Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 48 träffar

Media no image

Orimliga lönekrav från LO

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2012 13:45 CET

De löneökningar som LO idag föreslår är inte rimliga i en tid av global ekonomisk oro. LO förslaget skulle innebära en takt på löneökningar som inte är på en rimlig nivå och som är högre än det avtal vi träffade förra året i ett annat konjunkturläge. Samtidigt är LOs yrkanden inför avtalsrörelsen kliniskt befriade från förslag för att stärka näringslivets globala konkurrenskraft.

Media no image

Hövding, Tobii Technology och Scandidos nominerade till Svenska Innovationspriset 2012

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2012 10:57 CET

Svenska Innovationspriset delas ut för sjätte året i rad. Priset är instiftat av Veckans Affärer och ÅF, med Almega och VINNOVA som partner. För tredje året i rad premieras också studenter i en särskild studentkategori av priset.

Media no image

Svag tillväxt och färre jobb i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2012 08:30 CEST

Tillväxttakten i tjänstesektorn kommer att vara fortsatt svag även under tredje kvartalet. Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt som under andra kvartalet, klart lägre än 3 procent.

Media no image

Unga om framtidens arbets- och näringsliv

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2012 09:00 CEST

Almega, Unionen och sex Saco-förbund vill tillsammans få fram idéer och förslag från unga om framtidens arbets- och näringsliv. Resultatet från diskussioner med framtidens ledare, politiker, företagare och opinionsbildare serveras rykande hett i Almedalen. Fem unga och tongivande personer ingår i den panel som summerar och kommenterar de idéer som lyfts fram.

Nyheter 2 träffar

Media no image

Almegas vd kommenterar LO:s ekonomiska analys

Nyheter   •   Dec 06, 2011 13:36 CET

Dagens utspel från LO visar det absurda med en nationell nivå för löneökningar som ska passa alla företag i alla branscher. Det finns ingen nivå som passar alla. Istället bör lön bestämmas i varje enskilt företag, med varje enskild medarbetare.

Media no image

Felaktiga påståenden i SNS-rapport

Nyheter   •   Sep 07, 2011 15:18 CEST

Idag presenterade SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) rapporten Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? Rapporten, som fått stort medialt genomslag, visar dock upp en mängd felaktiga och ogrundade påståenden.

Evenemang 1 träff

Höstens konjunkturprognos från Almega

Evenemang   •   Nov 08, 2010 10:05 CET

På onsdag presenterar Almegas chefekonom Lena Hagman höstens konjunkturprognos för de kommande två åren. Fokus i prognosen är den svenska ekonomins återhämtning efter den internationella lågkonjunkturen, hur tjänstesektorn inverkar på återhämtningen och den allt sämre svenska konkurrenskraften. Almegas konjunkturutsikter sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i ...

2010-11-10, 10:00 - 11:00 CET

Almega, Tjänsteföretagens hus, Sturegatan 11, Stockholm

Dokument Visa alla 18 träffar

De Svenska Tigrarna - Almegas näringspolitiska program

Almegas näringspolitiska program för tillväxt, jobb och ett mer innovativt näringsliv.

Almegas tjänsteindikator 2011 Q4

Almegas tjänsteindikator 2011 Q4

Dokument   •   2011-12-14 09:00 CET

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen har börjat falla under fjärde  kvartalet i år, efter att ha nått en ny toppnivå under tredje kvartalet. Tjänsteindikatorn visar härmed en vändpunkt för tjänsteproduktionen, som indikerar att konjunkturen nu vänder nedåt för tjänstesektorn.

Avtal 2012 Mindre centralism - mer människa

Avtal 2012 Mindre centralism - mer människa

Dokument   •   2011-09-21 13:00 CEST

Almega har mot den bakgrund som tecknas i denna rapport enats om sju viktiga utgångspunkter för mer anpassade och modernare kollektivavtal inför avtalsrörelsen 2012. Dessa pekar ut nödvändiga förändringar i kollektivavtal och lönebildning så att vi kan skapa bättre förutsättningar för både företag och medarbetare i det näringsliv och den arbetsmarknad som präglar Sverige idag.

Almegas tjänsteindikator Q3 2011

Almegas tjänsteindikator Q3 2011

Dokument   •   2011-08-30 07:00 CEST

Almegas tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger cirka ett kvartal före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion.