Media no image

Nytt projekt ska minska frånvaron i skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 09:17 CET

Alvesta kommuns utbildningsförvaltning har startat upp ett nytt tvärprofessionellt projekt, som också sträcker sig över förvaltningsgränserna, för att stötta de elever som inte mår bra och för att minska deras frånvaro i skolan. En annan del av projektet är det förebyggande arbetet med att hålla nere frånvaron.

- Ofta kan en längre tids bortavaro från skolan, börja med en giltig frånvaro som snabbt riskerar att normaliseras. Det är därför oerhört viktigt att alla individer blir sedda och snabbt kommer tillbaka till skolan.

Det vi nu gör är att lyfta frågan och försöka samordna hjälpen till de elever som har ett tydligt behov av det och stötta våra skolor. Tidigare har ansvaret i första hand legat på de enskilda skolorna.

Det som skiljer detta projekt från hur vi har jobbat tidigare är att det är ett tydligt samverkansprojekt mellan främst UF, Utbildningsförvaltningen och IFO, Individ- och familjeomsorgen, men också Region Kronoberg. Bakgrunden till att vi nu valt att arbeta tvärprofessionellt och över förvaltningsgränserna med denna fråga är att vi har sett ett växande problem med en ökad frånvaro i skolan och att det ofta finns kopplingar till Individ- och Familjeomsorgens ärenden, men även kopplingar till Regionens arbete.

– Det är viktigt att vi tidigt identifierar och fångar upp barn och ungdomar, för att vi tidigt ska kunna sätta in bra och effektiva stödåtgärder, säger Fredrik Wärn, Verksamhetschef Utbildningsförvaltningen.

Orsakerna till hög skolfrånvaro kan vara många och inte sällan är det flera faktorer som samverkar. Det kan till exempel vara ångest eller neuropsykiatriska problem i kombination med en tuff familjesituation.

Hög frånvaro leder inte bara till låga studieresultat utan det gör också att individen hamnar i ett utanförskap som är svår att bryta.

Utbildningsförvaltning och Individ- och Familjeomsorgen har tagit fram två av de gemensamma mål och syften med projektet; Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa och därigenom minska antalet åtgärder på högre insatsnivåer. Samverka för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd.

I styrgruppen ingår koordinator; Claudio Paredes som arbetar som kurator inom utbildningsförvaltningen; Fredrik Wärn, Verksamhetschef Grundskola och Elevhälsa och Hans Österman som är Avdelningschef för Barn och familj. I det operativa stödteamet ingår bland annat tidigare nämnda Claudio Paredes som kurator, en psykolog, en arbetsterapeut, en socialsekreterare och en elevstödjare.

Finansiering av projektet sker dels genom omprioriteringar inom befintlig budget, men också i form av medel från ett statsbidrag för ”Ökad jämlikhet” som också används till andra projekt.

– Projektet startar formellt 1 januari 2018 och eftersom vi i första hand arbetar direkt mot den enskilda individen, så tror jag att vi kommer att kunna se positiva resultat redan under våren, säger Claudio Paredes, kurator och koordinator för projektet.

Till grund för projektet ligger bland annat en rapport som redovisades i februari 2016 där syftet var att granska om utbildningsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg har en ändamålsenlig samverkan för att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande vad gäller barn i behov av stöd. I rapporten rekommenderades utbildningsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorgen att skapa tydliga strukturer för samverkan på lednings- och verksamhetsnivå.

Mer information i ämnet
SKL´s skrift ”Att vända frånvaro till närvaro”.
SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Kontaktinformation
Fredrik Wärn. Tfn. 0472 - 155 30
Claudio Paredes. Tfn. 0472 - 153 09
Jonas Tenje. kommunikatör. Tfn. 0472 - 151 92 

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommuns utbildningsförvaltning har startat upp ett nytt tvärprofessionellt projekt, som också sträcker sig över förvaltningsgränserna, för att stötta de elever som inte mår bra och för att minska deras frånvaro i skolan. En annan del av projektet är det förebyggande arbetet med att hålla nere frånvaron.

