Skip to main content

​Webbkarta engagerar i samhällsutvecklingen

Nyhet   •   Dec 21, 2015 09:01 CET

I början av sommaren lanserade Alvesta kommun en webbkarta för att kunna fånga upp invånarnas tankar och idéer för att utveckla Alvesta tätort till att bli ännu bättre. Gensvaret från invånarna har varit bra, närmare 100 markeringar i kartan med tillhörande förslag har inkommit och det finns fortfarande tid kvar för att göra sin röst hörd.


Hög kvalitet på synpunkterna

Bland förslagen finns bostäder för äldre, förtätning i centrumnära läge, utveckling av cykelvägnätet och bättre rekreationsmöjligheter i, och i förlängning av, Sjöparken. Förslagen visar även på behov av badplatser, lekplatser och idrottsanläggningar, synpunkter om trafikkorsningar som behöver göras säkrare har även inkommit.

Idéerna kommer utgöra en del i underlaget för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Planen ska peka ut riktningen för Alvestas utveckling och fungera som ett underlag för beslut om den framtida markanvändningen.

- Vi har ett viktigt dokument under framtagande, det handlar om långsiktig planering av vår största tätort. Med detta arbete kan vi ”bocka av” ytterligare en punkt i arbetet med att skapa förutsättningar för långsiktighet och framtidstro i kommunen. Samtidigt som det är fantastiskt roligt att vi har ett lite nytt sätt att kommunicera med våra kommuninvånare vilket ger en del nya infallsvinklar, säger Per Ribacke kommunstyrelsens ordförande.


Fortfarande chans att lämna synpunkt

För de som ännu inte hunnit dela med sig av sina synpunkter finns fortfarande möjlighet att få med dem, webbkartan kommer nämligen vara öppen under hela januari 2016. Parallellt med kartan arbetar kommunens tjänstemän med att ta fram kompletterande underlag och den politiska bearbetningen har påbörjats.

När ett förslag på planen finns framtaget blir det samråd och då har allmänheten på nytt möjlighet att lämna synpunkter, denna gång på ett mer formellt sätt.

Du når webbkartan via: https://alvesta.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=00bdb7421cd643afa2f20143da288023

Eller via: http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Fysisk-planering/Oversiktsplan/fop-alvesta-tatort/


Kontakt:
Elinor Bjärnborg, Planarkitekt. Tel. 0472-152 53
Patrik Karlsson, Planarkitekt. Tel. 0472-152 88
Karolina Bjers, Planarkitekt, Tel. 0472-151 03

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.