Säkerhet för skolelever

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 13:32 CET

Som man har kunnat läsa i bland annat Smålandsposten den senaste tiden, har det anmälts incidenter om att vuxna försökt locka med sig barn i centrala Alvesta.

- Vi tar dessa uppgifter och händelser på största allvar och misstänkta incidenter polisanmäls alltid. Det är polisens uppgift att utreda händelserna; säger Carsten Wulf, chef för utbildningsförvaltningen.

- Utbildningsförvaltningen har rutiner för hur vi ska agera vid den här typen av händelser. Det handlar om att rätt personer ska få rätt information, i rätt tid. Den rådande situationen har medfört att vi har informerat berörd personal och berörda föräldrar. Vi kommer nu att skicka ut ett meddelande till samtliga vårdnadshavare för att alla ska få relevant information.

- Det skolan gör vid den här typen av händelser är att prata med elever, informera föräldrar och eventuellt öka bevakningen under rasterna. Säkerheten utanför skolorna är polisen och vårdnadshavarnas ansvar, säger Per Gustafson, beredskap- och säkerhetsstrateg.

Det pågår nu många rykten som man inte bör sprida. Men samtidigt vill vi uppmana till en ökad vaksamhet och att man kontaktar polisen, om man uppmärksammar något misstänkt, säger Carsten Wulf.

Det är viktigt att man tittar på de faktiska omständigheterna för att minimera risken för ryktesspridning och onödig oro.

- Vi har varit i kontakt med polisen och de meddelar att de kommer att öka sin närvaro i centrala Alvesta och att de är intresserade av allmänhetens eventuella observationer.

Kontaktinformation
Carsten Wulf, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen, 0472 - 151 40
Per Gustafson, Beredskap- och säkerhetsstrateg, 0472 – 155 66
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Som man har kunnat läsa i bland annat Smålandsposten den senaste tiden, har det anmälts incidenter om att vuxna försökt locka med sig barn i centrala Alvesta. - Vi tar dessa uppgifter och händelser på största allvar och misstänkta incidenter polisanmäls alltid. Det är polisens uppgift att utreda händelserna; säger Carsten Wulf, chef för utbildningsförvaltningen.

Läs vidare »

Parkeringsplatser vid Sjöparken avgiftsbeläggs

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:16 CET

Den 17e december kommer parkeringsreglerna på Sjöparkens reseparkering att ändras. Ändringen innebär att de cirka 80 avgiftsfria parkeringsplatserna kommer att bli avgiftsbelagda. Den tidigare parkeringstiden kommer också att ändras från 24 timmar till 14 dygn.

I och med denna ändring kommer även möjligheten att köpa månadskort införas. Redan från den 17e december kommer man kunna lösa ett månadskort i parkeringsautomaterna och med mobiltelefonen. Zonkoden som för närvarande är två olika för de två parkeringarna i Sjöparken kommer nu att bli en och samma.

Informationsskyltar om den kommande förändringen kommer att placeras ut i Sjöparken dagarna innan ändringen införs.

Kontakt
Emil Malm, trafikingenjör, 0472 - 151 96
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 - 151 92 

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Samtidigt som parkeringsplatserna vid Sjöparken i Alvesta avgiftsbeläggs, utökas också parkeringstiden till upp till två veckor.

Läs vidare »

Sagobygden i Unesco-register

Nyheter   •   Nov 29, 2018 16:13 CET

Idag, 29e november, kom det glädjande beskedet att Sagobygden ska finnas med i Unescos register för skyddandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden blir först i Sverige att finnas med. Sagobygden har sitt säte i Sagomuséet i Ljungby men berör även Älmhult - och Alvesta kommun.

- Vi vill skicka ett stort grattis till Sagomuséet och sagobygden och till alla de som arbetat hårt för detta, säger Frida Cristensen, ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden i Alvesta kommun och Thomas Haraldsson, kommunalråd som instämmer i hälsningen.

- Samtidigt som det är en fantastisk nyhet, är jag inte förvånad, säger Frida och ler.

- Det är en väldigt roligt för Ljungby kummun i första hand, men också för vår kommun som är en del av Sagobygden. Det är ett erkännande som väger tungt både nationellt men också internationellt, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Sagomuséet.

Sagobygden i Unesco-register

Vi har idag mottagit det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen. Detta vid Unescos pågående kommittémöte som äger rum på Mauritius.

Registret lyder under Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden är den första svenska nomineringen inom ramen för konventionen och är det 20:e exemplet i världen som finns på det här registret.

