige, inkluderas även offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 i tjänstesektorn. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet till ett enskilt möte med Ulf Lindberg. Det finns även möjlighet att prata med något av våra medlemsföretag i anslutning till seminariet.

För mer information:
Josefine Fransson
Tel: +46 (0)31 62 94 20

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, analyserar det politiska läget, vad konsekvenserna blir för tjänstesektorn av att regeringens budget föll och att det av allt att döma blir extra val. Tid och plats Den 10 december kl 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00. Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan Göteborg: Hur påverkas tjänsteföretagen av regeringens budget?

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 15:08 CET

Den nya regeringen har nyligen lagt sin första budget. Hur påverkas tjänsteföretagen av denna? Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega analyserar förslagen.

Tid och plats
28 november kl 9-10, frukost serveras från kl 8.30.
Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken, mitt emot Almegas kontor).

Flera av de förslag regeringen lagt i sin budget såsom avskaffandet av LOV i primärvården, borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga, införandet av särskild löneskatt för personer över 65 år, höjning av marginalskatt, halvering av RUT-avdraget m.m. kan komma att slå hårt mot tjänstesektorn. Detta samtidigt som de privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige och inkluderas offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 i tjänstesektorn. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet till ett enskilt möte med Ulf Linberg. Det finns även möjlighet att prata med något av våra medlemsföretag i anslutning till seminariet.

För mer information:
Josefine Fransson
Tel: +46 (0)31 62 94 20

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega analyserar och kommenterar regeringens budgetförslag. Tid och plats 28 november kl 9-10, frukost serveras från kl 8.30. Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken, mitt emot Almegas kontor).

Läs vidare »
I3q1ci8ufkwkts6nyliq

Företagstjänster allt viktigare för Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:19 CET

Helt nya siffror från tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega visar att företagstjänster har betydligt större betydelse för Sveriges sysselsättning, BNP och konkurrenskraft än vad man tidigare trott. Ändå syns inte ett spår av politik för tjänstesektorn i regeringens politik.

Media-no-image

Almega Flyttjänstföretagen en ny del av tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 13:24 CET

Almega och S3F – Svenska Flyttföretagarförbundet inleder nu ett fördjupat samarbete i näringspolitiska frågor. En följd blir att S3F byter namn till Almega Flyttjänstföretagen. Organisationen kommer bland annat att arbeta mot det skattefusk som finns inom branschen.

– Vi ser oss allt mer som en del av tjänstesektorn. Det som tidigare bara var transport av möbler blir ett allt bredare utbud av tjänster, som montering, nedpackning, möblering, installationer med mera, säger Per Hansson, ordförande i S3F – blivande Almega Flyttjänstföretagen.

S3F representerar framförallt mindre och medelstora flyttföretag i Sverige. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och Almegas sju förbund har sammanlagt 10 600 medlemsföretag med cirka 540 000 anställda.

Tjänstesektorn är den snabbast växande delen av näringslivet och 80 procent av alla nya företag i Sverige är tjänsteföretag. Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges BNP.

– Vi vill tillsammans framför allt driva två frågor inom tjänstesektorn. Om även flyttjänster skulle omfattas av RUT-avdrag så skulle det vara ett kraftfullt slag mot den svarta sektorn, säger Per Hansson. När vi idag ser hur flyttfirmor marknadsför sig med priser på 499 kronor i timmen för en bil och två anställda så är det uppenbart att det rör sig om svartjobb och skattefusk.

Almega Flyttjänstföretagen kommer även att arbeta med att kvaliteten i offentliga upphandlingar måste öka. Det måste bli tydligare vilka krav som ställs och att det också sedan är vad som levereras.

– Jag tror på ett mycket fruktbart samarbete i för tjänstesektorn viktiga frågor, Jonas Milton, VD för Almega.

För ytterligare information

Per Hansson
ordförande Almega Flyttjänstföretagen
mobil: 073-431 10 00

David Wästberg
presschef, Almega
mobil:070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Almega och S3F – Svenska Flyttföretagarförbundet inleder nu ett fördjupat samarbete i näringspolitiska frågor. En följd blir att S3F byter namn till Almega Flyttjänstföretagen. Organisationen kommer bland annat att arbeta mot det skattefusk som finns inom branschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Budgeten slår hårt mot hemservicebranschen

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 10:25 CET

Om regeringens budgetproposition blir antagen av riksdagen väntas tusentals anställda bli uppsagda. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Nu står det klart att regeringen vill halvera RUT-avdraget. Valdebattens retorik har följt med ända in i budgeten, där avdraget framställs som riktat mot höginkomsttagare med inomhuspool.

– Vi förstår uppriktigt talat inte vad regeringen menar. Branschen har idag mer än en halv miljon kunder. Det är vanliga svenskar i alla inkomstklasser vars vardag står eller faller på att de har råd med våra tjänster, säger Eva-Karin Dahl, ordförande i Almega Hemserviceföretagen.

Men det är inte bara det halverade avdraget som slår mot branschen. 25 procent av de anställda är unga – med en höjd arbetsgivaravgift kommer färre arbetsgivare att intressera sig för dem.

– När vi anställer unga vet vi att de flesta inte kommer stanna länge. Några månader kanske – efter nästan en hel månads utbildning. De får en viktig rad på sitt CV, ett intyg att de kan sköta sitt arbete väl och en språngbräda till nästa jobb. Genom att höja arbetsgivaravgiften för unga blir konsekvensen att företagen återigen satsar på att anställa dem med mer erfarenhet och med större benägenhet att stanna längre i företagen, säger Eva-Karin Dahl.

Arbetsgivaravgiften slår även i andra änden av spektrat. Flera hemserviceföretag drivs av seniorer och anställer bara seniorer. Det är deras nisch, att pensionärer som vill och kan arbeta ska ha möjlighet att dryga ut kassan genom att hjälpa folk i hemmen och kunna göra detta vitt – inte svart. Med regeringens föreslagna skatt för arbetande pensionärer riskerar dessa företag att bli utkonkurrerade.

Eva-Karin Dahl tycker det är konstigt att den kvinnodominerade RUT-branschen står som måltavla för regeringen, medan det mansdominerade ROT-avdraget lämnas orört. Det är tydligt att detta inte är en besparingsåtgärd utan en markering från den nya regeringen om hur man ser på den jobbskapande hemservicebranschen.

– Hemservicebranschen har skapat 17 000 arbetstillfällen, ofta anställs de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Denna budget innebär att tusentals av dessa återigen blir arbetslösa säger Eva-Karin.

Johan Huldt
Förhandlare/Rådgivare, Branschansvarig
+46 8 762 6864
johan.huldt@almega.se

Eva-Karin Dahl
Ordförande Almega Hemserviceföretagen, vd HomeMaid AB
08-501 29 675
Eva-Karin.Dahl@homemaid.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Om regeringens budgetproposition blir antagen av riksdagen väntas tusentals anställda bli uppsagda. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • ybdavid.klwattstbedqdyxyrgzfniigyb@acdvjlmibegwewwa.vidgse
  • 08-762 68 59
  • 070-3456859

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum