Skip to main content

Politisk överenskommelse om framtidens äldreboende

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 15:53 CET

Vid en pressträff idag presenterade de fyra partierna S, C, Mp och M en gemensam överenskommelse om en satsning på ett nytt äldreboende på Västra Rönnedal i Alvesta.

Tanken är att en extern part ska bygga och förvalta ett nytt kombinerat, särskilt boende och trygghetsboende. Sedan ska kommunen bli hyresgäst och driva verksamheten. Antalet boendeplatser kommer troligtvis att bli 36-48 stycken, med möjlighet till utbyggnad.

”Vi är nöjda med den här uppgörelsen och det är viktigt att vi kan få en långsiktighet i frågan om de äldres boende i kommunen. Nu måste vi ta fram en tidsplan och beslutsunderlag för att kunna ta de formella besluten och ett upphandlingsunderlag för en hyresupphandling för särskilt boendeplatserna”, säger Per Ribacke, kommunalråd.

Särskilda boende är för personer med ett stort vårdbehov och ett trygghetsboende, fungerar som ett mellanboende, mellan ett eget boende och ett särskilt boende. Ett trygghetsboende är till skillnad från ett eget boende tillgänglighetsanpassat och man har också tillgång till olika typer av gemensamhetsytor som till exempel kök och sällskapsrum.

Den långsiktiga strategin kommer vara att trycket på och behovet av särskilt boendeplatser, ska minska totalt sett i kommunen, till förmån för fler " trygghetsboenden/ mellanboenden " i nära anslutning till våra äldreboenden. Vi kommer därför arbeta för att ”trygghetsboenden/mellanboenden” byggs i hela kommunen.

Kommunen kommer att köpa Solsidan vid Högåsen istället, för som tidigare, hyra den och permanenta verksamheten.

När det nya äldreboendet står klart, kommer äldreboendet Bryggaren att läggas ned. Vilken typ av verksamhet eller boende som kommer att finnas i lokalerna är främst en fråga för Allbohus.

Närvarande vid pressträff

Per Ribacke, S
Thomas Haraldsson, C
Anita Thörn von Rosen, MP
Michael Johansson, M

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy