Media no image

Nytt projekt ska minska frånvaron i skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 09:17 CET

Alvesta kommuns utbildningsförvaltning har startat upp ett nytt tvärprofessionellt projekt, som också sträcker sig över förvaltningsgränserna, för att stötta de elever som inte mår bra och för att minska deras frånvaro i skolan. En annan del av projektet är det förebyggande arbetet med att hålla nere frånvaron.

- Ofta kan en längre tids bortavaro från skolan, börja med en giltig frånvaro som snabbt riskerar att normaliseras. Det är därför oerhört viktigt att alla individer blir sedda och snabbt kommer tillbaka till skolan.

Det vi nu gör är att lyfta frågan och försöka samordna hjälpen till de elever som har ett tydligt behov av det och stötta våra skolor. Tidigare har ansvaret i första hand legat på de enskilda skolorna.

Det som skiljer detta projekt från hur vi har jobbat tidigare är att det är ett tydligt samverkansprojekt mellan främst UF, Utbildningsförvaltningen och IFO, Individ- och familjeomsorgen, men också Region Kronoberg. Bakgrunden till att vi nu valt att arbeta tvärprofessionellt och över förvaltningsgränserna med denna fråga är att vi har sett ett växande problem med en ökad frånvaro i skolan och att det ofta finns kopplingar till Individ- och Familjeomsorgens ärenden, men även kopplingar till Regionens arbete.

– Det är viktigt att vi tidigt identifierar och fångar upp barn och ungdomar, för att vi tidigt ska kunna sätta in bra och effektiva stödåtgärder, säger Fredrik Wärn, Verksamhetschef Utbildningsförvaltningen.

Orsakerna till hög skolfrånvaro kan vara många och inte sällan är det flera faktorer som samverkar. Det kan till exempel vara ångest eller neuropsykiatriska problem i kombination med en tuff familjesituation.

Hög frånvaro leder inte bara till låga studieresultat utan det gör också att individen hamnar i ett utanförskap som är svår att bryta.

Utbildningsförvaltning och Individ- och Familjeomsorgen har tagit fram två av de gemensamma mål och syften med projektet; Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa och därigenom minska antalet åtgärder på högre insatsnivåer. Samverka för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd.

I styrgruppen ingår koordinator; Claudio Paredes som arbetar som kurator inom utbildningsförvaltningen; Fredrik Wärn, Verksamhetschef Grundskola och Elevhälsa och Hans Österman som är Avdelningschef för Barn och familj. I det operativa stödteamet ingår bland annat tidigare nämnda Claudio Paredes som kurator, en psykolog, en arbetsterapeut, en socialsekreterare och en elevstödjare.

Finansiering av projektet sker dels genom omprioriteringar inom befintlig budget, men också i form av medel från ett statsbidrag för ”Ökad jämlikhet” som också används till andra projekt.

– Projektet startar formellt 1 januari 2018 och eftersom vi i första hand arbetar direkt mot den enskilda individen, så tror jag att vi kommer att kunna se positiva resultat redan under våren, säger Claudio Paredes, kurator och koordinator för projektet.

Till grund för projektet ligger bland annat en rapport som redovisades i februari 2016 där syftet var att granska om utbildningsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg har en ändamålsenlig samverkan för att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande vad gäller barn i behov av stöd. I rapporten rekommenderades utbildningsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorgen att skapa tydliga strukturer för samverkan på lednings- och verksamhetsnivå.

Mer information i ämnet
SKL´s skrift ”Att vända frånvaro till närvaro”.
SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Kontaktinformation
Fredrik Wärn. Tfn. 0472 - 155 30
Claudio Paredes. Tfn. 0472 - 153 09
Jonas Tenje. kommunikatör. Tfn. 0472 - 151 92 

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommuns utbildningsförvaltning har startat upp ett nytt tvärprofessionellt projekt, som också sträcker sig över förvaltningsgränserna, för att stötta de elever som inte mår bra och för att minska deras frånvaro i skolan. En annan del av projektet är det förebyggande arbetet med att hålla nere frånvaron.

Läs vidare »
Media no image

Spännande höst i Kulturkällaren

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 08:52 CET

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan årsskiftet drivit Kulturkällaren som ligger på Allbotorg 6 och som tidigare hette Jazzkällaren. Visionen med denna nya kulturmötesplats är att skapa en kulturscen med scenkonsten som förtecken, öppen för alla i Alvesta samhälle.

Samverkan, öppenhet, mångfald och kreativitet är några av ledorden för platsen.
- Jag tänker mig också att kulturkällaren kan vara en experimentscen för olika kulturprojekt kan växa i samverkan. Att platsen blir ett sorts nav för kulturell utveckling i hela kommunen. En sorts möjligheternas scen. Dit alla är välkomna med idéer, tankar och engagemang, berättar kulturchef Simon Herlitz

Vi kommer att jobba med knappa resurser, men samtidigt med en tilltro till att samverkan och kreativa lösningar är vägen till att skapa ett starkare kulturliv i Alvesta.

- Föreningarna har här givetvis en given plats. De två föreningar som just nu är kulturkällarens utbud och är enormt viktiga är PopCorner och Alvesta Jazz och blues. Men jag vill gärna se att fler aktörer blir lockade av att engagera sig för att skapa ett starkare kulturliv här.

Vi drar nu igång höstens aktiviteter på kulturkällaren. Målet är att bygga olika program för många olika målgrupper i samverkan med mängder av aktörer, såväl lokala som regionala.Det blir evenemang för barn och ungdomar, vuxna, seniorer samt funktionshindrade. Mångfaldsfrågor och mångkulturella perspektiv kommer att genomsyra mycket, men speciellt något vi kallar Alvesta kulturkvällar kommer ha detta perspektiv. Vi börjar inte med allt på en gång, men 3 programserier drar igång nu under sen hösten varav 2 är nya.

Kultur för seniorer startar 10 november
Först ut är ”Kultur för seniorer” som är ett musikprogram på dagtid inklusive kaffe och bulle. Tanken är att skapa en öppen plats för alla seniora föreningar samt omsorgstagare att träffas med kulturen som förtecken. 10 november kl. 10.30 kör vi Fredagsrock och 8 december kör vi en liten orkester.

Basco – blir starten av Alvesta kulturkväll lördag 18 november
Den 18 november kommer den prisbelönta danska folkmusikgruppen Basco till Alvesta. De bjuder på musik i festens tecken med våldsamt driv och energi. Förband är den Alvesta baserade syriska musikern Xalid Sofi som gjorde succé på Alvesta Folkfest 2015. Tyrolens Vänner är lokal arrangör för konserten. De kommer att göra det till en efterfest för alla föreningar som var delaktiga i Alvesta folkfest 8 september samtidigt som den är öppen för alla som vill uppleva en spännande kväll.
Konserten är samtidigt en sorts inspirationsstart för Alvesta kulturkvällar som vi vill skall fortsätta under 2018 vars idé är just att mångfaldiga kulturen i kommunen!

Musikrikets konsertserie – samverkan med Musik i Syd
Konserten Basco ingår i en serie av 4 konserter som årligen sedan 2015 köps in av Musik i Syd och som lanseras under namnet Musikriket. Tanken är att här skapa lokal samverkan med föreningar och lokala kulturaktörer på orten i alla dessa 4 konserter med målet att sprida kvalitativ musik i hela kommunen.– Denna serie håller hög nivå och är också en del i att erbjuda större mångfald i Alvestas musikliv genom att vi får in smalare genrer som normalt sett inte spelar här som till exempel världsmusik, folkmusik, blues, jazz och klassisk musik säger Kulturchef Simon Herlitz

Kultursoppa fortsätter 20 november
Kultursoppa genomfördes 4 gånger under våren och blev en succé, där den sista föreställningen i maj var fullsatt. Premiären för hösten äger rum 20 november kl. 12.00. Denna gång med den eminente professionella berättaren Per Gustavsson som gör en musikberättarföreställning Knappnålen i porträttet med historier och sägner om Alvesta, tillsammans med vår riksspeleman Eva Blomqivst-Bjärnborg. Soppan serveras denna gång i samverkan med Café St Clair. – Jag tror detta blir en toppen lunch för kulturintresserade Alvestabor som vill uppleva något spännande och samtidigt vill äta gott under lunchtid säger Simon Herlitz.

Mer samverkan och ett starkare kulturklimat
– Vi ser gärna att föreningar, gärna med stor geografisk spridning i hela kommunen, kontaktar oss med goda idéer om hur vi kan samverka. Jag tror vi tillsammans kan utveckla mer, så att vi hela året kan uppstå lite spännande evenemang och ”mini-folkfester” lite här och var i hela kommunen. Det går också att bli ”uppdragsarrangörer” och samverka kring musikriket eller kanske ett framtida scensommar. Alvesta teaterförening, Alvesta jazz och blues, Musikskolan och Tyrolen är några av de aktörer som varit mkt aktiva i samverkan här. Men jag ser gärna att flera kliver in och axlar större roller, för att skapa ett mer trivsamt och kulturupplevande Alvesta samhälle, fortsätter Simon Herlitz.

För mer pressinformation om

 • Kulturkällaren, seniorkonserter, Alvesta kulturkvällar och kultursoppa kontakta

  Simon Herlitz, kulturchef0472-153 20, simon.herlitz@alvesta.se

 • Basco och Xalid Sofi 18/11, kontakta Jacob Hector, 073-835 80 94, jacob@tyrolen.se

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan årsskiftet drivit Kulturkällaren som ligger på Allbotorg 6 och som tidigare hette Jazzkällaren. Visionen med denna nya kulturmötesplats är att skapa en kulturscen med scenkonsten som förtecken, öppen för alla i Alvesta samhälle.

Läs vidare »
Media no image

Kommunen har sålt en större industrifastighet i Vislanda

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 11:12 CEST

Det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB har sålt en stor industrifastighet i Vislanda, Brånan 1:43. Köpare är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Köpekontrakt är tecknat och tillträdesdatum är 1 september.

Köpare av fastigheten är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Bakom bolaget står Christer Augustsson, Växjö, som tidigare bland annat drivit Växjö Färg och Tapet.

– Köpet känns riktigt bra och jag känner till fastigheten sen tidigare. Lokalerna blir utmärkta för att inledningsvis starta upp diverse uthyrningsverksamhet inom bygg och på sikt eventuellt en järnhandel och verksamhet med tillverkning av huskomponenter i trä, säger Christer Augustsson. Det kommer även finnas möjlighet till uppställning av till exempel husvagnar, båtar, husbilar och magasinering efter behov.

– Vi är mycket nöjda med affären och ser möjligheter till utveckling av verksamheter och sysselsättning i Vislanda, berättar ordföranden Roland Axelzon, Alvesta Utveckling AB.

– Processen med att sälja har känts positiv och konstruktiv i alla delar med styrelse, ägare och inte minst vår mäklare Mäklarcentrum Syd, säger VD Kjell Rosenlöf.


Bakgrunden till försäljningen är att tidigare hyresgäst Svets & Mekano, som lämnade lokalerna i månadsskiftet april-maj, har dragit ned och koncentrerat sin verksamhet till den intilliggande fastigheten på Olvägen.


Fakta om fastigheten
Brånan 1:43 har gatuadressen Olvägen 1, Vislanda. Fastigheten på totalt 27 290 kvm tomtyta, som är bebyggd till ca 20 procent motsvarande 5 680 kvm med verkstadsyta med mera på 500 kvm kontor. På fastigheten finns en kvarvarande hyresgäst som disponerar ca 600 kvm av verkstadsytan. Byggnaden inrymmer 1-2 plan ovan mark utan källare och uppfördes ursprungligen 1960 som verkstadsbyggnad. Under 2005/06 gjordes en större renovering i samband med att företaget Svets & Mekanos inflytt.

Kontaktinformation
Kjell Rosenlöf, VD Alvesta Utveckling AB, tfn. 0472 - 150 39, 070 - 311 52 75
Christer Augustsson, ägare till Wexfas, tfn. 070 - 370 46 83
Jonas Tenje, kommunikatör Alvesta kommun, tfn. 0472 - 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB har sålt en stor industrifastighet i Vislanda, Brånan 1:43. Köpare är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Köpekontrakt är tecknat och tillträdesdatum är 1 september. Köpare av fastigheten är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Bakom bolaget står Christer Augustsson, Växjö, som tidigare bland annat drivit Växjö Färg och Tapet.

