​​Förbättrat företagsklimat i Alvesta kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 13:58 CEST

​Alvesta kommun får bättre omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning som släpptes idag. Man förbättrar det sammanfattande omdöme från 3,44 till 3,57 jämfört med förra året. Snittet i Sverige ligger på 3,42 (se bifogad fil).

Invigning av Hagarondellen och anslutande mini-parker

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 14:11 CEST

Invigningen är för media.
Tid: Invigningen är måndag 20 maj klockan 15.00.
Plats: Den nya Hagarondellen i Alvesta. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, David Johansson inviger rondellen. Parkchef Sara Hedlund berättar om parkernas utformning och Ulf Carlsson pratar om trafiklösningen.

Kontaktperson
Magnus Wigren, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0472 - 150 68

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Invigningen är för media! Tid: Invigningen är måndag 20 maj klockan 15.00. Plats: Den nya Hagarondellen i Alvesta.

Läs vidare »

Invigning av folk- och skolbiblioteket i Moheda 23 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 11:39 CEST

Välkommen till invigningen av vårt nya bibliotek i Moheda.

Blåsmusikens dag, 18 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 10:55 CEST

Då uppträder Blusarna, som en vandrande orkester i Alvesta centrum. Orkestern består av elever från Alvesta musikskola. De kommer tillsammans under lördagen den 18 maj agera som en portabel orkester och finnas på flera olika platser mellan klockan 11 till 13. Vill man vara säker på att få höra blåsmusiken, startar de i närheten av Ica kl.11 på lördagen.

Aktiv sommar för barn med gratis lovaktiviteter

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 11:34 CEST

I februari började sommarens aktiviteter planeras i Alvesta Kommun. Med ett tillskott av medel från Socialstyrelsen kan kommunens egna aktiviteter stärkas samtidigt som fler nya kan skapas.

Närvaroteamet, samverkan bortom förvaltningsgränserna

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 08:33 CEST

Nu permanentas Närvaroprojektet och blir en ny verksamhet med namnet Närvaroteamet. Närvaroteamet kommer att bestå av personal från både Förvaltningen för arbete och lärande (FAL), och från Utbildningsförvaltningen (UF), som tillsammans ska arbeta för att stötta och hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.

Huvuduppdraget för teamet är att vara operativa och arbeta med insatser direkt kopplade till att hjälpa elever till en mer fungerande undervisning. Och det handlar om att vi tar ett framgångsrikt projekt och skapar en ny viktig permanent verksamhet.

Personal från befintliga verksamheter ska omprioriteras och arbeta i den nya verksamheten som ska bestå av ett tvärprofessionellt team med socionom, socialpedagog, boendestödjare, familjebehandlare, arbetsterapeut, specialpedagog samt tillgång till psykolog och sjuksköterska. Verksamheten ska förläggas i UF och FAL´s gemensamma lokal på Värendsgatan.

– Det som skiljer ”Närvaroteamet” från hur vi normalt arbetar, är att vi försöker lämna ”stuprörstänket” och sätta individen och dennes utmaningar i fokus, genom att arbeta över förvaltningsgränserna. Problematisk skolfrånvaro är svårt, Vi behöver arbeta med gemensamma krafter för att tillsammans hjälpa alla barn, säger Carsten Wulf, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen (UF).

­– Det har gjorts mycket gott arbete genom åren, men vi ser tydligt i de utvärderingar som är gjorda inom närvaroprojektet att det behövs en samlad och koordinerad insats för att hjälpa dessa individer på ett bättre sätt, säger Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef för Förvaltningen för Individ och Lärande (FAL).

– Även om alla förvaltningar och tjänstemän har gjort sitt jobb inom sina roller och sina ansvarsområden, har vi inte nått våra mål. Vi har inte lyckats hjälpa de ungdomar som har en problematisk skolfrånvaro på rätt sätt och de har då fallit igenom ”nätet”.

Mer specifikt ska det nya teamet möjliggöra en mer fungerande undervisning för elever 6-16 år genom att kartlägga, identifiera och ge förslag på åtgärder för eleven och elevens (och familjens) hela situation. De ska också genomföra åtgärder som att; stödja eleven och familjen för att eleven ska få en fungerande skolgång och fritid; arbeta på plats i hemmet och i skolan; vara ett nav i barnets och familjens kontakter och samverka med andra stödinsatser som exempelvis Region Kronoberg och LSS.

Teamet har även i uppdrag att synliggöra arbetet i teamet ut i våra organisationer för att implementera en bred förståelse för det processtyrda gemensamma arbetet. Vidare ska de arbeta i linje med ”Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län” med starkt fokus på gemensamt ansvarstagande över förvaltningsgränserna utifrån individens och familjens behov.

Teamet ska vara på plats och börja arbeta läsårsstarten 2019 - 2020 samt vara en ordinarie verksamhet i budget 2020.

Kontaktinformation
Fredrik Wärn, Verksamhetschef UF: 0472-15530
Carola Johansson, Avdelningschef FAL: 0472-15166
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92 

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Nu permanentas Närvaroprojektet och blir en ny verksamhet med namnet Närvaroteamet. Närvaroteamet kommer att bestå av personal från både Förvaltningen för arbete och lärande (FAL), och från Utbildningsförvaltningen (UF), som tillsammans ska arbeta för att stötta och hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.

Läs vidare »

Elever på scen under Musikskolans festivalvecka

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 10:32 CEST

Musikskolans elever får nu chansen att spela musik på scener runt om i Alvesta, och många kommer ta tillfället i akt. Den 3-6 Juni anordnar musikskolan i Alvesta en musikfestival. Med föreställningar på skolor, restauranger och en kväll i Hagaparken finns möjligheten för eleverna att få spela inför en bred publik.

Startskottet för musikskolans festivalvecka startar den 3 juni med tre dagar där eleverna på musikskolan får möjlighet och tillfälle att stå på scen inför en blandad publik.

När musikskolan tidigare fanns i gamla tingshusets lokaler fanns det enkla möjligheter att i anslutning till lokalerna anordna utomhusspelningar med musikskolans elever på baksidan av huset. Sedan flytten till Stenlycke har man inte haft samma möjligheter som tidigare. Ett gemensamt initiativ hos alla musiklärare på musikskolan har lett till att det nu tas det ett krafttag för att genomföra flera olika konserter inför terminsavslutningen, i form av en festivalvecka för att eleverna ska få möjlighet att känna på hur det är att stå på scen.

Bland de olika spelningarna kommer det den 4 juni anordnas en festivalkväll i Hagaparken dit alla hälsas välkomna för att se musikskolans elevers repertoarer. Hagafestivalen kommer inledas med ett samba tåg från musikskolans lokaler bort till Hagaparken där kommer man få uppleva livemusik i en gemytlig miljö.

- Det här är en fantastisk möjlighet för eleverna att verkligen prova på att få spela musik inför en publik, samtidigt som vi får vara med och skapa ett musikarrangemang dit alla är välkomna, säger Jon Stavert

- Alla elever är välkomna att vara med, oavsett om de spelat en termin eller flera så ska alla få vara med och visa upp det de kan, flikar Ola Af Trampe in.

Utöver musikskolan kommer även Alvesta fritidsgård finnas med på ett hörn med en myshörna med soffor och lite fritidsgårdsaktiviteter. Ungdomsrådet kommer även de finnas på plats med lite olika aktiviteter.

Kontaktinformation:
Jon Stavert, Musiklärare. 073-305 63 70 jon.stavert@alvesta.se
Ola af Trampe Musiklärare. 076-697 65 90 ola.af.trampe@alvesta.se
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Musikskolans elever får nu chansen att spela musik på scener runt om i Alvesta, och många kommer ta tillfället i akt. Den 3-6 Juni anordnar musikskolan i Alvesta en musikfestival. Med föreställningar på skolor, restauranger och en kväll i Hagaparken finns möjligheten för eleverna att få spela inför en bred publik.

Läs vidare »

Introduktionsprogrammen på Allbo lärcenter godkända utan anmärkning

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 11:48 CEST

Under april månad fick Introduktions- eller IM-programmen Skolinspektionens tillsynsbeslut. Syftet med tillsynen är att säkerställa att skolor aktivt arbetar för att alla elever i hela landet har en trygg miljö att arbeta i och att de får det stöd de har rätt till i sin utveckling mot goda kunskapsresultat utifrån de krav som gällande regelverk ställer.

– Resultatet visade att vi var godkända på alla områden utan en enda anmärkning, något som är väldigt ovanligt och naturligtvis väldigt glädjande, då en skola ofta behöver stöd och handledning inom något av alla de arbetsområden som skolinspektionen tittar på. Allbo lärcenters motto är, att fler skall nå längre och vi skall bli lite bättre varje dag, så detta känns naturligtvis väldigt bra, säger Daniel Söderberg, avdelningschef på Allbo lärcenter.

Många faktorer ligger på rektor, som att ha behörig och kompetent personal i undervisningen, och att elevhälsans personal får tid och möjlighet att reflektera och agera i sitt uppdrag att förebygga ohälsa, men också tid att identifiera och stötta elever med behov av anpassningar eller särskilt stöd. Personalen på skolan har under året haft som mål att under läsåret arbeta ännu mer fokuserat för att öka tryggheten och studieron i skolan.

