Skip to main content

Positiv trend i medborgarundersökning

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 08:00 CET

Resultaten från höstens stora medborgarundersökning är nu sammanställda. 1 200 personer i kommunen har tillfrågats vad de tycker om platsen Alvesta kommun, de kommunala verksamheterna och inflytandet i kommunen. Flera så kallade NKI-tal (Nöjd-Kund-Index) har förbättrats sen förra mätningen 2015.


Två av tre index har fått bättre betyg än vid den senaste mätningen 2015 och ännu högre jämfört med 2013 års mätning. Det gäller de komunala verksamheterna respektive inflytandet i komunen. Betyget för Alvesta kommun som plats ligger still sedan undersökmningen 2015.

– Det känns extra bra att vi får ett slags kvitto på att våra ansträngningar i kommunen att stärka invånarnas möjligheter till inflytande och förtroende stärkts. Betyget för denna del har ökat från 30 till 34 och nu 2017 till 37, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

– Det finns helt klart mer att göra inom denna del men vi kan också se se det positiva i att det generella betyget för kommunens verksamheter ökat från 46 år 2013 till 51 för två år sedan och nu i år till 53.

– Analyserar man svaren i det omfattande materialet finner man flera intressanta samband som är generella, säger utvecklingschef Kjell Rosenlöf.
Några av dessa är: har man egen direkt erfarenhet av kommunal verksamhet är man mer nöjd, kvinnor är i allmänhet mer nöjda än män, äldre personer ger mer positiva betyg, personer som har läst en högre utbildning är mer nöjda, bor man i tätort utanför centralorten blir betyget högre.

Svarsfrekvensen i Alvesta kommun låg på 45%, vilket är bättre än genomsnittet för de deltagande kommunerna som låg på 40%. Det som blir tydligt om man tittar på vem som har svarat är att svarsfrekvesen är låg bland de yngsta, men att den ökar med åldern.


Kontaktinformation
Per Ribacke, tfn. 0472 – 150 15
Kjell Rosenlöf, tfn. 0472 - 150 39 Jonas Tenje, kommunikatör, tfn. 0472 – 151 92

____

Mer fakta om medborgarundersökningen

För sjätte gången har Alvesta kommun deltagit i statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Den skedde mellan den 16 augusti och 27 oktober 2017. Tidigare undersökningar var 2006, 2008, 2011, 2013 och 2015. Undersökningen genomförs med enkät och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år. Svarsfrekvens blev 45 procent, vilket är något högre än för genomsnittet bland 131 andra deltagande kommuner 2017. Sedan SCB för första gången 2005 genomförde undersökningen har 266 av landets kommuner deltagit och 247 av dessa har medverkat mer än en gång.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Syftet med den är att ur ett medborgarperspektiv ta reda på

 • Hur bedömer medborgarna Alvesta kommun som en plats att leva och bo på?
 • Vad tycker medborgarna i Alvesta kommun om kommunens verksamheter?
 • Vad tycker medborgarna i Alvesta kommun om inflytandet i kommunen?

Svaren i undersökningen syftar också till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex (NKI) mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett åt kommunen. Under 40 kan anses vara icke godkänt, över 55 nöjd och över 75 mycket nöjd.

Kommunens resultat jämförs med de 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 2017.

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Alvesta kommun som en plats att bo och leva på blev 51 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 60). Alvestas resultat var lägre än 2015; värdet var då 52.

Medborgarna i Alvesta kommun var mera nöjda (i förhållande till jämförelsegruppen) med faktorerna

 • Arbetsmöjligheter
 • Utbildningsmöjligheter
 • Kommunikationer

  …..och mindre nöjda med

 • Rekommendation
 • Bostäder
 • Kommersiellt utbud
 • Fritidsmöjlighter
 • Trygghet

Samtliga faktorers betygsindex är statistiskt säkerställda högre eller lägre än jämförelsekommu­nerna.

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna i Alvesta kommun tycker om kommunens verksamheter blev 53 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 55). Alvestas resultat var högre än 2015; värdet var då 51.

Medborgarna i Alvesta kommun var mera nöjda (i förhållande till kommungruppen) med

 • Äldreomsorgen

  …..och mindre nöjda med

 • Gymnasieskolan
 • Miljöarbete

OBS. Faktorer som inte är statistiskt säkerställt högre eller lägre än jämförelsekommunerna är inte med i exemplen ovan. Flertalet kommunala verksamheter finns i den kategorin. Totalt är det 11 andra verksamheter, som inte har en statistiskt säkerställd skillnad mot jämförelsegruppen.

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker i Alvesta kommun om inflytande i kommunen blev 37 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 40). Alvestas resultat var högre än 2015; värdet var då 34.

Medborgarna i Alvesta kommun var mindre nöjda med

 • Information
 • FörtroendeAlvesta kommun har drygt 20 000 invånare och ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.