Skip to main content

Pressmeddelanden

Delårsrapport jan-juni 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 20:07 CEST

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling.

Konjunkturen viker enligt bankcheferna

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 07:30 CEST

En kraftigt ökad andel av Sveriges bankkontorschefer tror på svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Ny undersökning från Almi:  Sörmländska företag har hög ambition att växa

Ny undersökning från Almi: Sörmländska företag har hög ambition att växa

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 10:08 CEST

Enligt en tillväxtkartläggning av svenska, små och medelstora företag finns det en hög tillväxtvilja. I Sörmland svarar närmare 60 procent att de har en hög till mycket hög ambition att växa. – Trenden är tydlig. En allt högre andel av små och medelstora företag vill växa, så även i Sörmland, säger Carl-Henrik Koit, VD Almi Sörmland.

Ny undersökning från Almi: Störst tillväxtvilja i Stockholms län

Ny undersökning från Almi: Störst tillväxtvilja i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 10:03 CEST

En klar majoritet, 64 procent av svenska små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Störst tillväxtvilja finns i Stockholms län, där företag även visar högst ambition att nyanställa inom tre år. – Det pekar på att vi kommer att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft, säger Carl-Henrik Koit, VD Almi Stockholm.

Över hälften av de mindre företagen i länet vill växa  och sex av tio vill nyanställa

Över hälften av de mindre företagen i länet vill växa och sex av tio vill nyanställa

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 09:05 CEST

​Över hälften av de små och medelstora företagen i Uppsala län vill växa och det är en ökning jämfört med förra året då fyra av tio hade samma ambition. Dessutom räknar drygt sex av tio företag med att nyanställa inom tre år vilket också är något högre än förra året. Det framgår av en kartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi.

Kraftig ökning av tillväxtviljan hos företag

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 08:00 CEST

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition. Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan.

Det nya digitala samhället  kräver nytt sätt att tänka affärer

Det nya digitala samhället kräver nytt sätt att tänka affärer

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 12:26 CEST

Det nya digitala samhället kräver inte bara nya affärs- och organisationsmodeller utan också nya förhållningssätt och anpassning till nya spelregler på en internationell marknad. Redan i höst startar därför Almi Uppsala ett nytt utvecklingsprogram för företag

Tillväxtviljan hos länets små- och medelstora företag är fortsatt stark

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 12:05 CEST

Ny undersökning från Almi: Hälften av länets små- och medelstora företag uppger att de vill växa och två av tre räknar med att anställa inom tre år. - Kombinationen av tillväxtvilja och anställningskraft hos företagen pekar på en bra tillväxt närmaste åren, säger David Lengström, VD för Almi Kalmar län.

Almi Invest investerar i Roaring tillsammans med Lena Apler och Gunilla von Platen

Almi Invest investerar i Roaring tillsammans med Lena Apler och Gunilla von Platen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 13:57 CEST

​Almi Invest investerar två miljoner kronor i Roaring (www.roaring.io), som utvecklar tjänster som hjälper företag att digitalisera och automatisera sin hantering av kunduppgifter. I emissionen på totalt sex miljoner kronor deltar Collector Ventures, Gunilla von Platen samt ytterligare privatinvesterare. Kapitalet ska gå till rekryteringar och marknadsföring.