Förutom att anta Sagobygden till registret påtalades det även att ansökan i sig, var föredömlig, ett gott exempel på hur ansökningar bör skrivas.

Registret som lyfter fram förebilder världen över visar på en bredd både när det gäller geografi och innehåll. Där återfinns till exempel tygtillverkning från Uzbekistan, Fandango från Brasilien såväl som båtbyggartradition från Norge – och nu alltså också muntligt berättande från Sverige. Hos några andra representanter på registret finns det muntliga berättandet närvarande som en del av det aktuella projektet, men vårt helhjärtade fokus på det muntliga berättandet bidrar till ett nytt och viktigt inslag på registret.

När vi i början av 1980-talet startade arbetet med att levandegöra berättartraditionen kring Ljungby, trodde jag inte i min vildaste fantasi, att vi en gång skulle utgöra ett exempel för hela världen på hur den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner kan tryggas och utvecklas. Fortfarande har jag svårt att förstå hur stort det egentligen är. Jag vill tacka alla som har varit med och arbetat med stor påhittighet, engagemang och tålamod. Jag vill också tacka Sagobygdens kommuner, region, länsstyrelse, stat och alla andra som stöttat oss genom åren. Det är ett stort förtroende Unesco visar oss, men jag är övertygad om att vi kan motsvara förväntningarna, eftersom vi har engagerade medlemmar och en osedvanligt kompetent och besjälad personal, säger Per Gustavsson, grundare och ordförande för föreningen Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagobygden.Meg Nömgård, Sagobygdens verksamhetschef, på plats på Mauritius, säger att det är fantastiskt roligt!

-Vi har mottagit så mycket positiv respons här, många länder kommer till oss och vill veta hur vi arbetar. Vi har fått flera förfrågningar om studiebesök och framtida internationella samarbete. Vi ser fram emot att dela med oss av vår metod och lära av andra. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och ett ökat arbete med Unesco kommer bli väldigt givande för oss, men även för alla (personer som organisationer) som på ett eller annat sätt bidrar till Sagobygden. Vi ser fram emot att välkomna världen till Sagobygden!

För mer info:
Unesco:
Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

https://www.unesco.se/om-oss/unesco/

https://ich.unesco.org

Sagobygden

Sagobygden heter den ideella föreningen Berättarnätet Kronobergs verksamhet. Inom Sagobygden ryms bla Sagomuseet i Ljungby, Ljungby Berättarfestival och sägenplatserna i Ljungby, Älmhult och Alvesta kommuner.

www.sagobygden.se

Immateriellt kulturarvMänniskor har i alla tider, alla generationer och i alla kulturer sjungit, dansat, spelat och berättat, dessa traditioner är en del av vårt immateriella kulturarv.

https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/om-immateriella-kulturarv.html

Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvetDenna konvention antog Unesco 2003, Sverige ratificerade den 2011. Ansvaret för konventionen ligger på myndigheten; Institutet för Språk och Folkminnen.

www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/

https://ich.unesco.org/

Kontakt:Meg Nömgård, meg.nomgard@sagobygden.se - verksamhetschef för Sagobygden
Per Gustavsson per.gustavsson@telia.com, 070-631 30 93 ordförande för Berättarnätet Kronoberg
Lotta Welmsö lotta.welmso@sagobygden.se – kommunikatör Sagobygden

Idag, 29e november, kom det glädjande beskedet att Sagobygden ska finnas med i Unescos register för skyddandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden blir först i Sverige att finnas med. Sagobygden har sitt säte i Sagomuséet i Ljungby men berör även Älmhult - och Alvesta kommun.

Läs vidare »

Alvesta har bästa tillväxten i Kronoberg

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:37 CET

Alvesta kommun får priset Bästa Tillväxt 2018. Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Så sent som 2016 fick Alvesta kommun priset och 2017 kom man trea i länet.

– Vi har fantastiskt duktiga företagare i kommunen säger Ola Agermark näringslivsansvarig på Alvesta kommun. Utmärkelsen är ett kvitto på deras hårda jobb och entreprenörskap och visar på att vi har ett mycket bra företagsklimat i kommunen.

– Det är glädjande att det går bra för våra företag i kommunen säger Per Ribacke kommunalråd. Vi har många fina företag och de är en viktig del i kommunens utveckling. Tillsammans med näringslivet kan vi flytta fram våra positioner som en bra kommun att bo och verka i, fortsätter Per Ribacke.

– För ett par veckor sedan kom en rapport som visade att kommunens företag har den femte bäst lönsamheten i landet, och det är en annan indikator på att vi har starka företag, säger Ola Agermark.

– Vi märker också ett ökat intresse från företag utanför kommunen för att etablera sig i Alvesta kommun och det känns som vårt arbete med företagsklimatet, som är långsiktigt, börjar bära frukt, fortsätter Ola Agermark.

Kontakt:
Ola Agermark, tfn. 0733-26 73 05
Per Ribacke, tfn. 0738- 51 82 15
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn. 0472 - 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun får priset Bästa Tillväxt 2018. Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Läs vidare »

Kommuninvånarna upplever en ökad trygghet

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:20 CET

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde, där Alvesta- och Växjö kommun ingår, är nu klar och den visar att kommuninvånarna i Alvesta kommun både är, och känner sig tryggare än tidigare år.

– Det är både den faktiska risken att utsättas brott och den upplevda rädslan för att utsättas för brott som minskar, vilket är glädjande, säger Per Ribacke, ordförande i BRÅ och kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.
Det är totalt 4450 slumpmässigt utvalda invånare i de båda kommunerna har fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott. Svarsfrekvensen är 65 %.

Index för Växjö lokalpolisområde blev i år 1, 63 (på en skala för 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är bättre än 2017 då indexet var 1, 69. Alvestas index ligger på 1,66 vilket är en förbättring från föregående år då det låg på 1,91. Indexet för vår grannkommun Växjö är 1,63 vilket är ungefär lika med föregående år, då indexet låg på 1,56.

– Det finns ett medborgarlöfte där kommunen och polisen lovar att genomföra trygghetsskapande åtgärder för våra kommuninvånare. Ett av dessa löften, från kommunens sida, är att införa cityvärdar i Alvesta, vilket vi också har gjort. Jag tror att detta har haft en positiv inverkan på den upplevda ökade tryggheten, säger Per Ribacke.

– Nationellt sett ligger vi väldigt bra ut för vårt polisområde, ett index under 2 är mycket bra. Det är först när indexet ligger över 3 som det bör betraktas som ett problem. Men även om det ser bra ut, kan det naturligtvis bli ännu bättre och det är något som vi inom polisen i samverkan med kommunen arbetar för, säger Jonas Eek, Lokalpolisområdeschef.

82,2% antal procent som svarat i Växjö lokalpolisområde uppger att de under året inte varit utsatt för brott. I Alvesta kommun är det 86,0 % som uppger att de under året inte utsatts för något brott. I Växjö kommun är siffran på 81,4%.

Förändringar i hur många som uppgett att de utsatts för brott i Alvesta kommun i procent. Under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld.1.4 (2018) 2.2 (2017). Utsatt för stöld 6.5 (2018) 6.9 (2017). Utsatts för skadegörelse 5.1 (2018) 6.2 (2017). Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott 11 (2018)13 (2017)

Inom de olika delområdena som besvarats i trygghetsundersökningen inom Växjö lokalpolisområde upplever de svarande att följande är det mest problem med: Nedskräpning, Otrygg ute ensam sen kväll, att åka buss eller tåg, bilar som kör för fort, buskörning med mopeder och MC samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordning.

– Vi har i Växjö lokalpolisområde fått en betydande förstärkning av poliser under våren och inledningen av hösten. Detta gör att vi nu har mycket bättre möjligheter att jobba med olika brottsförebyggande åtgärder inom lokalpolisområdet utifrån trygghetsundersökningen förklarar Jonas Eek.

Polisen kommer tillsammans med kommunerna nu jobba vidare med resultaten från trygghetsundersökningen för att detta skall vara ett underlag i det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktinformation
Jonas Eek, Lokalpolisområdeschef, tfn. 072 – 715 52 50
Per Ribacke, tfn. 0472 – 150 15
Jonas Tenje, kommunikatör Alvesta kommun, tfn. 0472 - 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde, där Alvesta- och Växjö kommun ingår, är nu klar och den visar att kommuninvånarna i Alvesta kommun både är, och känner sig tryggare än tidigare år.

Läs vidare »

Skapande skola ger mer kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:37 CEST

Kulturrådet fördelar årligen, genom bidragsformen Skapande skola, 177 miljoner kronor till över 389 skolhuvudmän. Bidraget är till för lyfta möjligheterna till kultur i skolan genom att anlita professionella kulturaktörer. Bidragen används till föreställningar, workshops, projekt och besök eller för att barnen själva ska skapa, uppleva och utvecklas i den kreativa processen inom vitt skilda konstnärliga områden. Meningen är också att skapande skola genom kulturprocesser och estetiskt skapande skall kopplas till skolans egna lärande.