Läs vidare »
Media no image

Magnus Fransson, VD för AllboHus Fastighets AB meddelar att han lämnar sin tjänst

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 13:31 CET

Magnus Fransson har fått en ny tjänst och kommer att lämna VD posten för ett av kommunens viktigaste bolag. Magnus tillträdde tjänsten i december 2012 och är nu redo för en ny utmaning.

– Jag har under mina år på AllboHus trivts väldigt bra, både med mina kollegor, min styrelse och med övriga samarbetsparter. Jag lämnar AllboHus med stolthet och övertygad om att bolaget kommer fortsätta den positiva utvecklingsprocess som vi är mitt uppe i, säger Magnus Fransson, VD AllboHus Fastighets AB.

– Samtidigt som jag önskar Magnus lycka till är det tråkigt att han försvinner från AllboHus. Vi kommer att sakna honom då han har betytt mycket för bolagets positiva utveckling, säger Tommy Mases Styrelseordförande för AllboHus Fastighets AB.

Bostadsbolagets vice VD Peter Thörnblad kommer att gå in som tillförordnad VD och stöttas av Magnus Fransson tills han tillträder sin nya tjänst. Vad Magnus kommer att göra framöver, kommer att offentliggöras inom en snar framtid. Rekrytering av en ny VD kommer att påbörjas omgående.

AllboHus Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Alvesta kommun. AllboHus grundads 1948 med ambition att hyra ut lägenheter och lokaler i Alvesta kommun. Bolaget har cirka 100 anställda och äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter och 200 lokaler, belägna i nästan alla tätorter i kommunen.

Kontaktinformation
Tommy Mases, telefon. 070 - 636 91 46
Magnus Fransson, telefon. 0472 - 150 50
Peter Thörnblad, telefon. 0472 - 150 51
Jonas Tenje, kommunikatör, telefon. 0472 – 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Magnus Fransson har fått en ny tjänst och kommer att lämna VD posten för ett av kommunens viktigaste bolag. Magnus tillträdde tjänsten i december 2012 och är nu redo för en ny utmaning.

Läs vidare »
Media no image

Bevarande av kulturhistoriska värden i Alvesta

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:54 CET

Alvesta kommun har låtit antikvarier kartlägga vilka bostadsbyggnader och miljöer, i Alvesta tätort, som har ett kulturhistoriskt värde. Nu pågår ett arbete med att bedöma dessa värden och ta fram riktlinjer för hur värdena kan bevaras och utvecklas.

Syftet med kommande riktlinjer är att de ska underlätta både för fastighetsägare och kommunen genom att det blir mer tydligt vilka värden som är värda att bevara. Det kommer också att bidra till en ökad förståelse för hur byggnadsnämnden resonerar, när de fått in en ansökan om ändring av en byggnads utformning och samtidigt göra processen och besluten mer förutsägbara.


- Det är viktigt att vi känner till vilka värden som finns, så att vi tillsammans med fastighetsägare kan ta tillvara dessa när tätortens utvecklas, säger Hagart Valtersson ordförande i nämnden för samhällsplanering.

Inventeringen finns framtagen som en rapport och innehåller utpekade byggnader, kvarter och öppna parkområden som är särskilt karaktärsskapande. Byggnader som är identifierade kan exempelvis vara sådana som behållit sin ursprungliga utformning och är representativa för sin tid. Sådana byggnader kan ha stora värden i sig själva, men även i ett sammanhang med omgivande bebyggelse av liknande karaktär.

Kommunens arbete med riktlinjer för utpekade byggnader beräknas vara klart under våren eller sommaren. Ambitionen är att då skicka ut information till berörda men också att bjuda in till dialog för att presentera och diskutera hur kulturmiljövärden kan ses som en tillgång för en byggnad och i en stadsmiljö.

- Vi hoppas kunna skapa ett intresse och stolthet för de värden som finns i respektive fastighetsägares händer och ge inspiration till hur dessa kan utvecklas, menar Patrik Karlsson planchef på förvaltningen för samhällsplanering.

Under året ska även Moheda och Vislanda inventeras på motsvarande sätt som Alvesta och förhoppningen från kommunen är att kunna föra dialog om kulturmiljövärden i Moheda och Vislanda under år 2019.

