Nu startar utbildningen ”Alternativ vård och omsorg” till vårdbiträde

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:50 CEST

Den 17 september 2018 startar utbildningen Alternativ vård och omsorg, aVO, på somaliska med 16 elever antagna från Alvesta och Växjö kommun. Utbildningen är ett samarbete mellan Allbo lärcenter, omsorgsförvaltningen och arbetsförmedlingen i Alvesta. Den riktar sig till somalisktalande personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i nuläget men har intresse och förutsättningar för en utbildning inom vård och omsorg. Som arbetsgivare har omsorgsförvaltningen i Alvesta ett stort behov av utbildad personal vilket innebär att anställningsbarheten är hög efter avklarad utbildning.

Utbildningen är i grunden treårig men ger utrymme för flexibla lösningar beroende på individens förutsättningar. Under år 1 är undervisningsspråket i huvudsak somaliska men även svenska i kurserna som rör vård och omsorg. Parallellt läser eleven Svenska för invandrare, SFI. Under år 2 ges färre kurser på somaliska medan andelen kurser som ges på svenska ökar. Tredje året sker undervisningen helt på svenska. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagd praktik med utbildade handledare alternativt språkombud under samtliga tre år. I utbildningen ingår också att läs yrkessvenska under alla tre åren samt samhällhällskunskap.

Vid avklarad utbildning bedöms eleven vara anställningsbar som vårdbiträde. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig till undersköterska samt bli behörig för högskolestudier.

I Allbo lärcenters, omsorgsförvaltningens och arbetsförmedlingens regi genomförs för närvarande ett pilotprojekt med en liknande utbildning fast på arabiska där nu 10 elever går sitt andra år. Projektet visar att det är en framgångsfaktor att kunna erbjuda denna typ av utbildning där fackkurser kan läsas på elevens hemspråk under det första året samt att arbetsplatsförlagt lärande genom praktik redan inneburit att elever kunnat bidra i verksamheten under sommaren. Konceptet syftar till att personerna snabbare ska kunna ta sig ut på den ordinarie arbetsmarknaden än om de först ska lära sig svenska och sedan läsa vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå.

För att arbeta inom vård och omsorg behövs tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera och dokumentera. Utbildningen, i kombination med SFI och arbetsplatsförlagd praktik, bedöms ge eleverna tillräckliga förutsättningar för detta.

För att bli anställningsbar är kravet att eleven ska ha klarat av svenska som andraspråk på gymnasienivå. 2(2)

Kontakt
Amr Sheikh Dayeb, projektledare
Allbo lärcenter, Alvesta kommun
Tel. 076-440 22 76, e-post amr.sheikh.dayeb@alvesta.se

Vid frågor som rör arbetsgivaren:
Anneli Harnegård, chef strategisk kompetensförsörjning
Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun
Tel. 0472-151 76, e-post anneli.harnegard@alvesta.se

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Den 17 september 2018 startar utbildningen Alternativ vård och omsorg, aVO, på somaliska med 16 elever antagna från Alvesta och Växjö kommun. Utbildningen är ett samarbete mellan Allbo lärcenter, omsorgsförvaltningen och arbetsförmedlingen i Alvesta.

Läs vidare »

Digitaliseringsdag för all lärarpersonal

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 13:11 CEST

Denna omfattande studiedag riktar sig till våra undervisande pedagoger i grundskola och särskola F-9 och på IM.

Plats: Grönkullaskolan, Aulan och närliggande klassrum.
Tid: 16/8 klockan: 8.00-16.30

Medverkande under dagen:
AV-Media Kronoberg
Creaza
DigiExam
Klavreströms kodmanufaktur
IIS, Internetstiftelsen i Sverige
Mot nya höjder
Sahara, leverantör av de Clevertouch som köps in till kommunen under innevarande läsår
Zcooly, läromedelsföretag med inriktning på programmering

Kontaktperson
Emilie Hagblom Nakos
IT-stödjare, Utbildningsförvaltningen
Tfn 0472-154 32, 073-231 43 30
emilie.hagblomnakos@alvesta.se

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Pressinbjudan - Denna omfattande studiedag riktar sig till våra undervisande pedagoger i grundskola och särskola F-9 och på IM.

Läs vidare »

Sommar i Alvesta för barn och ungdomar

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:00 CEST

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för samordning, planering och genomförande av ”Sommar i Alvesta” för barn och ungdomar mellan 6 - 15 år. Alvesta kommun har detta år fått 923 979 kr från Socialstyrelsen för att genomföra sommaraktiviteter. Aktiviteterna är gratis.

Aktiviteterna startar när de unga börjar sitt sommarlov och i år är det den 18:e juni. Flera förvaltningar bidrar med personal och en stor del av aktiviteterna är också egenfinansierade. Det innebär att vi kan erbjuda delar av utbudet även till ungdomar upp till 18 år.

Aktiviteter som erbjuds
Simskolor, sommarläger på Klappudden och Kyrkviken i Blädinge, eller prova på idrott, är några av de aktiviteter som erbjuds. Vi kommer också att ha mobila fritidsledare som åker runt i kommunen och genomför olika aktiviteter lokalt som exempelvis två olika uppblåsbara hoppborgar, slides, olika bollaktiviteter, pyssel och träffa duktiga ledare, feriearbetare och andra barn som njuter av sommarlovet.

Nytt för i år, är satsning på kulturaktiviteter och på LAN-kvällar! Utöver detta utvidgar vi också Scensommar och en sommarfest som avslutning där alla är välkomna.

– Alvesta kommun har sedan 2016 arrangerat sommaraktiviteter med stöd av statsbidrag. Detta år har vi valt att satsa på det som visat sig vara mest populärt och byggt på med det som efterfrågats. Förhoppningen är att alla ska hitta något som passar dem att göra. Häng med oss i sommar, säger Andreas Nilssons fritidsgårdschef samt ansvarig projektledare.

Kulturen får ett extra lyft med nya spännande satsningarCirka 180.000 kr från de statliga medlen har avsatts för att stärka kulturen. Vi erbjuder följande: skapa egna kortfilmer och filmeffekter med Niklas Croall och OnTheFly Film, lära sig göra spännande musikmixningar med Moutaz Salam från Dj Accademy. Det kommer också att finnas möjlighet att pröva att skapa egen cool musik via Ipad med Allan Skrobe. Man kan också prova att dansa, rappa och Beat Boxa i en härlig mix, med några av nordens främsta artister på området; Freestyle Phanatix. Utöver detta fortsätter vi med den danssatsning vi inledde i januari och som blivit en succé. Vi gör ett dansläger med uppvisningar i Hagaparken av dansläraren och koreografen Cristian Alexandru.

– Vi satsar offensivt på kulturen för att bidra till en spännande sommar i Alvesta. Men också för att utveckla kulturen in i framtiden och göra Alvesta kommun mer attraktiv att leva och bo i. Kulturen har här en stor funktion. Inte minst för våra barn och ungdomar, säger Simon Herlitz Kulturchef.

LAN aktivitet är ytterligare en satsning
Två helger under sommaren kommer att vigas åt gaming. Det är bland annat Magnus Stenbenke från Kronoberg E-sport och Gaming som gör evenemanget på Alvesta Fritidsgård. Det kommer arrangeras både Fifa-tävlingar och en byggnationstävling utifrån det välkända spelet Minecraft.

– Vi på Kronoberg E-sport och gaming är väldigt glada över att få driva detta arrangemang med Alvesta kommun. Efter flertalet lyckade gamingevent i Växjö har vi nu fått möjligheten att bjuda Alvestas ungdomar på två fantastiska event i sommar, säger Magnus Stenbenke, Kronobergs E-sport och Gaming.

Alvesta är nyskapande
Vi avslutar sommaren med en cool Sommarfest 15 augusti där alla kulturaktiviteter under sommaren redovisas. Vi kommer bland annat att se dans, filmoch höra musik som skapats av våra barn och ungdomar under sommaren.
– Extra roligt är att ett antal ungdomar kommer feriejobba med att planera, boka och genomföra stora delar av festen. Det är med spänning vi ser fram emot vad dessa delar kommer innehålla, säger Andreas Nilsson.

– Jag vågar påstå att vi är nyskapande och modiga vad gäller våra satsningar mot barn och unga i sommar. Vi hoppas även få in fler idéer och engagemang om hur vi kan fortsätta med verksamheterför barn och ungdomar i exempelvis i den nya Kulturkällaren, fortsätter Simon Herlitz.


Kontaktinformation

Simon Herlitz, Kulturchef, tfn. 0472 - 153 20
Andreas Nilsson, Fritidsgårdschef, tfn. 0472 - 152 40
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn. 0472 - 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för samordning, planering och genomförande av ”Sommar i Alvesta” för barn och ungdomar mellan 6 - 15 år. Alvesta kommun har detta år fått 923 979 kr från Socialstyrelsen för att genomföra sommaraktiviteter. Aktiviteterna är gratis.

Läs vidare »

Om krisen kommer - hur förberedd är du?

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 14:34 CEST

Föreläsning om krisberedskap med Mattias Jakobsen från Försvarsutbildarna och Roger Petersson från Värends Räddningstjänst.

De kommer att prata om samhällets krisberedskap, Räddningstjänstens roll, eventuella hot och risker, men också om hur du som individ kan förbereda dig inför en kris.

Tid: Onsdag 30 maj kl. 18:00 - 20:00

Plats: Kaféet på bottenvåningen i kommunhuset i Alvesta

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs.
Vi bjuder på enklare fika.

Varmt välkommen!

Föreläsningen sker under den nationella Krisberedskapsveckan som just nu pågår. 

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Föreläsning om krisberedskap med Mattias Jakobsen från Försvarsutbildarna och Roger Petersson från Värends Räddningstjänst.

Läs vidare »

Förbättrat företagsklimat i kommunen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 14:24 CEST

Företagsklimatet har blivit bättre inom en rad olika områden, visar resultatet från den enkät som Svenskt Näringsliv genomfört om företagsklimatet i landet.

Idag kom svaren på Svensk Näringslivs enkät om företagsklimatet i Sverige. Alvesta kommun förbättrar det sammanfattande omdömet (se graf) och ligger nu precis över Sverigesnittet. På frågorna i enkäten förbättrar vi oss inom alla områden jämfört med föregående år (se tabell) förutom då det gäller Tele- och IT-nät och tillgången på kompetens för företagen. Störst förbättring på frågorna gjordes kring dialogen med kommunledningen, allmämnhetens attityder till företagande, konkurrens från kommunen, media och kommunens attityder och service till företagen.

– Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår service, dialog och kommunikation med näringslivet i kommunen och det är ett lånsiktigt arbete. Vi har en tydlig uppåtgående trend men hade en liten dipp förra året efter att ha förbättrat oss tredje mest i Sverige året innan, säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta Kommun.

– Under 2012-2014 försämrades resultatet inom ett antal områden, vilket sammanföll med att kommunen under den tiden inte hade någon som ansvarade för näringslivsfrågorna. Jag tror att det är viktigt att det finns någon inom kommunerna som håller ihop företagens intressen och relationer med kommun. Vi har flera nya tankar på gång för att ännu mer förbättra servicen, dialogen och informationen med näringslivet.

– Vi vet genom våra företagbesök att många företag i dag, har mycket svårt att hitta kompetent arbetskraft. Och därför jobbar vi nu tillsammans med länets andra kommunerna och Regionen i länet med olika åtgärder. Ett projekt som pågår är ”Kompetens i kronoberg”, där vi försöker höja kompetensen i företagen och inom Alvesta kommun är det 8 företag som deltar.

– Det känns positivt att omdömet just när det gäller dialogen med kommunledningen har förbättrats. Det är vår ambition att ha en bra relation med företagen och lyssna på deras synpunkter och det är något som vi jobbar långsiktigt med. Glädjand är också att vi ser en förbättring när det gäller vår service, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktinformation
Ola Agermark, näringslivsansvarig 0733-26 73 05
Jonas Tenje, kommunikatör, 0472 151 92

För mer information om undersökningen se; www.foretagsklimat.se

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Företagsklimatet har blivit bättre inom en rad olika områden, visar resultatet från den enkät som Svenskt Näringsliv genomfört om företagsklimatet i landet.

