Skip to main content

Rekordutveckling för bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 11:20 CET

- Den rekordstarka utvecklingen inom Bemanningsbranschen fortsätter och vi ser idag inga tecken på avmattning för 2007, sa Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega, när hon presenterade Bemanningsföretagens utveckling för 2006.

För 2006 kan bemanningsföretagen visa upp en ökning jämfört med den rekordstarka utvecklingen 2005, på 26 procent. Fjärde kvartalet var ökningen 28 procent. Därmed har utvecklingen, sedan slutet av år 2003, varit mycket stark och omsättningen har mer än fördubblats.
Drygt 14 mdr i omsättning
Fjärde kvartalet 2006 är det nionde kvartalet i rad som branschen visar tillväxt och den totala omsättningen, sett till bemanningsföretagens samtliga medlemmar, närmade sig 14,5 miljarder kronor under 2006.

Rekrytering allt viktigare
Rekrytering blir ett allt viktigare affärsområde för svenska bemanningsföretag och under 2006 genomförde Bemanningsföretagens medlemmar nära 11 000 enskilda rekryteringsuppdrag. Jämfört med 2005 har tjänsteområdet Rekrytering ökat med 62 procent. Fjärde kvartalet var ökningen 63 procent. Rekrytering står för 4 procent av omsättningen.

Uthyrning störst
Tjänsteområdet Uthyrning ökade 38 procent på helåret och 43 procent fjärde kvartalet. Uthyrning står för 82 procent av omsättningen.

Tjänsteområdet Entreprenad minskade 18 procent på helåret och 35 procent fjärde kvartalet. Entreprenad står för 12 procent av omsättningen.

Tjänsteområdet Outplacement minskade 24 procent på helåret och 13 procent fjärde kvartalet. Outplacement står för 1 procent av omsättningen.

Teknik och sjukvård ökar medan tele/call-center backar Yrkesområdet Teknik ökade med 214 procent på helåret och 108 procent fjärde kvartalet, och står därmed för 4 procent av omsättningen. Tele/call-center backade däremot med 14 procent på helåret och 56 procent fjärde kvartalet, men står för 2 procent av omsättningen.

Efter att ha minskat tre kvartal i rad ökade yrkesområdet Sjukvård med 27 procent fjärde kvartalet. Därmed blir ökningen på helåret 3 procent, och står för 3 procent av omsättningen.

Lager/industri är som tidigare det stora dominerande yrkesområdet. Det ökade med 50 procent på helåret och 55 procent fjärde kvartalet, och står för hela 29 procent av omsättningen.

Jämstor ökning har yrkesområdena ekonomi/finans, IT, och kontor/administration haft. De har ökat runt 25 procent vardera på helåret. De utgör 15, 10 respektive 19 procent av omsättningen.

- Utvecklingen är mycket glädjande och bekräftar det våra medlemsföretag varje dag möter i intresse och visat förtroende hos landets företag, säger Eva Östling Ollén.

Fakta
Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Rickard Hellners ledning. Urvalet för statistiken för år 2006 utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans svarade dessa företag för cirka 90 procent av branschens totala omsättning 2006. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För mer information:
www.almega.se/press

Eva Östling Ollén
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.