Läs vidare »
Media no image

Spännande höst i Kulturkällaren

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 08:52 CET

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan årsskiftet drivit Kulturkällaren som ligger på Allbotorg 6 och som tidigare hette Jazzkällaren. Visionen med denna nya kulturmötesplats är att skapa en kulturscen med scenkonsten som förtecken, öppen för alla i Alvesta samhälle.

Samverkan, öppenhet, mångfald och kreativitet är några av ledorden för platsen.
- Jag tänker mig också att kulturkällaren kan vara en experimentscen för olika kulturprojekt kan växa i samverkan. Att platsen blir ett sorts nav för kulturell utveckling i hela kommunen. En sorts möjligheternas scen. Dit alla är välkomna med idéer, tankar och engagemang, berättar kulturchef Simon Herlitz

Vi kommer att jobba med knappa resurser, men samtidigt med en tilltro till att samverkan och kreativa lösningar är vägen till att skapa ett starkare kulturliv i Alvesta.

- Föreningarna har här givetvis en given plats. De två föreningar som just nu är kulturkällarens utbud och är enormt viktiga är PopCorner och Alvesta Jazz och blues. Men jag vill gärna se att fler aktörer blir lockade av att engagera sig för att skapa ett starkare kulturliv här.

Vi drar nu igång höstens aktiviteter på kulturkällaren. Målet är att bygga olika program för många olika målgrupper i samverkan med mängder av aktörer, såväl lokala som regionala.Det blir evenemang för barn och ungdomar, vuxna, seniorer samt funktionshindrade. Mångfaldsfrågor och mångkulturella perspektiv kommer att genomsyra mycket, men speciellt något vi kallar Alvesta kulturkvällar kommer ha detta perspektiv. Vi börjar inte med allt på en gång, men 3 programserier drar igång nu under sen hösten varav 2 är nya.

Kultur för seniorer startar 10 november
Först ut är ”Kultur för seniorer” som är ett musikprogram på dagtid inklusive kaffe och bulle. Tanken är att skapa en öppen plats för alla seniora föreningar samt omsorgstagare att träffas med kulturen som förtecken. 10 november kl. 10.30 kör vi Fredagsrock och 8 december kör vi en liten orkester.

Basco – blir starten av Alvesta kulturkväll lördag 18 november
Den 18 november kommer den prisbelönta danska folkmusikgruppen Basco till Alvesta. De bjuder på musik i festens tecken med våldsamt driv och energi. Förband är den Alvesta baserade syriska musikern Xalid Sofi som gjorde succé på Alvesta Folkfest 2015. Tyrolens Vänner är lokal arrangör för konserten. De kommer att göra det till en efterfest för alla föreningar som var delaktiga i Alvesta folkfest 8 september samtidigt som den är öppen för alla som vill uppleva en spännande kväll.
Konserten är samtidigt en sorts inspirationsstart för Alvesta kulturkvällar som vi vill skall fortsätta under 2018 vars idé är just att mångfaldiga kulturen i kommunen!

Musikrikets konsertserie – samverkan med Musik i Syd
Konserten Basco ingår i en serie av 4 konserter som årligen sedan 2015 köps in av Musik i Syd och som lanseras under namnet Musikriket. Tanken är att här skapa lokal samverkan med föreningar och lokala kulturaktörer på orten i alla dessa 4 konserter med målet att sprida kvalitativ musik i hela kommunen.– Denna serie håller hög nivå och är också en del i att erbjuda större mångfald i Alvestas musikliv genom att vi får in smalare genrer som normalt sett inte spelar här som till exempel världsmusik, folkmusik, blues, jazz och klassisk musik säger Kulturchef Simon Herlitz

Kultursoppa fortsätter 20 november
Kultursoppa genomfördes 4 gånger under våren och blev en succé, där den sista föreställningen i maj var fullsatt. Premiären för hösten äger rum 20 november kl. 12.00. Denna gång med den eminente professionella berättaren Per Gustavsson som gör en musikberättarföreställning Knappnålen i porträttet med historier och sägner om Alvesta, tillsammans med vår riksspeleman Eva Blomqivst-Bjärnborg. Soppan serveras denna gång i samverkan med Café St Clair. – Jag tror detta blir en toppen lunch för kulturintresserade Alvestabor som vill uppleva något spännande och samtidigt vill äta gott under lunchtid säger Simon Herlitz.

Mer samverkan och ett starkare kulturklimat
– Vi ser gärna att föreningar, gärna med stor geografisk spridning i hela kommunen, kontaktar oss med goda idéer om hur vi kan samverka. Jag tror vi tillsammans kan utveckla mer, så att vi hela året kan uppstå lite spännande evenemang och ”mini-folkfester” lite här och var i hela kommunen. Det går också att bli ”uppdragsarrangörer” och samverka kring musikriket eller kanske ett framtida scensommar. Alvesta teaterförening, Alvesta jazz och blues, Musikskolan och Tyrolen är några av de aktörer som varit mkt aktiva i samverkan här. Men jag ser gärna att flera kliver in och axlar större roller, för att skapa ett mer trivsamt och kulturupplevande Alvesta samhälle, fortsätter Simon Herlitz.

För mer pressinformation om

 • Kulturkällaren, seniorkonserter, Alvesta kulturkvällar och kultursoppa kontakta

  Simon Herlitz, kulturchef0472-153 20, simon.herlitz@alvesta.se

 • Basco och Xalid Sofi 18/11, kontakta Jacob Hector, 073-835 80 94, jacob@tyrolen.se

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan årsskiftet drivit Kulturkällaren som ligger på Allbotorg 6 och som tidigare hette Jazzkällaren. Visionen med denna nya kulturmötesplats är att skapa en kulturscen med scenkonsten som förtecken, öppen för alla i Alvesta samhälle.

Läs vidare »
Media no image

Kommunen har sålt en större industrifastighet i Vislanda

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 11:12 CEST

Det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB har sålt en stor industrifastighet i Vislanda, Brånan 1:43. Köpare är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Köpekontrakt är tecknat och tillträdesdatum är 1 september.

Köpare av fastigheten är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Bakom bolaget står Christer Augustsson, Växjö, som tidigare bland annat drivit Växjö Färg och Tapet.

– Köpet känns riktigt bra och jag känner till fastigheten sen tidigare. Lokalerna blir utmärkta för att inledningsvis starta upp diverse uthyrningsverksamhet inom bygg och på sikt eventuellt en järnhandel och verksamhet med tillverkning av huskomponenter i trä, säger Christer Augustsson. Det kommer även finnas möjlighet till uppställning av till exempel husvagnar, båtar, husbilar och magasinering efter behov.

– Vi är mycket nöjda med affären och ser möjligheter till utveckling av verksamheter och sysselsättning i Vislanda, berättar ordföranden Roland Axelzon, Alvesta Utveckling AB.

– Processen med att sälja har känts positiv och konstruktiv i alla delar med styrelse, ägare och inte minst vår mäklare Mäklarcentrum Syd, säger VD Kjell Rosenlöf.


Bakgrunden till försäljningen är att tidigare hyresgäst Svets & Mekano, som lämnade lokalerna i månadsskiftet april-maj, har dragit ned och koncentrerat sin verksamhet till den intilliggande fastigheten på Olvägen.


Fakta om fastigheten
Brånan 1:43 har gatuadressen Olvägen 1, Vislanda. Fastigheten på totalt 27 290 kvm tomtyta, som är bebyggd till ca 20 procent motsvarande 5 680 kvm med verkstadsyta med mera på 500 kvm kontor. På fastigheten finns en kvarvarande hyresgäst som disponerar ca 600 kvm av verkstadsytan. Byggnaden inrymmer 1-2 plan ovan mark utan källare och uppfördes ursprungligen 1960 som verkstadsbyggnad. Under 2005/06 gjordes en större renovering i samband med att företaget Svets & Mekanos inflytt.