Läs vidare »

Satsning för ökat nyföretagande och digital rådgivning

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 11:15 CEST

NyföretagarCentrum i samarbete med Alvesta Kommun kommer att jobba för att bli mer synliga och tillgängliga i kommunen för att bidra till ett ökat nyföretagande. Bland annat genom en ökad närvaro lokalt och att erbjuda fler tider för rådgivning. Nu går det också att boka digital rådgivning vilket ökar tillgängligheten och också möjliggör rådgivning på kvällstid.

Samverkan kring Scensommar, bra för kulturens utveckling

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 13:30 CEST

Förra året startades ett unikt samarbete kring konceptet Scensommar mellan Växjö - och Alvesta kommun. Samarbetet innebar att Alvesta Kommun fick tillgång till fem professionella scenkonstevenemang inom teater, dans, nycirkus eller trolleri, till olika lokala kulturmötesplatser i Alvesta kommun.

Fördelarna med samarbetet var att vi delade kompetens kring planläggning, marknadsföring, kontraktering, transporter och producentarbete. Det fanns också en stor styrka i att synliggöra kulturen för alla. Det blev en publiksuccé med cirka 900 besökare bara i Alvesta.

Samverkan mellan Växjö- och Alvesta kommun fortsätter även 2018. Evenemang kommer att genomföras i Alvesta, Moheda, Vislanda och i Torne, som är en ny plats för i år, i samverkan med den lokala orten och samhället. Där gör vi en barnteaterföreställning på scenen Strandpärlan och gör evenemanget i samverkan med bland annat Torne Samhällsförening och Västra Torsås idrottsförening.

Region Kronoberg har också uppmärksammat denna satsning och vill nu ge stöd till 2019 för att möjliggöra att fler kommuner i Region Kronoberg kan haka på scensommarkonceptet.

 – Det känns fantastiskt roligt att Region Kronoberg vill få in fler kommuner i samarbetet! Det betyder mycket för kulturens utveckling på sommaren i hela Regionen, säger Simon Herlitz, kulturchef i Alvesta.

Vad är Scensommar
Projektet Scensommar har många likheter med Parkteatern i Stockholms folkliga sommarprogram, där man ger professionella scenkonstevenemang av hög kvalité för fri entré under juni – augusti på olika kulturmötesplatser och lokala utomhusscener i Stockholm. Skillnaden är att Scensommar jobbar med större geografisk spridning i två kommuner. Men liksom parkteatern ger Scensommar en folklig prägel som gör professionell kultur mer lättillgänglig. Att öka tillgängligheten till evenemang och underlätta för folk att delta, är en av de viktigare områdena för att utveckla kulturlivet inte bara i Alvesta utan i hela landet, berättar Simon Herlitz

Fler får möjlighet att göra och uppleva spännande saker
Scensommar i Alvesta vänder sig främst till barn, ungdomar och föräldrar och knyts samman med alla de sommaraktiviteter som anordnas av kommunen.

– Vi vill erbjuda fler möjligheter att göra och uppleva spännande saker i Alvesta kommun. Genom samverkan med Växjö skapas en större gemensam kraft när det gäller marknadsföring och spridning av evenemangen. Det blir ett lyft för hela kulturen för barnfamiljer i både i Alvesta och i Regionen, säger Simon.

 – Vi hoppas också kunna öka trivsel, gemenskap och skapa goda upplevelser för barnfamiljer. Både boende och besökare är välkomna!

