Alna lanserar en digital checklista för riskbruk och skadligt bruk för chefer och HR

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2019 13:30 CET

Vad ska du vara uppmärksam på om du vill agera tidigt vid riskbruk och skadligt bruk? Checklistan vänder sig främst till chefer och HR och har som mål att ge en helhetsbild över upplevda signaler och värdera dem för att ge stöd i när och hur du kan/ska agera på arbetsplatsen.

Dags för sommarfest på jobbet?

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 16:46 CEST

Hur påverkas du vid olika promillenivåer? Alkohol påverkar människor olika, vissa får starka positiva belöningar och andra en svagare. Det gör att vi ofta har en högst personlig relation till alkohol. Det verkar som om belöningen av alkoholen skapar en positiv minnesbild. Vi kommer ihåg de roliga stunderna med alkohol, men glömmer de negativa som dumma handlingar, skador och baksmälla.

Ny studie undersöker psykologhjälp på internet för att behandla alkoholproblem i arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 16:08 CEST

Internetbaserad behandling av psykisk ohälsa och alkoholproblem har hittills använts med goda resultat inom hälso- och sjukvården. En ny studie ska nu undersöka om det är framgångsrikt att behandla alkoholproblem via psykologhjälp på internet även inom arbetslivet.

Låt staten betala för spelberoendet!

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 15:22 CEST

Fullt rimligt när vi snart får statliga nätcasinon.


Det händer mycket på spelmarknaden framöver. Det statliga spelmonopolet går inte att upprätthålla i en digital värld och avvecklas därför vid årsskiftet. I stället ska privata spelbolag kunna söka licens för att bedriva verksamhet i Sverige mot att betala en statlig skatt på 18 procent.

De flesta spelbolag ser fram emot åtgärden och nya bolag har redan bildats för att vara med i startfältet.

Staten, som inte vill fortsätta att tappa marknadsandelar, kommer nu också att ge sig in i den mest beroendeframkallande varianten av spel och lansera egna nätcasinon.

Ingen vet ännu vad detta innebär, men ett ökat utbud brukar också betyda ökad efterfrågan. Trots goda (?) intentioner från statens sida är det alltså möjligt att det nya läget kommer att innebära en ökning av spelproblemen i samhället.

Sedan förra årsskiftet är det kommunernas och landstingens ansvar att erbjuda personer som är beroende av spel om pengar likvärdig vård som till dem som är alkoholberoende. Därför får vi sannolikt vara beredda på ett ökat tryck på kommunernas socialtjänster när det gäller att hantera problemspelare efter att de nya reglerna träder i kraft.

Samtidigt vet vi att nästan alla kommuner i landet har stora ekonomiska utmaningar. Vi frågar oss därför om kommunerna verkligen har beredskap för sin nya uppgift, och om inte, hur regeringen tänker sig att stötta kommunerna i frågan.

Om kommunerna i praktiken inte kommer att kunna ta sitt ansvar för sina problemspelande invånare, är vi på Alna oroliga att problemen till stor del kommer att landa på arbetsgivarna. Genom vår verksamhet ute på fältet vet vi att kunskapen finns på vissa arbetsplatser, men i de flesta inte.

Vi bedömer att de flesta företag har en ganska lång väg att gå innan de har kommit lika långt med att förebygga spelproblem som med alkoholfrågor.

Det kommer att innebära att människor med spelproblematik kommer att få mycket olika tillgång till vård beroende på var de råkar bo eller arbeta.

Annika Strandhäll har nyligen tillsatt 11 miljoner i kunskapsstöd just för att hantera spelproblem i kommunerna. Tre av dem är avsatta för ideella organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblematik.

De övriga åtta miljonerna kommer som vi förstår antingen att gå till forskning och kunskapsspridning via Folkhälsomyndigheten, eller till stöd för kommunerna.

Om det senare är fallet innebär det att Sveriges 290 kommuner får 27 600 kr var som ska räcka till kunskapsutveckling av personal samt till utredning och behandling av personer med spelproblem.

