Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 20 träffar

Media no image

Historiskt seg återhämtning av ekonomin

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2014 08:00 CEST

Almega räknar med en historiskt sett långdragen återhämtning i svensk ekonomi, vilket hör samman med finanskrisen. Prognosen för Sveriges BNP-ökning ligger kvar kring 2 procent per år för 2014-2015.

Konjunkturrapport: Sverige tappar andelar på exportmarknaden

Konjunkturrapport: Sverige tappar andelar på exportmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2013 10:01 CET

En långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin de närmaste två åren - det räknar Almega med i sin nya konjunkturrapport. Tillväxten inom den privata tjänstesektorn väntas öka i ungefär samma takt som Sveriges BNP, kring 2 procent per år.

Historiskt långsam återhämtning på arbetsmarknaden

Historiskt långsam återhämtning på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2012 09:00 CET

Almega har höjt prognosen för Sveriges BNP-tillväxt i år, men sänkt prognosen för nästa år. Sveriges BNP bedöms öka med 0,8 procent i år, och med 1,2 procent 2013. Först 2014 beräknas tillväxten bli något starkare.

Almegas konjunkturprognos: Kompetensbristen alltmer akut

Almegas konjunkturprognos: Kompetensbristen alltmer akut

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2012 08:00 CEST

Sveriges export och BNP bedöms visa noll tillväxt i år och inbromsningen på arbetsmarknaden blir markant. Trots detta är ett av de största hoten mot svensk tillväxt brist på arbetskraft – med rätt kompetens. För att förklara detta gör Almega en djupare analys av den förändrade sammansättningen av arbetskraften i svensk ekonomi under de senaste 20 åren.

Evenemang 1 träff

Höstens konjunkturprognos från Almega

Evenemang   •   Nov 08, 2010 10:05 CET

På onsdag presenterar Almegas chefekonom Lena Hagman höstens konjunkturprognos för de kommande två åren. Fokus i prognosen är den svenska ekonomins återhämtning efter den internationella lågkonjunkturen, hur tjänstesektorn inverkar på återhämtningen och den allt sämre svenska konkurrenskraften. Almegas konjunkturutsikter sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i ...

2010-11-10, 10:00 - 11:00 CET

Almega, Tjänsteföretagens hus, Sturegatan 11, Stockholm

Bilder 1 träff

Nyckeltal konjunkturprognos hösten 2012

Nyckeltal konjunkturprogn...

Nyckeltalen från Almegas konjunkturprognos.

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

84,2 KB • 460 x 276 px

Dokument Visa alla 11 träffar

Almegas konjunkturprognos hösten 2012

Almegas konjunkturprognos hösten 2012

Dokument   •   2012-10-30 09:00 CET

Almegas konjunkturprognos sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskild fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst. Denna prognos innehåller även en särskild studie av valutakursens påverkan på exporten.

Almegas tjänsteindikator 2011 Q4

Almegas tjänsteindikator 2011 Q4

Dokument   •   2011-12-14 09:00 CET

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen har börjat falla under fjärde  kvartalet i år, efter att ha nått en ny toppnivå under tredje kvartalet. Tjänsteindikatorn visar härmed en vändpunkt för tjänsteproduktionen, som indikerar att konjunkturen nu vänder nedåt för tjänstesektorn.

Almegas konjunkturprognos oktober 2011

Almegas konjunkturprognos oktober 2011

Dokument   •   2011-10-31 13:00 CET

Almegas konjunkturprognos sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskild fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst.

Almegas tjänsteindikator Q3 2011

Almegas tjänsteindikator Q3 2011

Dokument   •   2011-08-30 07:00 CEST

Almegas tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger cirka ett kvartal före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion.