Tags

Almega

Tjänstesektorn

Tjänstesektorns utveckling

almega 315 tjänstesektorn 144 tjänstesektorns utveckling 114 kollektivavtal 98 ulf lindberg 64 företagsutveckling 48 jonas milton 43 konjunktur 43 lena hagman 40 avtal 2010 35 strejk 33 avtalsrörelse 32 varsel 23 seko 23 unionen 20 konjunkturprognos 20 avtal12 19 avtal13 19 avtal2012 17 avtal 13 17 tjänsteindikatorn 16 almedalen 16 skatter 16 konflikt 15 avtal 2013 15 fastighetsanställdas förbund 13 vårdföretagarna 12 valfrihet 11 medieföretagen 10 almedalsveckan 10 rut 10 bnp 10 avtal 2012 9 skattereform 9 bemanningsföretagen 8 omsättningsstatistik 8 skatt 8 hjärnskatt 8 hushållsnära tjänster 8 avtalsrörelsen 8 skärgårdstrafik 8 marginalskatt 8 arbetslöshet 8 skola 7 vården 7 tågstrejk 7 tillväxt 7 tåg 7 marginalskatter 7 skärgårdstrafiken 7 kunskapsintensiva tjänstesektorn 6 friskola 6 kommunal 6 friskolor 6 innovation 6 välfärd 6 strejkvarsel 6 rut-avdrag 6 skattesystem 5 höstbudget 5 värnskatt 5 lov 5 lou 5 lön 5 sveriges ingenjörer 5 ränta 5 arbetsförmedingen 4 export 4 jobb 4 trav 4 konkurrens 4 lokal lönebildning 4 strejkhot 4 upphandling 4 vinst 4 ekonomi 4 arbetsförmedling 4 almega tjänsteföretagen 4 offentlig upphandling 4 höstbudgeten 4 spårtrafik 4 räntor 4 företagslån 4 avtal2013 4 fastighets 4 budget 4 fastighetsarbetsgivarna 4 public service 4 eu 4 scania 3 fundcurve 3 volvo 3 avtalsförhandlingar 3 arbetsmarknad 3 socialförsäkringar 3 3d 3 tjänsteindikator 3 bolagsskatt 3 städning 3 it&telekomföretagen 3 Visa alla taggar
Hårt slag mot tjänstesektorn i regeringens budget

Hårt slag mot tjänstesektorn i regeringens budget

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 09:16 CEST

Arbetsgivarorganisationens Almega ser skattehöjningarna i regeringens budget som ett direkt hot mot tjänstesektorn och de branscher där flest jobb skapas.

Media-no-image

Innovationer och investeringar i välfärden stryps idag

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 12:25 CEST

I och med dagens uppgörelse om välfärden kommer såväl investeringar som innovation inom välfärden att drabbas negativt. De regleringarna som Vänsterpartiet lyckats få regeringen att böja sig för kommer få mycket stor påverkan på verksamheten redan nu säger bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega.

Media-no-image

Almega kommenterar regeringsförklaringen

Pressmeddelanden   •   2014-10-03 10:26 CEST

Det är viktigt att regeringen nu tar till sig hur tillväxten i den växande tjänstesektorn ska befrämjas. Löfven tog i regeringsförklaringen även upp arbetsmarknadsfrågor som inte borde hanteras politiskt utan av parterna på arbetsmarknaden.

Media-no-image

Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken på avmattning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 08:01 CEST

Almegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.

Media-no-image

Stora företag förlorare på nya krav från Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 08:15 CEST

Räntorna på nya företagslån minskade under första kvartalet 2014 med 0,17 procentenheter till 2,74 % samtidigt som nya krav från Finansinspektionen (Fi) motiverar räntehöjningar.

Media-no-image

Konsekvenserna av ombildning till bolag med särskild vinstbegränsning

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 08:00 CEST

Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som samantaget sannorlikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.

Media-no-image

Oberoende genomlysning av Hälsans Förskola

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 14:02 CEST

PwC har på uppdrag av Almega genomfört en oberoende genomlysning av Hälsans Förskola AB. PwC har genomlyst tre områden kost, ekonomi samt anmälningar och inspektioner. Vid tidpunkten för genomlysningen drev bolaget åtta förskolor fem i Stockholms kommun, två i Uppsala kommun och en i Sigtuna kommun.

Media-no-image

Almega i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 15:52 CEST

I Almedalen 2014 har Almega bytt ut den traditionella seminariescenen mot en interaktiv arena där policy skapas snarare än presenteras. I Framtidssmedjan samlas företagsledare, bloggare, toppforskare, fackledare, studenter, internationella profiler och politiker under ett och samma tak för att vända upp och ned på frågan om jobben och vårt kunskapssamhälle.

