Skip to main content

Krav från (S) om hinder mot vinst i välfärden strider mot LOU

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2012 14:45 CET

Socialdemokraternas krav på att kommuner och landsting själva ska få avgöra om välfärdsverksamhet ska få bedrivas med vinst strider mot grundläggande principer i LOU.  Almega vill istället se ett ökat inflytande för den enskilde i valet av välfärdsleverantör.

Enligt Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin vill partiet ge kommuner och landsting möjligheten att själva avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Och att de ska se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem, för att se om de ”kan göra det möjligt att villkora offentligt stöd med att välfärden bedrivs i icke-vinstsyftande form”.

-          Att låta kommuner diskriminera vissa företag strider mot grundläggande principer i lagen, understryker Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Almega betonar att alla relevanta aktörer måste ha möjlighet att offerera på en offentlig upphandling, oavsett driftsform. Men att det som ska avgöra upphandlingen är det bästa anbudet utifrån pris och kvalité, och absolut inte vilken driftsform som verksamheten har.

-          Frågan om driftsform är helt oväsentlig. Det viktiga är att de enskilda medborgarna ges större inflytande över val av välfärdsleverantör, och att avtalen följs upp, säger Ulf Lindberg och håller fram möjligheten för kommuner och landsting att använda sig av valfrihetssystem i större utsträckning.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.