Det är alltså uppenbart att Strandhälls satsning på 11 miljoner inte kommer att räcka långt.

Vi vet att Svenska spel i fjol drog in hela 4,8 miljarder till statskassan och i och med satsningen på nätcasinon lär statens vinst bli ännu större. Dessutom tillkommer från och med nu den 18-procentiga skatten på de privata spelbolagen.

En rimlig tanke vore därför att staten avsätter en andel av denna intäkt till kommunerna och arbetsgivarna, som ju får ta konsekvenserna. Det kan ske genom exempelvis riktade bidrag för kommunerna och som en pott för rehabiliteringspengar för arbetsgivare att ansöka om.

Om staten satte av endast en procent av de pengar de tjänar på spelande svenskar, skulle det innebära 48 miljoner kronor för ändamålet. En försumbar uppoffring för staten men till stor nytta för dem som drabbas, vare sig vi pratar om kommuner, arbetsplatser eller enskilda anställda.


Ingela Eriksson, informationsansvarig Alna Sverige

Din samarbetspartner inom skadligt bruk i arbetslivet

Alna ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt anpassad för näringslivet. Alna ger arbetsplatsen konkret hjälp med allt ifrån en förebyggande policy till utredning och behandling i akuta individärenden.

Fullt rimligt när vi snart får statliga nätcasinon. Det händer mycket på spelmarknaden framöver. Det statliga spelmonopolet går inte att upprätthålla i en digital värld och avvecklas därför vid årsskiftet. I stället ska privata spelbolag kunna söka licens för att bedriva verksamhet i Sverige mot att betala en statlig skatt på 18 procent.

Läs vidare »

Alna presenterar nya rön från studie om spelberoende den 19 april

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 16:55 CET

Hur kan man bäst komma tillrätta med spelberoende på arbetsplatsen? På Alnas stora spelkonferens den 19 april redovisar Alna resultaten av sitt tvååriga forskningsprojekt om spelproblematik som initierats av Folkhälsomyndigheten.

Närmare två procent av befolkningen har idag spelproblem, vilket nu klassas som ett folkhälsoproblem. För ett företag med 500 anställda betyder det rent statistiskt att ett tiotal anställda har en spelproblematik. För många arbetsgivare är det en ny situation som de är osäkra på hur de ska hantera.

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Alna därför genomfört det tvååriga projektet Spelförebyggande insatser för arbetslivet. Syftet har bland annat varit att vetenskapligt utvärdera framtagna verktyg för att arbetsgivare ska kunna hantera problemen i tid.

–I projektet har vi utvärderat de verktyg i form av policys och checklistor som vi tidigare tagit fram för att se om de haft någon effekt eller om vi bör jobba på något annat sätt, säger projektledare Tommy Andersson på Alna.

Tio företag och organisationer från hela landet har deltagit via djupintervjuer och enkäter. Studien utvärderas av Stockholms Universitet och presenteras på Alnas spelkonferens den 19 april.

– Spelproblem är svåra att upptäcka. Ofta hinner det gå så långt som till förskingring eller stöld på arbetsplatsen innan de uppdagas. Det kan få katastrofala följder, både för företaget och för den anställda. Därför är det viktigt att hitta problemen i tid och se till att de verktyg som finns verkligen fungerar, säger Tommy Andersson.

Fakta om spelproblematik:

 • Färre spelar idag om pengar, men de som gör det spelar om betydligt större summor än för tio år sedan.
 • Närmare två procent av befolkningen har spelproblem och ytterligare fyra procent är riskspelare.
 • Spelrelaterad förskingring förekommer på alla typer av arbetsplatser där anställda har tillgång till pengar.
 • Den typiska personen som förskingrar pengar på en arbetsplats är en till synes helt vanlig anställd som har en förtroendeposition.
 • Störst risk för spelberoende har anställda inom finans- och transportbranschen och skiftesarbetare.
 • Spelandet på internet har ökat kraftigt för både kvinnor och män.
 • Spelberoende ökar mest procentuellt bland kvinnor mellan 45 och 64 år.
 • Över fem procent av anställda eller studerande har spelat spel om pengar på arbetstid eller skoltid de senaste tolv månaderna.
 • Över 32 procent av dem som har spelat spel om pengar på arbetstid eller skoltid har spelproblem.
 • De spelformer som skapar flest problemspelare eller som flest problemspelare dras till är kasinospel, spelautomater och pokerspel.