– Vi har arbetat med att skapa bra lärmiljöer på flera nivåer. På den personliga nivån är vi bra på att se alla våra elever genom att hälsa på dem, kunna deras namn och att ta oss tid till samtal och relationsbyggande. Vinsten med goda relationer blir ett tryggt lärklimat, där eleverna blir sedda, hittar sin plats lättare och inte behöver utmana varken vuxna eller skolkamrater för att synas och bli någon. När situationer ändå uppstår är personalen snabba att agera, utnyttjar elevhälsan vid behov, samt tar hjälp av vårdnadshavare.

– På gruppnivå arbetar vi med tydlig struktur i klassrummet där eleverna kommer i tid, inte störs av yttre faktorer som mobiler och kompisar som stör utanför. Strukturen innebär också att elever alltid vet var de kan hitta information om det arbete som pågår i klassrummet på de digitala plattformar som vi använder. Vi arbetar också med att tydliggöra målen med varje lektion, att knyta det till verkligheten och lyfta varför det är bra att ha med sig ut i vuxenlivet. Helt enkelt öka elevernas förståelse för varför de är där.

– På organisatorisk nivå har vi i år haft förmånen att kunna arbeta med ganska små grupper, vilket har gett ett gott resultat. Vi vet att många av våra elever kommer med ett tungt bagage och med mycket som pågår även i deras nuvarande vardag. Det påverkar deras förmåga till koncentration och fokus och då behövs mycket stöd från vuxna och tydliga strukturer för att orka med studierna och att förmå sig att arbeta långsiktigt. Vi har därför arbetat med att i möjligaste mån schemalägga två vuxna i varje undervisningsgrupp. Vi har också anställt en rastvakt för att det även under raster ska finnas en kontinuitet i vuxenkontakten och han finns med och samtalar med eleverna, hjälper dem till lektioner och gör aktiviteter under raster med dem när det finns möjlighet.

Det kan finnas många anledningar till att elever inte får studiero i klassrummen och vi har arbetat på att identifiera de anledningarna och på att hitta lösningar så att även de elever som inte är studiemotiverade ska komma vidare till verksamhet som utvecklar och motiverar dem utifrån de behov de har idag. I vår startade vi därför åter upp en inriktning inom IM som arbetar för att elever ska komma i praktik eller arbete. Under skolveckan läser de ämnen och kurser som stöttar dem i att bli mer anställningsbara, men som också har som mål att skapa en positiv bild av skolan så att de senare i livet ser fortsatt utbildning som ett alternativ.

Även värdegrunden har prioriterats extra mycket i år. Vi ville synliggöra för oss själva och eleverna hur värdegrunden inramar all undervisning. För att kunna nå det målet har vi haft värdegrundsarbete som kompetensutveckling för all obehörig personal. Vi har sett betydelsen och det positiva utfallet av att alla arbetar mot samma mål. Vi har också bjudit in externa aktörer som Noaks ark för att betona nyckelord som jämlikhet, allas lika värde och demokrati.
Att skapa morgondagens samhällsmedborgare som både klarar av att hantera de utmaningar som ett föränderligt samhälle erbjuder, men som också är en positiv kraft för sig själv och andra är de två ledstjärnor som IM-programmen i Alvesta arbetar för. Med ett tydligt syfte blir arbetet roligare och enklare för alla; både elever och personal.

Kontaktinformation
Daniel Söderberg, avdelningschef för Allbo Lärcenter. tfn. 0472-154 70
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Resultatet visade att vi var godkända på alla områden utan en enda anmärkning, något som är väldigt ovanligt och naturligtvis väldigt glädjande. Allbo lärcenters motto är, att fler skall nå längre och vi skall bli lite bättre varje dag, så detta känns naturligtvis väldigt bra, säger Daniel Söderberg, avdelningschef på Allbo lärcenter.

Läs vidare »

SEVÄRT 2.0 – ett kreativt universum i Alvesta utställningshall

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 15:13 CEST

Söndag 28 april klockan 13.00 invigs den årliga slututställning för de elever som gått på Grimslövs Folkhögskola linje KHD (konst/hantverk/design linje). Platsen för utställningen är Utställningshallen på andra våningen i Alvestas järnvägsstation.

Utställningen pågår mellan 28 april – 26 maj och är ett framgångsrikt samarbete mellan Alvesta kommuns utställningshall och Grimslövs Folkhögskolas KHD (konst/hantverk/design) linje. Den årliga vårutställningen arrangeras för 21 gången, då man förra året firade 20-årsjubileum. Bakom samarbetet ligger utställningshallens före detta curator & utställningsansvarig Anders Olsson på utställningshallen och lärarna Alf Tjällskog och Bodil Tallerfors på Grimslövs folkhögskola.

På invigningsdagen 28 inviger Lavinia Strömberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden utställningen.