Alvesta har fått ökat bidrag till förskola och grundskola till barnkultur
Alvesta kommun har för läsåret 2018/2019 totalt fått bidrag på 644 000 från Kulturrådet för skapande skola vilket är en ökning med 174 000 kronor. 2017/2018 erhöll Alvesta kommun totalt 470 000 kronor. Förklaringen är delvis att vi satsat på en ny struktur för förskolan. Nu har förskolebarnen beviljats 94 600 för ett berättarprojekt. Grundskolan har fått en ökning på 79 400

­– Vi tror också att anledningen kan vara genomarbetade ansökningar. Vi har bland annat tryckt på; ett ökat antal elever, att vi är en glesbygdskommun med ojämlika villkor till kulturellt deltagande. Det kan till exempel vara höga reskostnader för barnen att uppleva kulturella aktiviteter men också att vi har socioekonomiskt utsatta områden där det behövs extra resurser. Det är glädjande att Kulturrådet sett behovet och att engagemanget från kulturombuden på förskolor och grundskolor gett frukt menar Simon Herlitz, kulturchef och ansvarig för barnkulturen i Alvesta kommun.

Startskottet för skapande förskola projektet – en ny struktur i Alvesta Kommun
Premiären för skapande förskola projektet äger rum på Kulturkällaren den 23 oktober med workshops för alla pedagoger förskolorna och för barnen den 24 oktober med en berättarföreställning med Johan Theodorsson En bit av mig på Kulturkällaren. På premiären med Johan på scen finns tre olika föremål som blir tre berättelser från olika kulturer. Syftet är att inspirera barnen i deras kommande uppgift, att välja ett föremål att göra en berättelse om. Efter denna premiär kommer projektet att utmynna i olika berättarworkshops som Johan har med barnen på de olika förskolorna tillsammans med förskolapedagogerna. Medverkande är förskolorna i Vislanda samt Lekbackens förskola i Alvesta och Sjölyckans förskola i Hjortsberga. Det är cirka 120, 4-5 åringar som deltar i projektet.

– Alla som är involverade i förskolan tycker att detta ska bli spännande. Vi tycker det är viktigt att barnen redan på förskolan, får möjlighet till olika kulturupplevelser och att det kan bli en del i barnens utveckling och lärande. Vi har ett uppdrag att vidga barnens syn på kultur genom upplevelser och estetiska lärprocesser. Vi vill genom detta projekt arbeta med värdegrund, arbeta med frågor om relationer, alla människors lika värde, mångkultur och det som förenar oss människor, säger Kristin Ljungkvist, förskolechef i Alvesta kommun

Kontaktpersoner
Simon Herlitz, kulturchef, ansvarig för barnkultur, 0472 153 20
Kristin Ljungkvist, förskolechef, projektledare för berättarprojektet till förskolan, 073-375 35 13 , 0472-15544
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun har för läsåret 2018/2019 totalt fått bidrag på 644 000 från Kulturrådet för skapande skola vilket är en ökning med 174 000 kronor. 2017/2018 erhöll Alvesta kommun totalt 470 000 kronor. Förklaringen är delvis att vi satsat på en ny struktur för förskolan. Nu har förskolebarnen beviljats 94 600 för ett berättarprojekt. Grundskolan har fått en ökning på 79 400

Läs vidare »

Såhär kommer Alvesta kommun att styras de kommande fyra åren

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 16:40 CEST

På fredag 19/10 hålls en pressträff där det kommer att presenteras hur Alvesta kommun ska styras de kommande fyra åren.

Tid: 19 oktober, klockan 10.00
Plats: Kommunhuset i Alvesta, lokal Salen

Varmt välkomna!

Kontaktinformation
Pressansvarig, Jonas Tenje,  0472 - 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

På fredag 19/10 hålls en pressträff, där det kommer att presenteras hur Alvesta kommun ska styras de kommande fyra åren. Tid: 19 oktober, klockan 10.00 Plats: Kommunhuset i Alvesta, lokal Salen

Läs vidare »

Nu inför vi e-tjänster och e-förslag

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 11:01 CEST

Genom satsningen på webbaserade tjänster vill vi förbättra den kommunala servicen. Våra tjänster blir mer tillgängliga, vi blir mer effektiva och det kommer att underlätta för kommuninvånarna. Inledningsvis är det drygt 30 olika e-tjänster som vi kan erbjuda.