Om spelkonferensen:

När: Den 19 april 2018, kl 12.00-16.30. Lunchwrap serveras 12.00. Konferensen startar 12.30.

Plats: Finlandshuset Konferens, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här

För mer information, kontakta:

Tommy Andersson, projektledare, Alna, tel 070-601 00 10, tommy.andersson@alna.se

Ingela Eriksson, informationsansvarig, Alna, tel 070-776 44 50, ingela.eriksson@alna.se

Om Alna:Alna är din samarbetspartner kring allt som gäller skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen. Vi arbetar med allt ifrån att kartlägga kulturen på arbetsplatsen, policy och utbildning till utredning och behandling i akuta individärenden.

Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961. Läs mer på: http://www.alna.se/

Hur kan man bäst komma tillrätta med spelberoende på arbetsplatsen? På Alnas stora spelkonferens den 19 april redovisar Alna resultaten av sitt tvååriga forskningsprojekt som initierats av Folkhälsomyndigheten. Närmare två procent av befolkningen har idag spelproblem, vilket nu klassas som ett folkhälsoproblem. För många arbetsgivare är det en ny situation som de inte vet hur de ska hantera.

Läs vidare »

Beredskapen för spelberoende på arbetsplatserna måste höjas

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 17:03 CET

Spelberoendet kryper upp i åldrarna och kommer därför att påverka arbetsplatserna i allt högre utsträckning. Konsekvenserna kan bli stora, men många arbetsgivare är handfallna när de möter problematiken.

Många såg Kalla Faktas granskning av spelbolagen förra veckan. Reportaget visade på en häpnadsväckande cynism från spelbolagens sida. Högtravat prat om ansvarstagande visade sig inte alls stämma när teamet kikade bakom kulisserna. Där gällde istället aggressiv marknadsföring med lockande bonusar och vip-behandling för att få människor med uppenbara beroendeproblem att fortsätta spela. Dessa kunder står nämligen för den absoluta majoriteten av spelföretagens omsättning.

Yngre män hör till den största riskgruppen och ungefär var tionde man i åldern 16–29 år har idag riskabla spelvanor. Men problemen kryper upp i åldrarna. Främst ökar den bland män mellan 25 och 44 år och bland kvinnor mellan 45 till 64 år - åldrar när de flesta befinner sig i arbetslivet. Ungefär tre procent av den vuxna befolkningen i Sverige har försummat jobbet eller skolan åtminstone vid ett tillfälle under det senaste året för att kunna ägna sig åt spel om pengar, visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Alna har i många år arbetat med att implementera preventiva spelåtgärder på arbetsplatserna och just nu utvärderas dessa i ett pågående projekt på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Än finns inga färdiga resultat, men det är tydligt att medvetenheten om problematiken generellt är låg. Man har ofta inte ens reflekterat över att spelproblematik kan finnas på den egna arbetsplatsen och kan därmed inte tolka viktiga signaler. Generellt är arbetsgivare betydligt bättre rustade för att hantera mer etablerade riskbruk som exempelvis av alkohol.

Det finns flera orsaker till omedvetenheten. Spelberoendehar relativt nyligen likställts med andra psykiatriska beroendetillstånd, och inte förrän i år har det beslutats att sjukdomen ska få samma status som andra beroendesjukdomar i svenska lagar. Spelmissbruk är heller inget som luktar eller syns i blicken och är därför ofta svårt att upptäcka. Okunskapen kring spelproblem gör också att rädslan för stigmatisering, i kombination med den egna skulden och skammen, gör det mycket svårt för den drabbade att själv våga gå till chefen och begära hjälp. Samtidigt kan spelproblematik ställa till mycket stor skada om det får gå för långt, både för individen själv, men också för omvärlden som till exempel arbetsplatsen och företagets varumärke.

