Skip to main content

Nytt förbund för bemanningsföretag bildat

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 09:12 CEST

De svenska bemanningsföretagen samlades i Stockholm den 26 juni för att bilda Bemanningsföretagens Förbund, ett nytt förbund för bransch- och arbetsgivarfrågor inom Almega och Svenskt Näringsliv.

Bemanningsföretagens Förbund ska arbeta integrerat med både bransch- och arbetsgivarfrågor. Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan vad som är arbetsgivarfrågor och vad som är branschfrågor. Många bransch- och arbetsgivarorganisationer har slagits ihop under senare år av dessa skäl.

Till förbundsdirektör i det nya förbundet har styrelsen utsett Eva Östling Ollén. Eva Östling Ollén är idag verkställande direktör på Proffice A/S i Danmark. Eva har de senaste åtta åren arbetat inom bemanningsbranschen och har tidigare lång erfarenhet av politiska uppdrag.

- Bemanningsföretagen fungerar som en spjutspets när det gäller förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Vi är till exempel föregångare när det gäller att anställa personer som invandrat till Sverige, säger Eva Östling Ollén. Integrationen av invandrarna är en nyckel till Sveriges framtid.

- Jag skulle vilja göra den bredd av tjänster och kompetens som bemanningsföretagen kan erbjuda på arbetsmarknaden bättre känd, säger Eva Östling Ollén. Utvecklingen har gått med rekordfart under de senaste tio åren. Förutom att hyra ut personal erbjuder företagen idag både hjälp med outsorcing och rekrytering.

Förbundet kommer både att erbjuda service till medlemsföretagen i arbetsgivar- och branschfrågor och arbeta långsiktigt för bättre förut sättningar för bemanningsföretagens verksamhet. Medlemsföretag kommer att kunna ansöka om auktorisation, så kallad SPUR-auktorisation. För att få auktorisation måste man uppfylla ganska stränga villkor, vilket ger kunderna en trygghet.

- Det är en viktig milstolpe i branschens utveckling att vi nu samordnar bransch- och arbetsgivarfrågor. En huvuduppgift för det nya förbundet blir att öka kunskapen om hur branschen bidrar positivt till flexibiliteten på arbetsmarknaden och för näringslivet, säger Mats Edlund, ordförande i det nya förbundet, i en kommentar.

Om Bemanningsföretagens Förbund:
* Förbundet kommer att ha cirka 400 medlemsföretag, som idag är medlemmar i branschorganisationen SPUR respektive Almega Tjänsteföretagen.
* Förbundet är medlem i Svenskt Näringsliv och ingår i Almega.
* Förbundet kommer att finnas i Almegas lokaler i Stockholm (adress och telefon, se förstasidan).

Bild på Eva Östling Ollén finns på www.almega.se i bildarkivet under Presservice.

Kontaktperson:
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagens Förbund, tel +45 72 11 27 00 Mats Edlund, ordförande Bemanningsföretagens Förbund, tel 073 94450 50