Drl8qp7iyqxltri0galk

Almega kommenterar hot om utvisning för personal på Spotify

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 11:42 CET

​Flera nyckelpersoner på Spotify hotas av utvisning. Almega menar att situationen pekar på behovet av ett enklare regelverk med ”one-stop-shops” av liknande sort som finns i Nederländerna. - Vi tror att det är en modell som gör det enklare för arbetsgivare och tryggare för den som flyttar till Sverige för att arbeta, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Ljqsuzf6xow9kwv8bxd6
Ljqsuzf6xow9kwv8bxd6 Qixcinstug7yblsbcbln

Almegas chefsekonom Lena Hagman kommenterar Riksbankens räntebesked och penningpolitiska rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 10:19 CET

Almega ser inte att den underliggande inflationen kommer stiga i den takt som Riksbanken ser. Det kommer ske en viss ökning på grund av energipriser och prisutvecklingen på grönsaker. Men den generella prisutvecklingen går långsamt bland annat på grund av en tilltagande internationell konkurrens vilket gör att inflationen ökar långsamt.

Lpc6bhk3oomhawvldvm5

Almega positiva till entreprenörskapsutredningen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 07:20 CET

​I dag går remisstiden för entreprenörskapsutredningen ut. Almega är i sin inlämnade remiss positiva till utredningens inriktning. - Vi ser gärna att utredningens utgångspunkt kan sätta agendan för politiken. Man bör ta fasta på att entreprenörskap är avgörande för Sveriges välstånd och välfärd, säger Håkan Eriksson, näringspolitisk expert på Almega.

V2ybc6yfj1lpxqe4uw7y

Breddningen av RUT-avdraget stort lyft för hushållsnära tjänster

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 07:00 CET

​Efter att RUT-avdraget utökades har tillväxten ökat markant – med 23 procent mellan augusti och december. Tillväxten tycks inte enbart bero på att nya tjänster adderats i statistiken. - De traditionella tjänsterna ser också ut att öka avsevärt och för mig tyder det på att politiska beslut har stort signalvärde gentemot köpare, säger Ulf Lindberg.

V2ybc6yfj1lpxqe4uw7y

​Almegas sju förbund eniga om etisk kod för betalningstider

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 17:44 CET

Almega har i dag träffat näringsminister Mikael Damberg för ett samtal om hur problemet med omotiverat långa betaltider i delar av näringslivet ska kunna lösas. Almegas förslag till lösning är en Svensk kod för betaltider – någonting alla sju förbund inom Almega står bakom.

Xbtbl7lerfeoah9gzprg

Anna-Karin Hatt och Almega kommenterar USA:s nya president

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 17:00 CET

Donald Trump tillträder i dag posten som amerikansk president. Anna-Karin Hatt, vd på Almega, hoppas att Sverige kan upprätthålla det viktiga internationella utbytet inom tjänstesektorn med USA.

Media no image

Fastighetsbranschen öppnar för yrkesintroduktion för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 07:53 CET

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund i fastighetsbranschen har kommit överens om att utvidga yrkesintroduktionsavtalet. Därmed kan även nyanlända och personer över 25 år få yrkesintroduktion.

- Som många andra branscher har fastighetsbranschen stora rekryteringsbehov och brist på anställda med rätt kompetens. Att utvidga yrkesintroduktionsavtalet till att även innefatta nyanlända är ett sätt att tillföra ny kompetens till branschen, säger parterna i ett gemensamt uttalande.

Yrkesintroduktionen är en provanställning under 6 till 12 månader som innehåller utbildning minst 25 % av arbetstiden. Efter yrkesintroduktionen har arbetstagaren rätt att få ett intyg på genomförd utbildning. Tidigare har yrkesintroduktionsavtalet endast gällt för ungdomar mellan 15 och 24 år. Nu kan arbetsgivare alltså även anställa nyanlända samt personer som har fyllt 25 år men som varit arbetslösa i ett år.

De arbetsgivarorganisationer och fackförbund som står bakom det utvidgade yrkesintroduktionsavtalet är Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, KFO, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal.