Något som skiljer spelmissbruk från andra former av missbruk är att den lättare kan glida över i kriminalitet. När spelandet gått över styr och de egna tillgångarna övertrasserats, ligger jobbets tillgångar nära till hands som en lösning på problemen. Gränser förskjuts sakta men säkert, nästan alltid med tron att det bara är tillfälliga ”lån” som ska betalas tillbaka när vinsten kommer. Stölderna och bedrägeriernakan dra iväg och bli allvarliga – och i värsta fall leda till fängelse. I grunden handlar det förstås om personer som mår väldigt psykiskt dåligt och behöver akut hjälp.

När Folkhälsomyndighetens statistik nu indikerar att spelmissbruk kan komma att bli allt vanligare på arbetsplatserna framöver är det viktigt att arbetsgivare känner till vilka preventiva åtgärder som kan sättas in, samt hur de ska agera när problemen väl dyker upp. Ju tidigare problemen fångas upp, desto mindre skada för både individen, dess anhöriga och arbetsplatsen.

Som arbetsgivare måste man först och främst ha insikt i att problemen faktiskt kan finnas på arbetsplatsen. Alla arbetsplatser som hanterar pengar kan drabbas. Sedan måste man vara uppmärksam på signaler om eventuella spelproblem. Typiska sådana är när en medarbetare begär förskott på lönen, börjar låna av kollegor, eller är väldigt engagerad i att ordna betting på arbetsplatsen. Då är det hög tid att ta ett orossamtal med medarbetaren i fråga.

I vårt arbete märker vi hur centralt det är att bryta stigmat runt spelproblematik. Ett sätt att bryta det är att vara tydlig med att man jobbar förebyggande och aktivt med frågan på arbetsplatsen. Först då kan den drabbade själv våga sig fram och be om hjälp.

En fråga som också kan lyftas i ett större perspektiv är om inte spelbolagen borde åläggas att själva finansiera åtminstone en del av de kostnader de åsamkar individer, arbetsgivare och det allmänna. Men det är en fråga som förtjänar en egen diskussion.

Kristina Sundqvist
Leg psykolog och Doktor i psykologi med inriktning på spel om pengar,
FoU-chef, Alna Sverige.


Skadligt bruk omfattar egentligen allt som är roligt men som kan bli för mycket. Alkohol, läkemedel, spel, droger, överdriven träning, dopning, shopping, sociala medier, osv.

Alna ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt anpassad för näringslivet. Alna ger arbetsplatsen konkret hjälp med allt ifrån en förebyggande policy till utredning och behandling i akuta individärenden.

Spelberoendet kryper upp i åldrarna och kommer därför att påverka arbetsplatserna i allt högre utsträckning. Konsekvenserna kan bli stora, men många arbetsgivare är handfallna när de möter problematiken. Många såg Kalla Faktas granskning av spelbolagen förra veckan. Reportaget visade på en häpnadsväckande cynism från bolagens sida. Högtravat prat om ansvarstagande visade sig inte alls stämma.

Läs vidare »

Vi bör ta det på allvar när någon blir för full på en fest

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 15:14 CEST

Låt oss inte se ännu en medieskandal passera.
Låt oss inte tänka i banorna ”Vi som inte har problem och de som har det”.
Låt oss ta tillfället i akt att finna svar på den svåra frågan: Vad gör jag om någon blir för full? På en fest? På jobbet? På konferensen? På stan?

Att bli så full att man tappar omdömet kan hända alla. Inte som en ursäkt. Personen som blivit för full har alltid ansvar för att det blev så. Men han eller hon kanske inte varit fullt medveten om vad som hänt under resans gång och hur hen hamnade där.

Det är ju precis det som alkoholen gör. Det är det som vi oftast blundar för. Istället slätar vi över och tänker ”det var säkert bara en gång…”

Det händer hela tiden att någon blir för full på en fest. Det händer hela tiden att arbetskamrater, chefer, fäder, mödrar, syskon och vänner får allvarliga bekymmer. Låt oss ta varje sådant tillfälle att prata om det som är ett allvarligt problem.