Kontaktinformation
Patrik Karlsson, planchef, telefon. 0472 - 152 88
Magnus Wigren, t.f. förvaltningschef samhällsplanering, telefon 0472 - 150 68
Jonas Tenje, kommunikatör, 0472 -151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

​Alvesta kommun har låtit antikvarier kartlägga vilka bostadsbyggnader och miljöer, i Alvesta tätort, som har ett kulturhistoriskt värde. Nu pågår ett arbete med att bedöma dessa värden och ta fram riktlinjer för hur värdena kan bevaras och utvecklas.

Läs vidare »
Media no image

Vattnet i Vislanda åter tjänligt och kokningsrekommendationen upphävs

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 12:57 CET

Efter genomförda åtgärder är nu bakterienivåerna i det kommunala vattennätet åter nere på normala nivåer.

Orsaken till att bakterier, gjorde vattnet i det kommunala ledningsnätet otjänligt berodde på att ytvatten läckte in i vattentornet. Sedan det upptäckts genomförde kommúnen en rad åtgärder. Man bräddade bland annat vattentornet dvs pumpade ut den övre delen av vattnet och en annan åtgärd har varit att klorera vattnet.

Kontaktinformation
Bengt Johansson, VA-chef tfn. 0727 22 70 61
Jonas Tenje, kommunikatör tfn. 073 141 22 05

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

​Efter genomförda åtgärder är nu bakterienivåerna i det kommunala vattennätet åter nere på normala nivåer.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatt kokning av vattnet i Vislanda, men trolig orsak funnen

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 14:38 CET

De senaste resultaten av provtagningar av det kommunala vattnet i Vislanda visar på en fortsatt hög bakteriehalt och kokningsrekommendationen gäller tillsvidare.

Vi har hittat den troliga orsaken till bakterierna i vattennätet. Det har troligtvis läckt in ytvatten genom taket på vattentornet och problemet är nu åtgärdat.

Nu planeras åtgärder för att få ner bakterienivån till normala värden. Inledningsvis kommer kommunen att tillsätta klor i vattnet i vattentornet. Det innebär att vattnet kan lukta och smaka klor. Kokningsrekommendationen kvarstår under kloreringen, men kloret i dessa lägre doser är inte farligt.

- Sedan får vi se vilken effekt detta får på bakterienivåerna, annars får vi sätta in andra åtgärder, säger Bengt Johansson VA-chef.

Provtagningen kommer att fortsätta som planerat och de tre vattentankarna kommer att stå kvar vid ICA, Östra torget och på Björkliden.

Kontaktinformation

Bengt Johansson 0727 - 22 70 61
Jonas Tenje 0731 - 41 22 05

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

De senaste resultaten av provtagningar av det kommunala vattnet i Vislanda visar på en fortsatt hög bakteriehalt och kokningsrekommendationen gäller tillsvidare. Vi har hittat den troliga orsaken till bakterierna i vattennätet. Det har troligtvis läckt in ytvatten genom taket på vattentornet och problemet är nu åtgärdat.

Läs vidare »
Media no image

Kokningsrekommendation i Vislanda på grund av befarad förorening

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 13:34 CET

Det är de Vislandabor som är anslutna till det kommunala vattennätet som rekommenderas att koka sitt dricksvatten. 

Vid provtagning på ledningsnätet i Vislanda samhälle som analyserats den 31/1 har påvisats bakterier som gör att provet bedöms som otjänligt. Undersökning om orsaken pågår och omprov har tagits under onsdagen den 31/1 för att undersöka vattnet och provsvar inväntas.

Använd inte vattnet till dryck eller matlagning utan att först koka det. Vattnet ska koka upp så att tydliga bubblor syns. Okokt dricksvatten kan bland annat användas till dusch och toalett.

Kommunen kommer att meddela när vattnet är användbart igen.

Dricksvatten finns att hämta på tappkran i Alvesta, Hjärtenholmsvägen 14, kommunförrådet (mot personalparkeringen) eller i Grimslöv, Sjöbyvägen 22 (pumpstation).

Vid frågor kontakta kommunens växel på 0472-150 00.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Det är de Vislandabor som är anslutna till det kommunala vattennätet som rekommenderas att koka sitt dricksvatten. Vid provtagning på ledningsnätet i Vislanda samhälle som analyserats den 31/1 har påvisats bakterier som gör att provet bedöms som otjänligt. Undersökning om orsaken pågår och omprov har tagits under onsdagen den 31/1 för att undersöka vattnet och provsvar inväntas.