Media-no-image

Tågstrejken avslutas: Almega accepterar medlarnas bud

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 21:13 CEST

Almega accepterar medlarnas bud i den pågående tågstrejken. Budet innehåller inga begränsningar av användandet av tim- och visstidsanställda. Budet innehåller en kraftig höjning av de timanställdas löner. Höjningen blir möjlig genom att den fastanställda personalen får avstå från en del av den avtalade löneökningen.

Media-no-image

Seko trappar upp strejken för tredje gången

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 18:35 CEST

Fackförbundet Seko väljer nu att för tredje gången varsla om upptrappning av tågstrejken. Sekos nya strejkhot riktar sig mot godstrafiken och innebär bland annat att allt gods på järnväg till o från industrin i Göteborg samt hälften av containertrafiken till och från Göteborgs hamn riskerar att stanna.

Tjänsteproduktionen håller uppe BNP-tillväxten

Tjänsteproduktionen håller uppe BNP-tillväxten

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 07:30 CEST

Almegas Tjänsteindikator Q2 2014 visar att det hittills i år huvudsakligen är den privata tjänsteproduktionen som håller uppe Sveriges totala produktionstillväxt. – Det beror både på att industrin ännu inte tagit fart, men också på en omvälvande strukturomvandling, säger Lena Hagman, chefekonom.

Media-no-image

Tågstrejken: Almega tackar ja till medlarnas bud

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 19:01 CEST

Almega har idag tackat ja till medlarnas bud i den pågående tågkonflikten. Budet innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader. Under den tiden ska medlare från statliga Medlingsinstitutet medla lokalt mellan Seko och Veolia. Seko har dock vägrat acceptera medlarnas bud.

Media-no-image

Seko hotar med tågkaos

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 14:49 CEST

Seko väljer nu att trappa upp tågstrejken genom att varsla om strejk på Krösatågen samt pendeltågstrafiken i Stockholm. I och med strejkvarslet hotar Seko med pendlarkaos lagom till midsommarhelgen.

Media-no-image

Almega går facket till mötes - Seko vill inte fortsätta förhandla

Pressmeddelanden   •   2014-06-08 20:12 CEST

Almega har gått Seko till mötes om de timanställda. Almegas förslag går ut på att de timanställda efter ett år erbjuds en fast anställning. Det gör att de anställda får ökad trygghet, en stabil och förutsägbar inkomst och kan ansöka om banklån. Även Veolia har lämnat ett förslag som går facket till mötes. Seko har dock sagt nej till förslagen som skulle kunna avsluta strejken.

Media-no-image

SEKO trappar upp tågstrejken

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 15:55 CEST

Fackförbundet SEKO har idag varslat om att utvidga tågstrejken till att även gälla Kustpilen. Varslet innebär en från SEKO ensidig upptrappning av den pågående tågkonflikten där sedan tidigare Öresundstågen står stilla på grund av SEKO:s strejk.

Media-no-image

Strejk vid Örseundstågen

Pressmeddelanden   •   2014-06-01 19:15 CEST

SEKO har kategoriskt avvisat alla de förslag som arbetsgivarna lämnat i försök att undvika strejken. Det innebär att strejken bryter ut natten till måndag. 76 000 resenärer kommer dagligen att drabbas av strejken.

Media-no-image

Seko varslar om strejk på Öresundstågen

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:28 CEST

Fackförbundet SEKO har varslat Almega om strejk på Öresundstågen och på Snälltåget (trafikerar Åre-Sthlm-Malmö-Berlin). Almega gör bedömningen att strejken kommer slå hårt mot tredje man.

Media-no-image

Inbjudan: Sverige behöver mer #kompetensinvandring

Pressmeddelanden   •   2014-05-08 16:28 CEST

Välkommen till en debatt om #kompetensinvandring – och lyssna till både företag och politiker ge sin bild av hur kompetensinvandring påverkar Sverige. Vid debatten kommer Almega att till migrationsminister Tobias Billström överlämna en färsk rapport om hur motståndet mot arbetskraftsinvandring hotar svensk ekonomi.

Media-no-image

Inbjudan: Vad händer efter friskoleutredningens betänkande?

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 10:49 CEST

Regeringen lämnade nyligen en proposition om vissa friskolefrågor till riksdagen, men flera av Friskolekommitténs förslag återstår att bereda. I maj 2014 är det halvvägs mellan att remissvaren angående Friskolekommitténs betänkande lämnades till regeringen och att Ägarprövningsutredningen slutförs. Det är ett tillfälle att stämma av synpunkter och förväntningar på den fortsatta beslutsprocessen.

Media-no-image

Historiskt seg återhämtning av ekonomin

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 08:00 CEST

Almega räknar med en historiskt sett långdragen återhämtning i svensk ekonomi, vilket hör samman med finanskrisen. Prognosen för Sveriges BNP-ökning ligger kvar kring 2 procent per år för 2014-2015.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.