Pressmeddelanden Visa alla 16 träffar

Media-no-image

Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken på avmattning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 08:01 CEST

Almegas Tjänsteindikator visar på en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av året i den privata tjänstesektorn.

Fortsatt återhämtning i tjänstesektorn

Fortsatt återhämtning i tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 08:02 CET

Almegastjänsteindikator för första kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att ta mer fart under första kvartalet i år. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta även om det går något långsammare än förväntat.

Tjänstesektorn vänder upp

Tjänstesektorn vänder upp

Pressmeddelanden   •   2013-09-03 07:00 CEST

Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera branscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är svag.

Media-no-image

Almega: Vänteläge för tjänstesektorn

Pressmeddelanden   •   2013-06-11 09:01 CEST

Tjänsteproduktionen under årets första månader utvecklades starkare än väntat. Under andra kvartalet pekar Almegas tjänsteindikator däremot på närmast oförändrad produktionsnivå. Försvagningen av sysselsättningen verkar fortsätta.

Nyheter 1 träff

Almegas tjänsteindikator visar rätt igen

Almegas tjänsteindikator visar rätt igen

Nyheter   •   2012-09-14 15:35 CEST

Almegas bedömning i den senaste tjänsteindikatorn träffade rätt; SCB har idag reviderat ned sina siffror om tillväxten under andra kvartalet.

Evenemang 1 träff

Tjänstesektorn: Sist in, först ut – ur lågkonjunkturen

Evenemang   •   2009-08-18 06:00 CEST

Idag, Tisdag 18 aug, presenterar, i Stockholm, Almegas chefekonom Lena Hagman tjänsteindikatorn för 3:e kvartalet 2009 som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn är en ledande indikator för tillväxten, sysselsättningen och prisutvecklingen i den privata tjänstesektorn. För mer information: David Wästberg presschef tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59

2009-08-18, 09:00 - 10:00

Almega, Sturegatan 11

Dokument Visa alla 11 träffar

Almegas tjänsteindikator 2011 Q4

Almegas tjänsteindikator 2011 Q4

Dokument   •   2011-12-14 09:00 CET

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen har börjat falla under fjärde  kvartalet i år, efter att ha nått en ny toppnivå under tredje kvartalet. Tjänsteindikatorn visar härmed en vändpunkt för tjänsteproduktionen, som indikerar att konjunkturen nu vänder nedåt för tjänstesektorn.

Almegas tjänsteindikator Q3 2011

Almegas tjänsteindikator Q3 2011

Dokument   •   2011-08-30 07:00 CEST

Almegas tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger cirka ett kvartal före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion.

Almegas Tjänsteindikator Q2 2011

Almegas Tjänsteindikator Q2 2011

Dokument   •   2011-06-09 07:30 CEST

Almegas tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger cirka ett kvartal före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion.

Almegas Tjänsteindikator 1 kv 2011

Almegas Tjänsteindikator 1 kv 2011

Dokument   •   2011-03-07 08:58 CET

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega redan i juni 2009 att produktionsnedgången för tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig, vilket också skulle visa sig stämma.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.