Kontaktinformation
Kjell Rosenlöf, VD Alvesta Utveckling AB, tfn. 0472 - 150 39, 070 - 311 52 75
Christer Augustsson, ägare till Wexfas, tfn. 070 - 370 46 83
Jonas Tenje, kommunikatör Alvesta kommun, tfn. 0472 - 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB har sålt en stor industrifastighet i Vislanda, Brånan 1:43. Köpare är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Köpekontrakt är tecknat och tillträdesdatum är 1 september. Köpare av fastigheten är bolaget Wexfas Bygg och Eventuthyrning AB. Bakom bolaget står Christer Augustsson, Växjö, som tidigare bland annat drivit Växjö Färg och Tapet.

Läs vidare »
Cy9n76kif3dihd2f26tr

Min konsthistoria - utställningshallen i Alvesta

Nyheter   •   Dec 01, 2017 14:00 CET

Den 2a december kl. 12.00-16.00 är det öppet hus med fika. Utställningen pågår till den 31 januari 2018.

Ilzgwoyhp1vak54caysh

Öppet hus och invigning av Mötesplats centrum

Nyheter   •   Dec 01, 2017 13:52 CET

Öppet hus 12/12 mellan kl. 14.00-19.00. Invigning av lokalerna sker kl.15.00. Adressen är Värendsgatan 4 i Alvesta

Media no image

Alvesta kommun utför medarbetarundersökning

Nyheter   •   Nov 13, 2017 10:34 CET

Syftet med undersökningen är att ge en nulägesbeskrivning av vilka områden inom arbetsplatsen som medarbetarna upplever som bra, men också det som är mindre bra och som behöver förbättras och utvecklas. Den är ett led i en strävan att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten och uppdraget som arbetsgivare.

Idag, måndag 13 november kommer alla medarbetare med tillsvidareanställning att erhålla en digital enkät. Enkäten innehåller frågor om hur man som anställd upplever Alvesta kommun som arbetsplats utifrån områdena arbetssituation, arbetsmiljö, hälsa, ledarskap samt strategi. Den besvaras anonymt och bearbetas av extern leverantör. Resultatet kommer sedan redovisas under januari 2018.

Personalansvariga chefer kommer sedan att, utifrån enkätens resultat och i samråd med arbetsplatsens medarbetare, skapa tydliga mål, handlingsplaner och aktiviteter att arbeta vidare med, på såväl kommunövergripande nivå som på förvaltnings- och enhetsnivå.

Kontaktperson
Karl Gustav Karlsson, personalchef. Tfn. 0472 – 152 19

Syftet med undersökningen är att ge en nulägesbeskrivning av vilka områden inom arbetsplatsen som medarbetarna upplever som bra, men också det som är mindre bra och som behöver förbättras och utvecklas. Den är ett led i en strävan att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten och uppdraget som arbetsgivare.

Läs vidare »
Zxzkearcaayrxyrkphyv

Alvesta kommun säljer verksamhetsmark till expanderande företag

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 10:21 CET

Alvesta Kommun säljer totalt 45 000 kvm verksamhetmark till de två expanderande Alvestaföretagen; Biltransportservice Sverige och Gnutti Carlo. Verksamhetsmarken ligger på Ågårdsvägen i Alvesta och har fastighetsbeteckningen Alvesta 15:1. Det handlar om cirka 6 800 kvm mark för Biltransportservice och strax över 38 000 kvm för Gnutti Carlo.

Media no image

Invånardialogmöte i Moheda 7 november

Nyheter   •   Nov 06, 2017 14:15 CET

Gör din röst hörd!

Besök vårt invånardialogmöte i Moheda och träffa kommunledningen med flera.

Tid: Tisdag 7 november kl. 19.00
Plats: Nya matsalen i Mohedaskolan.

Närvarande är bland annat kommunalråd, oppositionsråd och sakkunniga tjänstemän.

Vi i den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett steg i detta är att bjuda in till möten på olika teman runtom i kommunen.

Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor från invånarna, inte att förmedla information om färdiga förslag och beslut.

Mötet varar i ca två timmar.

Vi bjuder på enklare tilltugg.

Välkommen!

Besök vårt invånardialogmöte i Moheda och träffa kommunledningen med flera. Tid: Tisdag 7 november kl. 19.00 Plats: Nya matsalen i Mohedaskolan.

Läs vidare »
Media no image

Kommunen backar i beslut om Café Blenda

Nyheter   •   Okt 24, 2017 16:29 CEST

Tidigare beslut om att säga upp kafépersonalen kommer inte att verkställas.