Det handlar om omtanke om alla som drabbas, inte minst den som blev för full. Bakom fasaden döljer sig troligtvis någon som har bekymmer med sitt drickande.

Många företag arbetar med arbetsmiljöfrågor och CSR (Corporate Social Responsibility). I grunden rör det sig om att ta ansvar för de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöområdet inkluderar frågor som höj- och sänkbara bord, utrymningsplaner och tillräcklig ventilation, men också frågor om människors psykosociala miljö på arbetet. Hur är kulturen? Hur är ledarskapet? Hur är samarbetet?

Alla har rätt att ha en bra psykosocial arbetsmiljö. Det har man inte när det finns negativa konsekvenser av skadligt bruk. Skadligt bruk är en stark kraft som kan förstöra mycket på kort tid.
"Ett sätt att förebygga dålig psykosocial miljö på jobbet är att ha en skriven, förankrad och känd policy för bruk, skadligt bruk och beroende."

CSR definieras i stor utsträckning från andra samhällsaktörers krav och förväntningar på hur ett företag ska agera. Begreppet bygger delvis på att andra aktörer än företagsledningen anser att företaget har ett samhällsansvar som går utöver lagstiftningens krav.
”Ett sätt att ta samhällsansvar utanför den lagstiftade boxen är att ett företag har alkolås i bilar”


Idag visar många undersökningar att konsumenters attityder är kopplade till hur stor vikt företagen lägger på ”etik” och företagets engagemang i CSR-frågor ökar möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare.

Det i kombination med transparensen som kommer med sociala medier gör att företag måste minimera riskexponeringen.

De måste undvika misstag.

”En policy handlar i grunden om att varje dag skapa och bevara förtroende till ledning, anställda, kunder, leverantörer. Och till media.”

En policy hindrar inte alltid någon från att blir för full på en fest och t o m få en blackout men en policy tydliggör konsekvenser, hjälper och vägleder oss som står runtomkring, så att vi kan agera på rätt sätt när någon blir för full. Den ger oss rätten att göra det också.

Så här kan det stå i en policy för skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika eller annat:
”I arbetet för att skapa trygga och säkra arbetsplatser är det nödvändigt att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra negativa konsekvenser av skadligt bruk.
Vi vill bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Ingen form av skadligt bruk som kan få negativa konsekvenser ska finnas på en trygg, säker och kvalitetsmedveten arbetsplats.
Vi har tagit fram denna policy för att säkra Företagets varumärke och produktivitet samt för att säkra att våra kunder, allmänheten och medarbetare inte skadas.”

//Ingela Eriksson, informationsansvarig
Alna Sverige AB
2017-08-17

Alna finns i hela Sverige. Vi hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt.

Alnas ägare är de centrala organisationerna på arbetsmarknaden; Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Låt oss inte se ännu en medieskandal passera. Låt oss inte tänka i banorna ”Vi som inte har problem och de som har det”. Låt oss ta tillfället i akt att finna svar på den svåra frågan: Vad gör jag om någon blir för full? På en fest? På jobbet? På konferensen? På stan?

Läs vidare »

Alna bjuder på kunskap om cannabis- och spelproblematik på Årets Alna-dag!

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 11:39 CEST

Cannabis och arbetsplatsen
Pelle Olsson, sjuksköterska, frilansjournalist och författare
har skrivit en rad fakta- och reportageböcker om narkotikasituationen i världen. Den senaste "Big Marijuana" handlar bl a om legaliseringen av cannabis i vissa delstater i USA.

Datorspelande och spelproblem bland vuxna i arbetslivet
Oskar Foldevi, leg. psykolog specialiserad på spelproblematik
driver verksamheten Reconnect samt är verksam som psykolog vid Sveriges enda specialiserade behandlingshem för spelberoende.