Yrkesintroduktionsavtalet gäller för

  • Ungdomar mellan 15–24 år som saknar erfarenhet av yrket
  • Ungdomar mellan 15–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsför-medlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod
  • Fyllda 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader
  • Ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • Ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Läs vidare »
Npwtg9b5zelk618r1hfw
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Almega uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att se över skattesystemet

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 06:30 CET

​Almega uppmanar regeringen att tillsätta en bred utredning med uppdrag att se över hela skattesystemet. Syftet måste vara att förändra strukturen på ett sätt så att arbete beskattas lägre. - I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt mot dem, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Mmi9180wyjo4z3wxqmsb
Ttt1oaikiitbsmcpjc58

Privata tjänsteföretag har svårt att hitta personal: "Kan inte rekrytera i den utsträckning som behövs"

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 07:45 CET

​Almegas tjänsteindikator för kvartal fyra pekar på en ökad sysselsättning i den privata tjänstesektorn, men i praktiken har sysselsättningen redan börjat falla, trots att tjänsteföretagen behöver anställa mer personal. - Företagen efterfrågar personal men kan inte rekrytera i den utsträckning som behövs, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Media no image

Almegas kommentar kring utredningen om arbetskraftsinvandring

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 10:42 CET

Sverige behöver en migrationslagstiftning som både tar hänsyn till behovet av ordning och reda på arbetsmarknaden, och behovet av goda villkor för talangattraktion. Lagstiftningen kan inte enbart utgå från att arbetskraftsinvandring är ett problem. Detta har tyvärr varit utredningens huvudsakliga fokus.

Regeringens utredning ”Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)” har nu presenterats och innehåller tyvärr en hel del brister.

Bristen på kompetens och arbetskraft ökar framöver, en allt större del av tillväxten drivs av internationell handel och utländska investeringar. Arbetskraftsinvandringen ett ovärderligt bidrag, därför behövs reformer som stärker Sveriges attraktionskraft – inte sänker den.

-Den största och mest allvarliga bristen är att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till behovet av att göra Sverige mer attraktivt för arbetskraftsinvandring. Kompetensbristerna i tjänstesektorn är stora och kommer slå hårt mot företagen, ökad arbetskraftsinvandring är en absolut nödvändighet. Säger Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.

Samtidigt visar dagens situation att det är svårt att göra rätt på grund av regelverkets utformning. Lagstiftningen och Migrationsverkets hantering av tillståndsärenden visar på en extrem detaljstyrning mot villkoren i kollektivavtalen. Centrum för Rättvisa och Kalla Fakta har visat hur svårt det är för den enskilda arbetsgivaren att göra rätt.

Många arbetskraftsinvandrare blir idag utvisade på grund av bagatellartade missar från arbetsgivaren. Det spelar ingen roll om företagen är seriösa eller ej, om det finns en ambition att göra rätt eller inte. Migrationsverket gör inga helhetsbedömningar och väger inte beslutet om utvisning mot de negativa effekter beslutet har för individ och företag.

-Utredningens förslag riskerar att leda till att färre arbetsgivare vågar anställa arbetskraftsinvandrare. En stor del av förslagen handlar om att införa tuffa sanktioner för de företag som gör fel. Till och med fängelse finns på straffskalan, säger Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.

Inom IT&Telekomföretagen ser man stora behov av ökad arbetskraftsinvandring för att möta behoven av programmerare och andra dataspecialister.

-Medlemsföretagen skriker efter arbetskraft och det är absolut nödvändigt att Sverige satsar på ökad attraktionskraft för internationella talanger. Utredningen går tyvärr i motsatt riktning. Vi hade hoppats på att utredningen skulle adressera problemen med utvisningar av dataspecialister på grund av bagatellartade misstag. Nu kommer dessa problem finnas kvar och det är ett allvarligt hinder för våra företag, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

För mer information:

Fredrik Voltaire
Almega
Näringspolitisk expert
tfn: +46 8 762 69 14

Fredrik von EssenIT&Telekomföretagen
Näringspolitisk expert
tfn: +46 70 612 7057

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Sverige behöver en migrationslagstiftning som både tar hänsyn till behovet av ordning och reda på arbetsmarknaden, och behovet av goda villkor för talangattraktion. Lagstiftningen kan inte enbart utgå från att arbetskraftsinvandring är ett problem. Detta har tyvärr varit utredningens huvudsakliga fokus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • 08-551 140 65
Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

Om Almega

En organisation för tjänsteföretagare i Sverige

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Adress

Våra förbunds pressrum