– Fördelen för användarna är att de kan utföra de här tjänsterna på tider som passar dem. För vår egen del kommer vi att kunna arbeta mer effektivt och erbjuda en snabbare service, säger Kjell Rosenlöf, utvecklingschef Alvesta kommun.

E-tjänsterna kommer att finnas samlade på en plats på vår hemsida och berör kommunens samtliga förvaltningar. Några exempel på tjänster som lanseras i startskedet är enklare bygglovsärenden, ansökan om modersmålsundervisning, skolskjuts, musikskola samt intresseanmälan för frivilliguppdrag inom omsorgen. Det finns även möjlighet för invånare att via e-tjänster lämna synpunkter på de kommunala verksamheterna.

– Invånardialogen är viktig för oss. För att den kommunala servicen ska kunna utvecklas och bli bättre, är det viktigt att vi vet vad kommuninvånarna tycker och tänker, säger Kjell Rosenlöf.

När någon använt en e-tjänst sänds automatiskt ett e-postmeddelande till den som är ansvarig för tjänsten vilket i sig är en effektivisering, varje ärende når därmed ”rätt person” direkt. På sikt är förhoppningen att flera av e-tjänsterna kommer att vara mer integrerade med kommunens interna system för att förenkla arbetet ytterligare.

–Utgångspunkten för mig har varit att bygga tjänsterna ur ett användarperspektiv, de ska vara enkla att hitta och utformade på ett sätt så att man som medborgare lätt känner igen sig. Möjligheten att kunna skapa en egen profil för att följa sina ärenden tror jag även kommer underlätta, inte minst för de som ofta är i kontakt med kommunen. Att byta ut den traditionella pappersblanketten och effektivisera hanteringen för såväl förvaltningar som medborgare känns som ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anna-Stina Stenbäck, projektledare för införandet av e-tjänster.

Samtidigt inför vi också möjligheten att lämna in ett e-förslag, som ersätter det tidigare medborgarförslaget. Allamedborgare ska kunna gå in och lämna ett e-förslag, öppet för andra att gå in och rösta på. De förslag som får mer än 30 röster tas upp för hantering i respektive nämnd. Det tidigare medborgarförslaget gick per automatik till fullmäktige.

– Vi vill skapa ökad insyn och delaktighet. För den som inte har tillgång till dator kommer vi att placera ut en dator i kommunens reception, där det ska gå att få hjälp att lämna ett e-förslag, avslutar Kjell Rosenlöf.

Kontaktinformation

Kjell Rosenlöf, kjell.rosenlof@alvesta.se

Anna-Stina Stenbäck, projektledare, 0472 152 98 annastina.stenback@alvesta.se

Jonas Tenje, kommunikatör 0472 – 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Genom satsningen på webbaserade tjänster vill vi förbättra den kommunala servicen. Våra tjänster blir mer tillgängliga, vi blir mer effektiva och det kommer att underlätta för kommuninvånarna. Inledningsvis är det drygt 30 olika e-tjänster som vi kan erbjuda.

Läs vidare »

Stöd och engagemang ger ett roligt höstlov

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 08:40 CEST

Kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun har utvecklat ett projekt kallat ”lovaktiviteter” för barn och unga mellan 6-15 år. Lovaktiviteter är en satsning som möjliggörs genom bland annat ett stöd på 1,1 miljon kronor från Socialstyrelsen. Stödet ska användas till att tillgängliggöra fler kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga mellan 6 - 15 år under alla lov, utöver sommarlovet. Aktiviteterna skall vara gratis och vara öppna för alla att delta i.

Inom detta projekt genomförs nu:

 • Höstlovsaktiviteter som äger rum 27 oktober till 4 november
 • Vinterlovsaktiviteter som äger rum 21 december – 31 december.

Stort engagemang för att fastställa höstlovsprogrammet
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samverkan med utbildningsförvaltningen, Skol IF, föreningar, fritidsgårdar, fritidshem, kulturens hus, biblioteket i Alvesta samt studieförbund nu upprättat ett fantastiskt program för höstlovsaktiviteter.

– Jag är mycket glad över det engagemang inblandade personer och samarbetspartners har visat. Frukten av detta arbete, är att vi nu kan erbjuda barn och ungdomar ett roligt och innehållsrikt lov, säger Simon Herlitz kulturchef och ansvarig projektledare för Lovaktiviteter i Alvesta kommun.