Hur överför vi denna kunskap till arbetsplatsen?
Anna Knutola, operativ chef Alna Sverige


När: Den 19 maj 2017, kl 08.00-12.00
Var: Hotel Birger Jarl konferens, Birger Jarlsgatan 61a, Stockholm

Läs mer och anmäl dig:  

http://www.alna.se/kalender/alna-dagen-i-stockholm-2017

Alna hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt. Vi finns i hela Sverige.

 • Råd, stöd, utredning och behandling i individärenden
 • Öppna och skräddarsydda utbildningar
 • Utforma och implementera er policy
 • Utveckla arbetssätt och metoder
 • Bevakar forskningsrön och arbetsmarknadens utveckling.

Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden:
Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Alna bjuder på frukost och en förmiddag med intressanta föreläsningar om cannabis- respektive spelproblem på arbetsplatsen.

Läs vidare »

Kommentar: Ett förslag i rätt riktning - om kommunerna klarar åtagandet

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 14:38 CET

Regeringen lade förra veckan fram ett förslag som innebär att spelmissbruk ska likställas med substansmissbruk. Kommunerna genom socialnämnderna ska få ett tydligare ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Även samarbetet mellan kommun och landsting för att fånga upp personer med skadligt bruk ska nu gälla för personer med spelmissbruk.

Alna välkomnar förslaget. Vi ser det som ett steg i rätt riktning, om än sent påkommet. Spelproblem är ett folkhälsoproblem som påverkar människors liv, hälsa och relationer och som kan leda till livslånga ekonomiska konsekvenser.

Att kommunerna hittills inte haft något tydligt ansvar för att motverka spelmissbruk har gjort att bemötandet och behandlingen av personer med spelmissbruk har varierat beroende på bostadsort. Vissa kommuner har erbjudit behandling och andra inte; patienten har istället slussats vidare till landstinget som i värsta fall slussat tillbaka vederbörande till kommunen. Med lagförslaget visar regeringen att man värderar spelproblematiken på samma sätt som substansproblematik och inser att ansvarsfrågan måste tydliggöras.

Hur kommunerna sedan ska kunna fullfölja ansvaret är nästa fråga. Det krävs att kommunerna avsätter pengar och resurser för bland annat utbildningsinsatser – och det i ett redan hårt ansträngt ekonomiskt läge. Men det behövs också en kunskap om vad som krävs för att individerna verkligen ska få rätt behandling.

I ett läge med ansträngd ekonomi kan det vara lockande att välja enkla snabba lösningar i stället för att hantera spelproblematiken utifrån den vetenskap och den evidensbaserade behandling som faktiskt finns. Gör man det, ser man att det inte finns någon ”quick fix” utan att det måste till specifik kompetens utifrån den enskilda individens situation. Särskilt eftersom man vet att spelmissbruk, liksom andra former av skadligt bruk, ofta är förknippat med samsjuklighet i någon form och även med substansproblematik.

Här ser vi den största utmaningen nu för kommunerna – att säkerställa att möjligheten finns att erbjuda adekvat behandling från början, och inte skjuta problemen och kostnader framför sig så att de ackumuleras över tid.

Alna arbetar med frågor om skadligt bruk i arbetslivet. Vi ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap och stöd genom rådgivning och utbildning speciellt anpassad för näringslivet. Alna ger arbetsplatsen konkret hjälp med allt ifrån en förebyggande policy till utredning och behandling i akuta individärenden.

Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961.

Kommentar till lagrådsremissen om Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk: Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att spelmissbruk ska likställas med substansmissbruk. Kommunerna ska få ett tydligare ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Samarbetet mellan kommun och landsting för att fånga upp personer med skadligt bruk ska omfatta spelmissbruk.

Läs vidare »

Kristina Sundqvist pionjär inom spelforskning – har doktorerat inom riskspelande om pengar

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 15:32 CET

Forskning om spelproblem är ett ungt men växande forskningsfält. Kristina Sundqvist är en av Sveriges första doktorer i psykologi med fokus på spel om pengar. Hon har forskat på riskspelande i den allmänna befolkningen utifrån ett psykologiskt perspektiv. I tre studier har hon undersökt fenomenet med fokus på personlighet, riskabla alkoholvanor och motiv för att spela. Avhandlingen ”Beyond Recreational Gambling: a Psychological Perspective on Risk- and Problem Gambling” lades fram i fredags.

