Skip to main content

Extra viktigt med nytt ITP-avtal för tjänsteföretag

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 16:17 CEST

- För tjänsteföretag med höga kostnader för personal är ett nytt ITP-avtal extra angeläget. Det nya avtalet är mer anpassat för dagens tjänstesamhälle, inte för gårdagens industridominerade arbetsliv, säger Jonas Milton, vd för Almega.

Det nya avtalet är bättre anpassat till dagens arbetsmarknad då pensionen tjänas in från första kronan. Arbetsgivare kommer nu också kunna förutse kostnaderna för ITP-planen. Och arbetstagarna kan känna trygghet i att de avgifter som betalats in för hans/hennes räkning, och avkastningen på dessa, går direkt till dennes pension.

Företagens kostnader kommer minska med den nya ITP-planen. Avtalet öppnar också upp för fler aktörer vilket ger försäkringsbranschen möjlighet att visa vad marknaden kan erbjuda i form av låga kostnader och hög avkastning.

- Ett smolk i bägaren är den långa övergångstiden, säger Jonas Milton.
Nu kommer de som har fyllt 28 år när avtalet träder i kraft finnas kvar i den gamla ITP-planen.

Ett av flera skäl till att få fram ett nytt ITP-avtal är att det allmänna pensionssystemet har ändrats till ett premiebaserat system. Därför har redan många grupper på arbetsmarkanden ändrat sina kollektivavtalade pensionssystem.

Det tidigare avtalet har lett till att flera företag valt att stå utanför någon arbetsgivarorganisation eftersom företag då tvingats på ITP-avtal. Kritiken har bestått i kostnaden för företagen, men även att de anställda inte kunnat påverka, till exempel risknivån.

- En sådan modell hade hotat den svenska kollektivavtalsmodellen. Då systemet inte kunnat ge vad arbetsgivare och anställda ville ha tvingades företag mot sin vilja att stå utanför kollektivavtalen, säger Jonas Milton.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Jonas Milton
vd Almega
tel. 08-762 69 74
mobil. 070-345 69 74

Hans O Andersson
ansvarig för avtalspensioner
tel. 08-762 70 36
mobil. 070-319 70 36

Carl-Erik Setterberg
förhandlare
tel. 08-762 68 81
mobil. 070-345 68 81

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.