Godbitar ur programmet
Söndagen 28 oktober går det stora startskottet genom ”Familjens dag” på Kulturens hus, i samverkan med Kulturkällaren. Denna dag vänder sig som det låter till barnfamiljen med fokus på barn från 6 år och uppåt. Det är gratis bio, prova på dans med duktiga danslärare, Trolleriuppträdande och workshops med trollkarl, barnteater, glassprovning och ansiktsmålning med mera.

Sedan fortsätter veckan. Under ledning av Skol IF i Hagaskolan, Vislandaskolan och Mohedaskolan samt i fritidshemmen i Prästängen och Vislanda genomförs aktiviteter som; pingis, skridskor, friidrott med professionella i Växjö Arena, basket, barngympa, simning, bowling, breakdance, Paintboll, Lufttivoli med hoppborgar med mera.

Det genomförs E-sportturneringar (LAN och FIFA speltävlingar), samt en spännande utflykt till Boda Borg genom fritidsgårdarna i Alvesta, Vislanda, Moheda, Grimslöv och Hjortsberga.

En filmvecka genomförs i samverkan mellan Kulturkällaren och Kulturens hus i Alvesta där man både kan skapa egna filmer och se på olika filmer under ledning av duktiga filmpedagoger. Bland annat kan barn här få skapa egna skräckfilmer med Halloweentema, som sedan visas upp i en filmvisning lördagen 3 november.

Det erbjuds även dans för olika åldrar på ett flertal platser och åldersgrupper via ett fint samarbete med Kulturama i Växjö. Utöver detta så genomförs ett tennisläger med Alvesta tennisklubb och höstlovskul på Café Rönnerdahl och i Torpsbruk öppen för alla att delta.

– Genom projektet lovaktiviteter skapar vi goda förutsättningar för att nya aktiviteter som är spännande ska kunna leva vidare i kommunen.Exempelvis har film, dataspel och dans inte förekommit i så stor utsträckning de senaste åren, men som nu kan byggas upp genom extra satsningar. Många andra aktiviteter utöver detta ges möjlighet att växa genom att man öppet tillåts delta i allt! Det är en fantastisk möjlighet för alla barn och unga, fortsätter Simon Herlitz.


Kontaktperson

Simon Herlitz, tfn0472-153 20

Jonas Tenje, kommunikatör tfn 0472 – 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun har utvecklat ett projekt kallat ”lovaktiviteter” för barn och unga mellan 6-15 år. Lovaktiviteter är en satsning som möjliggörs genom bland annat ett stöd på 1,1 miljon kronor från Socialstyrelsen. Stödet ska användas till att tillgängliggöra fler kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga mellan 6 - 15 år under alla lov, utöver sommarlovet.

Läs vidare »

Biblioteken inför streamingtjänst för film

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:33 CEST

Från och med oktober erbjuder biblioteken i Alvesta kommun möjligheten att låna strömmande film. Man kan välja mellan cirka 1900 filmer att låna via sin surfplatta, smartphone eller dator. Det enda som krävs är lånekort och internetuppkoppling.

Det finns idag ett stort antal tjänster som erbjuder film och tv-serier men nästan alla kräver någon form av betalning. Biblioteken vill kunna erbjuda ett gratisalternativ som samtidigt innehåller ett brett sortiment av kvalitetsfilm från flera språkområden.

- Strömningstjänster är en del av människors vardag och då ska såklart bibliotekens utbud också finnas tillgängligt på detta sätt, säger Kristina Folkesson, bibliotekarie.

Streamingtjänsten heter Cineasterna och den finns sedan tidigare tillgänglig på flertalet bibliotek i Sverige. För att kunna låna strömmad film behöver man ett lånekort på biblioteken i Alvesta. Man loggar in med sitt lånekortsnummer, eller personnummer, och pinkod. Man får låna 2 filmer i veckan och lånet gäller i 48 timmar.

För frågor och mer information kontakta:

Kristina Folkesson tfn 0472-152 66

Jonas Tenje, kommunikatör, 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

​Från och med oktober erbjuder biblioteken i Alvesta kommun möjligheten att låna strömmande film. Man kan välja mellan cirka 1900 filmer att låna via sin surfplatta, smartphone eller dator. Det enda som krävs är lånekort och internetuppkoppling.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jowwnafvs.citeibnjdne@bdalmlverhstgya.jmsenv
 • 0472-151 92

Om Alvesta kommun

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Adress

 • Alvesta kommun
 • Centralplan 1, Alvesta
 • 342 80 Alvesta
 • Sverige
 • Vår hemsida