Avhandlingen visar att riskspelare generellt är mindre benägna till negativa känslor som oro, stress och rädsla, det vill säga har lägre negativ affektivitet än personer som inte är riskspelare.

Däremot finns det ett samband mellan negativ affektivitet och spelproblem, på så sätt att personer med mer spelproblem har en större benägenhet att känna negativa känslor. Störst generell risk att utveckla spelproblem löper personer som har en impulsiv personlighet. Dessa personer spelar också oftare för utmaningens skull och för att hantera negativa känslor.

– Ju mer respondenterna skattade sig själva som impulsiva, desto mer problem hade de med spelande. Och ju mer de uppskattade att de hade nära till negativ affektivitet, desto mer negativa konsekvenser hade spelandet inneburit för dessa personer, säger Kristina Sundqvist.

De negativa konsekvenserna av spel är ofta av samma typ som de som uppkommer vid skadligt bruk av alkohol och som kan visa sig i att man blir mer tolerant, det vill säga att man behöver spela om större belopp för att få samma känsla av spänning, att man är beredd att riskera viktiga relationer eller att man ljuger om sitt beteende för nära anhöriga.

Avhandlingen visar också att det finns ett samband mellan berusningsdrickande och riskspelande. Dubbelt så många av riskspelarna dricker sig berusade varje vecka jämfört med dem som inte ägnar sig åt riskspelande.

Forskningen kommer att vara värdefull vid behandling av risk-/problemspelare, då den kan ge en större förståelse för vilka motiv personen har för sitt spelande och hur vissa personlighetsdrag har samband med spelproblem.

– Man kan inte bara ta bort ett beteende under behandlingen om det fyller en funktion. Spelar man till exempel för att få en utmaning behöver man hitta utmaningar på andra sätt. Och för en impulsiv person kan det handla om att jobba med impulsstyrning, säger Kristina Sundqvist.

Om Kristina Sundqvist:
Klinisk psykolog på Alna med utredning och behandling inom skadligt bruk. Har varit tjänstledig för att doktorera vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på Stockholms universitet.
Kontakt: kristina.sundqvist@sorad.su.se, 073-938 83 45

Hela avhandlingen ”Beyond Recreational Gambling: a Psychological Perspective on Risk- and Problem Gambling ” finns att läsa här: 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=11&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A1034645&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9735

Alna är din samarbetspartner inom skadligt bruk i arbetslivet. Vi arbetar med allt ifrån att kartlägga kulturen på arbetsplatsen, policy, utbildar till utredning och behandling i akuta individärenden.
Alna arbetar med företag och organisationer över hela Sverige. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961. Läs mer på: http://www.alna.se/

​Forskning om spelproblem är ett ungt men växande forskningsfält. Kristina Sundqvist är en av Sveriges första doktorer i psykologi med fokus på spel om pengar. Hon har forskat på riskspelande i den allmänna befolkningen utifrån ett psykologiskt perspektiv. Avhandlingen ”Beyond Recreational Gambling: a Psychological Perspective on Risk- and Problem Gambling” lades fram i fredags.

Läs vidare »

Om Alna Sverige AB

Expert på skadligt bruk i arbetslivet

Alna hjälper arbetsgivare att hantera alla frågor och ärenden som rör skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika, sociala medier eller annat, genom att tillhandahålla tjänster som till exempel utredning, rådgivning och utbildning.

Alna arbetar med företag och organisationer över hela Sverige - även utanför Sverige med företag och organisationer som har verksamhet utomlands. Alna ägs av de centrala parterna på arbetsmarknaden och arbetar utan vinstsyfte sedan 1961.

Adress

 • Alna Sverige AB
 • Kungstensgatan 38
 • 113 59 Stockholm
 • Vår hemsida