Programmet för Alvesta kommun hittar du på

http://www.alvesta.se/se--gora/Kulturevenemang/scensommar/

Ansvarig: Projektsamordnare i Alvesta Kommun: Jenny Ramnér (börjar arbeta 31/5)
Ansvarig chef: Simon Herlitz

Kontaktinformation
Simon Herlitz, Kulturchef Alvesta kommun tfn. 0472 - 153 20, 073- 850 25 52
Jonas Tenje, kommunikatör Alvesta kommun, tfn. 0472 – 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Samverkan mellan Växjö- och Alvesta kommun fortsätter även 2018. Evenemang kommer att genomföras i Alvesta, Moheda, Vislanda och i Torne, som är en ny plats för i år, i samverkan med den lokala orten och samhället. Där gör vi en barnteaterföreställning på scenen Strandpärlan och gör evenemanget i samverkan med bland annat Torne Samhällsförening och Västra Torsås idrottsförening.

Läs vidare »

Ett steg närmare nya bostadstomter i Lekaryd

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:00 CEST

Efter flera utredningar är nu detaljplanen för Lekaryd redo för nästa steg i planprocessen. Detaljplanen kommer under tre veckor att ställas ut för granskning, vilket innebär att kommunens slutliga förslag presenteras. Planen har efter samrådet förändrats dels för att möta de synpunkter från Länsstyrelsen och berörda fastighetsägare som inkommit, dels att anpassa planen till platsens förutsättningar.

– Planen kommer att möjliggöra 30 till 40 tomter om 2 000 – 4 000 kvadratmeter. Ett natur- och rekreationsnära boende med ena foten i den lokala kulturmiljön, säger Hagart Valtersson, ordförande i nämnden för samhällsplanering.

De utredningar som också påverkat planens utformning är en bullerutredning som är gjord för Hanaslövs skidanläggning samt en geoteknisk markundersökning. Bullerutredningen visat att både bostadsbebyggelse inom planområdet och skidanläggningens fortsatta utveckling är möjlig.

– Utredningarna har hjälp att skapa en bättre och mer ändamålsenlig plan och som också tar hänsyn till pågående verksamheter, samt att boendemiljöerna blir bättre, säger planarkitekt Sofie von Elern.

Hanaslöv är viktigt för Alvesta och hela regionen. Därför var ett säkerställande av dess verksamhet en viktig utgångspunkt i planarbetet. Hanaslövsområdet erbjuder möjlighet till rekreation såväl på vintern som under sommarhalvåret.

Många har visat intresse för planen och de kommande tomterna. Platsen erbjuder ett boende på landsbygden nära både Alvesta och Växjö. Närheten till en friluftsanläggning är också tilltalande för många.

– Vi möjliggör för ett slags boende som vi inte kan se på en annan plats i närområdet. Omgivningarna med kulturmiljöer och friluftliv, närheten till centrum och arbetsplatsen samt den längre tåg- eller flygresan. Allt finns inom räckhåll från Lekaryd. Vi tror att dessa tomter kommer att vara attraktiva, säger Hagart Valtersson.

Kontaktinformation
Hagart Valtersson, telefon 0472 - 712 18
Sofie von Elern, telefon 0472 - 152 53

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Efter flera utredningar är nu detaljplanen för Lekaryd redo för nästa steg i planprocessen. Detaljplanen kommer under tre veckor att ställas ut för granskning, vilket innebär att kommunens slutliga förslag presenteras.

Läs vidare »

Renhållningsabonnemang för alla, men det finns undantag

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 10:51 CEST

Alvesta kommun genomför just nu förändringar inom renhållningsområdet som ska göra det enklare för kommuninvånarna. Bland annat har vi tagit fram en ny enklare blankett för ansökan om undantag från renhållningsordningen.

– Det finns platser i kommunen där vi har märkt att en hel del fastighetsägare har saknat renhållningsabonnemang vilket alla fastighetsägare måste ha, om man inte har ansökt om undantag. Och därför beslutade vi oss för att påbörja ett renhållningsprojekt, säger Andreas Andersson, miljöinspektör på FSP Bygg & Miljö (Förvaltning för Samhällsplanering).

En av de platser vi har identifierat där det inte riktigt har fungerat är Torne. Vi fick in klagomål om att det, främst sommartid, var mycket sopor vid sopskåpet utanför affären. En snabb koll visade att det var många fastighetsägare som inte hade några renhållningsabonnemang, vilket nu håller på att åtgärdas. Antingen kommer ett abonnemang att startas eller blir det för fastighetsägarna att ansöka om undantag.