Läs vidare »
Media no image

Nya satsningar bidrar till utveckling i kommunen

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 09:13 CET

Vi har märkt en ökad efterfrågan på bostäder och dessa behov måste vi tillgodose, för att kommunen ska kunna växa och utvecklas, säger ordförande i nämnden för samhällsplanering Hagart Valtersson (C). Här är tre aktuella exempel

 Moheda-Ryd
I vår kommer det att erbjudas nya tomter i tomtkön i Moheda. Dessa tomter återfinns i Moheda-Ryd i samhällets östra gräns med närhet till både Moheda centrum, skolor och kollektivtrafik, men också närhet till naturen. Under vintern kommer arbetena med en ny tillfartsväg att påbörjas samt arbetet med att lägga ner ledningar för vatten och avlopp. Totalt rör det sig om sju villatomter. Förhoppningen är att ny bebyggelse ska finns på plats redan i år.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda nya villatomter i Moheda. Det har visat sig finnas en stor efterfrågan av bostäder även utanför centralorten, säger ordförande i nämnden för samhällsplanering Hagart Valtersson (C)

 – Moheda är en attraktiv boendeort som också erbjuder goda pendlingsmöjligheter till Alvesta, Växjö och Värnamo, säger Anita Lindstedt (S), förste vice ordförande i nämnden för samhällsplanering.

Spåningslanda etapp 2
Nya bostäder i Spåningslanda är snart en verklighet. Den nya detaljplanen möjliggör för bostäder och förskola i ett naturnära läge i den nordöstra delen av tätorten. Under hösten har en arkeologisk förundersökning genomförts i området för att redogöra för kulturhistorien på platsen, vilket har senarelagt projektet något. Inom den nya etappen av Spåningslanda kommer förutom fler villatomter även lägenheter i flerfamiljshus att möjliggöras 25 villatomter och plats för 100 lägenheter är möjligt med den nya planen i Spåningslanda. De nya villatomterna beräknas nå tomtkön till sommaren.

 – Vi utökar Spåningslanda med ännu en etapp och nu finns även för en större mängd lägenheter med i planeringen. Detta skapar en blandning av bebyggelsen, vilket möjliggör för fler att bosätta sig i denna fina miljö, säger ordförande i nämnden för samhällsplanering Hagart Valtersson (C)

 Sjöparken – reseparkering
Den nya reseparkeringen vid sjöparken har under vintern öppnats upp för fler tågresenärer. Det innebär att dagens 125 platser utökats med ytterligare 120. Parkeringsplatserna är uppdelade i korttids- och långtidsparkeringar för att erbjuda ett bredare utbud.

I samband med att de nya parkeringsplatserna tillgängliggjorts har kommunen även arbetat med och tagit fram en parkeringskarta som finns tillgänglig på kommunens hemsida.

 – Det är många som åker tåg från Alvesta och därför behövs ett stort utbud av reseparkeringar, såväl som för semesterresenärer och tågpendlare, säger nämnden för samhällsplanerings ordförande Hagart Valtersson (C).

Kontaktinformation

Magnus Wigren, tfn.0472-150 68
Hagart Valtersson
Anita Lindstedt
 

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

​Vi har märkt en ökad efterfrågan på bostäder och dessa behov måste vi tillgodose, för att kommunen ska kunna växa och utvecklas, säger ordförande i nämnden för samhällsplanering Hagart Valtersson (C). Här är tre aktuella exempel

Läs vidare »
Y9t0k4oiglcaq5be9lif

Veronica Wiman blir ny ansvarig curator för Alvesta utställningshall

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:24 CET

​Veronica Wiman blir den nya utställningsansvarig och curator för Utställningshallen, i Alvesta järnvägsstation och tar över efter Anders Ohlsson som drivit verksamheten de senaste 20 åren. Vi planerar en pressträff för nyfiken media, torsdag 18 januari kl. 11-12 i utställningshallen.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • qzvlocjonas.gadxtenjfhe@tbalveuuwbsta.se
 • 0472-151 92

Om Alvesta kommun

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Adress

 • Alvesta kommun
 • Centralplan 1, Alvesta
 • 342 80 Alvesta
 • Sverige
 • Vår hemsida