Tjänstemän och politiker har under tisdagen haft ett möte i frågan och kommit överens.

- Vi har tänkt om och backar bandet. Jag som förvaltningschef kommer att ta tillbaka uppsägningen, säger Gunilla Kaij Bevheden förvaltningschef för IFO (individ och familjeomsorgen)

- Det har framstått som att vi avvecklar den dagliga verksamheten, men arbetet som pågår handlar om att utveckla verksamheten och självklart ska det ske i samverkan med Omsorgsförvaltningen.

- Beslutet om att säga upp kafépersonalen var förhastat och alla de parter som borde ha varit involverade i frågan, har inte varit det i det här fallet.

Tidigare beslut om att säga upp kafépersonalen kommer inte att verkställas

Läs vidare »
Media no image

Överenskommelse om avveckling av asylboende i Alvesta

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 11:34 CEST

Migrationsverket och Allbohus Fastighets AB, kommunens bostadsbolag, har kommit överens om att succesivt avveckla Migrationsverkets 85 bostadslägenheter som idag används som asylboende på Rönnedal i Alvesta.

 – Det känns bra att vi har kommit överens i frågan om asylboendet på Rönnedal. Placeringen av asylboendet är inte optimal, säger Per Ribacke, kommunalråd.

Överenskommelsen som fattats, innebär att inga nya asylsökande kommer att flytta in, men att de som bor där idag, i väntan på beslut i sina asylprocesser, kommer att bo kvar. Utflyttningen kommer att ske kontinuerligt och utflyttningen beräknas vara avslutad december 2018. Tidplanen kan dock komma att behöva justeras beroende på i vilken takt utflyttningen kan ske.

Det har pågått en dialog mellan Migrationsverket och Allbohus sedan våren 2017 och i ett pressmeddelande från kommunen 19 april kunde man läsa att ”Allbohus säger upp 85 hyresavtal med Migrationsverket”. Migrationsverket har enligt Allbohus hyrt lägenheter som använts på ett sätt de inte är avsedda för och detta har legat till grund för uppsägningen av hyreskontrakten.

Överenskommelsen innebär att Migrationsverket nu formellt har accepterat AllboHus uppsägning av hyresavtalen, från april i år, med villkor att avvecklingen sker succesivt enligt nu överenskommen modell.

– Det känns skönt att vi har lyckats nå en överenskommelse som bägge parter känner sig nöjda med, och som inte drabbar någon av de som idag bor i de uppsagda lägenheterna. Genom förhandlingar har vi kompromissat fram denna lösning och vi undviker nu en långdragen juridisk process, säger Magnus Fransson, VD Allbohus Fastighets AB.

– Nu börjar arbetet med att planera vad som ska hända med lägenheterna, men också planering av hur hela området ska se ut, och användas i framtiden.

– Vi har under 40 års tid samarbetat med Migrationsverket i asylfrågor och flyktingmottagande och kommer att fortsätta vår dialog med Migrationsverket om hur vi kan samverka i framtiden och hitta bra lösningar i asylfrågor och för flyktingmottagande, säger Per Ribacke, kommunalråd.

Det pågår även en dialog mellan AllboHus och Migrationsverket, om de lägenheter Migrationsverket hyr av AllboHus i Torpsbruk.


Kontaktinformation
Per Ribacke, kommunalråd, tfn: 0472 - 150 15
Magnus Fransson, VD Allbohus Fastighets AB, tfn: 0472 - 150 50
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn: 0472 - 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Migrationsverket och Allbohus Fastighets AB, kommunens bostadsbolag, har kommit överens om att succesivt avveckla Migrationsverkets 85 bostadslägenheter som idag används som asylboende på Rönnedal i Alvesta.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jotlkkfmjsnas.tezhcqnje@gjgukotopqougpkdcesoalvestsaswrea.se
 • 0472-151 92

Om Alvesta kommun

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Adress

 • Alvesta kommun
 • Centralplan 1, Alvesta
 • 342 80 Alvesta
 • Sverige
 • Vår hemsida