– Jag har nu sett dessa utställningar för 4:e året och jag slås alltid av den imponerande höga kvalitén. Du möts av ett rum fullt av konst i olika former, kreationer, material och tekniker. Intrycken blir ofta stora att man nästan tappar andan av det som eleverna med bara har 1-2 år bakom sig av konststudier på en Folkhögskola har skapat. Helt klart en av årets konsthändelser i Alvesta kommun, säger Simon Herlitz

Grimslövs Folkhögskolas profilkurs KHD konst/hantverk/design är en 1 eller 2 årig utbildning inom konsthantverk och formgivning. Utbildningen omfattar arbete med olika material och tekniker från trä, metall, textil till klassiskt måleri, grafisk formgivning och så mycket mer. Här jobbar man med processen från idé till färdigt verk. För detta finns verkstäder och kunniga lärare.

– Utbildningen är något att vara stolt över i Alvesta kommun. Den fungerar som plantskola för att skapa duktiga, professionella och entreprenöriella konstnärer i hela landet. Den bidrar inte bara bättre ett bättre konst- och kulturliv utan att också att kreativa näringar och fruktsamma samarbeten kan växa fram i både kommuner och regioner som bygger stoltheten inifrån Alvesta kommun. Ett av resultaten kring detta ser vi på utställningshallen, säger kulturchef och tillförordnad utställningsansvarig Simon Herlitz

2014 erhöll lärarna Alf Tjällskog och Bodil Tallerfors vid Grimslövs Folkhögskola ett kulturpris. – De fick priset bland annat för alla de konstnärliga gärningar de bidragit med för Alvesta kommun både genom gästspelen på utställningshallen, men också genom att sprida värdet på andra platser i hela landet, säger Simon Herlitz

Kontaktinformation
Kontakter utställningshallen, Alvesta kommun Simon Herlitz, Kulturchef, utställningsansvarig 0472-153 20, simon.herlitz@alvesta.se

Kontakter Grimslövs Folkhögskola (elever med pressansvar)
Rebecka Franzén, 072-155 73 34, rebecka.franzen3@gmail.com
Pontus Lindahl, 073-405 89 51, pontus.lindahl1@gmail.com

Jonas Tenje, pressansvarig Alvesta kommun, tfn 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

​Söndag 28 april klockan 13.00 invigs den årliga slututställning för de elever som gått på Grimslövs Folkhögskola linje KHD (konst/hantverk/design linje). Platsen för utställningen är Utställningshallen på andra våningen i Alvestas järnvägsstation.

Läs vidare »

Turistbyrå ersätts av infopoints

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 11:33 CEST

Alvesta kommun utökar tillgängligheten gällande besöksinformation då man lägger ut turistinformationen på infopint och inte längre kommer att ha en turistbyrå i egen regi.

- Vi har gjort en genomlysning av turistbyråverksamheten och kan konstatera att antalet besökare succesivt har minskat under årens lopp medan antalet som söker information via våra digitala kanaler har ökat de senaste åren. Genom att lägga ut turistinformationen på infopoints där besökarna naturligt rör sig ökar vi faktiskt den fysiska tillgängligheten säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta kommun.
De aktörer vi samarbetar med har både längre öppettider och öppet i stort sett året runt.

- Det här är ett viktigt strategiskt steg i att bli bättre både digitalt och mer tillgängliga fysiskt för våra besökare till kommunen säger Per Ribacke, kommunalråd på Alvesta kommun. Vi skaffar oss mer och mer information digitalt idag och detta är ett sätt att följa med i utvecklingen. Vi ser det också som viktigt att kunna lyfta fram våra besöksmål ännu bättre framöver och inte minst den nya nationalparken i Åsnen som har en stor dragningskraft.

- Vi kommer till att börja med att starta med tre infopoints inför sommaren i samarbete med Hotell Rådmannen, Oljeshejkernas station i Alvesta samt på Huseby Bruk. Tanken är att rulla ut fler infopints i hela kommunen de kommande åren fortsätter Ola Agermark. Vidare kommer vi på kommunen att öka vår digitala närvaro och stödja våra samarbetspartners i olika frågor, med material, utbildningar m.m..

Alvesta kommuns turistbyrå har tidigare haft säsongsöppet under tre månader över sommaren. De senaste åren har man funnits på andra våningen i stationshuset.

Kontaktinformation:
Ola Agermark 0733 - 26 73 05
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun utökar tillgängligheten gällande besöksinformation då man lägger ut turistinformationen på infopint och inte längre kommer att ha en turistbyrå i egen regi.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • joidnadcs.rttenmnjuve@ytaljwvesastpaa.kxsezk
  • 0472-151 92

Om Alvesta kommun

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med fler än 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Adress

  • Alvesta kommun
  • Centralplan 1, Alvesta
  • 342 80 Alvesta
  • Sverige
  • Vår hemsida