En fastighetsägare kan ansöka om undantag från renhållningsordningen och för detta finns det numera en uppdaterad och förbättrad blankett, på kommunens hemsida. Det gäller både för sophämtning och slamtömning.

För att få undantag från renhållningsordningen behövs ett beslut och för att beslutet ska kunna fattas, måste en ansökan eller anmälan lämnas in. Handläggningen av ansökan/anmälan om undantag är förenad med en kostnad, som tas ut av den sökande.

– Det är ordinarie timtaxa som gäller och det är viktigt att tänka på att även avslag kan komma att debiteras. Just nu ligger vår taxa på 881 kronor/timme och handläggningstiden är cirka en timme.

Besluten om undantag gäller som längst i 10 år. Man bör också vara medveten om att alla beslut är personliga och att vid ett eventuellt ägarbyte av en fastighet, upphör beslutet att gälla. Detsamma kan gälla om någon form av olägenhet uppstår.

Ansökningar om undantag ska lämnas in till FSP Bygg & Miljö. Har man andra konkreta frågor om kärlens placering eller fakturor, är det renhållningsbolaget ARAB (Alvesta renhållnings AB) man ska vända sig till. Om man är osäker finns det också en guide för vanliga frågor om renhållningsabonnemang på kommunens webbplats.

Kontaktinformation
Andreas Andersson, telefon 0472 – 152 54
Jonas Tenje, kommunikatör, 0472 – 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun genomför just nu förändringar inom renhållningsområdet som ska göra det enklare för kommuninvånarna. Bland annat har vi tagit fram en ny enklare blankett för ansökan om undantag från renhållningsordningen.

Läs vidare »

Magnus Fransson, VD för AllboHus Fastighets AB meddelar att han lämnar sin tjänst

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 13:31 CET

Magnus Fransson har fått en ny tjänst och kommer att lämna VD posten för ett av kommunens viktigaste bolag. Magnus tillträdde tjänsten i december 2012 och är nu redo för en ny utmaning.

– Jag har under mina år på AllboHus trivts väldigt bra, både med mina kollegor, min styrelse och med övriga samarbetsparter. Jag lämnar AllboHus med stolthet och övertygad om att bolaget kommer fortsätta den positiva utvecklingsprocess som vi är mitt uppe i, säger Magnus Fransson, VD AllboHus Fastighets AB.

– Samtidigt som jag önskar Magnus lycka till är det tråkigt att han försvinner från AllboHus. Vi kommer att sakna honom då han har betytt mycket för bolagets positiva utveckling, säger Tommy Mases Styrelseordförande för AllboHus Fastighets AB.

Bostadsbolagets vice VD Peter Thörnblad kommer att gå in som tillförordnad VD och stöttas av Magnus Fransson tills han tillträder sin nya tjänst. Vad Magnus kommer att göra framöver, kommer att offentliggöras inom en snar framtid. Rekrytering av en ny VD kommer att påbörjas omgående.

AllboHus Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Alvesta kommun. AllboHus grundads 1948 med ambition att hyra ut lägenheter och lokaler i Alvesta kommun. Bolaget har cirka 100 anställda och äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter och 200 lokaler, belägna i nästan alla tätorter i kommunen.

Kontaktinformation
Tommy Mases, telefon. 070 - 636 91 46
Magnus Fransson, telefon. 0472 - 150 50
Peter Thörnblad, telefon. 0472 - 150 51
Jonas Tenje, kommunikatör, telefon. 0472 – 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Magnus Fransson har fått en ny tjänst och kommer att lämna VD posten för ett av kommunens viktigaste bolag. Magnus tillträdde tjänsten i december 2012 och är nu redo för en ny utmaning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • joswnawys.ehtevenjgce@gdaledvenystkca.yxseai
  • 0472-151 92

Om Alvesta kommun

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Adress

  • Alvesta kommun
  • Centralplan 1, Alvesta
  • 342 80 Alvesta
  • Sverige
  • Vår hemsida