Skip to main content

Nyproduktion av Basstandardbostäder

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2017 08:11 CET

Exempel på hur byggnation av basstandardbostäder skulle kunna se ut.

Under flera år har produktionen av bostäder i Alvesta kommun varit låg, samtidigt som befolkningen har ökat. Detta har medfört att det finns ett akut behov av nyproduktion av bostäder. Kommunens bedömning är att det inom det närmaste året bör färdigställas minst 150 lägenheter och 50 småhus.

Olika personer värdesätter olika saker när det gäller sitt boende och vi behöver ha olika typer av boenden för att tillfredsställa dessa varierande behov och krav. Det behövs bland annat bostäder där en lägre hyra kanske prioriteras högre, än en onödigt hög standard. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsen beslutat om en upphandling av ramavtal för uppförande av basstandardbostäder i syfte att skapa nyproducerade bostadslägenheter med låga hyresnivåer.

Alvesta kommun har nu tecknat ett ramavtal för produktion av basstandardbostäder, eller så kallade BasBo-hus, i form av mindre flerbostadsfastigheter. Ramavtalet innebär möjlighet att skapa flerbostadshus omfattande två- och trerumslägenheter med basstandard, men som uppfyller alla myndighetskrav och villkor från försäkringsbranschen. Upphandling av ramavtalet har gjorts enligt lagen om offentlig upphandling och har tecknats med Sölvegårds Entreprenad AB som har sitt säte i Karlshamn.

Byggnaderna ska bestå av fyra till åtta lägenheter vardera och vara i ett till två våningsplan, för att lösningarna skall kunna vara applicerbara för många olika lägen i hela kommunen. Hyresnivåer är ännu inte fastställda eftersom det beror på flera faktorer, som investeringsbidrag, val av tomt etcetera, men bedöms hamna i intervallet 6500 – 6900 kr per månad för en trerumslägenhet och cirka tusen kronor lägre för en tvårummare.

Exempel på hur ett område med BasBo-hus i Alvesta skulle kunna se ut.

Byggnaderna kommer att uppfylla Alvesta kommuns energi- och klimatplan som ställer större krav på energiförbrukning än byggreglerna, vilket är det enda högre kravet för byggnaderna än nationella byggregler.

Ramavtalet kan användas av Alvesta kommun samt AllboHus Fastighets AB, Alvesta Kommunföretag AB samt Alvesta Utveckling AB för att göra beställningar enligt avtalet.

Konceptet ger stor flexibilitet för att uppföra bostadshusen på olika tomter och målsättningen är att byggnaderna kan bli aktuella på flera orter i hela kommunen.

Planering pågår nu för att påbörja uppförande av de första husen under våren. När placeringen av de första husen är beslutad, kommer detta att meddelas så att intresseanmälningar kan göras.

Kommunalråden Per Ribacke (s) och Thomas Haraldsson (c) säger i en kommentar att det är roligt att företag nappat på detta lite nya sätt att upphandla bostäder och vi ser denna upphandling som ett viktigt steg i att skapa fler bostäder i hela kommunen. Särskilt glädjande är att denna typ av bostäder gör det möjligt att även bygga i våra mindre tätorter.

Kontaktinformation
Per Ribacke, 0472-150 15
Thomas Haraldsson, 0472-150 70
Johan Johansson, upphandlingschef, 0472-150 30
Jonas Tenje, kommunikatör, 073 141 22 05

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy